5-Kemahiran Penyelesaian Masalah 14-15 Dec 09.ai

Document Sample
5-Kemahiran Penyelesaian Masalah 14-15 Dec 09.ai Powered By Docstoc
					                                     Kursus dua hari
            Supervisory
           Development
                                   KEMAHIRAN PENYELESAIAN
                 Programme
                                   MASALAH UNTUK PENYELIA
      14 - 15 Disember 2009                                  Grand Seasons Hotel Kuala Lumpur


                                                  KANDUNGAN PROGRAM
                                                  Asas dan Peranan Penyelia dalam Penyelesaian
                                                  Masalah
                                                  - Apa itu masalah?
                                                  - Ciri-ciri masalah
                                                  - Menjadi seorang Penyelia yang ”Problem Solver”
                                                  - Asas Penyelesaian masalah yang berkesan

                                                  7 Langkah Kaedah Penyelesaian Masalah
                                                  - Mengenalpasti dan mendefinisi masalah
                                                  - Menganalisa punca masalah
                                                  - Mengenalpasti penyelesaian alternatif
                                                  - Memilih penyelesaian terbaik
                                                  - Menyediakan pelan bertindak
                                                  - Melaksanakan langkah penyelesaian
                                                  - Memantau dan menilai perkembangan dan hasil

                                                  Kaedah dan Alat Bantu Penyelesaian Masalah
                                                  - 2-Step Problem Definition Sheet
                                                  - Brainstorming
 Menangani masalah dan membuat keputusan adalah tugas rutin                    - Paired-Choice Matrix
  bagi setiap anggota organisasi, tidak kira di peringkat mana dia                 - Decision Table
                                                  - Why-Why Analysis
 berada. Sebagai penyelia, mereka banyak terlibat di dalam proses                 - Check-Sheet
  melaksanakan keputusan dan menyelesaikan masalah operasi.                    - Kesilapan Biasa Dalam Menyelesai Masalah
 Penyelia yang berjaya ialah mereka yang mampu menangani dan
     menyelesaikan semua masalah dengan berkesan.
                                                  METODOLOGI KURSUS
FASILITATOR                                             Pendekatan interaktif dan ‘experiential’ memberi
                                                  penekanan aspek teori dan amali melalui:
Hj Ab Jalal Bekri Ibrahim Azmi                                   - Kajian Kes
                                                  - Latihan Amali
                                                  - Penilaian Diri
Ab Jalal Bekri adalah Konsultan Irshad HR Consulting dalam bidang Motivasi dan Pembinaan Sikap,
                                                  - ‘Experiential Learning Games’
Pembangunan Penyeliaan, Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan. Beliau berpengalaman lebih
20 tahun sebagai jurulatih dan pakar runding. Pernah bertugas sebagai Pegawai Bank di Bank Negara
Malaysia dan kemudiannya sebagai Pegawai Latihan dan Penyiasatan di Perbadanan Produktiviti
Negara. Mempunyai ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Universiti Malaya), Diploma Perundingan
Pengurusan (NPC, Jerman) dan Sijil Kajian Kemungkinan Projek (NITC, Jepun).


YURAN PROGRAM:
Tanpa Penginapan:
RM 850 SEORANG (Termasuk bahan kursus, minum pagi, makan tengahari dan minum petang)

Bersama Penginapan:
RM 1,230 SEORANG (Termasuk bahan kursus, sarapan pagi, minum pagi, makan tengahari dan
penginapan superior single selama 2 hari 2 malam)

Diskaun Pendaftaran Awal: RM100 setiap program untuk pendaftaran yang diterima bersama
pembayaran penuh selewat-lewatnya 14 hari sebelum tarikh mula program
Diskaun Pendaftaran Kumpulan: RM100 setiap peserta untuk pendaftaran 2 orang peserta atau
lebih untuk sesebuah program yang diterima bersama pembayaran penuh


                                    Alamat:                 Untuk keterangan lanjut dan pendaftaran:

                   Your Solution-Oriented      1010 Blok A,              BAHAGIAN PERKHIDMATAN LATIHAN
                                    Phileo Damansara II, Jalan 16/11,    Hubungi    : Meiza/Ziela
                   HR Consulting Partner       46350 Petaling Jaya           Telefon    : 603 7956 0010
                                    Selangor Darul Ehsan,          Fax      : 603 7956 2010
                                    Malaysia                E-mel     : tsd@irshad.com.my