Facultatea de Litere si Arte a Universitatii Lucian Blaga

Document Sample
Facultatea de Litere si Arte a Universitatii Lucian Blaga Powered By Docstoc
					Facultatea de Litere si Arte a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu organizeaza Concurs de admitere la
specializarile:

- Biblioteconomie si stiinta informarii - studii universitare de licenta, 6 semestre, taxa de scolarizare 1800
lei / an universitar (platibili in trei rate)
- Profesor documentarist - studii universitare de masterat, 4 semestre, taxa de scolarizare 2000 lei / an
universitar (platibili in trei rate).

Perioada de inscriere la Concursul de admitere este cuprinsa intre 1 si 11 septembrie a.c., de luni pana
vineri, intre orele 8:30 si 15:00.

Pentru admiterea la studiile universitare de licenta se iau in considerare media la Limba si literatura romana
din anii de liceu (75% din media de admitere) si media Examenului de Bacalaureat (25% din media de
admitere).
Pentru studiile universitare de masterat se organizeaza proba scrisa in data de 12 septembrie a.c.;
tematica si bibliografia pentru proba scrisa pot fi consultate la adresa
http://litere.ulbsibiu.ro/admitere/2009/master/m_profdoc.pdf.
Lista actelor necesare pentru inscrierea la Concursul de admitere poate fi gasita la adresa web
http://litere.ulbsibiu.ro/index.php/admitere2009.

Programele de studiu prezentate sunt organizate in conformitate cu Declaratia de la Bologna, Legea
invatamantului si Metodologia ARACIS (programele de studiu sunt acreditate de catre ARACIS),
absolventii acestor specializari avand posibilitatea sa ocupe functii de bibliotecar, documentarist, profesor
documentarist.

Mai multe informatii legate de aceste programe de studiu pot fi obtinute de pe pagina web a facultatii
(http://litere.ulbsibiu.ro/index.php/specializri), sau la tel. 0269/215556 (Secretariatul Facultatii de Litere
si Arte). Persoana de contact: lector univ. dr. Silviu Bors, 0744375484, silviubors@yahoo.com,
silviu.bors@ulbsibiu.ro.

Sef de catedra, conf. univ. dr. Mirela Ocinic

Decan, conf. univ. dr. Alexandra Mitrea