TAJUK TAJUK ESEI MENENGAH ATAS TINGKATAN 4 – 5

Document Sample
TAJUK TAJUK ESEI MENENGAH ATAS TINGKATAN 4 – 5 Powered By Docstoc
					   PILIHAN TAJUK ESEI BAGI KATEGORI B (TINGKATAN 4 – 5)1.   Keluarga berintegriti dapat melahirkan masyarakat berkualiti.


2.   Perpaduan teras dalam usaha menjayakan gagasan 1Malaysia.


3.   Masyarakat berintegriti : Sekolah jawapannya.


4.   Budaya kerja cemerlang menjana kemajuan negara.


5.   Peranan Badan Bukan Kerajaan (NGO) dalam membanteras gejala
    rasuah dan salah guna kuasa.


6.   Ledakan teknologi maklumat melahirkan remaja berkualiti.


7.   Penghayatan integriti mampu menjayakan konsep 1Malaysia.


8.   Gagasan 1Malaysia boleh diperkukuh melalui penghayatan sejarah
    negara.


9.   Pelajar pewaris kepimpinan berkualiti.


10.  Sukan mendukung konsep 1Malaysia.


11.  Budaya membaca membina ketamadunan bangsa.


12.  Kerjasama ekonomi antara kaum mampu melahirkan keadilan sosial.