Các anh chị em Tiếp Hiện Việt Nam ở by smapdi59

VIEWS: 21 PAGES: 4

									   Làng Mai ngày 12/07/09
Thân gởi các anh chị em Tiếp Hiện Việt Nam ở Hải Ngoại.
Như đa số các bạn đã biết qua trang nhà phusa.info, và trang nhà phuongboi.org: tình trạng thiếu điện
nước của gần 400 tăng ni và tu sinh tại Bát Nhã ngày càng nguy kịch. Sau khi phá các đường dây dẫn
điện và ỗng dẫn nước máy, kể từ nửa tháng qua, gần 400 tu sinh chỉ còn nguồn nước mưa để ăn uống
và nước suối tắm giặt. Vì nước suối cũng bị nhiễm độc từ phân heo, thuốc trị sâu, nước thải v.v. nên
nhiều sư cô bị dị ứng da khi dùng nước suối tắm giặt. Tin mới nhất từ tu viện cho biết các ni sinh thuê
người đào giếng để có nước dùng, đã bị thầy Đồng Thanh và đệ tử cấm cản v.v…Những phần tử bạo
động lại còn đem phân trâu bò tấn công những ai đến tu viện để tiếp tế - kể cả khi các chư tăng từ hội
Phật Giáo tới quan sát tình hình (tin trên mạng Phatgiaongaynay).

Chúng tôi tăng thân Làng Mai, rất cần tới sự tiếp tay tích cực của các anh chị. Xin hãy tổ chức những
buổi Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm cho gần 400 thầy, sư chú và sư cô tại Tu Viện Bát Nhã đang thiếu
nước đến ngày thứ 15. Sau những buổi công phu chung hay từng người ngồi trước bàn Phật thiền quán
và gửi năng lượng cho các tu sinh, chắc chắn quý anh chị sẽ có sáng kiến (trí tuệ) phát xuất từ nguồn
từ bi đó. Và qúy vị sẽ có khả năng để vận động những người có nhiều tiềm năng trong vòng quen biết
của mình, để nhờ họ khơi động dư luận trên thế giới trước cảnh bị áp bức tới nguy hiểm của tu sinh
Bát Nhã.

Bất kể vì lý do nào, cảnh giam lỏng gần 400 tăng ni sinh trong tu viện, và cắt nguồn sống (điện nước,
cắt nguồn tiếp tế lương thực) của họ suốt 15 ngày qua, là cảnh không thể chấp nhận được trong lịch sử
Phật Giáo VN và khắp thế giới. Gần 400 con người đó là những thanh niên nam nữ có lý tưởng thực
tập để trở thành các trưởng tử của Như Lai, sau khi chuyển hoá thân tâm, có thể đem đạo Phật vào đời
cứu độ cho hàng trăm ngàn người trẻ đang đau khổ, trong đó có những người bị quay cuồng trong
cảnh khốn cùng của “xã hội đen”. Họ không hề phạm pháp hay có bất kỳ lỗi lầm gì, ngoài chuyện tu
học theo pháp môn Làng Mai.

Đa số các tu sinh đã do chính Thầy Đức Nghi tuyển vào tu viện Bát Nhã, sau khi ông hiến tặng chùa
Bát Nhã cho Sư ông Nhất Hạnh làm tu viện. Sư Ông đã dứt khoát ngay từ buổi đầu, rằng Làng Mai chỉ
gửi các Giáo thọ về huấn luyện tăng ni sinh mà thôi, tu viện vẫn do Thầy Đức Nghi làm chủ. Tháng
12-2008, tất cả các tu sinh Bát Nhã đã được thọ giới với Giáo hội PGVN trong đại giới đàn Bích
Nguyên. Họ chính thức là con cháu của giáo hội VN, sư phụ tuyển họ vào tu viện là Thầy Đức Nghi.
Sư Ông Nhất Hạnh chỉ là người trao truyền pháp môn tu học chánh niệm cho họ, qua các Giáo Thọ và
các khoá dạy trực tiếp khi Sư ông về VN (các năm 2005, 2007, 2008).

Dù viện dẫn bất cứ lý do gì, các thầy chùa Bát Nhã và các cơ quan anh ninh điạ phương, cũng không
thể cho phép nhóm côn đồ nào ra tay bức hại gần 400 tu sinh trong khuôn viên tu viện Bát Nhã – cơ sở
tu học lớn lao do chính họ nhận tiền đóng góp từ các Phật tử quốc tế (hơn một triệu Mỹ Kim – coi các
biên nhận trong phuongboi.org). Nguồn tin trong nước thuật lại lời tuyên bố của các thầy liên quan tới
Bát Nhã cho biết họ muốn dùng phương pháp ép các tu sinh để Sư Ông phải đưa Làng Mai về gia
nhập giáo hội trong nước – là điều không bao giờ có thể xảy ra!

…. Chúng tôi rất cần các anh chị . Xin hãy kêu gọi các bạn Tiếp Hiện ngoại quốc, cùng nhau vận
động tùy khả năng, để cứu nguy cho gần 400 con người đang tu học mà mất tự do sinh sống, mất
quyền làm người !
Nam Mô Bồ Tát cứu khổ Quán Thế Âm
Thích Nữ Chân Không
Plum Village

July 12, 2009Dear Brothers and Sisters of the Order of Inter-being in Vietnam and around the world,

The 400 monks and nuns of Bat Nha Monastery are in great need of our prayers and help. The Sangha
of Plum Village is calling for all OI members to organize your local sanghas to sit together, evoke the
name of the Bodhisattva of Compassion Avalokiteshvara, and send your energy of peace and calm to
our 400 young Brothers and Sisters in Bat Nha Monastery. The monks and nuns there have been
deprived of water and electricity for over 15 days (since June 26, 2009). Their only source of water is
from rainwater and from a stream running through the monastery. However, because the stream water
is polluted with animal excrement, human excrement and pesticides, etc. many nuns are now suffering
from skin allergies. Newly purchased water pipes continued to be destroyed by harassers, and our
recent effort to dig a well within the monastery was prevented by the police. When sympathizers
came to visit or to aid the monastics, the harassers would throw bags of animal excrement at them.
The police only stood by watching.

Let each one of us also sit on our own in deep reflection, sending compassionate energy to these 400
young souls and asking for our ancestors and the Bodhisattvas to help us make a break through. From
this place of compassion, we will be moved to action and finding ways to help. We can contact our
officials and people of influence that we are acquainted with and ask for their help. We need to bring
international light to this unfortunate event by sharing it with the communities of human rights watch.
With the international attention, at least our brothers and sisters will be protected. We can demand the
Vietnamese government to step in and handle this situation under the international laws of human
rights. These 400 young monks and nuns have done nothing wrong. Yet, their basic human rights are
taken away; their health and well-being are severely threatened.

We need all OI members to take action now and to do whatever you can to call for attention and help
for our monastic brothers and sisters whose human rights are clearly being violated for over half a
month. Please use our creative and compassionate energy to organize a collective effort to bring aid to
Bat Nha Monastery- we can sit and meditate collectively, gather signatures, send letters to our
government officials, etc.

The tension level continues to escalate, and it seems that the local government is not turning back on
the water. Our brothers and sisters are also threatened with attacks, so they do not even dare to go
outside of their residential buildings. The Great Sangha is calling you. This is a Bell of Mindfulness.
Please help!

        “May we end all afflictions so that understanding can arise,

        The obstacles of unwholesome acts be dissolved,
        And the fruit of awakening be fully realized.”

Homage to the Bodhisattva that relieves suffering, Avalokiteshvara.

Sister Thích Nữ Chân Không

PS: After we sent a letter to the Minister of the Police Department, the police retreated from the
monastery, but they still allowed the harassers to remain within the monastery grounds and to cut the
water line that provided water to the nuns' hamlet. These last two days, the nuns employed a group to
dig a new well but the harassers called the police, who came and stopped the digging, claiming that it
is the monastery ground and the monastery does not allow any well digging! We protested to the
police that we have used the loving donations from our lay friends to invest over a million dollars in
this land, and they don’t give us the right to dig a well when there is a real need for it? The nuns are
suffering from rashes and other skin allergies from using the polluted stream water. They are peace
officers, but they do nothing to protect the innocent victims.

								
To top