Test Web Design Final Version by batence1986

VIEWS: 31 PAGES: 4

									1.

Какво означава съкращението HTML? Hyperlinks and Text Markup Language Home Tool Markup Language Hyper Text Markup Language

2.

Кой прави уеб стандартите? Microsoft Netscape The World Wide Web Consortium

3.

Изберете коректния HTML таг за най-голямо заглавие <h1> <h6> <heading> <head>

4.

Кой е коректния HTML таг за вмъкване на прекъсване на линия? <break> <br> <lb>

5.

Кой е коректния HTML таг за добавяне на фонов цвят? <background>yellow</background> <body bgcolor="yellow"> <body color="yellow">

6.

Изберете съответния HTML таг правещ текста удебелен. <bld> <b> <bb> <bold>

7.

Изберете съответния HTML таг правещ текста наклонен. <italics> <ii> <i>

8.

Изберте коректния HTML репрезентиращ линк. <a>http://www.w3schools.com</a> <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a> <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a> <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

9.

Кое от по долните прави e-mail линк?

<mail href="xxx@yyy"> <mail>xxx@yyy</mail> <a href="mailto:xxx@yyy"> <a href="xxx@yyy"> 10. How can you open a link in a new browser window? <a href="url" target="_blank"> <a href="url" target="new"> <a href="url" new> 11. Кой от тезе тагова за всичките <table> тагове? <table><tr><td> <thead><body><tr> <table><tr><tt> <table><head><tfoot> 12. Изберете конкретния HTML за ляво подравняване на съдържанието в клетка от таблица <td leftalign> <td valign="left"> <tdleft> <td align="left"> 13. How can you make a list that lists the items with numbers? <list> <ol> <dl> <ul> 14. How can you make a list that lists the items with bullets? <dl> <list> <ul> <ol> 15. What is the correct HTML for making a checkbox? <input type="check"> <check> <checkbox> <input type="checkbox"> 16. What is the correct HTML for making a text input field? <input type="text"> <textfield> <textinput type="text"> <input type="textfield">

17.

What is the correct HTML for making a drop-down list? <input type="list"> <select> <list> <input type="dropdown">

18.

Изберете конкретния HTML за вмъкване на text area? <input type="textarea"> <textarea> <input type="textbox">

19.

Изберете конкретния HTML за вмъкване на изображение? <img href="image.gif> <img>image.gif</img> <img src="image.gif"> <image src="image.gif">

20.

What is the correct HTML for inserting a background image? <background img="background.gif"> <body background="background.gif"> <img src="background.gif" background>

21.

Choose the correct HTML tag for the smallest heading? <heading> <h6> <h1> <head>

1.Hyper Text Markup Language 2.The World Wide Web Consortium 3.<h1> 4.<br> 5.<body bgcolor="yellow"> 6.<b> 7.<i> 8.<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a> 9.<a href="mailto:xxx@yyy"> 10.<a href="url" target="_blank"> 11.<table><tr><td> 12.<td align="left"> 13.<ol> 14.<ul> 15.<input type="checkbox"> 16.<input type="text"> 17.<select> 18.<textarea>

19.<img src="image.gif"> 20.<body background="background.gif"> 21.<h6>


								
To top