ASP.NET 3.5 Introductie

Document Sample
ASP.NET 3.5 Introductie Powered By Docstoc
					Internet - Programmeer .NET                                                                  trainingen 2009
                                             • Wat is een database?
ASP.NET 3.5 Introductie                                 • Structured Query Language (SQL)
                                             • Database kiezen
basistraining ASP.NET voor beginners                           • Installatie MSDE
                                             • MSDE Security
                                             • Database aanmaken
u Doel & voor wie geschikt?
                                             • Afsluiting
  Deze training heeft als doel u te leren hoe een eenvoudige Microsoft         10. Werken met ADO.NET en Databases
  ASP.NET applicatie te bouwen welke via het web dynamisch informatie          • Inleiding
  kan tonen. U kunt tijdens de cursus kiezen of u met VB.NET of C# wilt         • Data Access
  werken. Deze twee dagen vormen de ideale opstap naar de                • Namespace importeren
  vervolgtrainingen.                                  • Verbinding maken
  Deze 2-daagse training vormt niet alleen een introductie in de wereld         • Gegevens selecteren
  van .NET en de gedachte erachter, maar leert u gelijk de beginselen          • Resultaat tonenv
  van het programmeren in ASP.NET. U kunt tijdens de cursus kiezen of          • Dynamische SQL (master-detail)
  u met VB.NET of C# wilt werken.                            • Gegevens toevoegen: INSERT
                                             • Gegevens aanpassen: UPDATE
u Onderwerpen                                      • Gegevens verwijderen
                                             11. Validatie
  1. Inleiding - Wat is ASP.NET                             • Inleiding
  • Doelgroep                                      • HTMLEncode
  • Voorkennis                                     • Werken met Validatiecontrols
  • Inhoud                                       12. Migreren van ASP naar ASP.NET
  2. Web Programming                                  • Expliciet declareren
  • Statische vs. dynamische pagina’s                          • Methods met haakjes
  • Opvragen statische pagina’s                             • Geen render functies meer
  • Opvragen dynamische pagina’s                            13. Bijlagen
  • Client-side Scripting                                • Links
  • Server-side Scripting                                • Nieuwsgroepen op UseNet:
  • Client-side vs. Server-side                             • Mailinglists
  • Wat kunt u met ASP.NET bereiken?
  • Andere Server-side technologieën                         u Instapniveau
  3. Het .NET Platform en Framework
  • Wat is .NET?                                    Voor het goed kunnen volgen van deze training moet u in staat zijn
  • .NET onderdelen                                   om tabellen en formulieren met behulp van HTML op te zetten. Heeft
  • Wat is het .NET Framework?                             u deze kennis niet, dan zijn de HTML Programmeren 1 en HTML
  • .NET Framework Onderdelen                              Programmeren 2 cursussen een goede opstap voor ASP.NET
  4. ASP.NET                                      Introductie.
  • Inleiding
  • Hoe werkt ASP.NET?                                u Vervolgtraining(en)
  • Voordelen ASP.NET
  • Web Forms                                      ASP.NET 3.5 Advanced
  • Web Services
  • ADO.NET                                     u Opzet
  5. Opzetten ASP.NET testomgeving
                                             Deze cursus wordt gegeven aan de hand van Nederlandstalig
  • Inleiding
                                             lesmateriaal. Het lesboek is rijkelijk voorzien van theoretisch uitleg
  • Windows PC met .NET Framework
                                             over het .NET framework en de plek die ASP.NET in dit groter geheel
  • Webserver
                                             inneemt. Verder zijn de hoofdstukken voorzien van zogenaamde
  • .NET Software Development Kit
                                             verdiepingsoefeningen zodat de cursus voor verschillende
  • Editor of IDE
                                             instapniveau's aantrekkelijk blijft. De voorbeelden zijn in zowel
  • Database
                                             VB.NET als in C# uitgewerkt.
  • Browser
  6. Beginnen met ASP.NET                                Deze cursus duurt twee dagen van 9:30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.00
  • Inleiding                                      - 12.45 uur is er een lunch. Deze kunt u bij aanvang van de training
  • Visual Studio Express Editions                           helemaal zelf samenstellen. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele
  • Onze eerste ASP.NET pagina                             dag beschikbaar.
  • Een betere versie
  • Extra: Nog Beter met Code Behind                         u Kosten & lestijden
  • Extra: Voer voor techneuten
  7. Opzetten ASP.NET testomgeving                           Deze training kost EUR 695,00 per persoon excl. BTW. Inclusief
  • Inleiding                                      uitgebreide lesmap, deelnamecertificaat, lunches en consumpties.
  • Variabelen
  • Datatypen
  • Conversie van Datatypenv
  • Server variabelen
  • Constanten
  • Commentaar
  • Controlestructuren
  • Rekenkundige functies
  8. Werken met Forms en Controls
  • Inleiding
  • Events
  • Web Forms
  • Controls
  • Voordelen Server Controls
  • HTML Server Controls
  • Web Server Controls (ASP Controls)
  • Validation Controls
  • Rich Controls
  • Custom en User Controls
  • Controls opmaken
  9. Database beginselen
  • Inleiding
  • Geschiedenis
           Internet Opleidingscentrum - Postbus 235 - 6710 BE Ede - tel. 0318 648680 - fax. 0318 690754 - www.opleidingen.nl               41 / 89