XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2010 by smapdi59

VIEWS: 208 PAGES: 5

									    XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2010
         TREND OF VIETNAM MARKET IN 2010
                        &
   ĐÊM GALA DINNER - KỶ NIỆM 4 NĂM THÀNH LẬP CLB CEO
     “GALA DINNER – CEO 4th YEAR ANVIVERSARY”


13:00 – 21:30 ngày 04/12/2009
1:00 pm – 9:30 pm on December 4th, 2009
Khách sạn Inter-Continental Asiana Sài Gòn – Góc Lê Duẩn và Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM
Inter – Continental Asiana Saigon – at the conner of Le Duan st - Hai Ba Trung St, District 1, HCMC
              THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI ???
             WHAT IS THE TREND ON VIET NAM MARKET IN FUTURE???
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm      Global crisis economic in 2008 has
2008 ảnh hưởng sâu rộng đến họat      effected profound social and economic
động kinh tế xã hội của hầu hết các     activities of most countries in the world. Its
quốc gia trên thế giới, hệ lụy của nó vẫn  consequence still last to 2009, Viet Nam is
còn kéo dài đến năm 2009, theo đó Việt   not an expection of this storm.The
Nam cũng không phải là ngọai lệ của     Government has given many macro
vòng xóay khủng hoảng này. Chính phủ    policies to deal with and limit the impact of
đã và đang đưa ra nhiều chính sách vĩ
                      crisis on the country social, economic.
mô nhằm đối phó và hạn chế ảnh
hưởng của khủng hỏang đến đời sống     Many enterprises have overcome the
xã hội, kinh tế quốc gia. Nhiều doanh    difficult period but the others are still facing
nghiệp đã vượt qua được thời kỳ khó     challenges.
khăn, và cũng có nhiều doanh nghiệp
đang còn đối mặt với những thử thách

 •  Liệu khủng hoảng kinh tế còn
                      • Will the economic crisis continue in
   tiếp diễn vào năm 2010 ?
                      2010?
 •  Gói kích cầu 2 của chính phủ sẽ
                      • How the second fianance support form
   tác động đến thị trường như thế
                      the Government effects on market in the
   nào?
                      new year?
 •  Xu hướng thị trường Việt Nam
                      • What is the trend of Viet Nam market in
   năm 2010 sẽ như thế nào? Cơ
                      year 2010? Opportunity or challenge?
   hội hay là Thách thức ?
                      • What should CEOs prepare to continue
 •  Và CEO cần chuẩn bị gì để tiếp
                      to be  the Pioneers in guiding their
   tục là người cầm cờ tiên phong
                      businesses in order to develop in the
   dẫn dắt doanh nghiệp của mình
                      coming time
   phát triển trong thời gian sắp
   đến.


Nhận định và đánh giá mới nhất từ các    Analysis and appraisement by the guest
diễn giả hiện đang là CEO, Chuyên gia    speaker – who is being CEO or economic
kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực tài   professional in finance, banking, investment,
chính, ngân hàng, bất động sản, đầu tư,   real estate industry – will be proper answers
tiêu dùng...sẽ là câu trả lời thích hợp   which is the topic of seminar on “Trend of
thông qua hội thảo “Xu Hướng Thị      Vietnam market in year 2010 – Opportunity
Trường Việt Nam 2010” do CLB CEO      or Challenge ?” organized by CEO Club
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam tố chức.     HCMC – Vietnam.
    THÔNG TIN DIỄN GIẢ
    SPEAKERS’ INFORMATION
 Mr. ASHOCK SUD
 Tổng Giám Đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam, Lào, Campuchia
 CEO of Standard Chartered Bank in VietNam, Lao, Campodia
 Với những kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư của
 mình, ông đã đưa ra những mô hình mới và các giải pháp thiết kế riêng cho các doanh
 nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế rất quan trọng hiện nay. Ngòai ra, ông
 còn tập trung vào hỗ trợ việc xây dựng hạ tầng và các thị trường vốn tại Việt nam.
 Ashok has drawn upon his vast experience in corporate and investment banking to
 introduce new products and tailored solutions for corporates in Vietnam at this very
 critical growth phase of the economy. In addition, the focus will be on helping the build-up
 of infrastructure and the capital markets in Vietnam.
Mr. SAMI NOUR KTEILY
Chủ tịch CanCham tại Việt Nam
The President of CanCham in Vietnam
Tổng Giám Đốc tập đoàn PEB tại Bangladesh, Ấn Độ và Việt Nam.
CEO of PEB Group in Bangladesh, India and Vietnam


Với 15 năm kinh nghiệm đầu tư tại thị trường Việt Nam. Ông sẽ cho chúng ta cái nhìn
tổng quan và rõ hơn về xu hướng đầu tư của thị trường Việt Nam năm 2010.
With 15 years of experience in investing of VietNam Market, he will share more
clearly about trend and investment of the Vietnam market in 2010Mr. NGUYỄN CAO TRÍ
Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Bến Thành
CEO of Ben Thanh Land Corp.

Tốt nghiệp thạc sỹ trường ĐH Kinh Tế và đang bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp nhà
nước . Với 16 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản, những chia sẻ của
ông về vấn đề này trong hội thảo hôm nay chắc chắn sẽ giúp các CEO có cái
nhìn chi tiết hơn về xu hướng thị trường bất động sản năm 2010.
He graduated Masters degree at Economics Un iversity and is defending his
Ph.D. Thesis at state level. With 16 years experience in the property sector, his
sharing on this issue in the seminar will certainly help the CEO have a more
detailed look on real estate market trends in 2010.Ms. MAI THỊ TUYẾT HOA
Phó Giám đốc Công ty Nielsen
Associate Director of Nielsen Corp.

Bà có hơn 8 năm kinh nghi ệm trong lãnh vực nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng,
dược phẩm và tài chính v.v... Hiện là PGĐ Công ty Nielsen Việt Nam.
She has over 8 years of experience in c onsumer research ,pharmaceuticals and
finance … She is currently Associate Director, Client Leadership at The Nielsen
Company Vietnam.
         Email: info@ceoclub.com.vn - Website: www.ceoclub.com.vn
                            CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                    PROGRAM
Phần 1:                                Part 1:
 Hội thảo “ Xu hướng thị trường Việt Nam 2010”              Seminar on “Trend of VietNam Market in year 2010”
13h00 – 13h30  Đón khách                       13h00 – 13h30  Welcome Guests
13h30 – 13h35  Khai mạc chương trình.                13h30– 13h35  Opening program
13h35 – 17h15  Hội thảo “Xu hướng thị trường Việt Nam 2010”.     13h35 – 16h40  Seminar on “Trend of VietNam Market in year 2010”
13h35 – 14h00  Tham luận về vấn đề “Tỷ giá và lãi suất”       13h35 – 13h55  Speech of Exchange rate and interest
        Diễn giả: Ông Ashock Sud                       Speaker: Mr. Ashock Sud
        TGĐ Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam               CEO of Standard Chartered Bank in Vietnam
14h00 – 14h20  Tham luận về vấn đề “Đầu tư”             14h00 – 14h20  Speech of Investment
        Diễn giả: Ông Sami Nour Kteily                    Speaker: Mr. Sami Nour Kteily
        Chủ tịch CanCham                           The President of CanCham of Commerce in Vietnam
        TGĐ Tập đoàn PEB tại Bangladesh, Ấn Độ & Việt Nam           CEO of PEB Group in Bangladesh, India & Vietnam
14h25 – 14h45  Tham luận về vấn đề “Bất động sản”          14h25 – 14h45  Speech of Property
        Diễn giả: Ông Nguyễn Cao Trí                     Speaker: Mr. Nguyen Cao Tri
        TGĐ Công ty CP Bến Thành Land                     CEO of Ben Thanh Land Corp.
14h50 – 15h10  Tham luận về vấn đề “Thị trường tiêu dùng Việt Nam”  14h50 – 15h10  Speech of Consumer Market VietNam
        Diễn giả: Bà Mai Thị Tuyết Hoa                    Speaker: Ms. Mai Thi Tuyet Hoa
        PGĐ Công ty Nielsen                          Associate Director of Nielsen Corp.
15h10 – 15h30  Giải lao                       15h10 – 15h30  Teabreak
15h30 – 15h45  Moderator hỏi diễn giả tham gia trả lời trực tiếp   15h30 - 15h45  The questions from Moderator to speaker
15h45 – 17h00  Q&A                          15h45 – 17h00  Q&A
17h00 – 17h15  Tổng kết và cảm ơn diễn giả              17h00 – 17h15  Recapitulation and thanks for speakers


Phần 2:                                Part 2:
 Đêm Gala Dinner - Kỷ niệm 4 năm thành lập CLB CEO               Gala Dinner “CEO Club 4th Anniversary”
18h00 – 18h30  Đón khách, ổn định chỗ ngồi.             18h00 – 18h30  Welcome guests and seating   arrangement.
18h30– 18h35  Chương trình mở màn.                 18h30– 18h35  Program opening
18h35 – 18h45  Khai mạc chương trình.                18h35 – 18h45  Speech of opening
18h45 – 19h00  Kết nạp hội viên.                   18h45 – 19h00  New members admittance
19h00 – 19h10  Ký kết hợp tác giữa CEO Club va CanCham.       19h00 – 19h10  Signing MOU between the CEO Club and CanCham
19h10 – 19h20  Ký kết hợp tác giữa CEO Club va HAWA.         19h10 – 19h20  Signing MOU between the CEO Club and HaWa
19h20 – 19h30  Nghi lễ mừng sinh nhật 4 năm và sinh nhật các     19h20 – 19h30  Ritual of CEO Club 4th years and members’s birthday
        hội viên trong tháng
19h30 – 19h40  Khai tiệc.                      19h30 – 19h40  Opening party
19h40 – 19h45  Chiếu phim giới thiệu CEO club.            19h40 – 19h45  Presenting film of the CEO Club’s activities
19h45 – 21h00  Chương trình giao lưu văn nghệ            19h45 – 21h00  Arts program
        Phát biểu, trao giấy chứng nhận tài trợ                Speech and award certificates of sponsorship
21h00 – 21h30  Phát biểu cảm ơn của Chủ nhiệm CLB CEO        21h00 – 21h30  Speech thanked of chairman CEO CLUB
        Kết thúc chương trình, tặng quà, gửi thư cảm ơn.           Ending program , giving gift and senting thank letters                                Email: info@ceoclub.com.vn - Website: www.ceoclub.com.vn
                      PHÍ THAM DỰ
                    PARTICIPATION FEE
Hội viên các đơn vị liên kết thực hiện: Mua 1 vé được tặng 1 vé, vé thứ 3 giãm 50%.
Members of Co-hoster will have favour of ticket: Buy one (1) get one (1), discount 50% for the third ticket up.

Hội viên CLB CEO TP HCM – Việt Nam: Miễn phí vé thứ 1 - vé thứ 2 giãm 50%
Members of the CEO Club HCMC- VietNam : First ticket free - Second ticket up discount 50%


Không phải là hội viên: 3.600.000đ/người hoặc 200USD/người
Non-members :VND 3.600.000/ticket or USD200 ticket
                    ĐĂNG KÝ THAM DỰ
                       REGISTRATION


                  CEO Club HCMC – VIET NAM
             33A Truong Son, Ward 4, Dist.01 , Ho Chi Minh city
              Tel: 08. 3 8119033 (ext.112 & 114)    Fax: 08.3 8118147
      Ms. Đinh Phương – 0918.368.308      or  Ms. Phương Thanh – 0909.289.179
                   Email : info@ceoclub.com.vn,

								
To top