PANDUAN MENGUASAI PELAJARAN MELALUI TEKNIK PETA MINDA (MIND MAPS)

Document Sample
PANDUAN MENGUASAI PELAJARAN MELALUI TEKNIK PETA MINDA (MIND MAPS) Powered By Docstoc
					   PANDUAN MENGUASAI PELAJARAN MELALUI
     TEKNIK PETA MINDA (MIND MAPS)
              (BAHAGIAN 1)
                 Oleh :
             Nik Ahmad Nik Yaacob
             Pengurus Operasi YaKIST.


1.        SIAPAKAH ANDA SEBENARNYA?
   ANDA MAMPU MENJADI SEORANG MANUSIA YANG TAHU SEGALA-
   GALANYA.

   ANDA DAPAT MENGUASAI SESUATU TANPA HADNYA.

   INILAH IMPIAN SEMUA MANUSIA.

   MARILAH KITA BINA IMPIAN INI MELALUI TEKNIK  PETA MINDA 
   SUPAYA IANYA MENJADI KENYATAAN.


2.    DAYA INGATAN ANDA YANG MENAKJUBKAN
   ADAKAH ANDA SEDAR BAHAWA ANDA MEMPUNYAI KEBOLEHAN
   MENGINGATI SESUATU TANPA BATASAN?

   BAYANGKAN BETAPA SERONOKNYA HIDUP INI JIKA ANDA DAPAT
   MENGINGATI SEGALA PERISTIWA YANG ANDA PERLUKAN.
     FAKTA-FAKTA         PEMAIN-PEMAIN
       DALAM            BOLA SEPAK
     MATAPELAJARAN        HANDALAN DUNIA.
       ANDA.NOMBOR-NOMBOR
 TELEFON BIMBIT      DAPAT        LAGU-LAGU
 RAKAN-RAKAN      MENGINGATI       YANG ANDA
   ANDA.                    MINATI.
             APA SAHAJA             OTAK ANDA
  3.
     BAGAIMANAKAH DIGRI KEDUDUKAN MINDA ANDA
            MASA KINI?
         3 (a)   MINDA
               SAYA
              MASA KINI
MEMILIKI DAYA
INGATAN YANG                     MEMILIKI DAYA
 CEMERLANG?                     INGATAN YANG
              MEMILIKI DAYA       AMAT LEMAH?
              INGATAN YANG
                BAIK?
   MEMILIKI DAYA              MEMILIKI DAYA
   INGATAN YANG               INGATAN YANG
     LEMAH?                 SEDERHANA?
    Tanda warna kuning kedudukan minda anda masa kini.
        3 (b)    ADAKAH
              MINDA ANDA
              BERFUNGSI
             DENGAN BAIK?
 BERFUNGSI                    TIDAK BERFUNGSI
DENGAN BAIK                     DENGAN BAIK.
SETIAP MASA.
      BERFUNGSI DALAM       BERFUNGSI
      DIGRI YANG TERLALU    DENGAN BAIK PADA
         LEMAH.       SATU-SATU KETIKA.
    Guna warna biru untuk bahagian yang anda fikir sesuai.
 BILAKAH PORTUGIS MELANGGAR
      MELAKA?

      3(c)  KENAPA ANDA TIDAK
          DAPAT MENJAWAB APA
          YANG DITANYA OLEH
             GURU?
JAWAPAN TIDAK    ANDA TAHU AKAN    JAWAPAN YANG
 TERGAMBAR DI     JAWAPAN. TAPI    DIKEHENDAKI
 MINDA ANDA.   TIDAK TERLINTAS DI  SUDAH TERPADAM
          MINDA ANDA KETIKA   DARI INGATAN
             ITU.        ANDA.
           APA SEBABNYA?          MUNGKIN MINDA ANDA
          MEMIKIRKAN KEPADA
          PERKARA-PERKARA
           LAIN YANG LEBIH
          PENTING/SERONOK.
             KENAPA PERKARA DI
              3 (c ) BOLEH
               BERLAKU?
              SEBAB ANDA TIDAK
              MENGURUS MINDA
              ANDA DENGAN BAIK.
   Catitan :
   Minda anda seperti satu perpustakaan yang besar dan banyak bahan-bahan rujukan.
   Kedudukan bahan-bahan ini dalam keadaan bertaburan. Inilah suasana minda yang tidak
   terurus.4.
     APAKAH MAKLUMAT YANG ADA DALAM MINDA
            KITA?

      Macam-macam maklumat ada dalam minda kita. Maklumat-maklumat ini tersimpan
      dalam bentuk tidak teratur (messy).

      Longgokan maklumat yang tidak teratur ini menyusahkan minda kita
      mengingatinya.
5.
    APA YANG PERLU KITA LAKUKAN KEPADA MINDA
             KITA?
                CARI JALAN YANG
                BOLEH MEMBANTU
                  MINDA KITA


                   TUJUAN?


                UNTUK MENGINGATI
                SEMUA MAKLUMAT
                YANG KITA TERIMA.
             KEHEBATAN OTAK MANUSIA

Semakin banyak anda mengetahui sesuatu, semakin banyak otak anda berkembang dan
membangun. Ianya samalah seperti otot-otot (muscle). Semakin banyak kita mengguna otot-otot
ini, semakin kuat ianya terbina. Begitu jugalah dengan otak kita. Formulanya :OTAK     KITA BINA      KITA GUNA      MINDA KITA     MEMBANTU
       KUALITI       MINDA KITA.     TERBINA       KITA
       DAN                              MENGINGATI
       KUANTITI.                           SESUATU.
        MENGENAL OTAK
         ANDA SECARA
          RINGKAS.          OTAK
         HIPOKAMPUS
         CARA GUNA
  GAMBARKAN   FIKIRKAN   KENANGKAN
   SESUATU   SESUATU    SESUATU
        LAHIR INGATAN(BERSAMBUNG)