symposium Psychodynamics in Future Psychiatry by hgh81368

VIEWS: 20 PAGES: 2

									Doelgroep        Dit symposium is bedoeld voor leden van de Nederlandse Vereniging voor
             Psychiatrie, maar staat open voor alle professionals werkzaam binnen de
             psychiatrie. Omdat wij verwachten dat er grote belangstelling voor het
             symposium zal zijn en wij vooral AIOS (SAP-leden) de kans willen geven het
             symposium te bezoeken is er een vast aantal plaatsen voor hun gereserveerd.

Kosten          SAP-leden: e 75, -
             Overige deelnemers: e 125, -

Inschrijving       Inschrijving kan enkel digitaal: ga naar www.nvvp.net ,


Accreditatie
             klik daar op de link “Psychodynamics in future psychiatry”.

             Deze is aangevraagd voor 5 punten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
                                                        symposium
Locatie en
bereikbaarheid      Amsterdam RAI                                     Psychodynamics
                                                        in Future Psychiatry
             Europaplein 22
             1078 GZ Amsterdam
             www.rai.nl

             Het symposium vindt plaats in de Forumzaal van het congrescentrum Amsterdam
             RAI. Bij betreden van het RAI terrein wordt u hierheen geleid met bewegwijzering.

Symposiumsecretariaat  Congress Care
             Postbus 440

                                                       12 december 2008
             5201 AK ’s-Hertogenbosch
             Tel 073-6901415
             Fax 073-6901417
             info@congresscare.com
             www.congresscare.com

Comité van aanbeveling  Prof. dr. R.J. van den Bosch
             Prof. dr. M.W. Hengeveld
             Prof. dr. F.E. de Jonghe
             Prof. dr. G.F. Koerselman
             Mw. A.C. van Reekum
             Prof. dr. W. van Tilburg
                                                                Afdeling
             De SAP wil de NVvP en de stichting Starena danken voor hun ondersteuning
             en bijdrage in het tot stand komen van het symposium.
                                                                SAP
                                                                 Psychiaters van de toekomst
Geachte collegae,

Graag nodigen wij u uit voor het symposium “Psychodynamics in Future
Psychiatry” dat wordt georganiseerd door de afdeling SAP van de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zal plaatsvinden op
vrijdag 12 december 2008 in congrescentrum RAI te Amsterdam.

Visieontwikkeling is dit jaar speerpunt op de agenda van de afdeling
SAP. Eén van de vragen die binnen de afdeling leeft is óf en hoe het
psychodynamisch gedachtegoed geïntegreerd kan worden in de he-      Dagvoorzitter  Prof. dr. R.J. van der Gaag
dendaagse, maar vooral in de toekomstige psychiatrische praktijk. Door          Hoogleraar klinische kinder- & jeugdpsychiatrie
een symposium rond dit thema te organiseren wil de afdeling SAP een            verbonden aan het UMC St Radboud, Nijmegen
bijdrage leveren aan de discussie over dit onderwerp en hiermee aan de
ontwikkeling van ons vak.                         9:00 - 9:45   Inschrijving

Het onderwerp zal belicht worden vanuit het perspectief van opleiding,  9:45 - 9:55   Opening
onderzoek en klinische praktijk. Vier gerenommeerde sprekers zullen            Voorzitter Organiserend Comité en Dagvoorzitter
elk hun visie op één van deze gebieden uiteenzetten. De centrale lezing
wordt verzorgd door Prof. dr. Glen O. Gabbard, o.a. bekend van zijn    9:55 - 10:40  Hoe optimaliseert het psychodynamisch perspectief
standaardwerk “Psychodynamic psychiatry in clinical practice”. In een           de klinisch psychiatrische praktijk?
gezamenlijke sessie zullen de vier thema’s verder worden uitgediept.           Dr. H.L. Van, Psychiater, plaatsvervangend A-opleider
De dag wordt voorgezeten door Prof. dr. R.J. van der Gaag.                JellinekMentrum, Amsterdam

De organisatie van dit symposium verloopt in nauwe samenwerking      10:40 - 11:00  Koffie
met de NVvP en betekent een nieuwe stap voor de SAP in haar groei
van subvereniging naar afdeling van de NVvP. Wij hopen dan ook van    11:00 - 11:55  Psychodynamics in future psychiatry
harte dat het programma u aanspreekt en wij u in groten getale mogen           Prof. dr. G.O. Gabbard, Psychiatrist, Professor in the
verwelkomen in congrescentrum RAI Amsterdam.                       Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at
                                             Baylor College of Medicine in Houston, Texas, USA
Met vriendelijke groet,
                                     11:55 - 12:40  Paneldiscussie (Engelstalig)
het organiserend comité namens de afdeling SAP,
                                     12:40 - 13:45  Lunch
Dhr. E.J. Breetvelt, Voorzitter
Dhr. R. van Bemmelen                           13:45 - 14:30  Psychotherapie: een must voor elke psychiater
Mw. N. Hoekstra                                      Dr. M.M. Thunnissen, Psychiater, A-opleider GGZWNB,
Dhr. G.C.E. Mauro                                     Bergen op Zoom
Mw. J.E. Schölvinck
Dhr. C.D. Schubart                            14:30 - 15:15  Psychoanalyse en onderzoek: Stand van zaken
Dhr. M. Somers                                      en blik op de toekomst
Mw. N. Spermon                                      Dr. P. Luyten, Psycholoog, Onderzoeker bij het
Dhr. J.S. van Zanten                                   Centrum voor Psychotherapie en Dieptepsychologie,
                                             Katholieke Universiteit Leuven, België

                                     15:15 - 15:30  Afsluiting

                                     15:30 - 16:30  Borrel

								
To top