CONTOH KARANGAN by mercy2beans125

VIEWS: 53,514 PAGES: 1

									                                                                                Sabtu, 14 November, 2009    3

CONTOH KARANGAN                                                                    Bahasa Kitani
                                                                       PERAMBAHAN BRUNEI
                                                                       (ehsan daripada Dewan Bahasa dan
                                                                       Pustaka Brunei)

                                                                       Berkibar berkiap
                                                                       •  Maksud – rugi besar.
                                                                       •  Contoh Ayat – Setelah beberapa kali
                                                                         berkibar berkiap dalam perniagaannya
                                                                         barulah kali ini dia berjaya.

                                                                       Berkota-kota
Kamu telah ditugaskan untuk mewawancara salah seorang pelajar          masa saya dengan sepenuhnya tanpa membazir kerana
di sekolah kamu yang telah mendapat keputusan cemerlang dalam          saya tahu “ masa itu emas ”.                 •  Maksud – berjaga-jaga atau
peperiksaan awam untuk dimuatkan dalam majalah tahunan         Siti  : Dari mana Azlina mendapat semangat dan membina          bersedia-sedia.
sekolah. Tuliskan wawancara itu dengan lengkap.                 kekuatan mental untuk berusaha?
Baru-baru ini, saya telah sempat mewawancara pelajar dari sekolah    Azlina: Saya suka membaca buku-buku motivasi kerana dari situ     •  Contoh Ayat – Penduduk kampung
saya, Azlina binti Hassan yang telah mendapat keputusan             saya dapat belajar cara-cara memotivasikan diri. Di        berkota-kota sebelum sesuatu yang
cemerlang dalam peperiksaan awam semasa majlis penyampaian           samping itu, saya juga banyak membaca buku-buku
hadiah pelajar cemerlang di dewan sekolah. Berikut ialah
                                                                         buruk berlaku.
                                        ugama yang dapat memberikan kita ketenangan jiwa dan
wawancara saya dengan Azlina.                          kekuatan mental yang membakar semangat saya untuk
                                        berjaya. Di samping itu, galakan dan dorongan daripada
Siti  : Selamat pagi, Azlina. Nama saya Siti, wartawan majalah         ibu bapa, guru-guru dan rakan sebaya juga merupakan
                                                                       Berkulit mata
     tahunan sekolah ini. Saya ingin mewawancara Azlina           faktor penting yang mendorong saya untuk berjaya dalam
     tentang kejayaan Azlina mendapat keputusan               pelajaran.
                                                                       •  Maksud – tersinggung ( apabila melihat
     cemerlang dalam peperiksaan awam baru-baru ini.
                                    Siti  : Apakah cita-cita Azlina apabila dewasa nanti?
                                                                         perilaku yang tidak menyenangkan ).
     Sudikah Azlina diwawancara?
Azlina: Silakan.
                                    Azlina: Saya bercita-cita menjadi seorang doktor.           •  Contoh Ayat – Dia berkulit mata melihat
                                    Siti : Kenapa ?
Siti  : Terima kasih, Azlina. Mula-mula sekali, saya ingin
                                                                         kelakuan remaja yang tidak senonoh itu.
                                    Azlina: Ini adalah kerana bapa saya meninggal dunia semasa saya
     mengucapkan tahniah kepada Azlina kerana mendapat           berumur enam tahun selepas gagal mendapat rawatan
     keputusan yang cemerlang.                       yang sempurna. Pada masa itu, keluarga kami miskin dan
Azlina: Terima kasih.                              bapa saya yang menghidap kanser paru-paru tidak
                                        mempunyai wang untuk menjalani pembedahan.
Siti  : Apakah perasaan Azlina ?                        Akhirnya dia meninggalkan kami untuk selama-lamanya      DIALEK MELAYU BRUNEI
Azlina: Saya berasa bangga dan gembira kerana mendapat             selepas terlantar di hospital selama dua bulan. Bermula
    keputusan yang cemerlang. Saya juga bersyukur kepada          dari saat itulah saya bertekad untuk menjadi seorang     (ehsan daripada Dewan Bahasa dan
    Tuhan kerana memberikan kejayaan kepada saya.              doktor agar dapat merawat para pesakit kerana saya dapat
                                        merasai kesengsaraan hidup yang dialami oleh seseorang    Pustaka Brunei)
Siti  : Bolehkah Azlina berkongsi dengan kami tentang rahsia
     kejayaan kamu?                             pesakit dan keluarganya.
                                    Siti : Apakah rancangan Azlina selepas ini?
Azlina: Sebenarnya tidak ada rahsia di sebalik kejayaan saya.                                         bangas
    Bagi saya, kalau kita ingin berjaya, tidak ada jalan      Azlina: Saya berharap akan menerima biasiswa kerajaan untuk
                                        melanjutkan pelajaran di luar negara dalam bidang
    singkat kecuali berusaha dengan gigih. Setiap kejayaan
                                        kedoktoran. Keluarga saya memang tidak mampu
                                                                       •  Maksud 1 – basi (ttg makanan, berita dll)
    tidak akan datang tanpa usaha. Setiap hari, saya
                                        membiayai kos pelajaran yang begitu tinggi jika belajar di
    menghabiskan masa enam jam untuk mengulangkaji
                                        luar negara. Kalau saya gagal menerima biasiswa, saya
                                                                       •  Maksud 2 – tanah paya yang tidak subur
    pelajaran, iaitu tiga jam di sebelah petang selepas pulang
    dari sekolah dan tiga jam lagi pada sebelah malam.           akan bekerja dahulu sambil menabung sehingga           untuk tanaman.
                                        mendapat wang yang cukup untuk mencapai impian saya.
Siti  : Azlina, apakah perkara-perkara penting yang perlu diberi    Siti : Akhir sekali, apakah nasihat Azlina kepada mereka yang
     perhatian semasa belajar atau mengulangkaji pelajaran ?        ingin berjaya seperti kamu ?                 bangat
Azlina: Bagi saya, perkara yang paling penting ialah tumpuan      Azlina: Nasihat saya ialah sentiasa berusaha dan yakin terhadap
    atau fokus yang sepenuhnya terhadap pelajaran. Tanpa          diri sendiri. Ingat selalu bahawa “ usaha tangga kejayaan.”  •  Maksud – deras ( ttg aliran air sungai ).
    fokus, agak sukar bagi seseorang untuk memahami dan           Sekiranya menghadapi masalah dalam proses pembelajaran,
    menguasai apa yang dipelajarinya.                    jangan segan silu untuk bertanya kepada cikgu atau      bangkung
Siti  : Selain daripada usaha dan tumpuan yang sepenuhnya,           kawan-kawan. Sentiasa bersedia untuk menghadapi
     apakah lagi faktor yang menentukan kejayaan ?             sebarang cabaran kerana apabila kita sudah bersedia      •  Maksud – bengkak ( ttg mata ).
                                        untuk mencapai kejayaan, ini bermakna
Azlina: Disiplin dan keazaman yang tinggi.
                                        kita sudah pun menang separuh daripada perjuangan.      •  Contoh Ayat – Matanya bangkung
Siti  : Kenapa Azlina berkata begitu?                 Siti : Terima kasih Azlina kerana sudi meluangkan masa
                                        bersama saya untuk wawancara ini. Saya bagi pihak
Azlina: Saya telah dilatih supaya berdisiplin sejak kecil lagi. Salah                                       bagas menangis.
    satu cara untuk mendisiplinkan diri ialah membuat            jawatankuasa majalah sekolah mengucapkan selamat
    jadual harian. Dengan adanya jadual harian, saya tahu          maju jaya kepada kamu dan semoga cita-cita kamu untuk
    bila masanya untuk belajar, beriadah, berehat              menjadi doktor akan menjadi kenyataan.
    dan tidur. Dengan cara ini, saya dapat menggunakan       Azlina: Terima kasih.

								
To top