UYGUNLUK SERTİFİKASI DECLARATION of CONFORMITY

Document Sample
UYGUNLUK SERTİFİKASI DECLARATION of CONFORMITY Powered By Docstoc
					UYGUNLUK SERTİFİKASI /DECLARATION of CONFORMITY


          Basınçlı Kaplar direktifi 97/23/EC’e göre / According to Directive 97/23/EC
                    Basınçlı Ekipman için / For a Pressure Equipment


                Üreticinin Adı ve Adresi / Name and Address of The Manufacturer
               GEDİK DÖKÜM VE VANA SAN.TİC.A.Ş.
                             Yayalar Cad. No:78 Pendik
                             34916 – İstanbul / TURKEI
           Tip                 Vana ve Armatür                Anma Çapı (DN)
           Type                Valve and Armature                Nominal Size
                                                       (DN)
                          Yaylı Emniyet Ventili- TK / OK
          TEV -700           Spring Loaded Safety Valves – FL / PL             15-100
                         Ağırlıklı Emniyet Ventili- TK / OK
          TEV -750           Weight Loaded Safety Valves – FL / PL             15-100
        Basınçlı cihazın tanımı/Description of the pressure equipment

  Modül /      Uygunluk Değerlendirme       EC- Tasarım İnceleme    EC- Uygunluk    Uygulanan standart ve    Yetkili Firma
  Kategori         Prosedürleri         Sertifika Numarası    Sertifika Numarası  teknik spesifikasyonlar   Engaged Notified
  Module /    Conformity Assessment Procedures      EC-Design       EC-Certificate of  Applied standarts and     Bodies
  Categori                       Examination Certificate  Conformity Number  technical specifications
                                  No
  H1 / IV     Tasarım İncelemesi ile Tam Kalite                             EN 12516-3      DEKRA TESTING
                 Güvencesi           172058160      Z-D-012-04439/07      EN 12516-4       & INSPECTION
          Full Quality Assurance with Design                                          GMBH
                Examination


DEKRA TESTING & INSPECTION GMBH / Stuttgart
Tanımlama numarası / Identification number : 0685
Sertifalandıran kuruluşun adı ve adresi / Name and address of the notified body (monitoring a.m. conformity assessment procedures)

                    herewith declares, that the pressure equipment;
               Tanımlama / Description                  Özellikler / Properties
         Sipariş No / Order No                            …………..
         Anma Çapı / Nominal Size (DN)                         DN .....
         Şarj No / Charge No                              ……
         Üretim Yılı / Year of Manufacturing                       …….
         İzinverilen max. / min. Sıcaklık                     -10 °C - + 300 °C
         Allowable max./min. temperature
         Test Basıncı/ Test Pressure PT:                        PN x 1,5
         Ayar Basıncı / Set Pressure                          …… Bar
         T. Resim No / Drawing No                           ………..
         Test Ortamı / Testfluid                           Su / Water
         İlgili Test Standardı / Test Standard                   EN 12266 -1 /-2
         Test Sıklığı / Frequecy of test                        % 100
         Adet / Unit in Party                              …....
14-08-2007
Tarih / Date                 Üretici Kaşesi / Manufacturer Stamp                    Yetkili / Authorized Subscriber

				
DOCUMENT INFO