ds de nghi bcs lop

Document Sample
ds de nghi bcs lop Powered By Docstoc
					TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG QLHS-QHDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gò Vấp, ngày 15 tháng 9 năm 2008

ĐỀ NGHỊ
Về việc Ban Cán Sự các Lớp Trung Cấp Nghề HKI – năm học 2008 – 2009 Kinh gửi: Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Quang Trung Theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm về ban cán sự lớp Trung cấp nghề cho HKI năm học 2008 – 2009. Phòng CTHS - QHDN thống kê danh sách: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HỌ VÀ TÊN Đỗ Viết Quy Bùi Phan Vân Trúc Nguyễn Tam Toàn Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Thành Luân Trương Thị Thanh Tâm Nguyễn Thiên Trung Nguyễn Thành Nhân Trần Văn Tân Nguyễn Chí Thức Lâm Thị Phương Thảo Đinh Hoàng Quốc Trọng Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Mai Cường Trần Ngọc Thanh Võ Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Hoàng Nguyễn Hoàng Tuấn Trần Văn Chương Trần Huy Nam Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Thành Chiến NGÀY LỚP SINH 9/11/1993 QTM+ĐTCN +MTT 08 - 3 24/11/1992 09/1/1985 KTML 07-2CT 4/6/1988 1/10/1988 ĐCN+MTT 08-3 9/9/1986 22/4/1992 SCMT 08 - 3 12/6/1992 6/5/1989 LRMT 07-2 25/4/1986 10/8/1993 KTDN+KTML 08-3 21/11/1991 24/11/1988 ĐCN 07 -2 25/10/1985 9/6/1987 ĐCN 07-2 CT 26/2/1988 9/9/1982 ĐCN+ĐTCN 07-3 8/10/1992 24/8/1988 SCTBL+LRMT 07-3 18/12/1992 15/12/1988 SCTBL07-2 QT 24/2/1988 CHỨC DANH
Lớp trưởng Lớp phó
Nhóm trưởng N1 Nhóm trưởng N2

GHI CHÚ

Lớp trưởng Lớp phó Lớp trưởng Lớp phó Lớp trưởng Lớp phó Lớp trưởng Lớp phó Lớp trưởng Lớp phó Lớp trưởng Lớp phó Lớp trưởng Lớp phó Lớp trưởng Lớp phó Lớp trưởng Lớp phó

Kính trình Hiệu trưởng xem xét công nhận. TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Đông


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:52
posted:10/31/2008
language:Vietnamese
pages:1