Laporan dan Pembentangan Projek Kajian Kes by happo6

VIEWS: 0 PAGES: 1

									Laporan dan Pembentangan Projek Kajian Kes

Sekurang-kurangnya laporan dan pembentangan projek anda MESTI merangkumi yang
berikut:

  1. Spesifikasi Organisasi/ Syarikat:
     a. Objektif atau jenis perkhidmatan/perniagaan
     b. Carta organisasi
     c. Jabatan / persekitaran syarikat
     d. Aktiviti syarikat
     e. Rantaian Organisasi: Pelanggan / Pesaing/ Pembekal
     f. Lain-lain

  2. Sistem IS / Teknologi Maklumat yang sedang digunakan
      a. Spesifikasi system (input, output, proses)
      b. Kebaikan dan kesuaian
      c. Kelemahan dan cadangan

  3. Kewujudan Sistem Pintar atau kaedah pintar di dalam menguruskan aktiviti harian
    dan pembuatan keputusan ?

  4. Cadangan Sistem Pintar yang sesuai bagi meningkatkan produktiviti atau daya
    saing organisasi/syarikat tersebut.

       a. Tujuan
       b. Justifikasi
       c. Bagaimana

  5. ID yang paling penting dan justifikasinya


Kaedah pemarkahan:

Setiap ahli kumpulan akan mendapat markah asas yang sama (kecuali dinyatakan/ada
laporan ahli). Agihan tugas perlu dinyatakan di dalam laporan dan pembentangan.

Pecahan markah:

Pembentangan        : 15%
Laporan          :  5%
-----------------------------------------
Jumlah           : 20%

								
To top