(Draf Surat Permohonan Label LAN) by ida17629

VIEWS: 471 PAGES: 1

									               (Format Surat Permohonan Label)

(Nama Dan Alamat IPT)


Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan Malaysia
Tingkat 13B, Menara PKNS-PJ
No.17 Jalan Yong Shook Lin
46050 Petaling Jaya
SELANGOR
U/p : Puan Aklima Kamaruddin
    Puan Suhana Azim


Tuan,

PERMOHONAN MENDAPATKAN LABEL PERAKUAN AKREDITASI

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.   Pihak kami ingin memohon mendapatkan label Perakuan Akreditasi untuk skrol
pelajar bagi program yang telah mendapat Perakuan Akreditasi. Berikut disertakan
perkara-perkara yang diperlukan :

    2.1. Borang LMQA 1 yang telah diisi (kecuali ruangan nombor siri label) yang
       disahkan bagi setiap halaman dalam bentuk hard copy dan soft copy
       (melalui disket atau e-mel ke alamat aklima@mqa.gov.my dan
       suhana@mqa.gov.my).

    2.2. Bayaran yang berkaitan seperti di bawah melalui Bank Deraf Berpalang
       atas nama Agensi Kelayakan Malaysia:

       i.     Bayaran untuk label @ RM 3.00 x      =  RM
       ii.    Bayaran pembungkusan           =  RM10.00
       iii.    Bayaran perkhidmatan penghantaran (pos)  =  RM
             JUMLAH                  =  RM

Sekian dan harap maklum.

Yang benar,

Nama         :
Jawatan       :
No. Tel       :
Alamat E-mel     :
Tarikh        :

								
To top