Docstoc

Program Kesihatan PBSS

Document Sample
Program Kesihatan PBSS Powered By Docstoc
					1 KERTAS CADANGAN

PROGRAM 3K KEBERSIHAN,KESIHATAN DAN KESELAMATAN
ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Dengan kerjasama PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR

______________________________________________________________________ 1.0 PENDAHULUAN

Program 3K merupakan gabungan antara program-program yang terdapat di dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) . Antara program-program itu ialah Program Sekolah Bersih , Kempen Cara Hidup Sihat dan Keselamatan.Hasil kombinasi dari kempen-kempen tersebut maka terhasil Program 3K yang membawa maksud : Kebersihan , kesihatan dan keselamatan. Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan komuniti setempat.Ia juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambilberat mengenai kesihatan. Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan cara hidup kearah yang lebih sihat .

2 Melalui program ini juga, para pelajar dan masyarakat setempat akan didedahkan mengenai kepentingan belajar di dalam persekitaran sekolah yang bersih dan ceria , amalan gaya hidup sihat dan juga tentang aspek keselamatanTiga komponen pendidikan ini amatlah penting dan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi.

1.1PROGRAM SEKOLAH BERSIH Kebersihan merupakan asas kepada kehidupan kita, jadi Program 3K ingin menerapkan amalan kebersihan bagi memastikan persekitaran sekolah selamat,bersih dan ceria.Sekolah Selamat merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 2002.Ia bermaksud mewujudkan satu suasana persekitaran sekolah yang bersih, ceria serta tenteram kepada para pelajar agar pelajar dapat belajar dengan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan ilmu dan kehendak proses pengajaran dan pembelajaran.. Oleh itu, Program ini dipilih bagi mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan keceriaan sekolah.Para pelajar akan lebih bersemangat dan merasa lebih yakin ketika berada di sekolah .Suasana sekolah yang bersih,ceria dan selamat amat sesuai dengan perkembangan fizikal dan mental pelajar. 1.2 KEMPEN CARA HIDUP SIHAT Gaya hidup sihat menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera.Amalan gaya hidup sihat menjurus kepada kebersihan diri, permakanan yang seimbang ,senaman yang konsisten ,kemampuan menghadapi stress dan konflik meningkatkan kualiti hidup . serta menjauhi penyalahgunaan bahan bagi

1.3 KESELAMATAN Sekolah Selamat membawa bermaksud persekitaran sekolah yang tidak membahayakan semua warga sekolah .Konsep selamat ialah dari semua aspek seperti kawasan sekolah yang mesra pengguna,kawalan lalu lintas yang baik,bebas dari denggi dan makanan yang selamat,infrastruktur yang lengkap dan tidak membahayakan serta sikap keprihatinan setiap

3 warga tentang aspek-aspek keselamatan .Ia amat penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang aman, tenteram dan meyakinkan ,sesuai dengan matlamat Negara murid belajar dalam suasana yang penuh kondusif. Sekolah Selamat merupakan jaminan bagi membentuk insan seimbang dan harmonis sesuai dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2.0 TUJUAN PROGRAM Program 3K dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu Sekolah Sihat dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu,Sihat dan Progresif" melalui amalan gaya Hidup sihat Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspekaspek kebersihan,kesihatan dan keselamatan kepada para pelajar serta masyarakat di sekitar . Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek 3K ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan dan kesihatan dari seawal usia di bangku sekolah . Kesedaran golongan ibu bapa juga amat penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah.

2.1 RASIONAL PROGRAM 3K merupakan satu program kesihatan yang merangkumi aspek kebersihan ,kesihatan dan keselamatan untuk semua warga sekolah dan komuniti sekitar demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungjawab para pelajar , guru dan seterusnya ibubapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan kesihatan. Melalui program ceramah , kempen menderma darah dan pameran kepada para pelajar dan masyarakat setempat akan dapat memupuk perasaan cintakan kebersihan serta melahirkan tanggungjawab mengenai peranan sebagai warganegara demi membantu mereka memerlukan bantuan darah,pertolongan cemas dan sebagainya

4 2.3 MATLAMAT PROGRAM 3K Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi fizikal,mental, rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah. Mata bercahaya lahir dari minda yang cerdas.

2.4 OBJEKTIF PROGRAM Antara objektif Program 3K ialah:  Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid, guru dan kakitangan sekolah terhadap kebersihan,kesihatan dan keselamatan.


Menggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani sebagai benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial sepert peyalahgunaan dadah.



Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.

    

.Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai Kebersihan,Kesihatan dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat. Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan komuniti walau d mana mereka berada. Memastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan bersih,sihat dan selamat ketika di sekolah. .Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar dengan terlaksananya program ini. Membimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir-anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok.

5 2.5 Cadangan Carta Organisasi

AJK INDUK PROGRAM 3K

PENASIHAT TN HJ ABD SAMAD B SALLEH GURU BESAR SK SINGKIR

PENGERUSI EN.AHMAD HASAN B HARUN GURU PENOLONG KANAN HEM

TIMBALAN PENGERUSI PN NASRI BT ARIFFIN GURU PENOLONG KANAN 1

SETIAUSAHA PN ROSIMA BT HJ HANAFI KETUA PANITIA PJK

BENDAHARI PN MUSITAH BT MAT SETIAUSAHA PANITIA PJK

AJK

TN HJ HAMID SAAD PN NOR’AIN BT SALAM PN JAMALIAH BT SIDEK EN MUHD HANIF YAAKOB PN AINOL BADRI BAHARI PN MARDIANA A. RAHMAN PN RUJIAH BT IDRIS EN MUHD FARIS FAKHRURAZI PN INTAN FARIZA BT ISMAIL PN MUNIYATI ABD KADIR JAWATANKUASA PELAKSANA ENCIK MUHD FADZLI SUDIN EN SOFIAN B SHUIB

6 AJK PELAKSANA PROGRAM 3K PENASIHAT Tn Hj Abd samad B Salleh Guru Besar SK Singkir PENGERUSI En Ahmad Hasan B Harun Pen.Kanan HEM TIMBALAN PENGERUSI Pn Nasri Bt Ariffin Pen.Kanan Satu SETIAUSAHA Pn Rosima Bt Hj Hanafi Ketua Panitia PJK BENDAHARI Pn Pn Musitah Bt Mat AHLI JAWATANKUASA

SAMBUTAN Guru Besar SKS Semua PK Tn Hj Abd Hamid Saad –YDP PIBG HADIAH Pn Nor’Ain Bt Salam Pn Jaliliyah Bt Kadir

URUSETIA Pn Rosima Bt Hj Hanafi Pn Musitah Bt Mat En Muhd Fadzli b Sudin DOKUMENTASI Pn Muniyati Abd Kadir Pn Masni Bt Idris

SIARAYA En Muhd Fadzli B Sudin En Hamzah B Idris JAMUAN Pn Che Jamaliah Sidek Pn Mek Limah Saaud AJK PIBG

PROMOSI/BANNER En Muhd Faris Fakhrurazi Pn Siti Fatimah Jaafar PERALATAN En Sofian Shuib En Shuib Saad Pn Sharmila Abd Rahim

7 KAWALAN MURID En Muhd Hanif Yaakob En Pn Maznah Ahmad SUKANEKA/PERTANDINGAN En Muhd Fadzli B Sudin Pn Shurina Adham Pn Yasmin Hasan PELANCARAN Pn Ainol Badri Bahari Cik Ooi Shin Shiow KUIZ /SENAMROBIK Panitia PJK Pn Intan Fariza Ismail (Jururawat KKGC)

8

2.7 Cadangan Program Program 3K ini akan dijalankan selama 3 hari berturut-turut pada 15 dan 17 November 2009 .Upacara perasmian akan dijalankan pada 15 hb November 2009 oleh Guru Besar SK Singkir. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan sepanjang program 3K: Bil 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14.

Aktiviti yang Dirancang Pameran kesihatan dan Anti Rokok Ceramah Dan Sidang Video Anti dadah Senamrobik bersama komuniti Pemeriksaan Kesihatan Percuma Demonstrasi Pertolongan Cemas Kempen Menderma Darah Pertandingan Masakan Menu Sihat
Gotong royong Perdana Pertandingan melukis dan mewarna Pertandingan kelas terbersih dan ceria Ceramah Cara menangani konflik dan stress Demonstrasi lalulintas Sukaneka Latihan Mencegah Kebakaran

Agensi /JK Pelaksana Unit promosi pej Kesihatan daerah Yan AADK Daerah Yan dan Panitia PJK SKS Koordinator dari klinik Kesihatan Guar Chempedak Hospital Daerah Yan HDY dan Panitia PJK SKS HDY Panitia PJK SKS
Panitia PJK dan AJK Program PIBG dan AJK program Kaunselor dari SMK Agama Yan Unit Trafik Balai Polis Yan Panitia PJK dan AJK Program Panitia PJK dan Belia Daerah Yan

9

2.8 Tentatif Program
Hari Masa Acara Sasaran Lokasi

Ahad 15.11.09

7:45-8:30

Pelancaran Program 3K

-

Dataran Ilmu

8:30-9:30

Gotong –Royong Perdana

Semua

Kawasan sekolah

Pertandingan Kelas Terbersih dan Ceria
9:30-10:30

Murid Tahap 1 & 2

Kelas masingmasing

Demonstrasi Keselamatan lalulintas

Murid-murid

Dataran Ilmu

10:30-11:00

Rehat -Kempen menderma darah -Pemeriksaan Kesihatan Golongan dewasa Bilik Rawatan

11:00-12:00

percuma -Ceramah Motivasi :Cara menangani konflik dan stress

Semua golongan

Bilik Wawasan

Murid-murid

Bilik Matematik

12:001:00ptg

Ceramah Dan Pameran Anti Dadah oleh AADK

Murid-murid

Dewan SKS

10

Isnin 16.11.09

8:00-9:00

Senamrobik

Semua golongan

Padang sekolah

9:00-10:30

Demonstrasi Pertolongan Cemas

Semua golongan

Padang sekolah

10:30-11:00

Rehat

11.001:00ptg

Pertandingan Memasak Menu Sihat

Terbuka

Perkarangan Kantin

Selasa 17.11.09

8:00-9:00

Sukaneka Hidup Sihat

Dewasa

Padang sekolah

9:00-10:30

Ceramah dan Pameran Anti rokok

Semua golongan Dewan Sekolah Rehat Murid-murid Tahap Dewan Sekolah

10:30-11:00

11:001:00ptg

Pertandingan Melukis dan Mewarna

1 &2 .Pra Seolah dan Tabika Jemputan

11

2.9 Tentatif Program secara lengkap dan terperinci. TARIKH / MASA / TEMPAT 15 November 2009 (AHAD) 7.45-8.30 pg Dewan SKS   8.30pg – 9.30 pg Kawasan Sekolah . Perhimpunan Mingguan dan Majlis Pelancaran Program 3K   Bacaan doa. Nyanyian lagu-lagu Negaraku , JPN , Lagu Sekolah dan Lagu Negeri Kedah. Ucapan Pengerusi Program 3K Ucapan Tn Guru Besar dan Perasmian Pelancaran Program 3K PROGRAM / AKTIVITI

Gotong royong Perdana Para waris/komuniti Aktiviti: membersihkan kawasan sekolah,mengecat pagar,membaikpulih kerusi meja yang rosak,menyusun atur pasu-pasu bunga,memperindah taman sains dan taman herba.

Dewan SKS

Pertandingan mewarna dan melukis poster:  Murid Tahap 1 ,Pra sekolah serta Tabika jemputan- mewarna  Murid Tahap 2-melukis poster Kempen Anti Dadah

Ceramah keselamatan oleh Unit Trafik Balai Polis Yan.
9:30-10:30pg Dataran Ilmu

Pengisian :  Simbol-simbol papan tanda keselamatan jalan raya.  Asas Peraturan jalan raya.  Tayangan slaid . Kuiz Uji Minda o Soalan ujian/kuiz adalah berdasarkan kepada pengisian sepanjang program ceramah yang telah diberikan .Soalan berkaitan dengan keselamatan di jalan raya dan pengetahuan

12 am murid-murid. Semua soalan disediakan oleh Panitia PJK untuk setiap tahap.
11:00-12:00 tgh Bilik Rawatan

Kempen menderma darah -Kempen akan dijalankan oleh Unit Kesihatan HDY -Penderma akan diberikan sijil Menderma darah

Bilik Wawasan

Pemeriksaan Kesihatan percuma -Pemeriksaan Kesihatan akan dijalankan oleh Jabatan Kesihatan HDY

Bilik Matematik

Ceramah Motivasi :Cara menangani konflik dan stress -Ceramah akan disampaikan oleh Kaunselor Kanan SMK Agama Yan

12:00-1:00 ptg

Ceramah Dan Pameran Anti Dadah -Ceramah dikendalikan oleh AADK Daerah Yan Aktiviti:  Sesi ceramah oleh penceramah  Sesi soaljawab  Tayangan Slaid “Mereka Yang Rebah”

16 November 2009 (ISNIN) Padang Sekolah 8:00-9:00pg

Senamrobik -Dijalankan oleh Panitia PJK dengan kerjasama koordinator senamrobik Klinik Kesihatan Guar Chempedak -Terbuka kepada semua golongan.

Demonstrasi Pertolongan Cemas
9:00-10:30pg

-Dilaksanakan dengan kerjasama PBSMM Daerah Yan

13
Padang Sekolah

Aktiviti: -Mengadakan sesi Demonstrasi pertolongan cemas –teknik lakon semula. -Peserta yang berminat mencuba dan mempelajari kemahiran memberi bantuan pertolongan cemas dialu-alukan. -Kemahiran seperti teknik balutan anduh,renjatan.patah tulang, melecur dan CPR

11.00-1:00 ptg Kantin

Pertandingan Memasak Menu Sihat -Terbuka kepada semua yang berminat -2 orang satu kumpulan -Bahan masakan disediakan oleh pihak penganjur -Tema “Makanan Sihat”dan berasaskan buah-buahan serta sayursayuran

17 November 2009 (SELASA) Padang Sekolah 8:00-9:00pg

Sukaneka Hidup Sihat Sukaneka akan dijalankan oleh Panitia PJK dengan kerjasama Belia Daerah Yan. Aktiviti:
 Acara Rakit Darat-Siapa Cepat?  Acara Menganyam ketupat  Acara Mengutip Belon  Acara Lari Dalam Guni  Acara Tiup Belon

9:00-10:30pg Dewan SKS

Ceramah dan Pameran Anti rokok -Sesi ceramah akan disampaikan oleh Unit Promosi Pejabat Daerah

14 kesihatan Daerah Yan. Pameran adalah berkaitan bahaya rokok kepada perokok,dan persekitaran. Aktiviti:
 Sesi Ceramah  Kuiz

11:00-1:00 ptg Dewan SKS

Pertandingan Melukis dan Mewarna adalah berdasarkan di bawah:  Pertandingan Mewarna untuk Pra sekolah,Tabika jemputan dan murid –murid Tahap 1  Pertandingan melukis Poster kepada murid-murid Tahap 2  Tema bagi pertandingan ialah “Hidup Bebas Tanpa Rokok”

Latihan Mencegah Kebakaran akan dijalankan pada bila-bila masa dari 15 Nov -17 Nov 2009.

15

3.0 KAEDAH PELAKSANAAN Manual Perlaksanaan Program Bil
1.

Pelaksanaan Tugas
-Penyediaan kertas kerja program. Membentangkan kertas kerja dan mendapatkan persetujuan asas dari pihak-pihak penganjur dan pelaksana program melalui mesyuarat dan bersemuka.-Mesyuarat Kali Pertama

Tindakan
Setiausaha Program

2 3

Pelantikan AJK Program secara rasmi Mengaktifkan sebuah bilik gerakan bagi pelaksanaan

Setiausaha Program

kerja-kerja asas program – cadangan Bilik Bahasa Inggeris

AJK Persiapan Tempat Setiausaha Program

4 5

Mesyuarat Kali ke 2 AJK ProgramMenjalankan kerja-kerja penyediaan ,percetakan dan mengirim surat menyurat,kad /surat jemputan,borangborang Setiausaha dan JK Promosi

6

Mengirim surat dan kad jemputan menggunakan khidamat pos laju,email,mesin faksimili atau pertemuan peribadi.(kepada agensi-agensi ,ahli sukerelawan dan individu terlibat)

Setiausaha Program

7

Menempah dan memasang banner untuk tujuan promosi -promosi mula dijalankan

JK PRomosi

8

Menyedia dan mencetak borang-borang penyertaan,pemarkahan ,keputusan bagi pertandingan /kuiz yang diadakan

JK Pertandingan

9 10

Menyediakan hadiah dan cenderahati Tempahan makanan untuk jamuan dan jamuan VIP

AJK Hadiah AJK Jamuan

16
Menyediakan bilik-bilik khas utuk kegunaan pameran dsb.Menyediakan dewan untuk tujuan pelancaran 12 Pengumpulan bahan /fotografi /rakaman video untuk pendokumentasian 13 Kerja pembersihan kawasan selepas program secara menyeluruh bersama-sama pihak sekolah , waris serta badan-badan yang terlibat Semua AJK AJK Dokumentasi AJK Persiapan Tempat

11

.

.

17 3.1 Anggaran Perbelanjaan
BIL PERKARA ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) 1 Perbelanjaan Cetakan Booklet Program Surat-menyurat RM1.50 X RM0.50 RM75.00 RM20.00

Jumlah Perbelanjaan Cetakan 2 Promosi Banner Iklan Promosi Jumlah Perbelanjaan Promosi 3. Jamuan Jamuan ringan Jamuan VIP RM1.50 X 150 orang RM5.00 X 10 orang RM42.00 X 3 helai RM0.20 X 60 keping

RM95.00

RM126.00 RM12.00 RM138.00

RM225.00 RM50.00

Jumlah Perbelanjaan Jamuan 4. Hadiah Dan Cenderahati Hadiah Pertandingan Mewarna Cenderahati Hadiah Kuiz Hadiah Sukaneka Jumlah Perbelanjaan Hadiah 5. Lain-lain perbelanjaan Jumlah Perbelanjaan Keseluruhan RM3.00 X 20 orang RM5.00 X 10 orang RM2.00 X 10 orang RM5.00 X 12 orang

RM275.00

RM60.00 RM50.00 RM20.00 RM60.00 RM196.00 RM100.00 RM814.00

SUMBER

: = RM 500.00 = RM314.00 = RM814.00

1. Sumbangan PIBG SK SINGKIR 2.Sumbangan orang perseorangan /syarikat JUMLAH KESELURUHAN

18 RUJUKAN 1. Amril Ghaffar.(2005) R ancangan Makanan Tambahan : Keselamatan Makanan Untuk Kanak-kanak Di Sekolah amat Perlu: USM.Pulau Pinang 2. Bahagian pendidikan Kesihatan .(2004). Kajian Keberkesanan Program Kesihatan Di Sekolah-sekolah seluruh Negara. 3. Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). Health topics. Retrieved September 5, 2004 from from http://www.cdc.gov/healthyyouth/healthtopics/index.htm 4. Nur aliah Karim, Promosi Gaya Hidup Sihat Dari http://pkukmweb.ukm.my/~medipro/home/medipro.asp


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29963
posted:1/17/2010
language:Malay
pages:18