PELAJARAN 1 PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN by cometjunkie56

VIEWS: 7,317 PAGES: 139

									Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
OBJEKTIF KURSUS

Selepas anda menghabiskan kursus ini, anda seharusnya mampu:
   · Menyelesaikan masalah asas berkenaan sistem komputer dan rangkaian di sekolah
   · Mengendalikan struktur infrastruktur makmal IT sekolah
   · Mengendalikan sistem operasi Linux dengan berkesan
   · Mengendalikan perkhidmatan asas Internet dengan sistem operasi Linux
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 1 : RANGKAIAN

Mukadimah:
Dalam pelajaran pertama ini, anda akan didedahkan kepada sistem rangkaian. Seterusnya anda
akan dibawa untuk mengembara lebih jauh lagi dalam sistem rangkaian. Pengenalan kepada
suis dan cara pengkabelan juga akan diberikan. Selain itu anda juga akan diberikan konsep
protokol dalam rangkaian dan informasi berkenaan tanda alamat IP versi 4 secara mendalam.


1.0 Objektif:
1. Mengetahui asas-asas rangkaian
2. Mengetahui kaedah pengkabelan LAN
3. Mengetahui protokol rangkaian

1.1 Asas Network
Sebelum melangkah lebih jauh marilah kita mengenali istilah-istilah yang selalu di guna pakai
dalam network :-
  •  Network - network adalah satu kumpulan computer yang bersambung bersama bagi
    membernarkan berkongsi data dan infomasi.
  •  Node - node adalah apa sahaja yang bersambung kepada network. Contohnya seperti
    Komputer dan printer.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

  •  Segment - segment adalah bahagian network yang di pisahkan mengunakan switch,
    bridge atau router, dari bahagian lain network.
  •  Backbone - backbone adalah cable utama yang menyambungkan semua network atau
    segments. Biasanya backbone mempunyai keupayaan membawa data atau infomasi
    yang besar. Contohnya setiap segment mempunyai transfers rate sebanyak 100Mbps
    manakala backbone pula beroperasi sehingga 1000 Mbps.
  •  Topology - Topologi adalah bagaimana cara node bersambung kepada network
  •  Network Interface Card (NIC) – Setiap komputer di sambungkan ke network
    mengunakan Network Card (NIC). Di dalam kebanyakan desktop computer, Ethernet
    card ( biasanya 10 atau 100mbps) terpasang di motherboard computer.
  •  Media Access Control (MAC) address – Ini adalah physical address untuk NIC di
    dalam network. MAC address mempunyai dua bahagian yang sama, 6 bytes panjangnya.
    3 bytes yang pertama digunakan untuk mengetahui syarikat pengeluar NIC tersebut.
    Manakala 3 byte yang kedua adalah serial nombor untuk NIC itu sendiri.
  •  Unicast - unicast adalah penghantaran data dari satu node ke satu node yang telah di
    tentukan.
  •  Multicast - multicast, node menghantar data ke pada satu group node yang telah di
    tentukan.
  •  Broadcast – broadcast pula adalah satu node menghantar data ke seluruh node atau
    network.


1.2.1 Rangkaian Setempat (LAN)
Sistem Rangkaian Setempat (LAN) adalah sistem rangkaian yang hanya merangkumi sebuah
bilik, bangunan atau kampus. Biasanya sambungannya rangkaian LAN tidak melebihi 100
komputer. Kebanyakan struktur sistem rangkaian LAN yang terdapat dalam sesebuah syarikat
adalah jenis pelayan/pelanggan.


Dalam rangkaian LAN komputer individu akan disambung kepada pusat dalam rangkaian, iaitu
suis atau hub. Semua informasi akan dihantar daripada satu komputer ke komputer yang lain
melalui hub/suis itu.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
1.2.2 Wide Area Network (WAN)

Wide area network (WAN) manyambungkan rangkaian yang yang berbeza dah mempunyai
jarak yang jauh mengunakan line telefon, fiber optic atau pun wireless. Untuk
menyambungkan rangkaian kita memerlukan alatan seperti modem atau router.1.3 Network Topologi
Apakah Network topologi?

Pisikal topologi di dalam network merujuk kepada konfigurasi kabel, komputer, dan alatan
seperti perinter dan lain. Pisikal topologi tidak sepatutnya di samakan dengan logical topologi.
Logikal topologi adalah cara yang digunakan untuk menghantar maklumat di antara
workstation. Kita akan bincangan lebih mendalam topic logical topologi di baharian protocol
nanti.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Jenis-Jenis utama pisikal topologi.


Terdapat berberapa jenis pisikal topologi.

  •  Linear Bus
  •  Star
  •  Star-Wired Ring
  •  Tree

Linear Bus

Linear bus topologi – Setiap node di sambung secara bersebelahan sepanjang backbone yang
sama seperti lampu krimas. Data yang di hantar dari satu node akan bergerak melalui
backbone sehingga sampai ke destinasi node. Di setiap penghujung linear bus mestilah
mempunyai terminator bagi memastikan signal tidak berpatah balik.
Kelebihan Linear Bus Topology

  •  Mudah untuk di sambungkan.
  •  Hanya memerlukan cable yang sedikit berbanding star topologi.

Kelemahan Linear Bus Topology

  •  Keseluruhan netwok akan gagal berfungsi sekiranya cable utama gagal berfungsi.
  •  Terminators di perlukan di setiap penghujung kabel backbone.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

  •  Sukar untuk mengenal pasti masalah kerana ketika ini keseluruhan network gagal
    berfungsi.
  •  Tidak sesuai untuk digunakan dalam satu organisasi yang besar.

Star

Star topologi – setiap node ( file server, workstations dan peralatan) disambungkan terus ke
hub atau switch. Data akan melalai hub atau switch sebelum sampai ke destinasi.. Hub atau
switch mengawal fungsi-fungsi network. Hub atau switch juga berfungsi sebagai penguat
signal. Sambungan star topologi biasanya mengunakan kabel twisted pair, coaxial kabel dan
fiber optik.
Kelebihan Star Topologi

  •  Mudah di Install
  •  Tidak mengangu rangkaian ketika proses penyengelaraan.
  •  Mudah untuk mengesan kerosakan dan mengantikan componet.

Kelemahan Star Topology

  •  Memerlukan lebih kabel jika di bandingkan dengan linear topologi.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

  •  Jika hub atau switch rosak, Semua node akan gagal berfungsi.
  •  Kos lebih mahal jika di bandingkan dengan linear bus topologi kerana kos switch atau
    hub.

Star-Wired Ring
Star-Wired Ring – Seperti star bus topologi, bezanya dihujungnya network akan kembali ke
node yang pertama. Di dalam star-wired ring, setiap nodes mengambil giliran untuk
menghantar dan menerima data. Data akan di hantar ke node pertama di ikuti dengan node
kedua dah seterusnya. Ini menjadikan proses penghantaran data menjadi lambat.
Star-Wired Ring TopologiTree

Tree topologi - Gabungan linear bus dan star topologi. Beberapa kumpulan star bersambung
dengan linear bus kabel backbone ( Lihat Gambar Dibawah) . Tree topologi membenarkan kita
untuk membuat penambahan kepada rangkaian sedia ada.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Tree Topologi


Kelebihan Tree Topologi

  •  Pengkabelan Point-to-point itu segment tersendiri.
  •  Sesuai dengan kebanyakan hardware dan software dari pembekal.

Kelemahan Tree Topologi

  •  Jarak di anatara segment terbatas mengikut jenis kabel yang di gunakan.
  •  Jika backbone menghadapati masalah, keseluruhan segment akan terputus.
  •  Susah untuk di Konfigurasikan.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Ringkasan


        Physical Topology   Common Cable     Common Protocol

                   Twisted    Pair
                              Ethernet
        Linear Bus      Coaxial
                              LocalTalk
                   Fiber

                   Twisted    Pair  Ethernet
        Star
                   Fiber         LocalTalk

        Star-Wired Ring    Twisted Pair     Token Ring

                   Twisted    Pair
        Tree         Coaxial        Ethernet
                   Fiber
1.4 Protokol Rangkaian


Protokol adalah prosedur dan peraturan untuk berkomunikasi. Jika kita ke majlis rasmi ada set
peraturan yang perlu kita patuhi untuk berinteraksi dengan tetamu lain, begitu juga dengan
komunikasi dalam sebuah rangkaian. Tanpa protokol, komunikasi akan menjadi satu masalah
dan jika sebuah rangkaian tidak memahami prosedur teknikal yang perlu dipatuhi oleh mereka,
komputer akan gagal untuk berinteraksi sesama mereka.


Biasannya protokol-protokol ini akan dibandingkan dengan dua model yang terkenal iaitu
Model Rujukan OSI (Open Systems Interconnection) oleh ISO dan Model TCP/IP atau DoD
oleh Kementerian Pertahanan Amerika Syarikat. Terdapat banyak jenis protokol dan setiap
mereka mempunyai tugas masing-masing yang mungkin berlainan peranan di dalam 7 Lapisan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

OSI. Setiap mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka sendiri dan mungkin
popular di kalangan produk-produk keluaran pengeluar tertentu. Ada juga protokol yang hanya
bekerja di satu lapisan dari Lapisan OSI dan ada juga pada berbilang.
Bagaimana Protokol Berfungsi


Jika kita perhatikan pada 7 Lapisan OSI kita boleh kenali beberapa protokol yang bertugas
pada lapisan-lapisan tertentu. Contohnya eternet bekerja pada lapisan kedua dalam OSI iaitu
pada lapisan sambungan data. Setiap lapisan mempunyai peraturan dan prosedur yang tertentu
untuk dipatuhi. Tugas tersebut mestilah berlaku dengan konsisten pada setiap lapisan agar
komunikasi boleh bergerak dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas lapisan OSI. Ringkasnya
tugas protokol pada komputer yang menghantar data :-


    1. Memecahbelahkan data yang ingin dihantar kepada bentuk yang lebih kecil yang
     dinamakan paket.
    2. Tambahan maklumat alamat IP sumber dan destinasi serta beberapa maklumat lain
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

     pada paket tersebut supaya selamat sampai ke destinasi.
    3. Menyediakan paket tersebut untuk dihantar melalui kad antara muka rangkaian
     (network interface) melalui kabel laluan.


Tugas komputer yang menerima data :-
    1. Mengambil paket dari kabel laluan dan seterusnya ke kad antara muka rangkaian
     (network interface) tersebut.
    2. Mengumpulkan semula paket ke penimbal untuk dihimpunkan semula.
    3. Data yang telah dihimpunkan tadi digunakan atau ditukarkan oleh aplikasi ke bentuk
     yang boleh digunakan


Tanda Alamat IP versi 4


Fungsi utama alamat IP adalah untuk memberikan nilai unik untuk perumah melalui kaedah
pengalamatan. Ini secara langsung membolehkan proses penghalaan berlaku, di mana paket
boleh dipindahkan dari satu perumah ke satu perumah yang lain. Oleh itu setiap paket akan
mengandungi alamat IP perumah sumber dan alamat IP perumah destinasi.


Alamat IP telah ditetapkan selebar 32 bit untuk versi 4. Ini bermakna terdapat lebih kurang 4.2
bilion kemungkinan alamat IP yang lengkap. Sekali imbas angka ini akan kelihatan besar,
namun mengambil kira kepesatan Internet, nilai ini dianggap kecil. Hal ini telah pun diatasi
dengan kehadiran alamat IP versi 6 atau lebih dikenali alamat IP generasi hadapan. Banyak
tumpuan dan kajian telah dilakukan ke atas alamat IP versi 6 di Malaysia sendiri, terutamanya
di Mimos dan UPM, namun secara keseluruhannya ia belum diadaptasikan secara menyeluruh.
Dalam IP versi 6, alamat IP telah ditetapkan selebar 128 bit. Ini bermakna sebanyak 3.4 x 1038
kemungkinan alamat IP dapat dibina, atau secara relatifnya sebanyak 1500 IP untuk setiap 1
kaki persegi permukaan bumi. Anda mungkin dapat melihat kasut anda mempunyai alamat IP
di kemudian hari. Namun untuk kali ini, kita akan menumpukan perhatian terhadap IP versi 4
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

dahulu. Oleh itu, selepas ini alamat IP yang dibincangkan adalah merujuk kepada alamat IP
versi 4, melainkan telah dinyatakan terlebih dahulu.


Para pembangun Internet sentiasa mengambil jalan untuk memudahkan manusia memahami
teknologi yang terselindung, oleh itu alamat IP diwakili dengan nilai 4 oktet persepuluhan
seperti  202.188.0.133,   namun    komputer   tetap   memahaminya   sebagai
11001010101111000000000010000101. Ini bermakna nilai minimum untuk setiap oktet ialah
0 dan nilai maksimum setiap oktet ialah 255.


Alamat IP versi 4 telah dipecahkan kepada 5 kelas utama berdasarkan nilai binari dan nilai
persepuluhan beroktet yang pertama. Jadual di bawah menerangkan semua kelas IP yang ada.
Kelas D telah diwartakan sebagai jarakkan IP percubaan dan kelas E diwartakan sebagai
terpencil, ini bermakna kedua-dua kelas IP ini tidak boleh digunakan oleh umum.


Tanda Alamat IP Persendirian (Private IP Addressing)


Menurut RFC 1918, beberapa jarakkan alamat IP tidak akan dihalakan oleh mana-mana
penghala melainkan untuk rangkaian dalaman kerana ialah telah diwartakan sebagai
sebahagian dari jarakkan alamat IP persendirian.


Kita seharusnya bersyukur dan menarik nafas lega dengan adanya kaedah ini. Ia membolehkan
kita berkongsi LAN dan Internet tanpa memerlukan kos yang lebih dengan menggabungkan
beberapa teknik seperti NAT, PAT atau Proksi.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

• Alamat persendirian:
• Alamat tugas-khas:
    –   Pengujian dalaman:
       127.0.0.0 hingga 127.255.255.255
    –   Alamat IP persendirian automatik (APIPA) telah lama diguna pakai dalam
       Microsoft Windows dan mula diserap guna di Linux. Alamat IP dari
       jarakkan APIPA akan dipilih secara automatik oleh isirung (kernel)
       sekiranya tiada jawapan dari pelayan DHCP, jika dan hanya jika isirung
       (kernel) telah dinyatakan supaya menjadi pelanggan DHCP. Julat alamat
       APIPA adalah seperti di bawah:
       169.254.0.0 hingga 169.254.255.2551.5 Pengenalan Kepada Suis
 Peranti aktif yang meningkatkan mutu rangkaian, mengandungi sebahagian ciri-ciri
  pengulang (repeater) dan penjabat (bridge).
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

 Ia memecahkan keseluruhan rangkaian menjadikan bahagian-bahagian yang dipanggil
  segmen.
 Setiap port tiada berkaitan di antara satu sama lain dan mempunyai kelajuan tersendiri.
 Hub dan switch menggunakan teknologi berbeza tetapi mempunyai fungsi yang sama.
  Pada hub, jika jumlah lebar jalur adalah 100MBPS (Megabit Per Second) dan ia
  mempunyai sepuluh penyambungan (port), 1000MBPS akan di bahagikan kepada sepuluh
  dan setiap penyambungan hanya akan mendapat 10MBPS sahaja tetapi untuk switch,
  100MBPS akan di dedikasikan kepada kesemua sepuluh penyambungan. Jadi , teknologi
  switch adalah lebih berkesan.


Mengesan Kerosakan Switch Atau Hub


Kebanyakan (+- 70%) masalah rangkaian adalah disebabkan oleh masalah kabel dan
penyambungnya. Pastikan kabel berada dalam keadaan baik.


Tanda-tanda : Lampu LED (Light Emitting Diode) ‘Link’ tidak menyala apabila kabel
        disambungkan ke ‘port’.
Periksa    : Sila pastikan semua kabel, penyambung RJ45, plet dinding tidak rosak dengan
        memeriksa menggunakan peneguji kabel.
      : Sila pastikan peranti (device) di hujung suatu lagi hidup dan berfungsi dan telah
       dikonfigurasi. Pastikan juga LED di kad rangkaian (Network Card) di peranti
       menyala dengan warna yang betul (selalunya hijau)
Tanda-tanda : Lampu LED ‘Link’ 100MBPS menyala, Lampu LED ‘Collision’ menyala tetapi
        trafik rangkaian tidak stabil.
Periksa    :Pastikan Kad Rangkaian (Network Card), misalnya di PC tidak disetkan
       kepada ’Dedicated Full Duplex’. Pastikan ianya adalah ’Auto Mode’
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


1.6 Pengenalan Kepada Pengkabelan LAN

Pengkabelan 100 BaseT sering digunakan untuk sambungan rangkaian yang menggunakan
topologi bintang. Ianya amat sesuai bagi rangkaian yang memerlukan keluasan dan
kebolehpercayaan dalam penggunaannya. Bagi UTP pengkabelan ini membolehkan setiap PC
yang mempunyai kad antara muka (interface) rangkaian yang disambungkan dengan ke hab
atau suis.


Secara amnya sambungan rangkaian UTP adalah lebih dipercayai jika hendak dibandingkan
dengan sambungan sepaksi di mana penggunaan hab atau suis banyak membantu dalam
memperbaiki ralat data dalam sambungannya. Selain dari itu UTP pengkabelan tidak akan
mengakibatkan seluruh rangkaian runtuh jika salah satu komputer atau sambung pengkabelan
rosak (berbanding dengan sambungan sepaksi yang akan menyebabkan seluruh rangkaian
runtuh hanya disebabkan oleh satu sambungan rosak).


Dari segi sejarah pada awal penggunaan sambungan 10Base-T, kabel kategori 3 (Cat 3)
digunakan untuk sambungan 10Mbs. Kabel Cat 3 ini hampir sama dengan kabel telefon yang
kita gunakan di rumah. Tetapi sekarang kabel Cat 5e adalah lebih banyak digunakan kerana
kualiti signal yang lebih baik dihasilkan untuk kegunaan sistem 100Base-T. Huruf T pada
perkataan 100Base-T adalah membawa makna kabel terpintal iaitu jenis sambungan UTP kabel
yang digunakan.


Jenis Pengkabelan


Biasanya ada dua jenis pengkabelan yang digunakan untuk sambungan 100Base-T seperti
berikut:
1. Kabel Sambungan Terus
2. Kabel Sambungan Terpintal
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Kabel Sambungan Terus digunakan untuk sambungan seperti berikut :-
 Sambungan dari penghala kepada hab/suis.
 Sambungan dari pelayan kepada hab/suis.
 Sambungan dari stesen kerja kepada hab/suis
Kabel Sambungan Terpintal pula digunakan untuk sambungan seperti berikut :-
 Sambungan laluan menaik antara suis.
 Sambungan hab kepada suis.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
 Sambungan hab kepada hab lain.
 Sambungan rangkaian terus antara dua komputer (tanpa hab/suis).
 Sambungan antara muka (interface) penghala kepada antara muka (interface) penghala yang
 lain.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Pemerosotan


Satu perkara yang perlu diambil kira pada pengukuran jarak kabel 100Base-T
adalahpemerosotan. Pemerosotan adalah pengecilan amplitud sesuatu isyarat apabila melalui
satu medium yang menghilangkan tenaganya.


Dalam kes 100Base-T pemerosotan yang dibenarkan adalah 11.5dB yang diukur dari satu
hujung kabel tersebut dengan menggunakan alat penguji. Secara amnya, kabel Cat 5e
mempunyai pemerosotan sebanyak 10dB per 150 meter pada frekuensi 100MHz. Maka jarak
maksimum setelah dikira termasuk kabel tampung dan panel tampung sambungan Cat 5e boleh
dikatakan tidak boleh melebihi 100 meter.
Jadual 1 di bawah menunjukkan ciri-ciri Kabel UTP 100BaseT
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 2 : PENGENALAN KEPADA LINUX


Mukadimah:
Dalam pelajaran ini anda akan diperkenalkan kepada sistem operasi Linux, tenaga kerja di
sebalik tabir Linux. Di sini juga anda akan diperlihatkan beberapa contoh pecahan Linux yang
popular. Isu-isu yang berkaitan Linux juga ada diutarakan di sini seperti isu Hak cipta dan
sebagainya. Kedudukan Linux dalam bidang pendidikan juga ditekan di sini. Selain itu anda
akan diberikan beberapa jadual yang mengandungi URL yang penting untuk anda memahami
Linux. Anda juga akan dipertontonkan dengan jadual perbandingan aplikasi Linux dan
Microsoft Windows.


Objektif:
1. Memahami sistem operasi Linux dan mengenali beberapa orang yang menjadi
 tunjang di sebalik kejayaannya
2. Mengenali pecahan sebahagian daripada pecahan Linux yang boleh
 diperolehi dan digunakan
3. Mengetahui hak cipta Linux, GPL dan segala macam permasalahan yang
 mungkin timbul berkenaan undang-undang terutamanya di Malaysia
4. Mengetahui sebahagian persoalan lazim yang dikaitkan dengan Linux dan
 sistem pengkomputeran
5. Mengetahui kedudukan Linux dalam bidang pendidikan
6. Memperjelaskan sifat-sifat asas pecahan Linux
7. Membandingkan perisian aplikasi Linux dan Microsoft Windows, URL
 informasi Linux dan URL pecahan dan aplikasi Linux
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


2.0 PENGENALAN KEPADA LINUX
Bahagian ini membimbing anda untuk membiasakan diri dengan Linux (SLES 9) sebagai satu
sistem pengendalian yang asas dengan menggunakan persekitaran bergrafik KDE. Tugas
seperti meninjau apa yang terdapat dalam cakera anda, memulakan program, memformatkan
cakera dan bekerja dengan lipatan dan fail dibincangkan dalam bahagian berikutnya. Disini ada
akan menggunakan Novell Linux Desktop (SLES 9) sebagai sistem operasi anda. SLES 9 ialah
hasil daripada SuSe Linux. Syarikat Novell telah membeli SuSe Linux dan mencipta satu
sistem operasi yang menyerupai SuSe Linux malah menggunakan SuSe linux sebagai bahan
utamanya.


2.1 SISTEM OPERASI LINUX

Jika direnungkan asal-usul Linux saya percaya anda akan tersenyum kecil sambil menyatakan
kekaguman anda. Ini adalah kerana Linux sebenarnya hanya merupakan hobi kepada seorang
pelajar aliran komputer sains di Universiti Helsinki dan kemudian telah dibangunkan oleh
ratusan ribu jurukod (programmer) di seluruh dunia hingga menjadi salah satu sistem operasi
terunggul di dunia ketika ini. Pelajar yang dimaksudkan ini ialah Linus Benedict Torvalds.
Ketika Linus mula memperkenalkan Linux pada Ogos 1992, hanya Intel sahaja yang
menguasai pasaran pemproses mikro dengan cip 386 mereka. Microsoft pula hanyalah sebuah
syarikat kecil yang baru memperkenalkan DOS.


Pada peringkat awal, Linux hanyalah merupakan satu terbitan dari sistem operasi yang dibina
oleh Prof. Andrew Tannenbaum yang dikenali sebagai Minix. Akhirnya, Linus berjaya
membina Linux sebagai sebuah sistem operasi yang tersendiri. Seperti sistem operasi Unix lain,
Linux dibina dengan bahasa pengaturcaraan C dan mematuhi kaedah serta peraturan
pengaturcaraan Posix. Satu perkara penting yang perlu dijelaskan di sini ialah Linux
dibangunkan oleh ratusan ribu jurukod di seluruh dunia oleh itu hak cipta Linux terletak di
tangan Linus, namun program lain terletak kepada pengaturcara yang membuatnya.
Oleh itu penghormatan pengeluaran isirung (kernel) secara rasminya akan hanya dilakukan
oleh Linus sendiri. Linux boleh di peroleh secara percuma dari Internet. Kebanyakan syarikat
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

yang menerbitkan pecahan Linux seperti MandrakeSoft Inc. ada menjual perisian Linux pada
harga yang amat rendah berserta dengan sokongan pembelian yang hebat. Terpulang kepada
anda sama ada untuk menurun muatkan dari Internet atau membeli dari pengeluar.


2.1.1 Linus Torvalds


Setiap satu ada permulaannya, begitulah juga dengan Linux yang dimulakan oleh Linus
Benedict Torvalds sewaktu beliau masih lagi menjadi seorang pelajar jurusan computer sains
di sebuah universiti di Helsinki, Finland. Idea untuk memulakan projek hobinya ini telah
berputik daripada kelas sistem operasinya. Ketika itu pelajar-pelajar yang mengambil mata
pelajaran tersebut menggunakan buku teks yang ditulis oleh Prof. Andrew Tanenbaum.
                 Linus Benedict Torvalds


Prof Tanenbaum telah memperkenalkan sistem operasi Minix melalui bukunya, oleh itu tidak
hairanlah apabila saudara Linus telah bermula dengan Minix untuk membangunkan Linux pada
awal tahun 1991. Hasrat awalnya hanyalah ingin mencipta satu sistem operasi yang lebih
teratur dan berkesan dari Minix. Namun enam bulan setelah itu, Linus telah berjaya
menjadikan Linux sebagai satu sistem operasi yang stabil dan tersendiri tanpa perlu bergantung
kepada Minix lagi.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi PendidikanSebenarnya pada peringkat awal, Linux hanyalah mengekodkan program pengaturan ingatan
yang merupakan sebahagian daripada isirung (kernel) Linux. Setelah itu beliau mula
menggabungkan dengan pelbagai kod yang boleh di peroleh secara bebas di Internet dengan
isirung (kernel) Linux. Pada waktu ini, Linus bekerja di bawah naungan syarikat Transmeta
Corporation di Silicon Valley. Terdapat khabar angin yang mengatakan beliau akan bekerja
untuk Red Hat, tetapi beliau tetap kekal dengan pendirian untuk tidak menunjukkan minat dan
kecenderungan ke atas mana-mana pecahan Linux. Namun Linux tidak menafikan beliau
menggunakan Red Hat Linux di rumahnya dan pernah dilihat memakai kemeja-t Red Hat di
persidangan Linux Sedunia.


Beliau pernah menegaskan yang beliau bukanlah seorang ketua pengarah syarikat, tetapi beliau
hanyalah seorang ketua teknikal yang menumpukan ke arah landasan yang fokus dan jelas di
mana setiap keputusan yang beliau ambil akan dipastikan supaya sentiasa dihormati dan
diterima pakai oleh semua orang. Apabila diajukan apa yang akan Linux tempuhi dalam
tempoh 10 tahun akan dating beliau menegaskan 10 tahun lepas beliau tidak tahu hala tuju
Linux apatah lagi untuk 10 tahun akan datang beliau masih tiada idea ke mana arah Linux.
Oleh itu anda mungkin salah seorang yang mencorakkan masa depan Linux.


2.1.2 Alan Cox


Janggut yang panjang dan tebal merupakan identiti Alan Cox yang harus dikenali oleh
pengguna Linux. Sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam pembangunan isirung (kernel)
Linux terutamanya untuk rangkaian dan sistem pemprosesan selari beliau sentiasa menjadi
rujukan dan pelakon utama dalam pengeluaran isirung (kernel) rasmi selain Linus Torvalds.
Jika anda lebih peka, anda akan mendapati kebanyakan ikon-ikon berkenaan isirung (kernel)
akan dilambangkan sebagai seorang yang berjanggut dan bertopi sempena menghargai hasil
usaha Alan Cox.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
                     Alan Cox


Beliau telah mula bekerja dengan isirung (kernel) Linux sejak pengeluaran isirung (kernel) 1.0
(isirung (kernel) terkini ialah 2.6.x), oleh itu hampir setiap hari beliau melakukan perubahan
terhadap isirung (kernel). Untuk memudahkan pembangun isirung (kernel) Linux yang lain,
beliau telah menyediakan diari hariannya yang boleh dicapai di http://www.linux.org.uk. Kini


Cox banyak menulis diarinya dalam bahasa Welsh, oleh itu lebih baik jika anda membaca diari
isterinya. Jika anda melihat diari beliau pasti anda akan terkejut dengan cara kehidupannya, ia
menunjukkan seolah-olah beliau hanya makan Linux, minum Linux dan tidur Linux. Tapi
harus diingat itu semua tidak menjadi penghalang untuknya mengekalkan perkahwinannya
dengan isterinya, Telsa dan hidup bahagia di samping keluarga. Sebagai keluarga penggodam
yang berjaya, Telsa juga banyak menyumbang kepada pembangunan Linux terutamanya dalam
pembangunan aplikasi X Windows KDE


2.1.3 Richard Stallman


Beliau merupakan seorang Profesor berbangsa Yahudi di MIT yang kemudiannya menjadi
pengasas Free Software Foundation Inc, beliau tidaklah terlibat dengan Linux secara langsung,
namun usaha yang dimulakannya telah berjaya membuka mata orang ramai akan keberkesanan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

perisian bebas ini. Melalui organisasi tersebut, Stallman telah menghasilkan pelbagai projek
perisian, oleh itu beliau mendapati beliau memerlukan lesen hak cipta untuk melindungi
perisian mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip mereka, hasilnya lesen GNU GPL telah
diterbitkan.


Kita akan membincangkan lessen GNU GPL ini dengan lebih lanjut selepas ini. Sebenarnya
sebahagian ideologi yang cuba dibawa oleh Free Software Foundation ini telah lama
dianjurkan oleh Islam, iaitu ilmu haruslah dikongsi dan disebarkan cuma yang menyedihkan
ialah tiadanya sokongan yang kukuh terhadap pendekatan sebegini. Sesungguhnya ilmu yang
kita miliki itu hanyalah umpama setitik air di lautan yang luas, saya tidaklah bermaksud ingin
mendabik dada tetapi sekadar mengingati sesama insane termasuk diri sendiri. Sebagai
manusia yang tidak maksum kita selalu melewati batas-batas yang telah digariskan.


2.1.4 Robert Scheifler dan James Gettys
Mereka berdua merupakan pengasas awal kepada sistem grafik Linux yang dikenali sebagai X
Windows. Bahkan nama James Gettys telah disemadikan untuk terminal konsol Linux.


2.2 PECAHAN LINUX
Salah satu keunikan Linux ialah tersedianya banyak pilihan untuk pengguna memilih pelbagai
pecahan Linux. Pecahan yang dimaksudkan di sini ialah pecahan Linux yang mempunyai
pelbagai ideologi dan falsafah yang tersendiri. Namun semua pecahan ini sentiasa
menggunakan isirung (kernel) dan beberapa perisian asas yang sama. Inilah kunci sebenar yang
menyebabkan kejayaan Linux. Adalah mustahil untuk saya menyenaraikan semua pecahan
Linux di sini, oleh itu saya hanya akan membincangkan pecahan yang terbaik, popular dan
dikenali ramai sahaja.


2.2.1 Debian

Debian atau nama timangannya "DEB" yang dijalankan oleh beberapa sukarelawan merupakan
antara versi Linux yang mengandungi paling banyak pakej perisian yang sedia-atur untuk
dilarikan. Proses pemuatannya amat mudah dan menarik.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
2.2.2 Red Hat

Satu ketika dahulu di antara semua pecahan Linux, Red Hat kelihatan seperti dapat
memberikan jawapan kepada semua permintaan yang diperlukan. Kekuatannya pada proses
pemuatan yang mudah hingga kepada pengendalian pakej perisian dan sistem yang hebat serta
disokong dengan sokongan selepas pembelian daripada pusat Red Hat amat mengagumkan.
Sesuai untuk semua peringkat, baik pengguna baru, pertengahan mahupun pengguna
berkemahiran tinggi. Bahan bacaan dan kaedah konfigurasi untuk Red Hat juga mudah didapati
melalui buku, majalah dan tapak-tapak web. Banyak juga pecahan Linux yang lain juga
merupakan terbitan dari Red Hat Linux.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


2.2.3 Slackware

Kadangkala Slackware kelihatan semakin ke belakang dan semakin berkurangan popularitinya.
Red Hat banyak belajar dari Slackware sebenarnya, namun ada beberapa kelebihan yang tidak
dapat ditandingi sehingga membuatkan Slackware seperti legenda untuk Linux terutamanya
dalam pengendalian sistem dan sekuriti. Walnut Creek yang merupakan pengeluar bertauliah
Slackware juga menyediakan sokongan terhadap penggunanya, namun ia masih jauh
ketinggalan jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Suse.
2.2.4 Yellow Dog


YellowDog Linux (YDL) merupakan terbitan Red Hat untuk seni bina PowerPC. YDL mampu
dimuatkan bersama-sama Mac OS atau menggantikan terus Mac OS dalam "New World
ROM" (Mac G3 dan G4). Kaedah pemuatan yang mudah dan menarik, YDL turut menawarkan
pemuatan bergrafik, KDE dan pelbagai aplikasi lain yang pastinya akan mengagumkan anda.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


2.2.5 Mandrake

Merupakan terbitan daripada Red Hat, pada peringkat awalnya banyak pihak yang merungut,
tetapi kini ia telah matang dan terus menjadi pilihan ramai pengguna Linux. Mempunyai
pelbagai program grafik yang menarik dan hebat, namun banyak falsafahnya yang boleh
dipertikaikan. Mandrake juga menggelar isirungnya (kernel) sendiri yang dikodkan semula dari
isirung (kernel) asal.
2.2.6 SuSe


Merupakan pilihan terbaik untuk digunakan, berasal dari German dan memiliki banyak
kelebihan. Sebutan sebenarnya ialah “soo-sah” dan kini telah dibeli oleh Novell Inc.untuk
diserapkan di dalam sistem operasi Netware mereka. Suse mudah dari segi Installation, dan
administration. Kini boleh dikatakan 90% system konfigurasi Suse boleh mengunakan GUI.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


2.3 HAKCIPTA LINUX

Mengikut seksyen 7(3) Akta Hakcipta 1987 dan Seksyen 27L(1) Akta Hakcipta (Pindaan)
1996, perisian komputer merupakan karya sastera. Perisian komputer yang dimaksudkan di sini


bererti suatu ungkapan, dalam apa jua bahasa pengaturcaraan, kod atau tata tanda set arahan.
Mungkin terdapat pertanyaan apakah ciri-ciri kesusasteraan yang terdapat pada program
komputer, tetapi jika kita melihat kepada tafsiran karya sastera itu sendiri dan prinsip-prinsip
asas hakcipta berkenaan keaslian, maka tidaklah ganjil apabila program komputer digolongkan
sebagai karya sastera. Malaysia bukanlah hanya negara di dunia ini yang meletakkan program
komputer sebagai karya sastera, malah banyak negara lain yang mempunyai peruntukan yang
sama. Sebagai anggota Konvensyen Berne, Malaysia sentiasa memberi perlindungan kepada
karya-karya sastera dan seni dari negara anggota lain. Kerajaan Malaysia telah banyak kali
meminda Akta Hakcipta 1987 dalam usaha memberikan perlindungan kepada hasil karya
tersebut berdasarkan Konvensyen Berne. Linux telah dilesenkan oleh Linus Torvalds di
Helsinki, Finland di bawah pelesenan "GNU General Public License (GPL)". Lesen GPL telah
diterbitkan untuk projek GNU yang dijalankan oleh Free Software Foundation Inc yang
diketuai oleh Richard Stallman. Lesen GPL membenarkan perisian yang dilesenkan di
bawahnya untuk di sebarkan dan di ubahsuai, tetapi menghalang sebarang pertukaran wang
untuk setiap pecahan dan penggunaannya.
Lesen GPL membenarkan sesiapa sahaja menjual dan memperolehi keuntungan dari perisian
bebas tadi, namun ia tidak membenarkan sesiapa pun menghalang orang lain untuk
mengedarkan perisian tersebut dalam apa jua cara termasuklah dalam bentuk separa-binari
ataupun kod sumber. Harus diingat bahawa hakcipta semua perisian GPL masih terletak pada
penulisnya, oleh itu semua undangundang hakcipta Malaysia serta antarabangsa masih lagi
melindungi perisian dan penulisnya.
Lesen GPL membenarkan sesiapapun untuk mengubahsuai, mengedar dan seterusnya
menerbitkan perisian yang baru berdasarkan perisian bebas yang asal dengan syarat
menyatakan penulis asal pada kod sumber yang digunakan dan mengedarkan kod sumber
ubahsuai tersebut. Oleh itu perisian baru dan terbitan itu juga haruslah dilesenkan di bawah
lesen GPL.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Di Malaysia sebarang pelanggaran terhadap lesen GPL boleh didakwa di bawah Seksyen
27L(1) Akta Hakcipta (Pindaan) 1996, Seksyen 3 Akta Hakcipta 1986, Seksyen 7(3b) Akta


Hakcipta 1987, Seksyen 40(1) Akta Hakcipta 1987, Seksyen 40(2) Akta Hakcipta 1987 dan
Seksyen 40(3) Akta Hakcipta 1987.


2.4 SOAL JAWAB LINUX

Hingga setakat ini, saya harap anda telah mempunyai idea, minat dan cinta terhadap Linux.
Namun berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pensyarah dan penceramah Linux, saya
banyak menerima soalan-soalan yang menarik. Kadangkala persoalan yang diutarakan
kelihatan seperti kurang penting, tetapi saya sentiasa berpegang kepada falsafah "Tiada soalan
yang kurang bijak", mungkin hanya jawapannya sahaja yang sebaliknya. Terpulanglah kepada
anda untuk menilainya.


1. Apakah itu Sistem Operasi atau OS?
Ianya merujuk kepada sekumpulan perisian yang mengawal sumber-sumbersistem seperti
RAM dan ruang cakera. OS juga menyediakan sistem fail yangmengawal storan data. Sebuah
OS juga harus menyediakan Aplikasi Pengaturcaraan (API – Application Programming
Interface) yang memudahkanpembangunan pengaturcaraan aplikasi.


2. Apakah Linux?
Linux ialah terbitan sistem operasi UNIX. Linux mampu dilarikan untuk pelbagai platform
seperti Intel x86, Alpha, PowerPC dan komputer tapak tangan.


3. Adakah benar Linux sehebat yang diperkatakan?
Linux sentiasa memenangi pengiktirafan dunia IT antaranya, Sistem Operasi Komputer Meja
Terbaik (Infoworld.com, 2000). Organisasi Sokongan Teknikal Terbaik (Infoworld.com, 2000).
Menjadi pilihan selain Microsoft NT/2000/P Peguam-peguam serta pengurus-pengurus
Microsoft secara terang-terangan mengatakan Linux adalah musuh utama Microsoft sekarang.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


4. Mampukah Linux menjadi OS peribadi saya?
Keupayaan Linux untuk melarikan pelbagai program serentak dan pada masa yang sama
mengendalikan ramai pengguna serta penghasilan kualiti grafik yang tinggi tidak dapat


dipertikaikan. Linux mempunyai sistem GUI sofistikated yang dikenali sebagai X Windows
dan mampu berkongsi fail dengan OS UNIX, Windows, OS/2 dan lainnya. Bahkan program
GUI yang dilarikan oleh X Windows juga mampu dieksport melalui rangkaian untuk
dipaparkan di komputer terpisah.
Keupayaan Linux dalam berbilang tugas, memori maya dan sistem fail telah terbukti hebat.
Linux juga mampu menjadi pelayan fail pencetak (printer) walaupun untuk sistem Windows
Microsoft. Pakej perisian yang dikenali SAMBA membolehkan semua komputer peribadi
(yang menggunakan protocol LanManager, CIFS dan NetBIOS) berkomunikasi dengan sistem
fail dan pencetak (printer) yang disambungkan kepada mesin Linux.


5. Mampukah Linux memainkan peranan penting untuk Pembekal Servis Internet?
Linux boleh ditetapkan sebagai dinding api untuk keselamatan dan kredibiliti sistem
menggunakan iptables. Pelayan FTP Linux (WU-FTPD) membenarkan pemindahan fail antara
komputer. Pelayan ssh Linux membolehkan pembinaan terowong inskripsi agar hubungan
antara pelayan dan pelanggan adalah selamat.
Pelayan web Linux (Apache) membolehkan pengguna melihat tapak web anda dan seterusnya
menjalankan aktiviti perumahan web. Pelayan NFS dan SAMBA Linux membenarkan
perkongsian fail dan sumber melalui rangkaian.


6. Apakah "Perisian Bebas"?
Kebebasan untuk mengedar dan menyalin. Kebebasan untuk melakukan pengubahsuaian
kepada kod sumber kerana kod sumber sentiasa dibekalkan. Kebebasan untuk mengedarkan
versi ubahsuai. Tidak semestinya percuma; kos pengedaran dan menyediakan sokongan boleh
dikenakan bayaran.


7. Bagaimana kedudukan Linux jika dibandingkan dengan OS lain?
Linux adalah stabil dan mampu berkembang lebih pesat lagi.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan8. Apakah yang mampu saya peroleh dari Linux jika dibandingkan dengan Windows
  2000/NT/XP?
Keluarga Microsoft Windows boleh berkomunikasi dengan pelbagai jenis komputer, begitu
juga halnya dengan Linux. Keluarga Microsoft Windows mampu menjaga keselamatan data
sensitif dan mengelakkan penggunaan tidak sah, begitu juga dengan Linux. Sebenarnya, semua
OS Microsoft Windows dan Linux mematuhi kelayakan asas sebagai sebuah sistem operasi
dalam persekitaran berangkaian namun Linux mampu melakukan apa sahaja yang keluarga
Microsoft Windows mampu lakukan bahkan lebih.


9. Perlukah saya membayar untuk memperolehi dan menggunakan Linux?
Tidak ianya adalah PERCUMA dan BEBAS. Anda bebas untuk melakukan apa sahaja selagi
tertakluk di bawah perundangan lesen GNU GPL dan GNU FDL.


2.5 LINUX UNTUK PENDIDIKAN

Linux telah terbukti menjadi alternatif kepada kaedah penjimatan dalam sesebuah organisasi
tanpa ragu-ragu, di mana ia telah menjadi pilihan terbaik mereka yang terlibat dalam
pembangunan teknologi informasi di sekolah-sekolah. Saya pernah terlibat dengan beberapa
buah sekolah di Malaysia yang terlibat dengan Program Sekolah Pintar di bawah naungan
sebuah syarikat komputer nasional. Ketika itu kami telah membekalkan produk pembangunan
kepada mereka menggunakan Linux. Hasil penerimaan dan tindak balas dari mereka adalah
baik dan memuaskan.
Namun ini hanyalah satu perbandingan subjektif, tanpa sebarang kaji selidik yang piawai.
Melalui pengalaman tersebut, saya pernah ditanya oleh seorang guru yang dihormati di Paya


Rumput, Melaka adakah Linux mampu menjadi pilihan terbaik kepada kaum guru dan pelajar?
Jawapannya mudah, tidak dinafikan Linux mungkin datang secara percuma, tetapi ini tidak
bermaksud tiada program berkualiti tinggi untuk Linux dalam pendidikan. Bahkan kebanyakan
perisian bebas adalah percuma dan amat baik.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Di halaman web LinuxForKids dan SEUL/edu sahaja, terdapat ratusan perisian tersedia pakai
yang dapat membantu pengguna Linux dalam alam pendidikan. Selain itu di keduadua tapak
ini banyak lagi sambungan ke tapak-tapak pendidikan Linux yang lain. Tapak SEUL/edu
(Simple End User Linux Project), merupakan kumpulan perbincangan yang berminat dengan
Linux untuk pendidikan. Ia merangkumi semua aspek penggunaan Linux oleh guru, penjaga
dan murid.
Sebagai tambahan, mereka juga sedang mengumpul sumber-sumber yang membolehkan
pembangunan (dengan bantuan beberapa sukarelawan) untuk pelbagai perisian sumber terbuka
yang mampu membuatkan Linux lebih sesuai untuk pengajar dan penjaga. dijelaskan di sini
ialah Linux dibangunkan oleh ratusan ribu jurukod di seluruh dunia oleh itu hak cipta Linux
terletak di tangan Linus, namun program lain terletak kepada pengaturcara yang membuatnya.
Oleh itu penghormatan pengeluaran isirung (kernel) secara rasminya akan hanya dilakukan
oleh Linus sendiri.
Linux boleh di peroleh secara percuma dari Internet. Kebanyakan syarikat yang menerbitkan
pecahan Linux seperti MandrakeSoft Inc. ada menjual perisian Linux pada harga yang amat
rendah berserta dengan sokongan pembelian yang hebat. Terpulang kepada anda sama ada
untuk menurun muatkan dari Internet atau membeli dari pengeluar.


2.6 SIFAT ASAS LINUX

Setiap pecahan Linux akan datang dengan sebuah isirung (kernel) yang sebenarnya merupakan
elemen terpenting dalam sistem operasi anda. Isirung (kernel) akan melakukan semua


panggilan sistem Linux dan POSIX dibekalkan. Semua pecahan Linux hanya akan
membekalkan isirung (kernel) yang bernombor genap sahaja di dalam versi mereka (contohnya
2.2, 2.4 dan 2.4), manakala isirung (kernel) yang bernombor ganjil pula merujuk kepada
isirung (kernel) pembangunan dan mungkin tidak stabil (contohnya 2.1,2.3 dan 2.5). Selain
mempunyai isirung (kernel) yang sama (cuma versi yang berlainan) semua pecahan Linux turut
mempunyai beberapa persamaan pakej asas seperti di bawah:
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
2.7 LINUX, LINUX, dan LINUX LAGI
2.7.1 Perbandingan Aplikasi Linux dan Microsoft Windows
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
2.7.2 Informasi Am
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
2.7.4 URL Pecahan dan Perisian Berguna Untuk Linux
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 3 : PEMUATAN DAN KONFIGURASI


MUKADIMAH:

Dalam pelajaran ini anda akan diperkenalkan kepada proses instalasi Linux dan seterusnya
membimbing anda untuk menghabiskan proses instalasi dengan menggunakan cakera padat
(CD-ROM). Selain itu anda juga akan diberikan prosedur-prosedur am selepas proses instalasi
serta mencipta akaun pengguna (user account) yang lain. Anda juga akan diberikan peluang
mencuba beberapa arahan khas untuk penutupan sistem dan mendapatkan bantuan secara terus.


OBJEKTIF :

1. Mengenali kaedah dan prosedur instalasi dalam SLES 9 menggunakan Yast.
2. Mengetahui prosedur persediaan sebelum proses instalasi
3. Mengetahui kaedah mengubah sekatan dengan fips
4. Meneruskan proses instalasi dengan menggunakan cakera padat (CD-ROM)
5. Mengetahui prosedur selepas instalasi
6. Mengetahui kaedah mencipta akuan pengguna
7. Mengetahui kaedah mendapatkan bantuan dari sistem
8. Mengetahui kepelbagaian kaedah menutup sistem dan menghidupkannya semula3 PROSES MENGINSTALASI


3.1 PENGENALAN

Bahagian ini disiapkan untuk membimbing pembaca secara langkah demi langkah dalam
proses pemuatan SLES 9 secara grafik menggunakan pemacu cakera padat (CD-ROM drive).
Di samping itu penulis juga ada menyentuh secara ringkas kepada beberapa kaedah lain selain
pemuatan dari pemacu cakera padat (CD-ROM drive). Namun yang demikian sebagai
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

pengguna baru dan pemuatan untuk sebuah mesin sahaja, kaedah pemuatan dari pemacu cakera
padat (CD-ROM drive) merupakan pemilihan terbaik dan efisien. Penulis mencadangkan agar
anda membaca keseluruhan bahagian ini terlebih dahulu sebelum mula melakukan pemuatan.
Berdasarkan pengalaman sewaktu mula berjinak-jinak dengan Linux, penulis banyak
melakukan kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan semata-mata kerana tidak mempunyai
pengetahuan yang mencukupi dan bersikap terburu-buru. Selepas peserta menyelesaikan bab
ini, para pembaca seharusnya dapat melakukan pemuatan SLES 9 pada mesin Intel 80x86
dengan yakin dan berpengetahuan. Di samping itu para peserta juga seharusnya peka dan
mampu untuk melakukan pemuatan pecahan Linux lain secara amnya.


3.2 PERSEDIAAN MENGINSTALASI

Hidup tanpa persediaan adalah sia-sia. Dalam apa hal sekalipun kita seharusnya bersedia untuk
menghadapi kemungkinan masalah yang akan timbul di kemudian hari. Keupayaan dalam
menangani masalah akan membezakan seseorang individu. Hal yang sama juga boleh
diadaptasikan apabila kita melakukan pemuatan Linux. Anda tentu tidak mahu melakukan
kesilapan kecil yang menyebabkan anda terpaksa melakukan proses pemuatan ini dari mula
berulang-ulang kali.


Oleh itu satu kaedah yang betul dan tepat ialah dengan mengumpulkan seberapa banyak
maklumat berkenaan sistem perkakasan anda terlebih dahulu. Adalah menjadi tabiat yang elok
jika anda membaca panduan yang diberikan oleh pembekal terlebih dahulu ataupun membuka
sarung CPU untuk melihat perkakasan anda dengan lebih dekat. Sentiasa pastikan anda
mematuhi peraturan anti-statik dan mengenakan kaedah yang betul sewaktu melakukannya.


- Cakera
Pastikan anda mengetahui jumlah sebenar saiz HDD anda (dalam Mbyte) dan bilangan silinder
HDD tersebut. Sekiranya anda mempunyai lebih dari satu HDD, pastikan anda mengetahui
yang mana merupakan Master dan slave. Kaedah melabel adalah satu praktis yang baik
sekiranya anda mempunyai lebih dari satu HDD yang sama saiz dan model pengeluar.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

- Memori
Jumlah memori RAM anda (contohnya 64Mb, 512 Mb)


- Pemacu Cakera Padat (CD-ROM drive)
Jenis antara muka (IDE atau SCSI)


- Tetikus
Jenis penyambung tetikus anda adalah penting seperti PS/2 atau serial. Jika serial, di port
manakah ianya diletakkan. Bilangan butang yang ada pada tetikus anda juga adalah penting.
Mempunyai tetikus 3 butang memberikan kelebihan dalam menggunakan aplikasi X Windows.


- Video
Model pengeluar, cip video dan jumlah video RAM yang anda ada.
- Monitor
Model pengeluar, frekuensi monitor dan nisbah kebolehan kadar segar semula secara
melintang dan menegak. Biasanya maklumat ini dapat diperolehi dari label di belakang
monitor anda.


- Kad Ethernet
Pengeluar dan model cip (contohnya Dlink DFE-538TX 10/100 Adapter), anda juga
seharusnya mengetahui alamat MAC terutamanya jika anda memerlukan sistem “boot”
(booting sistem) dari rangkaian. Alamat MAC ini dapat diperolehi dengan cara melihat kepada
label di NIC tersebut, alamat MAC ini terdiri dari 12 oktet (48bit) contohnya
00:08:0D:CC:E5:33, tiga bahagian pertama oktet ini mewakili informasi pengeluar dan
keseluruhannya mewakili alamat perkakasan NIC tersebut. Mengetahui alamat IP perumah,
alamat IP penghala, netmask dan alamat IP pelayan nama juga adalah perlu jika anda
bercadang untuk menyambungkan PC anda ke rangkaian setempat (LAN) anda. Merujuk
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

kepada pengendali sistem merupakan perkara bijak yang boleh anda lakukan untuk
mendapatkan maklumat yang diperlukan berkenaan rangkaian setempat anda.


- Pencetak (printer)
Model pengeluar dan port di mana ia disambungkan (kebiasaannya LPT1). Jika anda
menggunakan pencetak (printer) rangkaian, pastikan anda tahu alamat IP atau DNS serta
protokol yang disokong oleh pencetak (printer) tersebut.


- Modem
Model pengeluar, kelajuan maksimum, dan port di mana ia disambungkan (sekiranya modem
luaran) Beberapa peralatan tambahan seperti alat pengimbas, CDR dan kad TV juga serasi
dengan Linux. Namun anda tetap dinasihatkan supaya memastikan keserasiannya dengan
Linux melalui Senarai Keserasian yang boleh diperolehi dari tapak web SuSE.
Secara amnya, anda perlu mempunyai ruang yang cukup untuk isirung (kernel) Linux anda dan
perisian aplikasi yang anda ingini. Kebanyakan pengguna akan melakukan salah satu dari 3
keadaan di bawah ini:


1. Linux merupakan satu-satunya sistem operasi yang ada di dalam cakera anda.
2. Linux dan satu atau lebih sistem operasi di dalam cakera yang sama.
3. Linux dan sistem operasi lain berada di dalam cakera yang berlainan tetapi masih dalam
  satu sistem yang sama. Sekiranya anda melakukan pilihan kedua iaitu Linux dan sistem
  operasi lain berada di dalam cakera yang sama, anda perlu memastikan cakera anda telah
  dipecahkan kepada pecahan yang secukupnya. Jika tidak anda perlu membuat perubahan
  ke atasnya.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


3.3 KAEDAH MENGINSTALASI MENGGUNAKAN YaST
Perbandingan Kaedah Muat yang dibenarkan


Masukkan CD SLES 9 yang pertama ke dalam CD-Drive. Kemudian reboot komputer anda
untuk memulakan Instasi program.
Skrin Boot
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Boot skrin akan menunjukkan beberapa pilihan intuk memulakan prosedur instalasi. Pilih salah
satu pilihan yang diberikan.
  1- Installation – Ini ialah Installation secara normal. Semua fungsi
          perkakasan modem adalah dibenarkan.
  2- Installation – ACPI Disabled boleh dipilih jika pemilihan pada normal
          Installation tidak berjaya.
  3- Installation – Safe Settings ialah boot sistem dengan DMA mode (untuk
          CD ROM). Pilihan ini di cadangkan kepada mereka yang
          mahir sahaja dengan menggunakan arahan-arahan pada
          shell untuk memasuki atau tukar kernel parameter.
License Agreement
Baca dan klik pada I Agree untuk meneruskan instalasi.
SLES 9 License Agreement

Pemilihan Bahasa
Yast dan SLES 9 umumnya boleh dikonfigurasikan dengan menggunakan pelbagai bahasa
yang di pilih oleh anda. Pemilihan bahasa tersebut juga akan di gunakan pada papan kekunci
anda. Jika tetikus tidak boleh digunakan, pilih bahasa menggunakan kekunci anak panah dan
tekan ‘Tab’ sehingga ‘Accept’ diterima. Kemudian tekan ‘Enter’ untuk mengesahkan bahasa
pilihan.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Pemilihan Bahasa


Installation Mode

Pilih ‘New Installation’ ataupun ‘update an existing system’. Menaiktaraf (update) hanya
dibenarkan jika SLES 9 sudah di instalkan di dalam komputer anda.
Pemilihan Installation Mod
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Penetapan Instalasi (Installation Settings)
1) Klik pada ‘Mode’ dan pilih New Installation.
Penetapan Instalasi


2) Keyboard Layout – Klik pada Keyboard Layout dan pilih pilihan keyboard anda. Dengan
keaadaan tersedia, pemilihan keyboard telah ditentukan iaitu English (US)


3) Tetikus (Mouse) – Jika YaST gagal untuk mengesan tetikus secara automatik, klik pada
Mouse dan pilih pilihan tetikus anda. Selepas memilih jenis tetikus, gunakan Alt + T untuk
mencuba adakah peralatan itu berfungsi ataupun tidak sebelum membuat pemilihan yang tetap.


4) Pembahagian(Partioning) – Kebiasaannya SLES 9 akan melakukan instalasi yang baru
ataupun dual boot. Instalasi yang baru akan melakukan pembahagian secara automatik. Tetapi
jika anda hendak melakukan pembahagian secara manual, anda hendaklah memilih pada
‘change’ di paparan dan pilih pembahagian. Kemudian anda hendaklah mencipta pembahagian
baru dengan menggunakan keseluruhan cakera.


5) Kotak cadangan pembahagian akan dipaparkan. Jika anda sudah membuat pilihan dan hanya
mahu SLES 9 didalam sistem anda, klik pada ‘create custom partion setup’ tetapi jika anda
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

mahu OS lain juga berada dalam sistem anda plih pada ‘Accept proposal as-is’ kemudian pilih
NEXT untuk meneruskan pembahagian anda.
 Cadangan Pembahagian


6) Pada peringkat ini, anda boleh melakukan pembahagian sendiri jika memilih ‘custom
partioning’ tetapi anda dinasihatkan dengan memilih cakera keras yang sistem anda mengesan
dengan sendirinya. Tandakan pada cakera keras tersebut dan klik pada NEXT untuk
meneruskan proses anda.
 Pemilihan Hard Disk
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

7) Untuk membenarkan instalasi pada cakera anda dilakukan dengan automatik, pilih pada use
entire hard disk dan klik NEXT.


 • Keperluan Ruang Kosong
  YaST mencadangkan perangcangan pembahagian dengan ruang kosong yang mencukupi.
   Jika anda mahu membina pembahagian sendiri, ikut candangan-cadangan di bawah ini.


   Minimum Sistem : 500 MB (tiada antaramuka grafik hanya aplikasi tertentu serta
   pilihan-pilihan asas sahaja dibenarkan untuk diinstalasikan)
   Minimum Sistem dengan Antaramuka Grafik : 700MB (termasuk X-Window Sistem
   dan sedikit aplikasi)
   Sistem Tersedia : 2.5 GB (termasuk KDE atau GNOME dan lain-lain         lagi.
   Pembahagian yang di buat bergantung kepada ruang kosong yang ada)


 • Pembahagian Windows
   Jika hard disk mengandungi pembahagian windows FAT atau NTFS yang dipilh sebagai
   target Instalasi, YaST menawarkan untuk membuang ataupun mengundurkan
   pembahagian ini. Dan ini membolehkan anda mengistalasikan SLES 9 walaupun tiada
   ruang yang mencukupi di dalam hard disk. Pilih ‘shrink windows partion’ dan klik NEXT.
   Jika anda memilih ‘delete windows completely’ sistem akan membuang windows anda.
   Selepas pembahagian diperiksa, YaST akan memaparkan kotak dialog dengan cadangan
   untuk mengubah saiz pembahagian windows. Graf yang pertama menunjukkan ruang di
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

   dalam disk yang telah digunakan oleh windows dan ruang kosong yang masih belum di
   gunakan lagi. Manakala graf   yang kedua menunjukkan berapa banyak ruang yang
   tinggal selepas membuat pengubahan saiz. Kemudian klik NEXT dan semua penetapan
   yang telah di buat disimpan dan anda akan kembali ke dialog sebelumnya.
Mengubah pembahagian windows


8) Perisian – Didalam SLES 9 mengandungi pelbagai aplikasi yang boleh anda installkan.
Didalam YaST mempunyai 3 jenis sistem untuk mengistalasikan aplikasi-aplikasi iaitu :


 • Minimal System – Termasuk OS dengan pelbagai servis, tetapi tidak termasuk dengan
  antaramuka pengguna grafik. Mesin hanya boleh beroperasi menggunakan ASCII. Jenis
  sistem ini sesuai untk server.
 • Minimal Graphical System – Sistem ini tidak termasuk dengan KDE ataupun GNOME.
  Bagi yang mempunyai ruang kosong yang sedikit, bolehlah menggunakan sistem ini.
  Sistem ini hanya mengandungi ‘basic window manager’ sahaja.
 • Default System with KDE– Termasuk KDE desktop, KDE program dan semua program.
 • Full Installation (recommended)
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Kotak pemilihan perisian akan dipaparkan dan pilih sistem yang anda hendak install di dalam
komputer anda. Jika anda ingin menambah lebih banyak perisian, klik pada ‘change’ dan pilih
perisian tersebut.


9) Konfigurasi Boot – Semasa instalasi, YaST mencadangkan konfigurasi boot untuk sistem
anda. Untuk menukar konfigurasi boot yang dicadangkan YaST, pilih ‘Booting’ untuk
membuka kotak dialog untuk menukar butir-butir mekanisma boot.


10) Zone Masa – Pilih diantara Local Time and UTC dibawah ‘Hardware clock set to’.
Kemudian klik pada Accept
Memilih zon masa


11) Skrin ini ialah untuk anda membuat perubahan dalam penetapan instalasi anda sebelum
memulakan instalasi.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
12) Melancarkan Instalasi – Instalasi akan mengambil masa dalam 15 atau 30 minit bergantung
sistem pilihan dan perisian yang dipilih.
Apabila sudah selesai dalam menginstalasi sistem dan semua pakej dan perisian yang dipilih,
hendaklah mencipta kata laluan untuk Sistem Administrator (pengguna root). Anda juga boleh
mencipta internet access dan network connection dan yang terakhir sekali ialah konfigurasi
pada alatan perkakasan pada mesin.


13) Root Password - Root ialah nama pengguna yang boleh mengawal sistem. Ia sama dengan
Administrator di dalam Microsoft Windows. Ada sesetengah pengguna tidak boleh memasuki
sesuatu sistem melainkan root sahaja. jikalau pengguna lain mempunyai masalah, root boleh
membantu contohnya jika pengguna terlupa kata laluannya, root boleh menyelesaikannya.
Akaun root hanya boleh digunakan oleh sistem administrator sahaja. anda tidak boleh terlupa
kata laluan bagi root. Sekali terlupa anda tidak dapat masuk sebagai root.
Penetapan untuk kata laluan bagi root


14) Selepas memasukkan kata laluan anda hendaklah klik pada ‘expert option’ untuk
meneruskan instalasi.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
15) Pada skrin yang dipaparkan pilih pada MD5 dan klik OK kemudian NEXT untuk
menyambung instalasi.
16) Sekarang pilihan untuk konfigurasi rangkaian. Pilih ‘use following configuration’ dan klik
pada NEXT seperti dalam gambarajah.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Konfigurasi Rangkaian
17) Gambarajah dibawah menunjukkan cubaan untuk penyambungan internet. Pilih Yes dan
klik NEXT.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
18) Seperti gambarajah dibawah pilih pada ‘local’ dan klik NEXT.
19) Masukkan data untuk memasuki mesin anda seperti contoh yang ditunjuk dibawah dan klik
NEXT.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
20) Anda diminta membaca ‘release notes’ yang dipaparkan kerana ia mengandungi maklumat
tentang SLES 9. Kemudian klik NEXT.
21) Sekarang, kad grafik, kad bunyi dan monitor akan dikesan dengan automatik, anda diminta
klik pada NEXT.


Konfigurasi Perkakasan


22) Mesej Congratulation akan dipaparkan dan klik pada FINISH untuk mengakhiri instalasi
anda.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


3.4 PROSEDUR SELEPAS PEMUATAN

Selepas anda menyudahkan proses pemuatan Linux anda, sistem anda akan di”reboot” dan
tunggu sehingga ia selesai. Log masuk (login) sebagai “root” dan mulakan eksplorasi ke dalam
sistem tersebut. Langkah pertama yang perlu kita buat ialah mengemaskinikan beberapa
penetapan.


3.5 MENCIPTA AKAUN PENGGUNA LAIN
Setiap kali Linux telah siap dimuatkan di dalam sistem anda, terdapat beberapa akaun terbina
sendiri yang sebahagian besarnya wajib hadir dalam sistem anda. Contohnya akaun “root”
tidak boleh dibuang dan diperlukan untuk kelebihan sebagai pengendali sistem. Namun anda
tidak digalakkan untuk menggunakan akaun ini walaupun anda layak berbuat demikian. Hal ini
adalah kerana dikhuatiri anda akan merosakkan sistem tersebut secara tidak sengaja. Ini selalu
berlaku kepada sesiapa sahaja walaupun penggunanya merupakan pengguna berpengalaman.
Selain itu kaedah ini juga dapat mempertingkatkan sekuriti sistem anda. Oleh itu biasakanlah
log masuk (login) sebagai pengguna biasa. Kebanyakan pecahan Linux telah pun menyediakan
skrip untuk penambahan pengguna sistem. Antara program yang biasa digunakan ialah useradd
dan adduser. Contohnya, anda boleh menambah akaun pengguna iena yang mempunyai kata
kunci (password) dengan arahan seperti di bawah:
# adduser linux -p passw0rd
Anda juga boleh mengubah kata laluan akaun (account password) nama pengguna dengan
melarikan arahan:
# passwd <username>
Nota : <username> adalah nama pengguna anda
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Memasuki sistem
3.5.1 Kemas kini Pangkalan data Fail
Linux mempunyai pangkalan data terbina dalam yang dikenali sebagai slocate. Kehadiran
pangkalan data ini memberikan banyak kelebihan kepada pengguna Linux terutamanya dalam
mencari fail atau lipatan. Anda boleh mengemaskinikan pangkalan data tersebut dengan
melarikan arahan
# updatedb
Untuk menggunakan kelebihan pencarian fail yang dimaksudkan anda bolehlah
melarikan arahan seperti sintaks berikut:
# locate <fail atau lipatan>
Muslihat penggunanya ialah pastikan anda selalu melarikan arahan ini, walaupun
sebenarnya arahan ini akan dijalankan secara automatik setiap hari melalui aplikasi “cron”.


3.6 MENDAPAT TALIAN BANTUAN (Online Help)
Budaya suka membaca dan berbincang adalah amat penting dalam Linux. Oleh itu Linux telah
menyediakan halaman panduan yang dipanggil man. Setiap masa jika anda memerlukan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

bantuan atau ingin mengetahui lebih mendalam berkenaan sesuatu konsep dalam Linux
bolehlah anda melarikan arahan seperti di bawah:
# makewhatis
# man -k <subjek yang dikehendaki>


Kemudian pilihlah dari pilihan subjek yang tepat dan contohnya anda ingin mengetahui lebih
mendalam berkenaan kata laluan, oleh itu larikan arahan seperti di bawah:
# man password

Sebaik sahaja anda melarikan arahan tersebut anda akan diberikan sebuah halaman informasi
berkenaan password. Halaman man ini dibahagikan kepada beberapa seksyen seperti panggilan
sistem, fungsi perpustakaan, format fail konfigurasi dan dalaman isirung (kernel).
3.7 PENUTUPAN SISTEM
Anda tidak seharusnya but semula atau menutup sistem tanpa melalui kaedah yang sah dan
betul. Seperti sistem Unix yang lain, Linux akan menyembunyikan data di lipatan sementara
dan memori sebelum menulisnya kepada cakera, oleh itu sebarang tindakan yang menyebabkan
sistem tidak ditutup dengan kaedah yang betul akan menyebabkan kehilangan atau kerosakan
data yang serius. Dalam sistem Linux, jika anda menekan butang CTRL+ALT+DEL serentak
akan
menyebabkan memerangkap isirung (kernel) untuk memulakan proses penutupan secara
selamat. Namun ada banyak kaedah lain untuk membolehkan sistem anda ditutup dengan
selamat. Contohnya jika anda ingin menutup sistem dengan pantas anda boleh larikan arahan
seperti di bawah melalui akaun “root"
# shutdown -r now
# shutdown -h now
atau
# init 6
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


# init 0
atau
# reboot
# poweroff


Kesemua arahan ini akan membolehkan sistem Linux anda ditutup terus atau boot semula.
Halaman ‘man’ akan memberikan anda opsyen-opsyen lain yang boleh anda gunakan dalam
sistem Linux, seperti memberikan sela masa sebelum penutupan mahupun memberikan amaran
kepada semua pengguna sistem sebelum penutupan.
PELAJARAN 4 : PELAYARAN & ARAHAN


MUKADIMAH:
Dalam pelajaran ini, anda akan diperkenalkan kepada beberapa arahan asas shell. Keselesaan
dalam menggunakan shell adalah amat penting dalam Linux kerana ia memainkan peranan
utama dalam penyelenggaraan dan penentuan ketetapan sistem (Sistem Setting) Linux.


OBJEKTIF :
1. Mengetahui kepenggunaan arahan cd
2. Mengetahui kepenggunaan arahan pwd
3. Mengetahui kepenggunaan arahan ls
4. Mengetahui kepenggunaan arahan cat
5. Mengetahui kepenggunaan arahan more
6. Mengetahui kepenggunaan arahan less
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

7. Mengetahui kepenggunaan arahan find
8. Mengetahui kepenggunaan arahan whereis
9. Mengetahui kepenggunaan arahan locate
10. Mengetahui kepenggunaan arahan apropos
11. Mengetahui kepenggunaan arahan whatis
12. Mengetahui kepenggunaan arahan man
13. Mengetahui arahan asas berkenaan sistem dan kegunaannya
4 PELAYARAN SISTEM FAIL

Buku ini ditulis untuk pembaca yang tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai Linux.
Tidak dinafikan dengan versi KDE yang baru sistem Linux kini telah menjadi sistem yang
lebih serasi kepenggunaan, namun anda tetap perlu memahami beberapa perkara asas seperti
struktur hierarki direktori dalam Linux dan konsep pengguna dalam Linux. Pemahaman
mengenai konsep-konsep berkenaan akan memudahkan anda untuk bergerak di dalam sistem
anda tanpa ragu-ragu. Linux merupakan suatu sistem operasi yang mampu mengendalikan
permintaan lebih dari satu pengguna dalam sesuatu masa secara serentak melalui sambungan
rangkaian setempat dan berselerak selain penggunaan terminal maya di konsol. Linux
memerlukan anda untuk menyatakan keempunyaan diri anda melalui nama laluan dan kunci
laluan yang betul. Kedua-dua elemen ini merupakan diperlukan untuk mencapai akaun anda di
dalam sesuatu komputer. Oleh kerana hanya anda sahaja yang mengetahui kunci laluan anda,
tiada pengguna lain yang boleh memasuki sistem tersebut dengan menggunakan nama laluan
anda. Biasanya pengguna akan memilih nama laluan berdasarkan nama mereka, oleh itu jika
nama anda Haslina, maka anda mungkin akan memilih iena sebagai nama laluan. Setiap akaun
akan mempunyai lipatan perumah (home directory) tersendiri untuk pengguna meletakkan
failnya. Linux mempunyai sistem sekuriti terbina yang memastikan setiap pengguna hanya
mempunyai kuasa untuk mengubah ketetapan (setting) dan perubahan fail serta lipatannya
(directory) pada kedudukan lipatan perumah (home directory) mereka sendiri sahaja. Keadaan
ini membolehkan setiap pengguna mempunyai akaun sendiri tanpa menjejaskan pengguna lain
dalam sistem yang sama. Dalam Linux terdapat sistem akaun mutlak yang mempunyai kuasa
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

agung iaitu pengguna root. Akaun ini akan mampu mengubah apa sahaja penetapan, membuat
akaun pengguna bahkan menggugurkan akaun pengguna lain. Pemuatan aplikasi juga perlu
dilakukan melalui pengguna ini. Biasanya akaun ini diberikan kepada pengendali sistem
tersebut.
4.1 MENGUBAH KEDUDUKAN MELALUI ARAHAN cd


Arahan cd merupakan arahan asas yang digunakan bagi membolehkan pengguna untuk
bergerak dari satu tempat ke tempat lain di dalam sistem Linux. Pengguna akan berada di
lipatan perumah (home direktory) selepas mereka log masuk (login) ke dalam sistem Linux.
Nama direktori itu bermula dengan /home dan diikuti dengan akaun pengguna. Sebagai seorang
pengguna Linux anda boleh berhijrah ke direktori lain hanya dengan menggunakan arahan dan
diikuti dengan pathname. Sebagai contoh anda boleh berpindah ke /usr/bin direktori dengan
menggunakan arahan:
# cd /usr/bin


dari direktori itu untuk berpindah ke /usr direktori anda boleh menggunakan arahan:
# cd ..


atau semasa anda berada di direktori /usr/bin,anda boleh maju 2 langkah ke atas sehingga root
direktori dengan menggunakan arahan:
# cd ../..


Pada bila-bila masa, anda boleh kembali ke home direktori dengan arahan:
# cd
atau
# cd ~
4.2 MENGETAHUI KEDUDUKAN MELALUI ARAHAN pwd
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi PendidikanDengan menggunakan arahan pwd anda boleh mengetahui di mana anda berada di dalam
sistem dan arahan itu juga membolehkan anda untuk mencetak direktori yang sedang anda
gunakan secara aktif. Seperti contoh semasa anda larikan arahan seperti di bawah:
# cd /usr/bin


dan taip:
# pwd


anda akan dapat melihat:
/usr/bin


Ada kemungkinan pwd yang anda gunakan itu berasal dari arahan terbina dalam shell. Anda
akan mendapat satu mesej ralat jika anda menggunakan arahan:
# pwd –help


Arahan yang sepatutnya digunakan adalah:
# /bin/pwd –help


Arahan pwd di atas dilarikan pwd dari direktori /bin dan bukan pwd yang sedia ada di dalam
shell.


4.3 PENYENARAIAN DIREKTORI DENGAN ARAHAN ls


Arahan ls merupakan salah satu program yang mempunyai penggunaan yang sangat tinggi. Ia
boleh digunakan untuk "list out" fail-fail dan sub-direktori di dalam sistem.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Penyenaraian direktori dengan arahan “ls”


Anda juga boleh senaraikan fail-fail di dalam satu baris diasingkan dengan koma,
menggunakan pilihan -m
# ls –m
Penyenaraian direktori dengan arahan “ls –m”
Jika anda inginkan fail-fail untuk disusun secara mendatar,gunakan pilihan -x:
# ls -x
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Penyenaraian direktori dengan arahan “ls –x”


Jika anda ingin menyenaraikan kesemua fail-fail dan sub-direktori di direktori semasa
termasuk fail tersembunyi, anda boleh pilihan -a seperti berikut:
# ls –a


Jika anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai direktori semasa, saiz fail, pemilik fail dan
sebagainya,anda boleh menggunakan arahan:
# ls –l
Arahan ls boleh digunakan untuk melihat isi kandungan direktori lain dengan menentukan
direktori atau "pathname" di arahan shell. Sebagai contoh, untuk melihat kesemua fail-fail di
/usr/bin direktori, anda boleh menggunakan arahan yang berikut:
# ls /usr/bin
Jika anda ingin mencari hanya fail ekstensi .txt, anda boleh menggunakan arahan berikut:
# ls *.txt
Dari sini jika anda ingin melihat keseluruhan fail-fail di dalam sistem,anda boleh menggunakan
ls-R. Ini akan membolehkan sistem untuk memaparkan keseluruhan isi kandungan. Proses ini
mungkin akan mengambil beberapa saat.


4.4 MEMAPARKAN KANDUNGAN DAN MENGGABUNGKAN FAIL DENGAN cat


Anda boleh menggunakan cat (concatenate) arahan untuk membolehkan isi kandungan fail-fail
dipaparkan di kaca monitor. Anda juga boleh menggunakan arahan ini untuk menghantar satu
isi kandungan fail kepada fail yang lain dengan menggunakan output “redirector operator"
contohnya ">" atau ">>". Kami akan menunjukkan beberapa kegunaan arahan asas cat yang
sangat berguna apabila ia digunakan untuk membaca fail-fail pendek, ia juga boleh digunakan
untuk menyambung, membina, tulis ganti atau menambah kandungan fail-fail. Untuk melihat
kandungan fail-fail ringkas (short file), anda boleh menggunakan arahan seperti berikut:


# cat test.txt
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Melihat kandungan fail dengan arahan “cat”


Terdapat beberapa pilihan untuk menggunakan arahan cat. Untuk melihat fail-fail dalam
turutan mengikut nombor,anda boleh menggunakan pilihan -n seperti yang ditunjukkan di
bawah:


# cat -n test.txt


Anda juga boleh menggunakan cat untuk melihat beberapa fail dalam satu masa, kerana ia
menerima "wildcards". Contoh penggunaan "wilcard" * adalah seperti tertera di bawah:
# cat -n test*


cat juga boleh digunakan dengan "redirect operator" (>) untuk menggabungkan fail-fail.
Katakan anda ingin gabungkan test.txt dan test2.txt,anda boleh menggunakan :
# cat test* > test3.txt


Selain daripada itu,anda juga boleh mencuba menggunakan arahan seperti:
# ls - test*
# cat test.txt >> test2.txt
# cat test2.txt
# cat -n test.txt >> test2.txt
# cat -test2.txt


4.5 MEMBACA FAIL DENGAN more
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Arahan more merupakan salah satu arahan daripada keluarga Linux yang dipanggil "pagers".
"Pagers" membolehkan anda untuk melayari fail-fail dan membacanya "screen by screen" atau
"line at a time". more merupakan alat kelui (pager) tradisional yang memberi ciri-ciri alat kelui
(pagers) yang awal. Salah satu penggunaan arahan more adalah seperti berikut:
# more longlife.txt


Jika anda memerlukan bantuan (Help), tekan H. Anda juga boleh memberikan arahan lain
semasa menggunakan more, ini boleh dibuat dengan menggunakan tanda seruan (!). Adalah
mudah untuk membaca fail teks paparan demi paparan (text file screen by screen), ini boleh
dilakukan dengan menekan langkauan (spacebar) dan untuk undur ke belakang tekan "B".
more juga mempunyai beberapa "arahan-line options". Sebagai seorang pengguna, anda boleh
"customise" skrin prom, menentukan saiz, menggunakan "multiple filename" atau
"wildcard" dan sebagainya.


4.6 MEMBACA FAIL DENGAN less


Arahan less adalah lebih kurang sama dengan more. Ia merupakan salah satu daripada arahan
"pager". Kelebihan less jika dibandingkan kepada more adalah seperti berikut:


-   Pengguna boleh pergi ke hadapan dan ke belakang ketika menggunakan fail teks
    dengan bantuan kekunci anak panah (cursor).
-   Pengguna boleh menggemudi sebahagian daripada file dengan menyatakan
    "bookmarks", "line numbers" atau peratusan dari fail yang hendak dikemudikan.
-    Arahan less tidak akan "quit" sekiranya anda sudah sampai kepada penghujung fail.
-    Pengguna mempunyai pilihan untuk melakukan pencarian kompleks, "pattern option"
    dan "highlighting" melalui beberapa fail


-   Arahan less juga memberikan kepelbagaian pilihan,ini termasuk "key setup program"
    lesskey ini membolehkan anda untuk "customise key to control less arahan".
-   "Keystrokes" adalah sesuai digunakan dengan program "word processing" seperti
    emacs.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

-   Prom maklumat terletak pada dasar screen, ia mudah untuk "dicustomkan" dan juga ia
    mempunyai banyak maklumat.
-   Semasa proses pemuatan Linux, less merupakan "default pager" yang digunakan oleh
    beberapa program seperti man arahan.


4.7 MENCARI FAIL DENGAN find


Arahan find merupakan satu utiliti yang sangat berkuasa yang membolehkan anda untuk
mencari fail-fail di dalam cakera anda. Katakan anda ingin mencari ispell arahan dalam /usr
direktori,anda boleh menggunakan:
# find /usr -name ispell –print
Anda juga boleh mencari fail-fail mengikut tarikh atau menggunakan "time period". Sebagai
contoh, katakan anda ingin mencari program di /usr/bin direktori yang anda tidak guna lebih
daripada 50 hari. Arahannya adalah seperti berikut:
# find /usr/bin -type f -atime +50 –print


Pilihan –a time yang diikuti dengan bilangan hari
Pilihan –m time yang diikuti dengan bilangan hari mencari fail yang telah diubah suai.
Sebagai contoh,anda ingin mencari fail yang telah diubah suai di dalam tempoh 24 jam yang
lalu. Arahannya adalah seperti berikut:
# find /usr/bin -type f -mtime -1 –print


Arahan find juga boleh menerima "wildcards" di dalam "search strings". Contohnya, anda
boleh menggunakan find untuk menunjukkan kesemua "PostScript" fail didalam /usr direktori.
Arahannya seperti:
# find /usr -name ' *.ps' –print


Satu lagi kegunaan find ialah -xdev. Ia membolehkan carian dibuat di dalam lingkungan fail
semasa. Tanpa -xdev, find akan mencari keseluruhan cakera dan juga CAKERA PADAT (CD-
ROM). Ini akan memperlahankan proses pencarian dan kemungkinan akan mencari fail yang
tidak berkenaan. Dengan menggunakan -xdev anda boleh hadkan pencarian kepada hanya
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

pecahan Windows. Untuk mencari kesemua fail yang berakhir dengan .sys di dalam "mounted
Windows Partition" di dalam /mnt/dos direktori, anda boleh gunakan arahan yang berikutnya:
# find /mnt/dos -name *.sys –print - xdev


4.8 MENCARI FAIL SISTEM DENGAN whereis


Sebagai tambahan kepada arahan find, terdapat satu lagi cara untuk mencari fail-fail sistem
secara pantas. Arahan whereis dengan pantas mencari fail-fail dan menunjukkan fail binari, fail
sumber dan manual.
Sebagai contoh :
# whereis find
find:/usr/bin/find/usr/lib/find/usr/man/find.1.gz
sebagai seorang pengguna anda mungkin menggunakan whereis untuk hanya mencari halaman
man (manual) daripada program:
#whereis -m find
find: /usr/man/man1/find.1.gz


Jikalau whereis tidak dapat mencari apa yang anda kehendaki, anda akan mendapat kembali
"string" seperti berikut:
#whereis foo
foo:


4.9 MENCARI FAIL DENGAN locate


Arahan locate merupakan arahan yang lebih cepat daripada whereis. Ia menggunakan
pangkalan data yang dinamakan slocate berdasarkan inode setiap fail. Ia menjimatkan masa
kerana ia mencari hanya satu pangkalan data sahaja. Ia akan pergi terus kepada pangkalan data
slocate dan mencari fail yang dikehendaki.


Contoh Arahan:
# locate *.ps
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi PendidikanFail-fail akan dipaparkan di skrin. Ia berfungsi lebih pantas dari find dan whereis, tetapi ia
memerlukan pangkalan data untuk semua fail-fail yang ada di sistem. Selepas pemuatan Linux,
pangkalan data slocate dibina di direktori /var/run. Untuk menghasilkan versi terbaru slocate,
anda harus menggunakan arahan updatedb seperti di bawah. Sebelum itu anda harus "login"
sebagai “root operator”.
# updatedb


Proses ini mungkin akan mengambil beberapa minit. Gunakan man locate untuk mendapatkan
bantuan menggunakan locate.
4.10 MENCARI FAIL DENGAN apropos


Arahan ini membolehkan anda untuk mencari fail yang mengandungi perkataan, di mana anda
mungkin telah lupa nama fail ataupun lokasi fail.
# apropos search


Anda akan menerima "list" program daripada pangkalan data whatis di skrin. Arahan apropos
menggunakan pangkalan data untuk mencari kata kunci yang telah anda masukkan.


4.11 MENDAPATKAN BANTUAN DENGAN whatis


Arahan ini membolehkan anda untuk mengetahui secara pantas akan kebolehan sesuatu
program dengan memaparkan sinopsis program itu yang diambilnya dari halaman manual.
Contoh; anda boleh mencari kegunaan arahan who dengan menggunakan :
# whatis who
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Skrin akan memaparkan seperti berikut:
who(1) -show who is logged on


Anda mungkin terpaksa mengemaskinikan arahan pangkalan data dengan menggunakan arahan
makewhatis, ia boleh di dapati di /usr/sbin direktori. anda harus log masuk (login) sebagai
“root”.
# makewhatis


4.12 MENDAPATKAN BANTUAN DENGAN man


Kesemua pecahan Linux datang dengan manual yang mengandungi informasi mengenai
program, utiliti, arahan dan program sistem. Dengan menggunakan man anda boleh mencetak
halaman manual untuk mendapatkan arahan, file. Sebagai contoh anda boleh membaca lebih
banyak mengenai man melalui
beberapa arahan.
# man man


Arahan ini akan menghantar halaman manual terus kepada skrin. anda terpaksa menggunakan
"less pager" untuk "scroll" isi kandungannya. Ingat halaman manual merupakan fail "text"
yang di tulis menggunakan format-format yang tertentu. Untuk membaca format halaman,
gunakan pilihan "section" yang di dapati di /usr/man/man7 seperti yang di tunjuk di bawah
# man 7 man
Halaman manual dan dokumentasi boleh di dapati di /usr/man. Rujukan 5.1 menunjukkan
seksyen halaman man
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Fail dari setiap halaman manual dinamakan dengan sambungan satu digit dan akan di simpan
di sub-direktori /usr/man. Halaman manual untuk Red Hat Linux arahan akan disalin kepada
cakera komputer semasa proses pemuatan. Anda juga boleh mendapatkan maklumat terperinci
mengenai dokumentasi Linux arahan di direktori /usr/doc. Di situ juga terdapat FAQ
(Frequently Asked Questios), Dokumentasi How-To, Dokumentasi HTML dan sebagainya.
4.13 KUMPULAN ARAHAN LINUX


Kesemua arahan yang telah dikumpulkan ini merupakan arahan-arahan yang banyak digunakan
di dalam Linux. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif anda dinasihati
merujuk kepada halaman man.


4.13.1 Arahan Informasi Sistem
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
4.13.2 Arahan Berhubungan Fail
4.13.3 Arahan Akses
4.13.4 Arahan Proses
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
4.13.5 Arahan Penapis
4.13.6 Ubah Hala Input dan Output
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


4.13.7 Aksara Khas
4.13.8 Arahan Pengurusan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


4.13.9 Alatan dan Arahan Rangkaian
4.13.10 Alatan Pemampat dan Arkib
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 5 : ASAS OPERASI CAKERA


MUKADIMAH :

Dalam pelajaran ini, anda akan diberikan pemahaman untuk menjalankan operasi cakera asas
dalam Linux. Banyak konsep-konsep asas seperti membaca cakera padat (CD-ROM) dan
cakera liut (Floppy Drive) diperkenalkan di sini. Ini merupakan asas penting dan pokok yang
perlu dikuasai oleh semua pengguna Linux.


OBJEKTIF :

1. Memahami struktur cakera dalam Linux dan seterusnya mampu menyatakan kenapa lipatan-
 lipatan tersebut hadir dalam sistem fail Linux
2. Mengetahui bagaimana proses membaca cakera keras dalam Linux
3. Mengetahui bagaimana proses membaca cakera liut dalam Linux
4. Mengetahui bagaimana proses membaca cakera padat (CD-ROM) dalam Linux


5 OPERASI CAKERA ASAS

5.1 MEMAHAMI STRUKTUR CAKERA LINUX


Dalam persekitaran Microsoft Windows, kita sudah biasa dengan konsep ‘drive letters’ dan
‘logical and physical drives’. Walaupun cakera liut (floppy disk), cakera keras (hard disk) dan
cakera padat (CD-ROM) adalah alat yang berbeza, jurutera perisian Microsoft telah
menyediakan hampir sama ‘look-and-feel’ untuk alat storan ini. Walaupun perisian rangkaian
Microsoft melanjutkan ‘look-and-feel’ itu, pengguna di situ boleh menyambungkan alat storan
yang dilekatkan ke komputer yang berbeza dan masih menggunakan konsep yang sama bagi
‘drive letter’, mengandungi sub-direktori. Linux menyusun direktori dan fail dalam corak yang
sangat biasa, kecuali direktori dan fail penting. Pertama sekali, seperti yang anda sudah baca,
sistem operasi menggunakan forward slashes (\) untuk mewakilkan aksara istimewa (special
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

charactor) manakala Linux menggunakan back slashes (/) untuk mengasingkan fail dan
direktori dan pembahagiannya. Kedua, tiada ‘drive letter’ di sana. Sebagai gantinya, setiap
pembahagian cakera keras, setiap cakera liut, CD ROM, Zip, dan sebagainya akan muncul
menjadi direktori dalam struktur cakera tunggal (single disk).


5.2 BERMULA DENGAN CAKERA KERAS


Andaikan anda memiliki PC dengan pembahagian cakera keras yang besar di mana Linux, iaitu
program dan data anda ditempatkan. Andaikan juga yang cakera keras mengandungi direktori
yang dinamakan /etc, /bin, /usr, /sbin, /home dan etc. Kita boleh memetakan struktur direktori
sebagai bentuk di bawah:
Struktur Direktori


Struktur yang paling atas adalah nama direktori yang mudah “/” (disebut sebagai ‘root’).
Sebagai direktori ‘root’ dalam sistem operasi Linux, anda boleh menempatkan kedua-dua fail
dan direktori dalam ‘root’. Jika anda melihat dalam salah satu daripada direktori sub, anda
akan jumpa di mana sistem operasi Linux, anda boleh membina direktori sub di dalam direktori
sub, untuk apa sahaja tahap kompleksiti yang anda ingini.    Arahan Linux menunjukkan
direktori adalah ls. Anda boleh memaparkan kandungan direktori ‘root’ dengan menaip :ls /.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Setiap direktori dalam Linux mempunyai tujuannya yang tersendiri. Jadual di bawah secara
ringkasnya menerangkan setiap kandungan direktori, dan apa kegunaannya.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Penguraian direktori

Linux menamakan fail dan direktori sedikit berbeza daripada MS Windows. Diingatkan
bahawa semua fail dan direktori, bahkan alatan dalam Linux kelihatan seperti fail (atau nama
fail). Jadual di bawah menunjukkan sesetengah nama alat Linux.
Direktori-direktori untuk komponen komputer
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 6 : TEKS EDITOR


MUKADIMAH :

Dalam pelajaran ini, anda akan diperkenalkan kepada teks editor popular dan berguna dalam
Linux. Teks editor sangat berguna terutamanya apabila anda bekerja di persekitaran shell.


OBJEKTIF :

1. Mengenali teks editor emacs
2. Mengenali teks editor vim
3. Mengenali teks editor pico


6 MENGAPA TEKS EDITOR

6.1 PENGENALAN TEKS EDITOR


Mereka yang biasa dengan antara muka (interface) grafik Windows dan program moden yang
lain, akan berasa pelik apabila menggunakan teks editor. Walaupun Linux mempunyai
keupayaan grafik (kebanyakkannya aras rendah), pentadbir masih memerlukan fail konfigurasi
dengan teks. Oleh itu, pengguna harus tahu bagaimana untuk menukar fail konfigurasi teks
sistem (seperti /etc/rc.config) supaya Linux bekerja mengikut cara yang kita mahu. Terdapat
banyak editor yang diselitkan dalam pecahan Linux dan jadual berikut menyenaraikan
beberapa yang popular. Alatan yang disebut di sini adalah program interaktif yang
membolehkan kita sebagai pengguna Linux masukkan teks, menggerakkan anak panah (cursor),
membuka menu dan menyimpan atau mencetak fail. Program-program berbeza dari jenis fail
dan tampungan saiz fail berbeza, terhad melebihi 150MB dan kurang daripada 200,000 aksara
(charactors).
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Jenis-jenis teks editor
Jika anda membuat banyak karangan berasaskan teks, anda perlu tahu beberapa teks editor
yang sangat berkuasa seperti emacs dan vi.


6.1.1 Emacs (Editor MACros)
Emacs paling diterima ramai lengkap dengan ciri-ciri editor secara percuma. Ia boleh
digunakan untuk edit teks, menjadualkan temu janji, menyelenggarakan diari, melayari web,
membaca berita usenet, mengarang dan menghantar mel elektronik (e-mail) dan sebagainya.
Anda boleh guna emacs, dengan atau tanpa sistem X Windows. Ia adalah sistem yang
sempurna menggunakan komputer untuk pembangunan, komunikasi, pengurusan fail dan
sebagainya.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


6.1.1.1 Arahan Papan Kekunci
Emacs bergantung pada arahan papan kekunci untuk kawalan. Jadual di bawah
menunjukkan banyak arahan:-
Aksi Kombinasi kunci
Arahan papan kekunci dalam program Emacs


6.1.1.2 Melarikan GNU Emacs


GNU Emacs mempunyai 22 pilihan baris arahan (command line), ia adalah mudah untuk
dimulakan. Untuk melarikan emacs dan buka fail teks untuk mengarang, beri nama fail pada
baris arahan (command line) seperti.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan# emacs myfile.txt


Arahan di atas akan memuatkan editor dan membuka fail yang diminta. Jika anda kursuskan
emacs pada baris arahan (command line) dengan sendirinya, program itu bermula, paparkan
skrin pembuka dan kemudian hilang bila anda menyentuh kunci pada papan kekunci.
Terminal X11 pada GNU emacs


Jika anda memulakan GNU emacs pada shell bagi X11 terminal Windows, versi X11 bagi
GNU emacs, dengan tetikus dan penyokong (support) menu, bermula secara automatik. Jika
anda ingin melarikan dari konsol, atau bukan versi X11 bagi GNU emacs di dalam X11
terminal Windows, guna –nw (atau no-window), pilihan baris arahan (command line)
ditunjukkan di bawah
# emacs -nw myfile.txt
Arahan ini membolehkan anda melarikan GNU emacs di dalam terminal X11 anda tanpa bar
menu (menu bar).


6.1.1.3 Menjalankan ( run ) Xemacs


Untuk memulakan karangan XEmacs semasa sesi X11, taip arahan ini :
# xemacs
editor akan memulakan dan memaparkan ‘page’.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Skrin editor XEmacs


6.1.1.4 Pilihan Toolkit


GNU emacs dan Xemacs dalam mod X11 mematuhi dan mengikut kebanyakan pilihan toolkit
X11. Sesetengah pilihan dapat membantu seperti contoh di bawah:


-bg color -set background to color (latar belakang)


-cr color -set text cursor to color (teks)
-fg color -set foreground to color (latar depan)
-ms color -set mouse cursor to color (tetikus)

Warna yang boleh digunakan untuk kawalan warna (color setting) disenaraikan dalam fail
rgb.txt. di dalam direktori /usr/X11R6/X11.


6.1.1.5 Mengubah Adat Xemacs

Anda boleh setkan Xemacs kepada mod penggunaan teks dan ‘word-wrap’ secara automatik,
membolehkan perkhidmatan diari setiap hari atau memaparkan masa terkini atau semasa dalam
bentuk mod (bar status dalam ‘window’ utama). Untuk melakukan ini, buat fail emacs dengan
Xemacs:
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


# xemacs .emacs

kemudian taip ini untuk mengubah adat Xemacs:

(setq default – major – mode ‘text – mode)
(setq text – mode – hook ‘turn – on – auto – fill)
(require ‘ appt)
(display – time)
(appt – initialize)


Tekan ctrl+x dan ctrl+s untuk simpan fail, dan tekan ctrl+x dan ctrl+c untuk keluar
Xemacs.


6.1.2  VIM ( Variants of The Visual Improved Editor)


Editor vim dibangunkan oleh Bram Moolenaar. Ia adalah teks editor yang sesuai dengan vi
(visual editor, editor yang popular).
Skrin editor VIM
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Semasa memuatkan pakej bagi vim ke dalam sistem, beberapa fail dan sambungan simbolik ke
editor vim akan dibuat:


/usr/bin/vi - vim
/usr/bin/view -vim
/bin/vim

Editor vim menggantikan editor ex, vi dan view. Ia adalah editor visual yang menyokong ciri-
ciri seperti pergerakan anak panah. Dibandingkan dengan editor vi, editor vim ada beberapa
kelebihan. Kebanyakan dokumen bagi vim ditempatkan dalam /usr/doc/packages/vim direktori.
Fail teks dalam direktori /usr/share/vim/doc mengandungi petunjuk yang meluas.


6.1.2.1 Operasi dan keluar dari vim

Sambungan antara mod yang berbeza

Vim menyediakan 3 mod untuk pengguna:
1. mod arahan – membolehkan pengguna memasukkan arahan
2. mod input – membolehkan pengguna memasukkan input
3. mod lepas garis – membolehkan pengguna mencari perkataan, satu ayat,menyimpan fail-fail
atau keluar dari kerja-kerja dan sebagainya.


Mod arahan ialah mod tersedia (default mode). Selepas itu, anda perlu memasukkan data
maklumat yang berkaitan dengan mod. Anda juga boleh menggunakan papan kekunci untuk
memasukkan data :
· tekan ‘a’ – masuk perkataan yang baru di tempat yang berikutnya selepas
       kedudukan anak panah (cursor)
· tekan ‘i’ – masuk perkataan yang baru pada kedudukan anak panah (cursor)
· tekan ‘o’ – tambah baris baru atau menukar kedudukan anak panah (cursor)
      pada baris baru
Sekiranya anda hendak menukar daripada Mod Input (Input Mode) ke Mod Arahan (Command
Mode), tekan kekunci ‘ESC’. Sekiranya anda menukar ke Mod Baris Akhir, tekan ‘,’ di dalam
Mod Arahan.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Arahan yang sering digunakan.

Mod Arahan (command mode) menggunakan kekunci dan juga gabungan kekunci untuk
melarikan arahan. Di sini kami menerangkan cara-cara menggunakan arahan-arahan yang
selalu digunakan:


  1. Menggerakkan lokasi anak panah (cursor)
Gunakan kekunci anak panah (arrow) untuk menggerakkan anak panah tetikus (mouse cursor).
Sekiranya kekunci tersebut tidak dapat digunakan, guna kekunci yang tersenarai di bawah:
Arahan-arahan papan kekunci untuk perisian VIM
Arahan-arahan papan kekunci untuk perisian VIM
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

2. Salin (Copy)
Arahan-arahan untuk menyalin fail dalam perisian VIM


3. Padam (Delete)
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Arahan-arahan untuk memadam fail dalam perisian VIM
4. Baris
Arahan-arahan untuk mendapatkan barisan fail dalam perisian VIM
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

5. Papan kekunci yang berlainan
Arahan-arahan papan kekunci yang berlaianan untuk perisian VIM

6. Melaksanakan baris yang terakhir pada mod
Arahan-arahan papan kekunci untuk melaksanakan baris dalam perisian VIM
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


6.1.2  PICO

Ini adalah ‘compact, efficient’, dan senang digunakan. Walaupun, ia akan digunakan untuk
‘compose’ atau hantar melalui mesej e-mel. Banyak kegunaan untuk semua yang pandai dalam
mana-mana aplikasi pemproses perkataan:
· Membungkus perkataan
· Bantuan terbina dalam
· Pencarian kerja
· Mewajarkan perenggan
· Perubahan blok teks, salin dan buang
· Mod lipatan untuk fail dan kemasukan teks
· Menyokong tetikus
· Penyemak ejaan


Pico mempunyai 16 arahan yang berlainan, tetapi ia lebih selamat, melindungi daripada
sebarang masalah. Pico juga boleh menyimpan maklumat sebelum keluar darinya, menyimpan
fail yang mempunyai nama yang terakhir in .save . Pico boleh menggunakan editor untuk
membuka fail .bachrc di dalam ‘home directory’ dan juga boleh melihat arahan yang berada di
bawah:
#export EDITOR=/usr/bin/pico
Untuk menghapuskan, anda boleh menggunakan Ctrl+d, dan menyimpan fail Ctrl+x.
Manakala untuk membaca maklumat boleh menggunakan .bashrc
# pico .bashrc
Di mana sistem root, akan menentukan $EDITOR untuk semua pelanggan /etc/profile fail dan
memasukkan baris yang sama. Sekarang, pico akan menentukan tetapan sistem untuk arahan
Linux. Anda juga boleh melihat maklumat melalui pico secara muka surat. Selainnya, anda
boleh melihat pelayar web untuk membaca pico technical maklumat yang tersebut :
# lynx /usr/doc/packages/pine/texh-notes/index.html
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 7 : PEMUATAN DAN PENINGKATAN PAKEJ


MUKADIMAH :

Dalam pelajaran ini, anda akan diperkenalkan kepada dua utiliti berguna dalam menaiktarafkan
pakej dalam Linux. Kedua-duanya amat berguna dalam memastikan anda sentiasa bersedia
dengan perubahan dan pertambahan dalam Linux.


OBJEKTIF :

1. Mengetahui kepentingan menaiktarafkan pakej dalam Linux
2. Mengetahui asas pilihan dalam rpm
3. Mengetahui perkakasan GUI dalam RPM
4. Mengetahui kaedah mengompil kod sumber
5. Mengetahui kepenggunaan apt
6. Mengetahui perkakasan GUI dalam apt


7   MENGINSTALASI DAN MENAIKTARAF PERISIAN
7.1 Pengenalan
Kebanyakan pengedaran Linux (Linux Distribution) yang moden penuh dengan pelbagai pakej
perisian yang pelbagai, ada banyak yang boleh dipilih semasa menginstalasi sistem dan boleh
terus digunakan sebaik sahaja selesai proses instalasi. Ada kalanya, anda juga perlu
menginstalasi dan menggunakan perisian/perisian tambahan, atau menaik taraf perisian yang
sedia ada dan yang telah anda diinstalasikan ke dalam sistem tersebut sebelum ini. Bergantung
kepada distribusi Linux yang mana anda gunakan sekarang (dalam kes ini, ia sepatutnya adalah
SuSe Linux), anda mempunyai pelbagai pilihan untuk beberapa format pakej yang berlainan.
Selain daripada pilihan untuk format pakej, suatu perisian/aplikasi boleh diedarkan sama ada
dalam format binari atau kod sumber. Format Binari adalah perisian siap sedia untuk
digunakan; manakala format kod sumber pula mengandungi fail kod perisian yang asal, yang
perlu dikompilkan kepada bentuk binari sebelum seseorang itu boleh menggunakannya di
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

dalam Linux. Walaupun format kod sumber memerlukan anda melakukan banyak perkara
untuk digunakan berbanding dengan format binari, tetapi ia adalah lebih mudah dibawa
berbanding dengan pakej binari. Contohnya, anda boleh mengunakan pakej kod sumber yang
sama pada kedua-dua komputer Intel x86 dan PowerPC. Mengemaskinikan pakej yang sedia
ada adalah sama penting seperti menambah pakej yang baru. Menaiktaraf mungkin boleh
membaiki masalah pepijat (bug) dan ketidaksempurnaan keselamatan sistem, atau pun hanya
menambah ciri-ciri baru /sokongan baru yang diperlukan oleh perisian baru yang akan
dilarikan.


7.2 Pakej Binari
Prosedur untuk pemasangan perisian adalah berbeza untuk setiap Distribusi Linux.
Kebanyakan distribusi hari ini menggunakan samada fail Red Hat Package Manager (RPM)
atau Debian package (deb), manakala yang lain mungkin menggunakan format hak milik
mereka sendiri. Di sini kita akan melihat kepada salah satu daripada format yang paling lazim
digunakan dalam pemasangan pakej binari - RPM.


7.2.1 Manfaat Daripada Pakej Rpm
Kebanyakan Distribusi Linux yang moden menggunakan format RPM. Ia adalah perkakas
(perkakas)yang sangat berguna kerana terdapatnya pengkalan data pada pakej yang telah
dipasang. Pengkalan ini termasuk informasi pada pakej (nama dan versi), fail berkaitan dengan
pakej tersebut, menyemak jumlah untuk setiap fail dan fail serta pakej yang bergantung
kepadanya. Pangkalan data ini membolehkan distribusi Linux berasaskan RPM untuk
mengesan ketidaksesuaian serta ciri-ciri yang hilang yang diperlukan oleh pakej baru tertentu.
Ini akan mengelakkan daripada merosakkan sistem jika ada cubaan untuk menginstalasi pakej
yang telah rosak atau percanggahan pakej pada sistem itu. Amaran akan diberikan bermula dari
awal lagi untuk mengelakkan penemuan masalah di kemudian hari yang berkaitan dengan
kehilangan pakej atau isu kebergantungan.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


7.2.2 Menginstalasi Pakej Rpm
Instalasi RPM adalah proses yang sangat mudah. RPM boleh dilaksanakan dalam banyak cara,
menggunakan sama ada perkakas (tool) berdasarkan-teks atau perkakas (tool) antara muka
(interface) grafik pengguna (GUI). Kedua-dua perkakas akan dibincangkan secara ringkas di
sini.
7.2.3 Perkakas Rpm Berdasarkan-Teks

Satu daripada cara mudah untuk melaksanakan rpm adalah melalui ‘SHELL PROMPT’. Untuk
menggunakan arahan rpm memerlukan sekurang-kurangnya satu parameter operasi ( -U, -F, -i ,
etc ) dengan satu atau lebih pilihan (-V, -h, -a etc). Kemungkinan anda perlu untuk
membekalkan nama pakej atau nama fail pakej (nama fail pakej yang lengkap selalunya akan
berakhir dengan .rpm) bersama-sama dengan operasi dan pilihan parameter. Pakej RPM boleh
diinstalasikan satu demi satu, atau melalui senarai pelbagai pakej (diasingkan oleh ruangan),
dengan menggunakan arahan rpm.


7.2.4 Asas Pilihan rpm
Untuk menginstalasi dan menaiktaraf pakej melalui ‘SHELL PROMPT’, gunakan sintaks
berikut :
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Jadual di bawah meringkaskan operasi rpm yang lazim digunakan, dan beberapa pilihan yang
penting.
Operasi rpm yang lazim digunakan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Pilihan RPM yang terpenting


7.2.5 Menginstalasi atau Menaiktaraf
Apabila menginstalasi atau menaiktaraf suatu pakej , operasi “- U” adalah paling berguna
kerana ia membolehkan instalasi pakej tanpa menyah-instalasikan perisian yang lama. Operasi
satu demi satu ini asalah sangat berguna terutamanya apabila ada pakej dengan kebergantungan
yang banyak, kerana rpm mengesan semua ini dan boleh menyelenggarakan operasi jika pakej
baru memenuhi kebergantungan yang disediakan oleh perisian yang lama. Untuk menggunakan
rpm untuk instalasi atau menaiktaraf suatu pakej , gunakan contoh rpm berikut :
Gantikan “nmap - 2 . 4 – 10 . i386 . rpm” dengan nama fail pakej ( atau senarai nama fail yang
mahu diinstalasi atau dinaiktaraf). Cara lain untuk menginstalasi pakej baru ialah dengan
menggunakan “rpm – ivh” sebagai ganti kepada “rpm – Uvh”.


7.2.6 Menyoal dan Mengesahkan
Suatu pakej RPM boleh disahkan dengan arahan “rpm – i” , yang mana mempamerkan
informasi pada pakej yang disoal. Berikut adalah sampel tanyaan.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


7.3 Perkakas Rpm Gui Dalam YaST
Banyak distribusi Linux datang dengan beberapa perkakas GUI yang boleh membantu untuk
instalasi , mengalihkan , mengemaskini dan menyoal pakej RPM. Di dalam KDE atau
GNOME, mulakan dengan YaST Control Center dari menu SLES 9             System
Administrator Setting


YaST Control Center
Apabila anda memulakan YaST didalam mod grafik, YaST Control Center akan dipaparkan.
YaST Control Center


7.3.1 Instalasi Pakej-pakej
SLES 9 juga didatangi dengan perkakas lain yakni RPM antara muka (interface) berasaskan
grafik(GUI) yang berkuasa. Walaupun telah menggunakannya semasa instalasi , ia masih boleh
digunakan sekali lagi di dalam sistem bila-bila saja diperlukan seperti instalasi , kemaskini ,
soal (query) atau membuang apa saja pakej-pakej RPM.


‘Package Manager’
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Untuk menukar pilihan pakej ataupun perisian pada sistem anda hendaklah menggunakan
‘package manager’ dengan memilih ‘Install or Remove Software’ pada YaST Control Center.
YaST Package Manager
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Peningkatan Sistem


Untuk menginstalasi pakej standard dalam kumpulan pakej yang tidak digunakan pada masa
itu , pilih kotak semakan di sebelahnya. Untuk menyesuaikan pakej yang akan diinstalasikan
dalam kumpulan , Senarai pakej standard dan tambahan dipamerkan , seperti yang ditunjukkan
pada rajah. Tandakan pada kotak semakan di sebelah nama pakej yang ditandakan untuk
instalasi. Pakej individu juga boleh dipilih daripada pakej kumpulan yang telah diinstalasikan
dengan menekan butang Description dan menanda di mana-mana pada pakej tambahan yang
belum lagi diinstalasi. Klik accept untuk memulakan proses instalasi. Apabila ia selesai sistem
akan memaparkan kotak dialog ‘update complete’.


7.3.3 Membuang Pakej


Untuk membuang kesemua pakej yang diinstalasikan dalam kumpulan pakej , hilangkan tanda
pada kotak semakan di sebelahnya. Untuk mengalihkan pakej individual , klik di sebelah pakej
kumpulan dan hilangkan tanda pakej individual. Apabila telah selesai memilih pakej untuk
dialihkan , klik butang Accept di tetingkap utama. Aplikasi akan mengira jumlah ruang cakera
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

yang akan dibebaskan seperti mana pakej perisian kebergantungan. Jika pakej lain bergantung
kepada pakej yang telah dipilih, ia akan ditambah secara automatik kepada senarai pakej yang
akan dialihkan. Klik Continue untuk mulakan proses membuang pakej. Apabila ia telah selesai ,
mesej Update Complete akan muncul.


7.4 Mengompil Kod Sumber


Kadangkala adalah perlu untuk mengompil perisian daripada kod sumber agar dapat diinstalasi
ke dalam sistem. Mengompil kod sumber mungkin perlu dalam keadaan seperti berikut:
·   Tiada pakej binari untuk perisian yang hendak diinstalasi.
·   Pakej binari bergantung pada sokongan perpustakaan yang baru atau pun lama daripada
    apa yang telah diinstalasikan dalam sistem. Selalunya , anda hanya perlu mengompil
    sekali lagi kod sumber perisian terhadap perpustakaan yang telah diinstalasikan agar ia
    dapat menguruskan masalah.
·   Untuk membolehkan pilihan compile-time yang tidak digunakan dalam pakej binary
    yang telah ada. Pilihan ini mungkin mengoptimumkan pakej untuk komputer atau pun
    menambah fungsi-fungsinya.
·   Mahu memodifikasikan kod sumber. Jika terdapat pepijat (bugs) daripada pakej binari
    yang terakhir atau jika ciri-ciri ingin ditambah atau melakukan modifikasi perisian,
    anda perlu mengompil perisian daripada kod sumber yang sesuai dengan keperluan
    yang tertentu.


Ia adalah mudah untuk mengompil daripada kod sumber : hanya perlu muat turun kod sumber
(yang mana selalunya datang sebagai tarball) , melakukan modifikasi , kompilkan dan
instalasikan secara langsung daripada kod yang telah dikompilkan. Sumber juga boleh
dikompilkan dalam format RPM , iaitu fail RPM yang mengandungi kod sumber.


7.4.1 Mengompil daripada Pakej ( fail sumber RPM)
Fail sumber RPM boleh dikenali oleh sambungan .src.rpm dalam nama fail. Sebagai
contohnya , openssh - 3.4pl - 2.src.rpm adalah sumber RPM manakala openssh - 3.4pl -
2.i386.rpm pula adalah binari yang telah dikompilkan pada pakej yang sama. Untuk
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

mengompil suatu sumber RPM , perlu guna pilihan - rebuild dengan arahan rpm pada paparan
terminal (terminal skrin) atau “shell prompt”. Untuk mengompil suatu sumber RPM , taipkan :
Jika tiada masalah yang timbul , siri arahan kompilasi akan dilihat pada skrin. Ia mungkin
mengambil sedikit masa untuk dilaksanakan (walau pun memakan masa berjam-jam) ,
bergantung kepada pakej dan kelajuan PC. Membina pakej memerlukan sokongan
perpustakaan yang penting telah diinstalasikan , bukan sahaja perpustakaan yang diperlukan
oleh pakej binari terakhir , malah sepadan dengan pembangunan perpustakaan. Pembangunan
perpustakaan ini tidak selalunya termasuk dalam sumber informasi kebergantungan RPM yang
diperlukan, maka ia bukanlah sesuatu yang menghairankan untuk melihat kompilasi operasi
menjadi gagal kerana beberapa perpustakaan yang hilang. Sepatutnya mesej ralat diperiksa
apabila ini berlaku dan semak senarai keperluan yang selalunya boleh ditemui pada halaman
perisian. Jika tahu yang mana satu perkembangan perpustakaan diperlukan (yang mana
selalunya mempunyai sambungan .devel.rpm) , pakej binari boleh diinstalasi dan perisian
boleh dikompil semula.
7.4.2 Pengompilan Tarballs (.tar.gz atau .tgz)


Kadangkala mungkin tidak dapat membuat fail pakej daripada fail sumber RPM , maka kod
sumber boleh dikompilkan daripada sumber tarball yang asal atau mengompil perisian secara
langsung. Dengan melakukannya , peluang untuk pre-kompil pakej binary harus diabaikan
seperti pakej RPM atau Debian, termasuk perlindungan daripada kemalangan tertulis fail dari
pakej lain , kebolehan untuk mengesahkan kandungan pakej, dan sebagainya. Berikut
menunjukkan langkah-langkah am apabila kompil sumber tarball hendak dilakukan, tetapi kod
sumber yang berlainan mungkin perlu dikompilkan secara berlainan.
1. Muat turun sumber tarball daripada internet.
2. Buka sumber tarball dengan menggunakan arahan seperti tar zxvf sourcecode.
 Tgz atau tar zxvf sourcecode. Tar. Gz , atau tar xvf sourcecode. tar. Ini akan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

 menghasilkan sub direktori yang mengandungi distribusi kod sumber.


    # tar zxvf sourcecode.tar.gz


3. Tukar kepada direktori dimana tarball telah dinyah-tarkan kepada :
    # cd soucecode
4. Baca dokumentasi termasuk lihat bagaimana caar untuk konfigurasi dan
 kompil kod sumber. Secara amnya, kod sumber boleh dikompilkan dengan
 langkah berikut tetapi selalu rujuk kepada dokumentasinya sendiri.
5. Konfigurasi sumber yang akan dikompil dalam sistem semasa
    # ./configure
6. Kompilkan kod sumber:
    # make
7. Instalasikan kod sumber yang telah dikompilkan ( atau kini ianya binari)
 kepada sistem :
    # make install


Prosedur yang diterangkan di atas menunjukkan langkah-langkah am dalam mengompil kod
sumber; ia adalah mustahil untuk menyediakan suatu prosedur yang lengkap dan tepat untuk
tujuan instalasi kesemua kod sumber tarball. Tiada dua pakej kod sumber yang hampir sama ;
setiap pembangun kod sumber mempunyai stail dan pilihannya sendiri dalam istilah kompilasi
dan prosedur instalasi.


7.5 Perkakas Pakej Lanjutan Untuk Rpm (ADVANCE PACKAGE TOOL (APT)


Apt (Advance Package Perkakas) amat masyhur dikalangan pengguna Debian semenjak ia
digunakan dengan format pakej dpkg. Walau bagaimana pun , APT kini telah dilabuhkan untuk
bekerja dengan pakej rpm seperti Conectiva juga, yang bertanggungjawab menggunakannya
untuk suatu tempoh dalam GNU/distribusi Linux. Kebaikannya ialah apt untuk rpm
berkemungkinan besar digunakan dengan apa saja distribusi berdasarkan-rpm. Apa yang
diperlukan adalah pakej RPM yang betul dan sekurang-kurangnya penyimpanan pakej rpm dan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

metadata apt mereka boleh ditemui. Anda akan dapat mencari pakej apt yang pra-
konfigurasinya bersih.
    http://apt.freshrpms.net.
Muat turunkan pakej apt untuk distribusi Linux daripada halaman internet. Pakej itu adalah
sangat kecil dan ia sepatutnya dimuat turunkan dalam tempoh yang singkat. Sebaik sahaja
muat turun selesai, instalasikan pakej tersebut dengan:
Dan segalanya telah selesai. Anda kini boleh menggunakan apt untuk tujuan instalasi ,
membuang dan mengemaskini pakej SuSe Linux. Klien apt adalah agak mudah untuk
digunakan. Jika anda telah biasa menggunakan arahan rpm dan arahan terbaris (command
line) , sepatutnya tiada masalah untuk menggunakan apt. Memandangkan apt digunakan untuk
tujuan instalasi dan pembuangan pakej RPM daripada komputer anda , anda harus
melaksanakan pakej dalam suasana anda sebagai superuser atau root. Arahan yang paling lazim
digunakan ialah apt - get.


7.5.1 Untuk Membuang Pakej RPM :


Sintaks : apt – get remove < package_name >


7.5.2 Untuk menginstalasi pakej RPM baru atau menaiktaraf pakej yang sedia ada


Sintaks : apt – get install < package_name >
Contoh penggunaannya :
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

    - Menginstalasikan suatu pakej
    - Menaiktaraf suatu pakej


7.5.3 Untuk mendapatkan kemaskini penyimpanan RPM yang mutakhir :


Syntaks : apt - get update
Contoh penggunaannya :
7.5.4 Untuk mengemaskini sistem pada penyimpanan kepada pakej RPM yang mutakhir


Sintaks : apt - get upgrade
Contoh penggunaannya :
apt membuat kerja yang baik untuk menyelesaikan kebergantungan apabila menginstalasi,
mengalihkan bahkan menaiktaraf sistem Linux itu. Selalunya, dua langkah sahaaj yang
diperlukan untuk memastikan Linux kemas-kinikan dengan semua perlindungan, bug dan
membaiki untuk peningkatan:
7.6 SYNAPTIK : apt dalam GUI


Jika penggunaan apt berversi GUI lebih digemari sebagai ganti kepada arahan terbaris
(command line) , maka pakej lain perlu diinstalasikan dan ia dikenali sebagai Synaptik.
Memandangkan Synaptik adalah perisian yang mesti ada pada bahagian atas apt , maka ia
boleh diinstalasikan melalui apt sebaik sahaja apt berfungsi !
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Untuk mendapatkan synaptik melalui apt :
Sebaik sahaja Synaptik diinstalasikan , pilihan diberi samaada ia mahu dilaksanakan daripada
menu Start atau jenis synaptik pada prompt arahan. Setting untuk penyimpanan apt boleh diedit
daripada Settings tab.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 8 : PERKHIDMATAN DHCP


MUKADIMAH :

Dalam pelajaran ini, penekanan mula diberikan kepada pembangunan sistem. Anda akan
diberikan peluang untuk memahami perkhidmatan DHCP dan seterusnya menggunakan
perkhidmatan tersebut.


OBJEKTIF :

1. Mengetahui apakah tugas pelayan dan pelanggan dalam persekitaran perkhidmatan DHCP
2. Mengetahui prosedur yang dibuat oleh pelayan DHCP setiap kali ia menerima permintaan
  dari pelanggan DHCP
3. Mengetahui kegunaan opsyen-opsyen yang terdapat dalam fail konfigurasi pelayan DHCP
4. Melakukan penetapan pada pelanggan DHCP dan memulakan perkhidmatan pelayan DHCP
  di YaST
8 PERKHIDMATAN DHCP

8.1 PENGENALAN DHCP


Seperti mana BIND, perisian DHCP Linux ini juga diselia-bangun oleh Internet Software
Consortium (ISC). Sebelum wujudnya protokol DHCP, protokol BOOTP digunakan untuk
memberikan alamat IP secara automatik. Namun, sebuah rangkaian memerlukan protokol yang
mampu memberikan khidmat lebih dari itu.
Hasilnya, DHCP dibangunkan dan kini BOOTP hanya digunakan untuk pelanggan tanpa
cakera keras dan beberapa kes khas seperti terminal dungu. DHCP atau Dynamic Host Control
Protocol merupakan program pelanggan-pelayan yang sangat berguna kerana ia membolehkan
pelanggan dalam sebuah rangkaian mendapatkan alamat IP dan maklumat-maklumat lain
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

seperti alamat IP penghala, pelayan DNS dan pelayan WINS dan pelbagai maklumat lain dari
pelayan DHCP secara dinamik setiap kali diminta. Dengan menggunakan DHCP kerja-kerja
pengendalian dapat dimudahkan terutamanya apabila melibatkan rangkaian yang besar dengan
jumlah pengguna yang ramai.
Bayangkan jika anda mengendalikan sebuah network yang mengandungi 500 mesin, kerja-
kerja memasukkan alamat IP dan maklumat-maklumat lain memakan masa yang banyak dan
tenaga kerja yang ramai. Tetapi dengan DHCP kerja-kerja ini dapat dikurangkan dan
pengendalian rangkaian dapat dibuat secara berpusat dan terkawal. Kerja-kerja troubleshooting
seperti konflik IP amat mudah untuk dikawal kerana alamat IP bertindan tidak akan berlaku.
Jangkamasa IP dan maklumat DHCP kekal bergantung kepada leased time yang ditetapkan.
Pelanggan DHCP akan cuba memperbaharui maklumat mereka setiap kali tempoh leased
mencapai 50% dari tarikh tamat.
Terdapat 4 langkah untuk pelanggan mendapatkan maklumat DHCP, ia lebih dikenali sebagai
proses DORA:


i) DHCPDISCOVER
Pelanggan menghantar broadcasts mesej DHCPDISCOVER pada 255.255.255.255 (seluruh
network) dalam network untuk mencari lokasi pelayan DHCP untuk mendapatkan alamat IP
dan maklumat lain. Pelanggan juga menghantar maklumat seperti MAC address dan nama
komputer tersebut supaya pelayan mengetahui dari mana datangnya DHCP DISCOVER
tersebut.


ii) DHCPOFFER
Setelah menerima mesej DHCPDISCOVER tersebut kesemua pelayan DHCP (mungkin ada
lebih dari satu DHCP pelayan dalam rangkaian) akan menghantar DHCPOFFER kepada
pelanggan dengan maklumat-maklumat seperti MAC address pelanggan, alamat IP, subnet
mask dan alamat IP DHCP pelayan tadi. Pelanggan akan menerima tawaran pertama yang
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

diterima oleh DHCP pelayan tadi (katakan namanya DHCP pelayan A) dan DHCP pelayan A
akan menyimpan rekod alamat IP yang diberi kepada pelanggan tersebut supaya tidak
digunakan untuk pelanggan lain.


iii) DHCPREQUEST
Setelah menerima alamat IP dari pelayan DHCP A, pelanggan akan menghantar mesej
DHCPREQUEST (bersama dengan alamat IP DHCP pelayan A) kepada semua DHCP pelayan
untuk memberitahu bahawa pelanggan tersebut telah menerima IP dari pelayan DHCP A.
Pelayan DHCP lain akan menarik semula tawaran mereka.


iv) DHCPACK
Akhir sekali, pelayan DHCP A akan menghantar DHCPACK kepada pelanggan dan
menghantar maklumat lain seperti gateway dan lain-lain. Apabila DHCPACK diterima oleh


pelanggan, informasi untuk komunikasi rangkaian bagi pelanggan adalah lengkap dan
komunikasi boleh dimulakan.


8.2 Pelayan dan Pelanggan DHCP Linux


Konfigurasi pelayan dan pelanggan DHCP adalah amat mudah dan ringkas oleh itu tiada sebab
untuk sesorang pengendali sistem untuk mengatakan tidak kepada DHCP.
Untuk menjalankan perkhidmatan pelayan DHCP , anda boleh menyalin fail contoh yang telah
disediakan dan meletakkannya di /etc/dhcpd.conf. Contohnya: Larikan arahan ini
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


# cp /usr/share/doc/dhcp-3.0pl1/dhcpd.conf.sample /etc/dhcpd.conf
Contoh fail bagi konfigurasi perkhidmatan DHCP

Rajah dibawah menerangkan nilai konfigurasi yang selalu digunakan dalam pelayan dhcp atau
lebih tepat lagi didalam konfigurasi failnya di /etc/dhcpd.conf
Nilai konfigurasi yang digunakan oleh pelayan DHCP
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


8.3 KONFIGURASI DHCP DI YaST


Modul DHCP membenarkan anda mengkonfigurasikan pelayan DHCP anda dengan
sendirinya untuk rangkaian tempatan. Modul ini mempunyai 2 cara iaitu :


  1. Initial Configuration – Bagi anda yang baru pertama kali memulakan modul ataupun
    cuba untuk konfigurasi pelayan, anda diminta untuk memilih cara ini. Dengan cara ini,
    anda hanya perlu membuat beberapa keputusan iaitu keputusan yang asas sahaja
    berkaitan dengan pelayan.
  2. Expert Configuration – Bagi cara ini, anda di ajar untuk mengkonfigurasi pelayan anda
    dengan lebih lanjut dan mendalam lagi.
8.3.1 Initial Configuration
Selepas memulakan modul buat pertama kalinya, YaST akan membantu anda memulakan
konfigurasi dengan 4 cara. Anda akan melakukan konfigurasi asas pada pelayan dan rangkaian
anda dengan bantuan 4 cara ini.


1. Pemilihan Antaramuka Rangkaian
Pada cara yang pertama, YaST akan melihat antaramuka rangkaian yang terdapat pada sistem
anda terlebih dahulu dan ia akan memaparkan senarai tersebut. Dari senarai tersebut, pilih
antaramuka yang di terima oleh pelayan DHCP anda.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Pemilihan Antaramuka Rangkaian


2. Penetapan Global
Takrifkan jika penetapan DHCP dibuat secara sendirinya dan di simpan oleh pelayan LDAP.
Penuhkan ruang kosong dengan memasukkan spesifikasi rangkaian pada semua pelanggan
yang diuruskan oleh pelayan DHCP. Spesifikasi ini seperti domain name, time server address,
primary dan secondary server address, alamat gateway, dan lain-lain lagi.
3. Dynamic DHCP
Pada langkah ini, anda hendaklah membuat konfigurasi alamat IP yang akan di gunakan oleh
pelanggan. Untuk memulakan, tentukan alamat IP yang akan dihantar kepada setiap pelanggan.
Semua alamat ini, dibawah netmask yang sama.


4. Finishing Configuration and Setting Start Mode
Selepas anda selesai melakukan langkah yang ketiga iaitu Dynamic DHCP, kotak dialog yang
terakhir akan dipaparkan iaitu bagaimana pelayan DHCP anda akan dimulakan. Pilih pada ‘On’
sebab DHCP akan dimulakan dengan sendirinya dan ini ialah salah satu daripada prosedur boot.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Jika anda pilih ‘Off’ pelayan anda akan dimulai secara manual. Untuk menamatkan konfigurasi
pada pelayan, pilih pada ‘OK’.


5. Host Management
Pada langkah ini, ada dikehendaki memasukkan nama, alamat IP, alamat hardware, dan jenis
rangkaian. Anda juga boleh mengubah maklumat dengan menggunakan butang ‘add’, ‘Edit’,
dan ‘Delete’.
Host Management
Selepas selesai membuat konfigurasi, pilih ‘Ok’ untuk memulakan pelayan anda.
8.3.2 Expert Configuration
Mulakan konfigurasi anda dengan memilih ‘Expert Setting’ pada    tajuk yang dipaparkan
disebelah kiri anda.


1. Chroot Environment and Declarations
Pada kotak dialog yang pertama, anda diminta membuat konfigurasi dengan memilih ‘ Start
DHCP Server ‘. Masukkan maklumat dengan menggunakan butang ‘Add’ ataupun ‘Edit’.


Pemilihan pada ‘Advanced’ akan membawa anda kepada penetapan yang dengan lebih
mendalam lagi.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Chroot Jail and Declaration


2. Selecting the Declaration Type
Pada peringkat ini, anda diminta untuk melakukan jenis-jenis declaration seperti ‘Subnet’,
‘Host’, ‘Shared Network’, ‘Group ‘, ‘Pool of Addresses’ dan ‘Class’.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Pemilihan Jenis Declaration
3. Subnet Configuration
Pada peringkat ini, anda diminta untuk memasukkan subnet yang baru dengan alamat IP dan
netmask. Ubahsuai dengan menggunakan butang ‘Add’, ‘Edit’ dan ‘Delete’. Kemudian anda
diminta memilih ‘Dynamic DNS’ untuk konfigurasi seterusnya.


4. TSIG Key Management
Jika anda memilih untuk konfigurasi dinamik DNS, sekarang anda dikehendaki membuat
konfigurasi key management. Pilih ‘Ok’ untuk meneruskan konfigurasi anda.


5. Dynamic DNS : Interface Configuration
Untuk aktifkan dinamik DNS, pilih “enable Dynamic DNS for This Subnet”. Pilih kunci TSIG
dan pastikan kunci tersebut sama pada DNS dan pelayan DHCP. Selepas itu, pilih pada
‘Update Global Dynamic DNS Settings’ untuk membuat penyelenggaraan dan kemaskini pada
pelayan DHCP global secara automatik.
Dan yang terakhir sekali, pastikan zon telah dikemaskini dan spesifikasikan primary name
server pada setiap dua zon. Pilih pada ‘Ok’ untuk kembali kepada dialog konfigurasi subnet
dan ‘Ok’ sekali lagi untuk kembali kepada dialog konfigurasi yang asal.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Konfigurasi Subnet


6. Network Interface Configuration
Anda diminta pilih pada ‘Advanced ‘ > ‘Interface Configuration’    untuk memastikan
antaramuka yang dipilih oleh pelayan DHCP dan membuat konfigurasi pada firewall. Daripada
senarai antaramuka yang dipaparkan pilih satu ataupun lebih yang dibenarkan oleh pelayan
DHCP anda. Kemudian anda boleh kembali ke dialog yang awal dan klik pada ‘Ok’. Selepas
selesai membuat semua konfigurasi pada pelayan DHCP anda, klik pada ‘Ok’ dan tutup kotak
dialog tersebut untuk memulakan konfigurasi pada server DHCP anda.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 9 : PERKHIDMATAN WEB (Apache )


MUKADIMAH :

Dalam pelajaran ini, anda akan diberi penekanan kepada pelayan web yang amat popular dan
mendominasi 60% pasaran iaitu pelayan Apache. Apache menjadi pilihan kebanyakan
pembangun sistem kerana ia mudah digunakan dan yang penting sekali mudah dibentuk jika
perlu sebarang perubahan dilakukan.


OBJEKTIF :

1. Mengenali konsep-konsep perkhidmatan web
2. Mengetahui konfigurasi asas pelayan Apache
3. Mengetahui asas dan sejarah Apache
4. Memulakan perkhidmatan Apache


9   PERKHIDMATAN WEB

9.1 PENGENALAN
Apache merupakan pelayan web yang paling banyak dipergunakan di Internet. Program ini
pertama kali dimulakan untuk sistem operasi lingkungan UNIX. Namun demikian, pada
beberapa versi berikutnya Apache mengeluarkan programnya yang dapat dijalankan di
Windows NT. Berdasarkan sejarahnya, Apache dimulai oleh pembangun veteran NCSA httpd
(National Center for Supercomputing Application). Saat itu pengembangan NCSA httpd
sebagai pelayan web mengalami zaman malap. Rob Mc. Cool meninggalkan NCSA dan
memulai sebuah projek baru bersama para webmaster lainnya, menambal pepijat, dan
menambahkan ciri-ciri pada NCSA httpd. Mereka mengembangkan program ini melalui
kumpulan perutusan e-mel. Dengan berpijak pada NCSA httpd versi 1.3, kumpulan Apache
mengeluarkan keluaran pertama kali secara rasmi Apache versi 0.6.2. Ahli yang menjadi inti-
pati pengembang Apache waktu itu ialah:
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan· Brian Behlendorf
· Roy T. Fielding
· Rob Hartill
· David Robinson
· Cliff Skolnick
· Randy Terbush
· Robert S. Thau
· Andrew Wilson
Dengan tambahan sokongan daripada:
· Eric Hagberg
· Frank Peters
· Nicolas Pioch


Nama Apache diambil dari kata "A Patchy Server", pelayan perbaikan yang penuh dengan
tampalan (patch). Tampalan yang dimaksudkan adalah penambahan ciri-ciri dan penampalan
ralat dari NCSA httpd Versi 1.3. Saat ini Apache dipergunakan secara luas. Hal ini disebabkan
karena programnya yang menakjubkan, dengan hasil yang relatifnya stabil. Dalam
pengembangannya pun mempergunakan sistem Bazaar, yakni tiap orang dibuka kesempatan
seluas-luasnya untuk dapat memberikan sokongan dalam mengembangkan program. Sokongan
dikomunikasikan melalui kumpulan e-mel.
Kumpulan Apache mempunyai kumpulan e-mel yang terbuka untuk siapa saja yang ingin
ambil bahagian. Untuk mendaftar cukup kirim e-mel ke majordomo@apache.org dengan baris
pertama dari email bertuliskan "subscribe new-httpd". Perlu dicatat bahawa projek
pengembangan Apache ini mempunyai sistem meritokrasi. Semakin banyak yang anda
sumbangkan, semakin banyak yang boleh dikerjakan. Apache mempunyai program pendukung
yang cukup banyak. Hal ini memberikan layanan yang cukup lengkap bagi penggunanya.
Beberapa dukungan Apache :


· Kontrol Akses Kontrol ini dapat dijalankan berdasarkan nama host atau alamat IP
· CGI (Common Gateway Interface), yang paling terkenal untuk digunakan adalah
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

    · Perl (Practical Extraction and Report Language
    · PHP (Personal Home Page / PHP Hypertext Processor)


9.2 KONFIGURASI


Fail konfigurasi Apache terletak di lipatan /etc/httpd/conf/. Nama failnya adalah httpd.conf,
srm.conf dan access.conf. httpd.conf merupakan fail yang dilihat pertama kali apabila Apache
dijalankan. Di dalamnya terletak konfigurasi secara umum. srm.conf adalah fail konfigurasi
yang dibaca setelah httpd.conf. Disarankan untuk membiarkan fail konfigurasi ini tetap kosong.
Dan access.conf merupakan konfigurasi untuk menuras perumah-perumah yang boleh
menerima layanan Apache.


9.2.1 Fail Konfigurasi Apache


Secara amnya, Apache memisahkan fail konfigurasinya menjadi 3 bahagian, yakni httpd.conf,
srm.conf dan access.conf. Namun semua binari program dalam Linux menyatukannya dalam
satu fail yakni httpd.conf. Fail ini dibahagi menjadi 3 bahagian utama :


1. Global environment
Berisi konfigurasi Apache secara umum, seperti berapa banyak pengguna dapat
akses pada waktu yang sama.


2. Section (Main) Configuration
Konfigurasi utama yang tidak termasuk dalam virtual host. Bahagian ini juga termasuk
penetapan dasar untuk virtual host.


3. Virtual host
Konfigurasi untuk virtual host, yakni memanggil alamat IP dan DNS yang berbeza meskipun
masih dalam satu kawalan pelayan Apache yang sama. Berikut pembahasan beberapa contoh
pilihan konfigurasi file httpd.conf. Pilihan yang disampaikan di sini mengacu pada file
httpd.conf yang diberikan secara dasar oleh Apache selesai pemuatan..
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Global Environment dalam fail /etc/httpd/conf/httpd.conf
Bahagian Virtual Host dalam fail /etc/httpd/conf/httpd.conf


9.3 RINGKASAN
Pada bahagian ini, telah dipelajari bagaimana menghidupkan Apache Versi 2.0. Selain itu juga
telah direnung fail konfigurasi penting yang digunakan oleh Apache, yakni httpd.conf (di mana
yang dibahaskan di sini mencakupi tiga fail, yakni httpd.conf, berserta srm.conf dan
access.conf). Untuk dapat memanfaatkan secara maksimum kemampuan Apache ini, anda
harus memahami benar pilihan-pilihan yang tersedia, dan modul-modul mana yang
mendukungnya. Daftar modul yang diberikan Apache, serta pilihan-pilihan yang didukung
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

olehnya, dapat dibaca di dokumentasi Apache yang disertakan dalam Linux. Fail ini terletak di
lipatan  /var/lib/apache/htdocs.  Dokumentasi   online   dapat   di  akses   di
http://www.apache.org/docs.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 10 : PERKHIDMATAN DNS


MUKADIMAH :

Dalam pelajaran ini, anda akan diperkenalkan kepada aplikasi terpenting iaitu BIND yang
memberikan perkhidmatan DNS. BIND yang dibangunkan oleh ISC amat popular dan
digunakan secara meluas. Dan cara untuk konfigurasi DNS pada YaST.


OBJEKTIF :

1. Mengetahui asas dan sejarah BIND
2. Mengenali konsep-konsep perkhidmatan DNS
3. Mengetahui konfigurasi asas pelayan BIND
4. Memulakan perkhidmatan BIND
5. Kofigurasi Pelayan DNS dengan YaST10   PERKHIDMATAN DNS

10.1 PENGENALAN

Sudah menjadi tabiat manusia untuk mudah menghafal perkataan berbanding nombor. Sifat
semula jadi ini kadangkala memberikan masalah; kerana pada komputer semuanya hanyalah
binari sifar, binari satu ataupun gabungan kedua-duanya. Seperti mana kita telah pelajari
sebelum ini, alamat IP biasanya dibayangkan dalam bentuk asas persepuluhan seperti
202.188.25.173 yang mana ia merujuk kepada satu sistem komputer yang unik dan tersendiri.
Namun, hampir semua orang akan mudah terlupa atau sukar mengingati alamat IP tersebut.
Masalah ini harus diatasi, satu perkhidmatan tambahan untuk menukarkan alamat IP kepada
nama domain amat diperlukan. Pada awalannya perkhidmatan ini hanya dibekalkan oleh satu
fail ASCII iaitu /etc/hosts untuk sistem Linux dan %windir%\system32\drivers\etc\hosts untuk
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

sistem Windows. Namun kini adalah mustahil untuk memetakan alamat IP dan nama domain
seluruh Internet ke dalam satu fail sahaja.
Fail /etc/hosts
Fail %windir%\system32\drivers\etc\hosts


Lalu pada tahun 1984, Paul Mockapetris mengusulkan sistem penamaan domain (DNS) yang
diterapkan dalam RFC 882 dan RFC 883. Ia menyatakan bahawa perkhidmatan DNS perlulah
menjadi satu sistem yang teragih, berhierarki, statik (kini terdapat dalam bentuk dinamik) dan
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

yang terpenting sekali ialah mempunyai pangkalan data untuk menyokong segala bentuk
pertanyaan dan pengubahsuaian. Struktur pangkalan data DNS mirip dengan sistem fail yang
ada di Linux. Jika dalam sistem fail Linux memiliki direktori root (/) kemudian di bawahnya
ada direktori usr (/usr), bin (/bin) dan seterusnya, maka dalam struktur pangkalan data DNS
juga memiliki root (.), kemudian com (com.), net (net.) dan seterusnya. Organisasi Internet
Assigned Numbers Authority (IANA) yang beroperasi di Universiti Southern California,
merupakan badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengkoordinasi pembahagian alamat IP
dan perkhidmatan DNS. Mereka telah membahagikan dunia ini kepada 3 organisasi setempat
iaitu:
· ARIN - American Registry for Internet Numbers beroperasi untuk benua Amerika dan
      sebahagian Afrika-Sahara
· RIPE  - Resias IP Europeans beroperasi di Afrika Utara dan Eropah
· APNIC - Asia-Pasific Network Information Center beroperasi di Asia dan Australia


Setiap organisasi di bawah IANA ini berfungsi untuk menjaga kepentingan setiap benua dan
sekali gus mengkoordinasi segala bentuk masalah dan pertanyaan berkenaan IP dan nama
domain. Contoh sebuah nama domain yang lengkap atau FQDN ialah www.eng.upm.edu.my..
Di mana “www” merujuk kepada sistem yang unik, “eng” pula merujuk kepada cabang
organisasi kepada “upm” dan “edu” pula merujuk kepada cabang pendidikan untuk negara
Malaysia, “my” dan “.” pula digelar sebagai titik helaan (trailing period) merujuk kepada
pelayan akar. Kini di seluruh dunia terdapat hanya 13 buah pelayan akar. Rajah 2 di bawah
menerangkan nama, lokasi dan alamat IP kesemua pelayan akar.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Pelayar Akar DNS
Peta yang menunjukkan pelayan akar DNS yang diperoleh dari laman web
www.wia.org
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


10.2 BAGAIMANA DNS BERFUNGSI


DNS bekerja dalam modus operasi pelayan-pelanggan. Dalam erti kata lain pelanggan akan
bertanya nama atau alamat IP, kemudian pelayan akan memberikan informasi nama atau
alamat IP, sekiranya pelayan tersebut tidak mengetahuinya ia akan bertanya kepada pelayan
lain. Pelayan DNS yang paling banyak digunakan di Linux adalah BIND yang dibangunkan
oleh Internet Software Consortium (ISC). Andai kata anda ingin melihat laman web di
http://www.upm.edu.my.. Menggunakan perisian pelayaran web Mozilla, maka isirung (kernel)
akan melihat fail /etc/host.conf; berdasarkan fail tersebut, isirung (kernel) sedar ia perlu
menurut turutan pencarian di fail /etc/hosts terlebih dahulu, sekiranya gagal ia akan
menghubungi fail /etc/resolv.conf untuk mengetahui senarai pelayan DNS (maksimum 3
pelayan) untuk mencari alamat IP perumah www.upm.edu.my.. Setelah terhubung melalui
proses penghalaan, pelayan DNS yang tersenarai di /etc/resolv.conf akan memulakan pencarian
di pangkalan data pelayan akar (.) untuk mencari pelayan yang bertanggung jawab terhadap
domain my.. Dari pelayan pentadbir domain my, pencarian dilanjutkan dengan mencari
pelayan untuk edu. Dalam contoh ini terdapat 4 pelayan yang bertanggungjawab akan ditanya,
kemudian 2 alamat nama pelayan untuk domain upm pula dikenal pasti dari pelayan edu
tersebut. Akhirnya pelayan upm akan memberikan informasi mesin yang menggunakan nama
www dalam domainnya, di samping itu ia juga memberitahu bahawa www juga mempunyai
nama lain iaitu web dan alamat IP ialah 202.184.17.9. Secara relatifnya ia berlaku dengan
cepat dan terselindung kepada pengguna sistem. Maklumat ini dikembalikan pelayan
perkhidmatan DNS kepada pelanggan yang bertanya, kemudian pelanggan tadi akan
memberikan maklumat ini kepada perisian Mozilla untuk melakukan protokol HTTP kepada
perumah beralamat 202.184.17.9.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
Pemetaan terus domain upm.edu.my. secara grafik


10.3 ASAS BIND


Pembinaan BIND selaku pelayan nama sebenarnya amat mudah dan ringkas, namun kesilapan
sangat mudah dilakukan hingga menyebabkan segalanya tidak berfungsi. Bahkan telah terbukti
bahawa antara perkhidmatan yang paling banyak kesilapan ialah DNS. Hal ini dapat dielakkan
sekiranya, anda berhati-hati dan melakukan percubaan acah-tanya untuk melihat respons dari
pelayan anda terlebih dahulu sebelum meletakkannya di produksi. Terdapat dua jenis pemetaan
yang dibenarkan di BIND, yang pertama ialah Pemetaan Terus (Forward Mapping) dan yang
kedua Pemetaan Songsang (Reverse Mapping). Asasnya pemetaan terus merujuk kepada
pemetaan nama kepada alamat IP manakala pemetaan songsang merujuk kepada keadaan yang
sebaliknya. Kedua-dua jenis pemetaan ini diwakili oleh dua fail yang berlainan di lipatan
/var/named. Contohnya untuk domain upm.edu.my, deklarasi domain perlu dilakukan di
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

/etc/named.conf dan semua rekod zon akan disimpan di /var/named/upm.forward untuk
pemetaan terus dan /var/named/upm.reverse untuk pemetaan songsang. BIND mempunyai
beberapa komponen, iaitu :


i) Penukar Nama (NAME RESOLVER)
Penukar nama merupakan program yang mengekstrak informasi dari pelayan DNS berdasarkan
respons yang diberikan oleh permintaan pelanggan. Penukar akan menggunakan informasi dari
pelayan nama yang terpilih atau bertanya terus kepada pelayan nama lain. Penukar biasanya
adalah sebahagian daripada rutin sistem, oleh itu tiada protokol khas diperlukan di antara
penukar dan program pengguna.


ii) Pelayan Nama (NAME SERVER)
Pelayan nama merupakan program yang melengkapkan informasi ruang nama di dalam pokok
domain yang mungkin mengandungi petunjuk kepada pelayan nama lain yang boleh digunakan
untuk memperolehi informasi berkenaan bahagian lain dalam pepohon domain. Ringkasannya
pelayan nama harus tahu dan cekap untuk bertanya kepada pelayan lain untuk mengetahui
domain lain yang tidak dikuasai mereka. Sesebuah pelayan nama dipanggil pelayan nama
autoriti jika ia memegang rekod-rekod zon sesuatu domain.


iii) Penyimpan (Cache)
Penyimpan akan menyimpan hasil pencarian respons sebelumnya. Pendek kata BIND akan
sentiasa mempelajari sesuatu dan akan menyimpannya untuk beberapa ketika. Oleh itu untuk
permintaan yang sama atau hampir sama, ia akan cuba memperolehi maklumat dari penyimpan
terlebih dahulu. Kaedah ini akan mempercepatkan kadar respons.


iv) Rekod Sumber (RESOURCE RECORD)
Informasi sumber berkaitan dengan sesuatu nod dan nama dipanggil Rekod Sumber (RR).
Rekod sumber ini terletak di dalam fail zon dan digunakan untuk mendefinisikan objek di
dalam domain.
Beberapa jenis rekod asas RR adalah:
· SOA, Start Of Authority
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Rekod SOA mengenal pasti sumber terbaik untuk mendapatkan data berkenaan sesuatu domain.
Ia juga menjadi penanda permulaan RR. Hanya satu SOA sahaja dibenarkan di dalam satu zon
fail.


SYED.COM IN SOA NS.SYED.COM. HOSTMASTER.SYED.COM.


· NS, Name Server
Rekod NS mengenal pasti pelayan autoriti untuk sesuatu domain.


· A, Address
Rekod A memetakan nama perumah kepada alamat IP


HASHIM.SYED.COM. 518400 A 212.55.67.88.9


· CNAME, Canonical NAME
Rekod CNAME memetakan nama samaran kepada nama sebenar (berkanun).


HASHIM.SYED.COM CNAME ABAH.SYED.COM.


· PTR, PoinTeR
Rekod PoinTeR memetakan alamat IP kepada nama


9.88.67.55.212 IN PTR HASHIM.SYED.COM.


· MX, Mail eXchange
Rekod Mail eXchange pula menunjukkan perumah yang sepatutnya memproses atau menerima
e-mel (MTA) untuk sesuatu domain.
IN MX 10 MAIL.SYE


10.3.1 Jenis-jenis Konfigurasi BIND Selaku Pelayan DNS
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


Utama (PRIMARY )
Pelayan utama DNS merupakan pelayan yang memegang informasi fail zon sesuatu domain.


Pendua (SECONDARY)
Pelayan pendua (Secondary) sepatutnya hanya melakukan perpindahan domain (domain
transfer). Selain itu pelayan pendua digunakan untuk load-balancing dan mengambil alih tugas
pelayan utama, jika berlaku ralat.


IN-ADDR (Pemetaan Songsang)
Menyediakan pemetaan dari alamat IP kepada nama dengan menggunakan domain IN_ADDR.
Kaedah ini diselesaikan dengan mengambil alamat IP dan dipadankan dengan rekod perumah
domain.


10.4 KONFIGURASI DNS DENGAN YaST
Anda boleh menggunakan modul DNS dengan YaST untuk membuat konfigurasi pada pelayan
DNS untuk rangkaian setempat di tempat anda. Modul ini boleh dilakukan melalui 2 cara :


 • Wizard Configuration – Apabila anda memulakan modul buat pertama kalinya, anda akan
  di dedahkan dan diminta untuk membuat keputusan asas dalam beberapa perkara sahaja
  dalam melakukan pentadbiran pada pelayan anda.
 • Expert Configuration – Dalam modul ini pula, jikalau anda memilih menggunakannya
  anda akan membuat konfigurasi dengan lebih mendalam lagi seperti mengemaskini ACLs,
  Logging, TSIG Keys, dan pilihan-pilihan yang lain.


10.4.1 Wizard Configuration
Cara ini mempunyai 3 langkah yang perlu anda ikuti iaitu :

1. DNS Server Installation : Forwarder Settings
Kotak dialog akan memaparkan pemilihan yang anda harus lakukan. Anda dikehendaki
memilih pada ‘Set Forwarders Manually’. Masukkan alamat IP dan klik pada ‘Next’.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
DNS Server Installation : Forwarder Settings


2. DNS Server Installation : DNS Zones
Pada langkah ini anda akan melakukan konfigurasi pada zon pengurusan fail. Untuk zon yang
baru, masukkan nama pada ‘Zone Name’. Nama yang anda masukkan hendaklah diakhiri
dengan .in-addr.arpa. Yang terakhir sekali, pilih pada ‘Zone Type’ (master atau slave).
DNS Server : DNS Zones
3. DNS Server Installation : Finish Wizard
Pada langkah terakhir, anda dikehendaki memilih samada mahu memulakan konfigurasi
pelayan anda sebagai sebahagian daripada proses boot ataupun menggunakan sokongan
daripada LDAP.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
DNS Server Installation : Finish Wizard


10.4.2 Expert Configuration
Apabila memulakan modul, YaST akan membuka tetingkap yang akan memaparkan beberapa
langkah konfigurasi iaitu:
1. DNS Server : Start - up
Sewaktu proses ‘Booting’ anda dikehendaki menentukan samada pelayan DNS anda ‘On’
ataupun ‘Off’ secara tersedia. Untuk memulakan pelayan DNS pilih pada ‘Start DNS Server
Now’.
2. DNS Server : Forwarders
Kotak dialog akan memaparkan pemilihan yang anda harus lakukan. Anda dikehendaki
memilih pada ‘Set Forwarders Manually’. Masukkan alamat IP dan klik pada ‘Next’.
3. DNS Server : Basic Option
Pada langkah ini, anda dikehendaki menentukan pilihan asas pelayan. Dari menu ‘Option’
pilih item-item yang sesuai untuk di isi ke dalam ruang kosong.
4. DNS Server : Logging
Pilih pada ‘Log to System Log’ dengan menggunakan fail sistem /var/log/messages atau
tentukan dengan menggunakan fail yang berbeza dengan memilih ‘Log to File’.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
DNS Server : Logging


5. DNS Server : ACLs
Gunakan tetingkap ini untuk menentukan ACLs (Access Control Lists) iaitu membuat sekatan.
Selepas memberi nama pada ‘Name’, tentukan alamat IP (dengan netmask ataupun tidak) di
bawah ‘Value’ seperti contoh dibawah :
{ 10.10/16; }
6. DNS Server : TSIG Keys
TSIGs ( transaction signature ) Ia adalah untuk memastikan keselamatan       perjalanan
komunikasi diantara pelayan DHCP dan DNS berjalan dengan lancar. Masukkan nama yang
istimewa pada ruang yang berlabel ‘Key ID’ dan tentukan fail yang akan menyimpan kunci
tersebut. Pastikan pilihan anda dengan klik pada ‘Add’.
7. DNS Server : DNS Zones
Pada langkah ini anda akan melakukan konfigurasi pada zon pengurusan fail. Untuk zon yang
baru, masukkan nama pada ‘Zone Name’. Nama yang anda masukkan hendaklah diakhiri
dengan .in-addr.arpa. Yang terakhir sekali, pilih pada ‘Zone Type’ (master atau slave).
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan
DNS Server : DNS Zones

Kemudian ikuti semua tetingkap yang dipaparkan dan lengkapkan semua sebelum memulakan
konfigurasi di pelayan DNS anda.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


PELAJARAN 11 : LINUX SQUID INTERNET PROXY SERVER

MUKADIMAH :

Dalam memberikan khidmat Internet di dalam organisasi, perlu ada perisian untuk mengawal
dan mentadbir cara dan bagaimana capaian Internet itu dicapai. Squid adalah perisian daripada
projek sumber terbuka yang mampu menjadi pelayaran Internet lebih lagi menjimatkan
daripada segi penggunaan jalur lebar capaian dan kawalan kepada apa yang pengguna capai
atau lawati di Internet. Ia juga boleh menjadi perisian tapisan menghalang pelayaran Internet
ke laman-laman yang tidak dibenarkan seperti laman lucah dan seks disamping menentukan
siapa yang boleh menggunakan kemudahan capaian Internet. Squid dan gabungan perisian
tapisan SquidGuard dan DanGuardian mampu menjalankan peranan ini.

OBJEKTIF :

  1. Mengetahui dan memahami Squid
  2. Mengetahui cara-cara untuk konfigurasi asas Squid


11.1 JENIS SAMBUNGAN INTERNET

11.1.1 Sambungan ISDN
ISDN (Internet Services Digital Network) menggunakan talian telekomunikasi digital yang laju
dan bermutu tinggi berbanding dengan menggunakan sambungan modem analog. Talian khas
ini harus dipasang oleh syarikat telekomunikasi.


11.1.2 Sambungan Modem
Sambungan modem di mana modem di gunakan untuk membuat sambungan ke Internet
melalui talian telefon. Data digital akan ditukar ke isyarat analog dan dihantar melalui talian
telefon.
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan


11.1.3 Sambungan xDSL
xDSL (Digital Subsciber Line or Loop) menggunakan penyiaran berkelajuan tinggi melalui
talian telefon. Terdapat beberapa jenis DSL seperti ADSL, IDSL dan SDSL. Di Linux,
sambungan ke Internet melalui talian Sesiri, Point-To-Point (PPP) atau Eternet xDSL adalah
begitu mudah.
Mula-mula anda harus menyediakan perkakasan seperti modem luaran sama ada serial atau usb.
Selepas itu, anda perlu memberi informasi tentang Pembekal Perkhidmatan Internet (ISP) yang
anda gunakan, seperti maklumat nombor untuk didail , kata pengguna dan kata laluan (login id
and password). Selepas selesai menyediakan perkakasan dan mengkonfigurasi maklumat, anda
boleh membuat sambungan ke Internet untuk menghantar dan menerima E-mel, melayari
WWW dan juga berceloteh.


11.2 PENGENALAN KEPADA SQUID

Saat ini banyak organisasi, baik edukasi, kerajaan, swasta maupun komersial berusaha
mengawal akses para penggunanya ke Internet (terutama web) dengan alasan bandwith yang
dimiliki mulai terasa lambat ketika para penggunanya mula menggunakannya. Salah satu cara
untuk mengawal akses di atas adalah menggunakan Proxy Server.

Proxy server berguna sebagai mediator antara pengguna dan dunia luar (Web). Semua
permintaan HTTP dari pengguna akan diarahkan ke Proxy Server (dengan mengkonfigurasi
semua browser pengguna) dan data berupa tujuan (misal http://www.itb.ac.my) yang diminta
pengguna akan diteruskan oleh Proxy server ke tujuan yang diminta. Data yang telah didapati
oleh Proxy server tidak dibuang begitu saja; selain akan dikembalikan ke arah pengguna yang
meminta, data ini juga akan disimpan (cache). Jadi apabila data yang sama diminta oleh
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

pengguna lain, proxy tidak perlu meminta data tersebut ke server yang diminta, tetapi cukup
dengan mengirimkan data yang telah ada di cache ke pengguna tersebut.

Pada beberapa jenis Proxy server tertentu kita mempunyai aturan-aturan yang biasa mengawal
akses pengguna ke web. Contoh, pengguna dari suatu workgroup biasanya mengakses web
pada selang waktu tertentu. Hal di atas boleh dilakukan apabila semua request HTTP dari
pengguna harus melalui proxy server terlebih dahulu, sehingga kita dapat menjamin semua
request dari pengguna selalu melalui Proxy server terlebih dahulu.


11.3 KONFIGURASI ASAS SQUID

Pada artikel ini, kita akan membuat sebuah proxy server dengan software Squid. Squid adalah
software public domain basic UNIX, berfungsi menyimpan data yang diminta oleh pengguna
(biasanya berupa web pages dan ftp). Platform UNIX yang didukung Squid adalah FreeBSD,
BSDI, Digital Unix, Irix, Linux, Solaris dan SunOs. Namun data-data yang bersifat dinamik,
seperti CGI-BIN, tidak dicache oleh Squid, jadi setiap kali ada permintaan CGI-BIN, Squid
akan menghubungi server. Saat ini protokol yang biasa dilayani oleh Squid adalah "http", "ftp",
"gopher" dan "wais". Versi terbaru dari Squid pada saat artikel ini ditulis adalah versi 1.1.10
dan biasa didapati melalui anonymous FTP ke ftp://squid.nlanr.net/pub/squid-1.1.

Hardware yang anda perlukan untuk dapat membuat Proxy server dengan Squid adalah
(konfigurasi tipikal): Pentium 133 atau lebih tinggi (Pentium Pro lebih baik) RAM 32MB atau
lebih tinggi (Squid menyimpan sementara data yang sedang diminta oleh pengguna ke RAM
sebelum disimpan di hard disk, data ini disebut juga hot object) Hard disk 1,7GB untuk
instalasi FreeBSD (memakan kurang lebih 300MB) dan Squid (executable files tidak memakan
tempat tetapi cache memerlukan tempat yang cukup besar).

Setelah memiliki source file dari Squid, lakukan uncompress dengan cara dibawah:

% tar xvpfz squid-1.1.10.tar.gz
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Setelah selesai, akan tampak satu subdirektori squid-1.1.10 di tempat anda memampatkan file
di atas. Langkah selanjutnya adalah masuk ke subdirektori tersebut lalu jalankan perintah
berikut:

% ./configure prefix=/usr/local/squid

Maksud dari prefix adalah, anda menunjukkan letak direktori tempat executable files dan
konfigurasi disimpan setelah instalasi selesai. Jadi biasa juga prefix yang diberikan bukan
/usr/local/squid, tapi /usr/squid misalnya. Perintah configure sendiri berguna untuk
mengekstraksi parameter-parameter dari sistem operasi yang kita gunakan. Langkah
selanjutnya adalah menjalankan perintah berikut:

% make all

Berikutnya, larikan arahan:

% make install

Perintah ini menginstall executable files dari Squid ke direktori /usr/local/squid (sesuai dengan
prefix yang anda berikan). Setelah perintah ini selesai direktori kerja, anda pindah ke
/usr/local/squid. Di direktori ini akan anda lihat ada 3 direktori: bin. etc dan log. Direktori bin
berisi executable files dari Squid dan direktori etc berisi file konfigurasi dari Squid, iaitu file
Squid.conf.

11.3.1 Konfigurasi Dasar Proxy Server

File yang dibaca ketika Squid pertama kali dilarikan adalah file squid.conf (terletak di direktori
/usr/local/squid/etc). File ini berisi directive-directive, option dan rules yang akan anda
terapkan ketika menjalankan proxy server. Bebeberapa directive dan option penting yang harus
anda isi adalah (konfigurasi minimum) :

1. http_port
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Directive ini berguna untuk menunjukkan ke port berapa proxy server harus menyediakan
permintaan dari pengguna. Isikan http_port dengan bilangan integer sesuai mengikut keinginan
anda (misal 8080). Atau gunakan default yang ada (3128). Kegunaan directive ini dapatditunjukkan oleh contoh berikut: pada browser pengguna anda set option proxy server untuk
http adalah 167.205.154.22 port 8080. Ini bererti request http akan dialamatkan ke proxy server
167.205.154.22 pada port 8080. Apabila proxy server tersebut telah diselesaikan, untuk melihat
permintaan pengguna pada port 8080, maka permintaan dari pengguna tersebut akan dilayani.

2. icp_port

Directive ini berguna untuk menunjukkan port bahawa proxy server yang anda buat harus
menmperdengarkan (listen) permintaan dari proxy server (apabila dalam rangkaian anda telah
membuat suatu hirarki caching) yang menyampaikan permintaannya melalui protokol ICP
(Internet Cache Protocol). Di sini anda dapat menggunakan default (3130) atau bilangan
integer lain asalkan tidak sama dengan ports yang sudah ada. Apabila hanya ada satu server
cache saja dalam rangkaian anda, pilihan ini tidak dapat digunakan.

3. local_domain

Isikan directive ini dengan domain dari rangkaian anda, misal EE.ITB.ac.my, sehingga apabila
ada permintaan data di mana tujuan masih terletak satu domain dengan proxy server anda, data
akan diminta secara langsung ke server tujuan.

4. Beberapa directive untuk menunjukkan direktori tempat Squid menyimpan data yang
didapati (untuk cache) dan log files (access.log, hierarchy.log, store.log). Directive ini wajib
diisi kerana Squid tidak biasa diakses tanpa adanya directive ini. Buatlah direktori khusus
tempat squid menyimpan data dan log files (satu direktori khusus dengan 2 subdirektori untuk
cache dan log file) serta letakkan direktori tersebut pada partion yang berukuran cukup besar
(dengan trafik HTTP medium data yang dicache boleh mencapai 500MB) .

5. pid_filename
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

Directive ini berguna untuk menunjukkan file tempat squid menulis proses yang dijalankan.
File ini penting untuk menghidupkan semula Squid ataupun untuk mematikan proses Squid.
Dalam FreeBSD, sebaiknya anda letakkan pada /var/run/squid.pid.

6. cache_ftp_program

Secara tersedia directive ini di tolak (bererti ditolak oleh Squid ketika pertama kali diakses).
Sebaiknya directive ini digunakan . Directive ini digunakan untuk menunjukkan letak program
ftpget, yang digunakan sebagai proxy untuk protokol FTP. Ubah letaknya sesuai dengan letak
ftpget di server Anda.

7. cache_dns_program

Secara tersedia directive ini di comment. Sebaiknya directive ini digunakan kerana program
dnsserver yang ditunjuk lokasinya oleh directive ini berguna untuk mengubah nama server ke
alamat IP.

8. visible_hostname

Directive ini berguna untuk menunjukkan nama proxy server anda kepada pengguna. Isi
dengan nama yang anda sukai (tidak perlu sama dengan nama yang ada pada record DNS).
Dengan mengisi directive-directive di atas, anda sudah dapat menjalankan Squid. Untuk
menjalankan Squid larikan arahan :

% ./RunCache -- Pada direktori /usr/local/squid/bin . Untuk mencuba adakah proxy server
anda berfungsi, cuba larikan arahan di bawah ini :

% telnet mesin-proxyku.ITB.ac.my 8080 connected to mesin-proxyku.ITB.ac.my

escape character is "] GET http://nic.itb.ac.my HTTP/1.0

Apabila anda dapat melihat beberapa tag HTML dan ianya bukan error, bererti proxy server
anda sudah boleh digunakan. Proxy server anda juga boleh diuji melalui browser. Caranya:
Selesaikan ataupun masukkan pilihan proxy server pada browser anda dengan IP atau nama
Network Cabling Training – Bahagian Teknologi Pendidikan

dari proxy-server yang anda buat, sedangkan port diisi dengan HTTP_port dari file konfigurasi
squid.conf. Apabila anda ingin melakukan perubahan pada file konfigurasi squid.conf dan
ingin merestart Squid (file konfigurasi squid.conf hanya dibaca satu kali oleh Squid, iaitu pada
saat program dimulakan), anda tidak perlu mematikan semua proses yang telah dilarikan oleh
Squid. Sebagai gantinya, larikan arahan:

% kill -HUP (Squid Parent ID)Squid Parent ID dapat dilihat pada file /var/run/squid.pid atau
pada file lain yang ditunjukkan directive pada squid.conf. Apabila anda ingin mematikan
semua proses dari Squid, perintah yang anda jalankan adalah:

% kill -9 (Squid Parent ID)
    SELAMAT MAJU JAYA

								
To top