Phụ lục 1–Bảng xếp hạng các Trường Đại học by smapdi59

VIEWS: 12,757 PAGES: 3

									    Phụ lục 1 – Bảng xếp hạng các Trường Đại học Việt Nam


Xếp
          Tên trường                 Địa chỉ website
hạng
 1   Mahidol University Thailand      http://www.mahidol.ac.th/
    Nanyang Technological University,
 2                      http://www.ntu.edu.sg/
    Singapore
 3   Thammasat University Thailand     http://www.tu.ac.th/
 4   Chulalongkorn University Thailand   http://www.chula.ac.th/cuweb_en/
 5   Trường ĐH Cần Thơ           http://www.ctu.edu.vn/
 6   ĐH Quốc Gia Hà Nội           http://www.vnu.edu.vn/
 7   Trường Đại học Bách khoa Hà nội    http://www.hut.edu.vn/
 8   Trường ĐH Bách khoa TP HCM       http://www.hcmut.edu.vn/
 9   Trường Đại học Công Nghệ (QGHN)    http://www.coltech.vnu.edu.vn/
10   Trường ĐH KH Tự Nhiên TP HCM      http://www.hcmuns.edu.vn/
11   Trường Đại học Nông Lâm TP HCM     http://www.hcmuaf.edu.vn/
12   Trường ĐH Y Tế Công Cộng        http://www.hsph.edu.vn/
13   Bina Nusantara University, Indonesia  http://www.binus.ac.id/
14   Assumption University Thailand     http://www.au.edu/
15   ĐH Quốc Gia TPHCM           http://www.vnuhcm.edu.vn/
                       http://www.dhsphn.edu.vn/ OR
16   Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
                       http://www.hnue.edu.vn/
17   Đại Học Huế              http://www.hueuni.edu.vn/
    Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ
18                      http://www.hcmutrans.edu.vn/
    Chí minh
19   Trường ĐH Kinh tế TP HCM        http://www.ueh.edu.vn/
    Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ
20                      http://www.hutech.edu.vn/
    TPHCM
21   Trường ĐH An Giang           http://www.agu.edu.vn
22   Trường ĐH DL Thăng Long        http://www.thanglong.edu.vn/
23   ĐH Đà Nẵng               http://www.ud.edu.vn/
24   Trường ĐH Thuỷ Lợi Hà Nội       http://www.wru.edu.vn/
    Trường ĐH Giao thông vận tải
25                      http://www.uct2.edu.vn/ OR http://www.uct.edu.vn/
    (Nam)
    Trường ĐH KHXH Và Nhân Văn TP
26                      http://www.hcmussh.edu.vn/
    HCM
27   Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội     http://www.ftu.edu.vn/
28   Trường ĐH Y Hà Nội           http://www.hmu.edu.vn/
29   Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng      http://www.dut.edu.vn/
30   Trường Học Viện Tài Chính       http://www.hvtc.edu.vn/
31   Trường ĐH Nha Trang          http://www.ntu.edu.vn/
                       http://www.hcmup.edu.vn/ OR
32   Trường ĐH Sư Phạm TP HCM
                       http://www.hcmupeda.edu.vn/
    Trường ĐH Bán Công Tôn Đức
33                      http://www.tut.edu.vn/
    Thắng
   Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân
34                    http://www.ussh.edu.vn/
   văn (QGHN)
35  Trường ĐH Y Dược TP HCM       http://www.yds.edu.vn/
36  Trường ĐH Mở BC TP Hồ Chí Minh   http://www.ou.edu.vn/
37  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân     http://www.neu.edu.vn/
38  Viện ĐH Mở Hà Nội          http://www.hou.edu.vn/
39  Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội    http://www.hua.edu.vn/
   Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Tp
40                    http://www.hcmute.edu.vn/
   HCM
41  Trường ĐH Mỏ Địa Chất        http://www.humg.edu.vn/
   Trường HV Công nghệ Bưu chính    http://www.ptit.edu.vn/ OR
42
   Viễn Thông HN            http://www.ptithcm.edu.vn/
   Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ
43                    http://www.hui.edu.vn/
   Chí Minh
44  Trường ĐH Kinh Tế Huế        http://www.hce.edu.vn/
45  Trường ĐH Đà Lạt          http://www.dlu.edu.vn/
46  Trường ĐH Kinh Tế (ĐHQGHN)     http://www.coe.edu.vn/
47  Trường ĐH DL QL Kinh Doanh HN    http://www.hubt.edu.vn/
48  Trường ĐH Tây Bắc          http://www.taybacuniversity.edu.vn/
49  Trường ĐH Hàng Hải         http://www.vimaru.edu.vn/
50  Trường ĐH Marketing         http://www.vnmu.edu.vn/
   Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
51                    http://www.hus.edu.vn/
   (QGHN)
52  Trường ĐH Trà Vinh         http://www.tvu.edu.vn/
53  Trường ĐH Sư Phạm Vinh       http://www.vinhuni.edu.vn/
54  Trường ĐH Luật TP HCM        http://www.hcmulaw.edu.vn/
55  Trường ĐH Hà Nội          http://www.hanu.edu.vn/
56  Trường ĐH DL Đông Đô        http://www.dongdo.edu.vn/
57  Trường ĐH DL Hải Phòng       http://www.hpu.edu.vn/
58  Trường ĐH Hoa Sen          http://www.hoasen.edu.vn/
59  Khoa Kinh tế (ĐHQG TP HCM)     http://www.ecovnuhcm.edu.vn/
60  Trường ĐH Ngoại Ngữ (QGHN)     http://www.cfl.vnu.edu.vn/
61  Trường ĐH FPT            http://www.fpt.edu.vn/
62  Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội      http://nuce.edu.vn/
63  Trường ĐH Sư Phạm Huế        http://www.dhsphue.edu.vn/
   Trường ĐH Quốc Tế (ĐH QG Tp
64                    http://www.hcmiu.edu.vn/
   HCM)
   Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
65                    http://www.tnut.edu.vn/
   (ĐH TNguyên)
66  Trường ĐH Y Huế           http://www.huemed-univ.edu.vn/
67  Trường ĐH Y Thái Bình        http://www.tbmc.edu.vn/
68  Trường Học Viện Ngân Hàng      http://www.hvnh.edu.vn/
69  Trường ĐH Tiền Giang        http://www.tgu.edu.vn/
70  Trường ĐH Khoa Học Huế       http://www.husc.edu.vn/
71  Trường ĐH Thương Mại        http://www.vcu.edu.vn/
72  Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội    http://www.haui.edu.vn/                     1
73  Trường ĐH Văn Hoá Hà Nội       http://www.huc.edu.vn/
74  Trường ĐH Luật Hà Nội        http://www.hlu.edu.vn/
75  Trường ĐH Nông Lâm (ĐH TNguyên)   http://www.tuaf.edu.vn/
76  Trường ĐH DL Duy Tân         http://www.dtu.edu.vn/
77  Trường ĐH DL Công nghệ Sài Gòn    http://www.saigon-uni.edu.vn/
78  Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế       http://www.hucfl.edu.vn/
79  Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội      http://www.hau.edu.vn/
80  Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp    http://www.dtcc.edu.vn/
81  Trường ĐH Hồng Đức          http://www.hdu.edu.vn/
82  Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng      http://www.due.edu.vn/
83  Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM      http://www.hcmuarc.edu.vn/
84  Trường ĐH Nông Lâm Huế        http://www.huaf.edu.vn/
85  Trường ĐH Hùng Vương         http://www.hungvuong.edu.vn/
86  Trường ĐH DL Phương Đông       http://www.daihocphuongdong.edu.vn/
87  Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên    http://www.dhsptn.edu.vn/
88  Trường CĐ Thương mại và Du lịch   http://www.cdtmdl.edu.vn/
89  Trường ĐH Ngoại Ngữ Đà nẵng     http://www.cfl.udn.vn/
90  Trường ĐH DL Hồng Bàng        http://www.hongbang-uni.edu.vn/
91  Trường CĐ DL KT KT Bình Dương    http://www.ktkt.edu.vn/
92  Trường ĐH Dân Lập Văn Lang      http://www.vanlanguni.edu.vn/
93  Trường ĐH Bình Dương         http://www.bdu.edu.vn/
                      http://hocvienngoaigiao.org.vn/ OR
94  Trường Học Viện Quan Hệ Quốc Tế
                      http://www.iir.edu.vn/
                      http://www.tnu-qac.edu.vn/ OR
95  Đại học Thái Nguyên
                      http://www.dhtn.edu.vn/
96  Trường ĐH Hải Phòng         http://www.dhhp.edu.vn/
97  Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng      http://www.dce.udn.vn/
98  Trường ĐH Y Khoa Thái Nguyên     http://www.tnmc.edu.vn/
99  Trường ĐH Thể dục Thể thao I     http://www.dhtdtt1.edu.vn/
100  Học Viện Báo chí - Tuyên truyền   http://www.ajc.edu.vn/
101  Trường CĐ Sư Phạm Quảng Trị     http://www.qtttc.edu.vn/
   Trường ĐH Ngoại Ngữ Tin Học
102                    http://www.huflit.vnn.vn/
   TPHCM
103  Trường ĐH Khoa học ĐH TNguyên    http://www.dhkh.dhtn.edu.vn/
   Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh
104                    http://www.tueba.edu.vn/
   doanh (ĐH Tnguyên)
105  Trường CĐ TC Quản Trị Kinh Doanh   http://www.tcqtkd.edu.vn/
106  ĐH Quang Trung            http://www.quangtrung.edu.vn/
                      2

								
To top