Docstoc

COMMONWEALTH BANK

Document Sample
COMMONWEALTH BANK Powered By Docstoc
					Ambasada Bosne i Hercegovine Canberra Embassy of Bosnia and Herzegovina Canberra

5 Beale Crs. Deakin ACT 2600 Ph.: +61 2 62324646 Fax: +61 2 62325554 Email: embaucbr@tpg.com.au www.bosnia.webone.com.au

EMB-AU-CBR Broj: 102-2-01-022/09 Canberra, 15.01.2009. godine
INFORMACIJA O ODREĐIVANJU I EVIDENTIRANJU JMB ELEKTRONSKIM PUTEM

U cilju ubrzavanja i pojednostavljivanja procedure određivanja i evidentiranja JMB građana BiH, omogućeno je da se ova procedura obavi elektronskim putem u preciziranom roku. One osobe koje nemaju evidentiran, odnosno određen JMB u jedinstvenoj bazi podataka neće moći dobiti putnu ispravu, a uskoro ni biometrijski pasoš i biće im otežano rješavanje bilo kojih ličnih problema iz inostranstva. Državljani BiH su obavezni da evidentiraju svoj JMB u jedinstvenu bazu podataka (CIPS). Svi oni koji borave u BiH su to uradili putem dobivanja nove lične karte, vozačke dozvole ili putne isprave. Osobe koje borave u inostranstvu, po bilo kojem osnovu, i nisu evidentirale ili dobile JMB, sada mogu elektronskim putem evidentirati ili odrediti JMB posredstvom DKP-a BiH. Evidentiranje JMB – Veliki broj državljana BiH, koji su tokom rata napustili BiH ili žive i rade u inostranstvu po bilo kom osnovu, svoj postojeći JMB nisu evidentirali u jedinstvenu bazu podataka (CIPS). Neophodno je da to urade odmah posredstvom DKPa. Znatan broj njih ima dvojno državljanstvo i takođe imaju mogućnost da elektronskim putem evidentiraju svoj JMB posredstvom DKP-a. Određivanje JMB – Sve osobe koji su državljani BiH a ne posjeduju JMB mogu dobiti isti posredstvom DKP – a elektronskim putem. U praksi se javljaju sljedeći zahtjevi za određivanje JMB: 1. Državljana BiH, koji nemaju pasoš, niti evidentiran JMB u jedinstvenoj bazi podataka (CIPS), 2. državljana BiH, koji imaju ili su imali BH pasoš, a nemaju evidentiran JMB u jedinstvenoj bazi podataka (CIPS) zbog čega ne mogu aplicirati za novi pasoš, 3. državljana BiH koji uopšte ne posjeduju JMB, 4. državljana BiH koji posjeduju JMB neke od republika bivše SFRJ, 5. djeca bh. državljana koja su rođena u BiH ili inostranstvu i nemaju evidentiran JMB u jedinstvenoj bazi podataka (CIPS), 6. novorođena djeca, čiji je jedan ili oba roditelja državljanin BiH i traže upis u matičnu knjigu rođenih i državljana BiH, te određivanje JMB. U posljednjem slučaju (6.) potrebno je prvo izvršiti upis u matičnu knjigu rođenih i državljana BiH, a zatim tražiti odrđivanje JMB, gdje ostaje dosadašnja praksa dostavljnja dokumentacije.

Ambasada Bosne i Hercegovine Canberra Embassy of Bosnia and Herzegovina Canberra

5 Beale Crs. Deakin ACT 2600 Ph.: +61 2 62324646 Fax: +61 2 62325554 Email: embaucbr@tpg.com.au www.bosnia.webone.com.au

Procedura podnošenja zahtjeva građana za određivanje ili evidentiranje JMB je istovjetna dosadašnjoj, pri čemu su potrebni sljedeći dokumenti: 1. Popunjen obrazac JMB-3 (određivanje) ili JMB-7 (evidentiranje) (može se naći na web sajtu Ambasade www.bosnia.webone.com.au, Consular Information) 2. Original izvoda iz matične knjige rođenih BiH (ne stariji od šest mjeseci), 3. Original uvjerenja o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci), 4. Kopija važećeg bh. pasoša oba roditelja (kada su u pitanju djeca) Ministarstvo inostranih poslova će naknadno obavijestiti Ambasadu BiH u Canberri o njenom uključivanju u sistem i mogućnosti elektronskog unosa podataka.

Amira Kapetanović

Ambasador


				
DOCUMENT INFO