SEJARAH TINGKATAN 4 - DOC by smapdi62

VIEWS: 3,684 PAGES: 7

									             SEJARAH TINGKATAN 4
      BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
                (LATIHAN 1b)
Sila jawab soalan dengan menaipkan jawapan pada ruang yang disediakan.
Untuk mengisi ruang yang berikutnya sila tekan kekunci anak panah ( arrow
key ) pada keyboard anda. Setelah anda menjawab bolehlah lihat cadangan
jawapan yang diberikan.
p/s: jangan tekan kekunci enter pada keyboard anda.


          PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN

1.  Tuliskan lima sebab mengapakah manusia di zaman tamadun awal memilih
   lembah sungai sebagai lokasi petempatan kekal?
   a.
   b.
   c.
   d.
   e.
   Jawapan : ?


2.  Berikan empat contoh tamadun awal manusia yang terbentuk di kawasan
   lembah sungai?
   a.
   b.
   c.
   d.
   Jawapan : ?
            TAMADUN MESOPOTAMIA


1.  Berikan makna perkataan Mesopotamia?


   Jawapan : ?


2.  Nyatakan kedudukan dari segi geografi Tamadun Mesopotamia?


   Jawapan : ?


3.  Tuliskan tujuh zaman pemerintahan yang penting di dalam Tamadun
   Mesopotamia?
   a.
   b.
   c.
   d.
   e.
   f.
   g.
   Jawapan : ?


4.  Kerajaan apakah yang menguasai wilayah Mesopotamia sehingga membawa
   kepada keruntuhan tamadun ini?


   Jawapan : ?


5.  Bangsa apakah yang bertanggungjawab kepada pembentukan tamadun
   Mesopotamia dan bagaimanakah bermulanya tamadun berkenaan?


   Jawapan : ?
6.  Petempatan awal ini berkembang di sepanjang sungai dan terusan sehingga
   membentuk beberapa buah negara kota. Tuliskan lapan negara kota yang
   terkenal?
   a.
   b.
   c.
   d.
   e.
   f.
   g.
   h.
   Jawapan : ?


7.  Setiap negara kota di Mesopotamia mempunyai ciri yang tersendiri. Tuliskan
   pembahagian 4 kawasan utama di dalam sesebuah negara kota berkenaan?
   a.
   b.
   c.
   d.
   Jawapan : ?


8.  Senaraikan apakah yang terdapat didalam pusat kota berkenaan?
   a.
   b.
   c.
   d.
   e.
   Jawapan : ?


9.  Nyatakan apakah yang menjadi pusat kepada sesebuah kota di dalam sesebuah
   negara kota?


   Jawapan : ?
10.  Nyatakan tiga bentuk pengangkutan utama pada zaman berkenaan?
   a.
   b.
   c.
   Jawapan : ?


11.  Tuliskan dua golongan masyarakat yang terdapat di dalam organisasi sosial
   tamadun Mesopotamia?
   a.
   b.
   Jawapan : ?


12.  Senaraikan empat kategori golongan pemerintah yang terdapat di dalam
   tamadun Mesopotamia?
   a.
   b.
   c.
   d.
   Jawapan : ?


13.  Tuliskan dua kategori golongan rakyat yang terdapat di dalam tamadun
   Mesopotamia?
   a.
   b.
   Jawapan : ?


14.  Huaraikan sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia yang berbentuk
   teokrasi?


   Jawapan : ?
15.  Jelaskan tiga fungsi ziggurat di dalam tamadun Mesopotamia?
   a.
   b.
   c.
   Jawapan : ?


16.  Hasil kegiatan ekonomi dan pengkhususan pekerjaan, senaraikan lapan jenis
   pekerjaan yang terdapat di dalam tamadun Mesopotamia?
   a.
   b.
   c.
   d.
   e.
   f.
   g.
   h.
   Jawapan : ?


17.  Jelaskan perkembangan sistem tulisan yang wujud di dalam tamadun
   Mesopotamia?


   Jawapan : ?


18.  Kod Undang-Undang Hammurabi telah menjadi dasar perundangan dalam
   tamadun Mesopotamia. Huraikan keistimewaan undang-undang berkenaan?


   Jawapan : ?


19.  Tuliskan tiga sumbangan hasil dari kewujudan sistem tulisan di dalam
   tamadun Mesopotamia?
   a.
   b.
   c.
   Jawapan : ?
20.  Senaraikan tiga sumbangan daripada perkembangan ilmu astronomi di dalam
   tamadun Mesopotamia?
   a.
   b.
   c.
   Jawapan : ?


21.  Tuliskan dua sumbangan tamadun Mesopotamia ini dibidang perubatan?
   a.
   b.
   Jawapan : ?


22.  Tuliskan dua kebaikan penciptaan roda di dalam tamadun Mesopotamia?
   a.
   b.
   Jawapan : ?


23.  Jelaskan sumbangan penciptaan alat pengangkutan beroda dan kapal layar
   terhadap perkembangan tamadun Mesopotamia?


   Jawapan : ?


24.  Tuliskan tiga sumbangan tamadun Mesopotamia di dalam bidang seni bina?
   a.
   b.
   c.
   Jawapan : ?
25.  Senaraikan empat keistimewaan kepemimpinan berwibawa Raja Sargon di
   dalam tamadun Mesopotamia?
   a.
   b.
   c.
   d.
   Jawapan : ?

								
To top