PELAN TINDAKAN SUKAN NRE 2015 ACARA FUTSAL LELAKI PENGURUS by mercy2beans118

VIEWS: 37 PAGES: 2

									                   PELAN TINDAKAN SUKAN NRE 2015
                     ACARA : FUTSAL LELAKI

               PENGURUS PASUKAN : MUHAMAD MUSTAFA HASHIM

 ACARA        AKTIVITI                      TINDAKAN
                           Berterusan              Jangka Panjang

Futsal Lelaki  1.Benchmark:      Mendapatkan khidmat nasihat dari
          Jps         pasukan-pasukan yang berjaya
          MAKSAK

                    Sediakan tempat, peralatan
        2. Kemudahan
                    Masuk pertandingan terbuka       Mengikuti setiap pertandingan yang di
        3. Pendedahan                          anjurkan oleh MAKSAK dan terbuka

                    Memberikan input kepada pemain-pemain  Mengekalkan pemain untuk mendapatkan
        4. Teori/ knowledge   yang terpilih dengan lebih mendalam   persefahaman yang lebih baik

                    Mendapatkan khidmat jurulatih
        5. Coaching       professional.              Mengekalkan jurulatih yang telah dipilih
                                        bagi mendapatkan prestasi yang terbaik
                    Harian, mingguan, bulanan, intensive
        6. Latihan                           Sentiasa mengadakan latihan setiap
                                        minggu

								
To top