Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Uivatelsky manuál – MANTA Stride

VIEWS: 19 PAGES: 8

									Uživatelský manuál – MANTA Strider MP3 & MP4 player
Vlastnosti a technická specifikace:
                  Přehrává hudební soubory: MP3, WMA, ASF, WAV, OGG, atd. Vestavěné FM rádio (jen u vybraných typů). Až 40 pozic pro uložení jednotlivých stanic. Jednoduché nahrávání z FM rádia. Přehrává video soubory: AMV a/nebo MTV. Další formáty lze jednoduše překomprimovat do AMV/MTV pomocí aplikace na přiloženém CD. Navigační systém zobrazuje adresářovou strukturu. Barevný equalizer and v několik možností přehrávání. Lze prohlížet i fotografie ve formátu JPG, GIF a/nebo BMP. Podpora zobrazení elektronických knih (e-book) ve formátu TXT. (Uložte dokument ve vašem textovém editoru do formátu TXT a nahrajte do MP3 přehrávače). Mnohojazyčná podpora Pro operační systémy WINDOWS 98 a vyšší není potřeba žádný ovladač Připojení s PC přes vysokorychlostní rozhraní USB LCD displej: (MM228, MM229, MM246 Twin – 1,5“ a MM236, MM237, MM238 Broadway; MM239, MM241, MM242 Spy; MM243, MM244, MM245 Duo – 1,8“). Napájení přístroje pomocí vestavěné Li-ion baterie s kapacitou až 10 hodin nepřetržitého přehrávání Nahravání ve formátu WAV (32kbps) nebo ACT (8kbps) Lze nahrát až 70 hodin záznamu (ACT, 256MB Flash); 140 hodin záznamu (ACT, 512MB Flash) MP3 bitrate 8kbps – 320kbps Frekvenční rozsah FM rádia: 76MHz – 96MHz / 98MHz – 108MHz SNR: 85dB Rozsah výstupní frekvence: 20Hz – 20kHz Hmotnost: MM228, MM229, MM246 Twin – 57gramů; MM236, MM237, MM238 Broadway – 59gramů; MM239, MM241, MM242 Spy – 46gramů; MM243, MM244, MM245 Duo – 44gramů



Popis přehrávače MM228, MM229, MM246 Twin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Levý standardní vstup pro sluchátka (jack konektor) Mikrofón Pravý standardní vstup pro sluchátka (jack konektor) Tlačítko pro nahrávání /REC/ Tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje /POWER/ Play a Stop tlačítka Reproduktory (pravý a levý) Konektor USB Minijoistyck (jedenkrát kliknout - /MENU/, nahoru – zesílí zvuk /VOL+/, dolů – zeslabí zvuk /VOL-/, do prava – následující skladba, doleva – předcházející skladba 10. Tlačítko pro opakovaný poslech skladeb /A-B/

11. Display

Popis přehrávače MM236, MM237, MM238 Broadway

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje /POWER/ Tlačítko pro vstup do menu přístroje /MENU/ Tlačítko pro poslech následující skladby (o krok dopředu) Konetkor USB Vstup pro sluchátka – MIKRO JACK Uchycení šňůrky kolem krku Tlačítko pro nahrávání /REC/A-B/ Tlačítko pro poslech předcházející skladby (o krok dozadu)

9. PLAY / PAUZA tlačítko 10. Display

Popis přehrávače MM239, MM241, MM242 Spy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Připojení standardních sluchátek (jack konektor) Mikrofón Konektor USB Tlačíkto vypnutí/zapnutí přístroje /POWER/ Tlačítko pro vstup do menu přístroje /MENU/ Tlačítko zesílení /VOL+/ a zeslabení /VOL-/ zvuku Tlačítko pro poslech následující skladby (o krok dopředu) PLAY / PAUZA tlačítko Tlačítko pro poslech předcházející skladby (o krok dozadu)

10. Display Popis přehrávače MM243, MM244, MM245 Duo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Připojení standardních sluchátek (jakc konektor) Konektor USB Připojení standardních sluchátek (jack konektor) PLAY / PAUZA / STOP tlačítko Tlačítko pro zesílení /VOL+/ a zeslabení /VOL-/ zvuku Tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje /POWER/ Tlačítko pro poslech následující skladby (o krok dopředu) Tlačítko pro vstup do menu přístroje /M/ Tlačítko pro poslech předcházející skladby (o krok dozadu) Display

11. Tlačítko pro zahájení nahrávání záznamu /R/

Tlačítka a funkce: ON / OFF / PLAY / PAUZA / STOP Stiskněte tlačítko POWER, aby se přístroj zapnu, poté podržte tlačítko PLAY/PAUZA a dojde k úplnému zapnutí přístroje. Tlačítky o krok dopředu/o krok dozadu vyberte položku v menu a spusťte ji talčítkem PLAY/PAUZA. Poznámka: V případě, že se po stanovenou dobu s přístrojem nemanipuluje, dojde k automatickému vypnutí přístroje. /MENU/ - poté, co dojde k zapnutí přístorje, vyberte libovolnou položku v menu (např.: MP3, AMV, atd.). Pro vstup do jednotlivých menu stisknětě MENU. Nakonec stiskněte tlačítko PLAY/PAUZA. Pokud tlačítko MENU podžíte déle, přejdete automaticky do hlavního menu. V programu nahrávání záznamu delším podržením tlačítka MENU dojde k zastavení nahrávání a automatickému uložení záznamu. /REC/ - talčítko nahrávání (je-li k dispozici) – při přehrávání skladeb stiskněte jednou krátce tlačítko REC a dojde k zaznamenání počáteční pozice pro opakování. Stiskněte tlačítko REC znovu krátce na místě, kde požadujete konec automatického opakování. Přehrávání skladeb v tomto intervalu se bude opakovat. Pro zrušení opakování stiskněte znovu tlačítko REC. V programu pro nahrávání záznamů tlačítkem REC spustíte vlastní nahrávání. /PREV/ a /NEXT/ - dojde k posunu skladeb PREV – předcházející; NEXT – následující, nebo k rychlému posusnu PREV – zpět; NEXT – dopředu. VOL+ a VOL- zesílí /VOL+/ nebo zeslabí /VOL-/ zvuk Tlačítko POWER – zapne/vypne přístroj EARPHONE JACK – vstup pro sluchátka

Přehrávání hudebních souborů (MP3) Vyberte MP3 v hlavním menu, stiskněte tlačítko MENU a dostanete se do menu přehrávání skladeb. 1. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUZA a začne přehrávání MP3 souborů POZNÁMKA: Pokud jednou krátce stisknete tlačítko MENU během přehrávání, dostanete se do sub-menu s následujcími položkami: a) REPEAT Mode – nastavení opakování přehrávání jednotlivých skladeb

b) EQ Mode – equalizer s těmito předvolbami: NORMAL, POP, CLASIK, SOFT, JAZZ a DBB c) Rozsah tempa d) Opakování – lze nastvat kolikrát se bude skladba opakovat A-B repeat (A-B opakování) – stiskněte jednou tlačítko KROK DOPŘEDU a nastavte výchozí pozici (bod A), stiskněte ještě jednou na místě, kde se má přehrávání ukončit (bod B). Stiskněte tlačítko MENU a zvolte NORMAL. Pokud déle podržíte tlačítko KROK DOPŘEDU, dojde k automatickému nahrávání mezi pozicemi A-B. Po dokončení, přehrávání začne opět od začátku. Podržíte-li déle tlařítko KROK DOPŘEDU, vyvoláte funkci nastavení kontrastu displaye. V okmažiku, kdy dojde k ukončení přehrávání MP3 skladeb, přístroj automaticky přehrává nahrané záznamy.  Repeat Times – nastavte množství opakování  Repeat Gap – nastavte čas opakování 2. V hlavním menu přehrávání stiskněte tlačítko MENU a zobrazí se sub-menu s těmito fukncemi: a. Místní složka – vyberte složku /adresář/, ve kterím jsou soubory MP3 uloženy b. Delete – smazat – stiskněte MENU pro potvrzení, tlačítkami KROK DOPŘEDU a KROK zpět vyberte soubor, který chcete odstranit. Stiskněte tlačítko MENU a podtvrďtě váběrem DELETE ALL – vymazat vše nebo DELETE ONE – smazat vybrané c. Repeat – opakování: normal, opakovat jednou, opakovat vše, opakovat celý adresář, náhodně d. Konec Jak zobrazit ID3 informace běhěm přehrávání? Když přístroj přehrává vaše skladby, déle podržte tlačítko MENU nebo MODE a přístorj automaticky zobrazí tyto informace na displey. Jsou-li k dispozici i slova ve formátu *.lrc lze je stejným způsobem vyvolat. POZNÁMKA: Název písně musí být stejný jako název souboru *.lrc. Například: píseň: „butterfly.mp3 a butterfly.lrc“ Přehrávání videa (AMV PLAY) V hlavním menu zvolte AMW program (pomocí tlařítek KROK DOPŘEDU/ZPĚT). Stiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do aplikace. 1. Stiskěnte tlačítko MENU a vyvolá se nabídka sub-menu s těmito možnostmi: a. Místní složka/adresář 

b. Smazat – stiskněte MENU pro potvrzení, pomocí tlačítek KROK DOPŘEDU/ZPĚT vyberte soubor, který chcete smazat. Stiskněte tlačítko MENU a vybrte následující – DELETE ONE – smazat vybrané nebo DELETE ALL – smazat vše. c. Opakování – normal, opakovat jednou, opakovat vše, opakovat celý adresář, náhodně d. Konec 2. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUZA a spustí se přehrávání NAHRÁVÁNí: V hlavním menu se pomocí tlačítek KROK DOPŘEDU/ZPĚT vyberte REC/Record aplikaci. Stiskněte MENU a aplikace nahrávání se spustí. 1. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUZA a začne nahrávání Stiskněte PLAY / PAUZA - dojde k pozastaveni nahrávání; delším stisknutím dojde k přerušení nahrávní a automatickému uložení. 2. V aplikaci nahrávání stiskněte MENU a zobrazí se tato nabídka: a. Místní složka/adresář – pomocí tlačítek KORK DOPŘEDU/ZPĚT vyberte místo, kam se nahrávaný zvuk má uložit a stisknutím MENU potvrďte. b. REC types – typy nahrávání: tlačítky KROK DOPŘEDU/ZPĚT vyberte přesný typ nahrávání: i. Fine REC (WAV formát) ii. Long REC (ACT formát) iii. Fine VOR (hlas WAV formát) iv. Long VOR (ACT formát) v. Konec FM Rádio V hlavním menu přístroje vyberte FM rádio a potvrďte stisknutím tlačítka MENU. 1. Stiskněte PLAY / PAUZA a začne přehrávání rádia 2. Tlačítky KROK DOPŘEDU/ZPĚT lze manuálně vybrat jednotlivé stanice. Delším podržením tlačítek KROK DOPŘEDU/ZPĚT dojde k automatickému vyhledávání stanic v daném směru. Jakmile přístroj nalezne stanici, automaticky přeruší vyhledávání a začne přehrávat. Stiskněte tlačítko MENU a stanici uložte. 3. V hlavní nabídkce aplikace FM radio stisknutím tlačítka MENU vyvolejte místní nabídku: a. Uložit b. Vymazat vybrané c. Vymazat vše d. Normální typ e. Japonský typ f. Fine REC (WAV formát) g. Long REC (ACT formát) h. Konec

Hlasové fuknce: V hlavním menu přístroje stiskněte tlačítko MENU. 1. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUZA pro přehrávání hlasových funkcí. Stiskněte tlačítko MENU a v následující nabídce vyberte: a. Opakovat b. Rozsah tempa c. Přehrát znovu d. Konec 2. V hlavním menu aplikace stiskněte MENU a vyvolejte místní nabídku: a. Místní složka/adresář b. Smazat c. Konec Prohlížení fotografií: V hlavním menu přístroje vyberte PICTURE apliakci a stiskněte tlačítko MENU. 1. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUZA a dojde k automatickému prohlížení všech obrázků uložených v přístroji. Tlačítky KROK DOPŘEDU/ZPĚT lze vybrat jednotlivé forografie. 2. Stisknutím tlačítka MENU vyvoláte následující nabídkU: a. Místní složka/adresář b. Zobrazit všechny fotky c. Smazat d. Konec Nastavení přístroje: Následující možnosti lze nastavovat:       Hodiny – stiskněte MENU pro potvrzení. Tlačítky KROK DOPŘEDU/ZPĚT hodnoty zvyšujete/snižujete. Mezi jednotlivými položkami se pohybujte stisknutím tlačítka VOL. Nastavení LCD displeye Jazykové mutace: na výběr je několik jazykových mutací. Vypnutí / úspora energie / mód spánku Nastavení opakovaného přehrávání Online mód: stiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do aplikace. Rozhraní Online Mod obsahuje Multi-disk Online, Single Common Disk a Single Encrypt Disk. Některé operační systémy (Windows 2K SP4 nebo starší) automaticky nepodporují USB disky s dvojím obrazem disku, a proto je nezbytné vybrat správný typ spojení – např. Single Common Disk nebo single Encrypt Disk. Informace o paměti – stiskněte tlačítko MENU a zobrazí se informace o paměti Verze Firmware – zobrazí aktuální verze firmware, který přehrávač používá

 

 

Firmware upgrade – stiskněte tlačítko MENU a podvrďte opětovným stisknutím tlačítkem MENU Konec

Elektronické knihy (e-book) V hlavním menu přístorje vyberte aplikaci E-BOOK a potvrďte stisknutím tlačítka MENU. Tlačítky KROK DOPŘEDU/ZPĚT se v aplikaci pohybujete.   Výběr složky/adresáře provedete stisknutím tlačítka MENU a vyhledejte soubor *.txt a tlačítkem MENU potvrďte výběr. Tlačítky KROK DOPŘEDU/ZPĚT se v textu pohybujte.

Konvertování ACT REC souborů do WAV Soubory nahrané v přístroji jako ACT lze pomocí aplikací na CD překonvertovat do WAV souborůNejdříve naistalujte aplikaci, která je uložena na instalačním CD. Poté vyberte v programech aplikaci s názvem SOUND CONVERT TOOL. Klikněte na OPEN (otevřít) a vyberte ACT soubor, který si přejete překonvertovat. Klikněte na CONVERT (konvertovat).

Napájení V přístroji je vestavěná Li-ion baterie. Nabíjení probíhá připojením přístroje přes rozhraní USB v počítači. Připojení přístroje k PC přes rozhraní USB 1. 2. 3. 4. 5. Ujistěte se, zda je ve vašem počítači USB port. Nejprve zapněte přístroj (POWER ON) a poté připojte pomocí USB kabelu k PC Jakmile dojde k připojení, na displeji přístroje se objeví nápis: Connected PC automaticky rozezná přístroj, pokud je naistalován operační systém Windows 98 nebo vyšší. V případě, že váš systém přehrávač automaticky nerozezná, naistalujte aplikace a ovladače k přístroji na CD disku.

Přenášení souborů a formátování přístroje: Jakmile se přístroj úspěšně spojí s počtačem, zobrazí se jako U-disk a lze přenášet data do i z přístroje. Lze také formátovat přístroj. UPOZORNĚNÍ: Neodpojujte přístroj od PC, pokud nahráváte nebo stahujete data nebo formátujete celý přehrávač. Mohlo by dojít k neopravitelnému poškození přístroje. V operačních systémech Windows ME/2000/XP přístroj odpojte od PC běžným způsobem. Jinak data ve vašem přístroji mohou být poškozena či zcela ztracena. Před formátováním vyberte v nabídce systém souborů FAT.

Rozdělení přístroje na dvě zařízení: Nejprve nainstalujte software na přiloženém CD. Zvolte program s názvem MP3 PLAYER DISK TOOL a řiďte se instrukcemi. POZNÁMKA: Nezapomeňte na vložení uživatelského jména a hesla. V přípdaě, že zapomenete uživatelské jméno nebo heslo, data na vašem přístroji se vymažou.

Upozornění pro uživatele: Nepoužívejte přístroj v prostředí příliš horkém, mrazivém, prašném, vlhkém a suchém. Nenechte přístroj spadnout na trdý povrch. Životnost baterie závisí na podmínkách používání. Dobijte baterii, pokud:    Ikona stavu baterie je prázdná V případě, že se přístroj sám od sebe vypne a to i po opětovném zapnutí Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítek

Neotvírejte přehrávač a nepokoušejte se něco opravit. Pokud se objeví jakýkoli problém, neprodleně kontaktujte distributora. Změny funkčnosti přístroje si výrobce vyhrazuje i bez předběžného oznámení.


								
To top