CANLI HAYVANLARIN İHRACATI İÇİN ORİJİN VE VETERİNER SAĞLIK

Document Sample
CANLI HAYVANLARIN İHRACATI İÇİN ORİJİN VE VETERİNER SAĞLIK Powered By Docstoc
					                                                                                    ASIL / Original
                                T.C.
                       TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                  Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs
                       Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
                      General Directorate of Protection and Control
                  CANLI HAYVANLARIN İHRACATI İÇİN
                ORİJİN VE VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI
                VETERINARY HEALTH AND ORIGIN CERTIFICATE
                    FOR EXPORT OF LIVE ANIMALS
Menşe Ülke/Country of Origin
                                                     Sertifika
                                                     Certificate

                                                     Tarih/Date         :
Gideceği Ülke/Country of Destination
                                                     Yer (İl, İlçe)   :
                                                     Place
                                                     (Province,District)

İhracatçının Adı ve Adresi/Name and Address of Exporter                    İthalatçının Adı ve Adresi/Name and Address of Importer
Nakil Aracı Tipi ve Araçla İlgili Bilgiler/Type of Transportation Vehicle and Information on the VehicleCanlı Hayvanlara Uygulanan Koruyucu Aşılar ve Testler: Prophylactic Vaccines and Tests Applied to Live AnimalsHayvanın Nevi ve Irkı              Hayvanların Adedi            Miktarı (kg)       Numarası        Yaşı    Adı
Species and Breed of Animals           Number of Animals            Quantity (kg)      Number         Age    NameMarka/Mark :
Hudut Geçit Mevkii/Frotier Place of Passage:
Tamamlayıcı bilgiler/Supplementary Notes:
Hayvanların Menşe Yeri (İl, İlçe)/Place of Origin of Animals (Province,District)
Resmi Mühür:                           Hükümet Veteriner Hekimi (Adı, Soyadı, Sicil No. ve İmzası)
Official Seal                           Signature of the Government Veterinarian (Name, Surname, Register No. and Signature)
  Arka sayfadaki şartlar ve bilgiler bu veteriner sertifikasının ayrılmaz ekidir. / The conditions and information overleaf are an inseparable part of this veterinary certificate.


                                         Sayfa/Page 1/2
                                                                                    SURET/ Copy
                                T.C.
                       TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                  Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs
                       Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
                      General Directorate of Protection and Control
                  CANLI HAYVANLARIN İHRACATI İÇİN
                ORİJİN VE VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI
                VETERINARY HEALTH AND ORIGIN CERTIFICATE
                    FOR EXPORT OF LIVE ANIMALS
Menşe Ülke/Country of Origin
                                                     Sertifika
                                                     Certificate

                                                     Tarih/Date         :
Gideceği Ülke/Country of Destination
                                                     Yer (İl, İlçe)   :
                                                     Place
                                                     (Province,District)

İhracatçının Adı ve Adresi/Name and Address of Exporter                    İthalatçının Adı ve Adresi/Name and Address of Importer
Nakil Aracı Tipi ve Araçla İlgili Bilgiler/Type of Transportation Vehicle and Information on the VehicleCanlı Hayvanlara Uygulanan Koruyucu Aşılar ve Testler: Prophylactic Vaccines and Tests Applied to Live AnimalsHayvanın Nevi ve Irkı              Hayvanların Adedi            Miktarı (kg)       Numarası        Yaşı    Adı
Species and Breed of Animals           Number of Animals            Quantity (kg)      Number         Age    NameMarka/Mark :
Hudut Geçit Mevkii/Frotier Place of Passage:
Tamamlayıcı bilgiler/Supplementary Notes:
Hayvanların Menşe Yeri (İl, İlçe)/Place of Origin of Animals (Province,District)
Resmi Mühür:                           Hükümet Veteriner Hekimi (Adı, Soyadı, Sicil No. ve İmzası)
Official Seal                           Signature of the Government Veterinarian (Name, Surname, Register No. and Signature)
  Arka sayfadaki şartlar ve bilgiler bu veteriner sertifikasının ayrılmaz ekidir. / The conditions and information overleaf are an inseparable part of this veterinary certificate.


                                         Sayfa/Page 1/2
Ben, bu Veteriner Sağlık ve Orijin Sertifikasını imzalayan Hükümet Veteriner Hekimi olarak onaylarım
ki:
I, signed this Veterinary Health and Orijgin Certificate as a Government Veterinarian hereby certify that.
1. İhraç edilecek hayvanlar sevk esnasında klinik olarak muayene edildiler ve bulaşıcı hastalıklardan ve Dünya
  Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın (OIE) A listesinde belirtilen hastalıklardan ari bulundular.
  The animals to be exported have clinically been examined at the time of dispatch and found to be free from contagious
  diseases and those diaseases mentioned in the list A of the World Organization for Animal Health (OIE).
2. İhraç edilecek hayvanlar klinik olarak dış parazitlerden ari ve nakil için uygun bulundular.
  The animals to be exported have clinically been found to be free from ectoparasites ant fit for transportation.
3. En iyi bilgilerime göre ihraç edilecek hayvanlar ihracattan önceki en az 6 ay süresince veya 6 aylık yaştan genç
  hayvanlar durumunda, doğduklarından beri herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanmamışlardır.
  To best of my knowledge, the animals to be exported have not been contracted to any contagious diseases during at least
  6 months prior to export or, in case they are younger than 6 months of age, since their birth.
4. Damızlık hayvanlar ihracattan önceki 12 ay içinde, Tuberculosis, Brucellosis, Lökosis, Paratuberculosis, Lept-
  ospirosis, Vibrio foetus ve Tichomoniasis hastalıklarından klinik olarak ari sürülerden seçilmişlerdir.
  The breeding animals to be exported have been selected from the herds which have been clinically free from Tubercu-
  losis, Brucellosis, Leukosis, Paratuberculosis, Leptospirosis, Vibrio foetus and Tichomoniasis during the last 12 months
  prior to export.
5. İhraç edilecek hayvanlar ihracattan önceki son 6 ay süresince menşeinde Sığır Vebası ve Şap hastalığının
  görülmediği yerlerden veya 30 km. çevresindeki sahalarda bu hastalıkların görülmediği çiftliklerden temin
  edilmiştir.
  The animals to exported have been obtained either from the places of origin where Rinderpest and Foot and Mouth Dis-
  ease have not occurred or the forms with surrounding areas of a radius of 30 kms. where these diseases have not occurred
  during the last 6 months prior to export.
6. İhraç edilecek hayvanların temin edildiği menşe yerlerinde veya çiftliklerin 20 km. çevresindeki sahalarda ihra-
  cattan önceki son 60 gün süresince Çiçek ve Antraks hastalığı görülmemiştir.
  Neither has Pox nor Anthrax been observed during the last 60 days prior to export in the places of origin or in the farms
  with surrounding areas of a radius of 20 kms. where the animals to be exported have been obtained.
7. İhraç edilecek tektırnaklı hayvanlar, ihracattan önceki son 6 ay süresince 20 km. çevresindeki sahalarda durin, at
  vebası ve ruam hastalıklarının görülmediği yerlerden seçilmiştir.
  The Equidae animals to be exported have been selected from the places with surrounding areas of a radius of 20 kms.
  where dourine, horse sickness and glanders have not been observed during the last 6 months prior to export.
8. İhraç edilecek kümes hayvanları, ihracattan önceki son 40 gün süresince 20 km. çevresindeki sahalarda New-
  castle disease, Avian İnfluenza, Pullorum, Fowl Pox, Marek, Enfeksiyöz Laryngotracheitis ve Ensefalomiyelitis
  hastalıklarının görülmediği kümeslerden seçilmiştir.
  The poultry animals to be exported have been selected from the poultry farms with surrounding areas of a radius of 20
  kms. where Newcastle disease, Avian İnfluenza, Pullorum, Fowl pox, Marek’s Disease, Infectiouse Laryngotracheitis and
  Encephalomyelitis have not occurred during the last 40 days prior to export.
9. Nakil vasıtaları sevk öncesinde temizlenmiş ve ruhsatlı bir dezenfektanla dezenfekte edilmiştir.
  Vehicles of transportation have been cleansed and disinfected with an officially approved disinfectant prior to dispatch.
                            Sayfa/Page 2/2
                                                                ASIL/Original
                            T.C.
                   TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
               Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs
                    Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
                  General Directorate of Protection and Control
           DERİ-YÜN ve İNSAN GIDASI OLARAK
        KULLANILMAYAN HAYVAN MADDELERİ İÇİN
        ULUSLARARASI ORİJİN ve SAĞLIK SERTİFİKASI
     INTERNATIONAL CERTIFICATE OF ORIGIN and HEALTH FOR SKIN
      WOOL and THE OTHER NOT ALIMENTARY ANIMAL PRODUCT
Yer (İl, İlçe)/Place (Province, District)                            Sertifika No / Certificate NumberÜrünün/Product’s:
Menşei/Origin

Cinsi/Species

Ambalaj Şekli/Packing Material

Koli Sayısı/Number of Packing

Brüt kg./Total kg.

Net kg./Net kg.

İhracatçı (Adı, Adresi)
Exporter (Name and Address)


Gideceği Ülke/Country of Destination
Malın Alıcısı (Adı, Adresi)
Importer (Name and Address


Nakil Aracı Tipi ve Araçla İlgili Bilgiler/
Type of Transportation Vehicle and Information on the Vehicle
Yukarıda belirtilen ürünler, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın (OIE) A listesinde belirtilen hastalıklardan ari olan bölgeler-
         deki hayvanlardan elde edilmiş ve hiçbir bulaşıcı hayvan hastalığı etkeni taşımamaktadırlar.
The above mentioned animal products have been obtained from the animals where the regions are free from the diseases and those disease men-
       tioned in the list A of the World Organization for Animal Health (OIE) do not have any contagious animal diseas.
Resmi Mühür:                   Hükümet Veteriner Hekimi (Adı, Soyadı, Sicil No. ve İmzası)
Official Seal                   Signature of the Government Veterinarian (Name, Surname, Register No. and Signature)
                                Sayfa/Page 1/1
                                                                SURET/Copy
                            T.C.
                   TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
               Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs
                    Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
                  General Directorate of Protection and Control
           DERİ-YÜN ve İNSAN GIDASI OLARAK
        KULLANILMAYAN HAYVAN MADDELERİ İÇİN
        ULUSLARARASI ORİJİN ve SAĞLIK SERTİFİKASI
     INTERNATIONAL CERTIFICATE OF ORIGIN and HEALTH FOR SKIN
      WOOL and THE OTHER NOT ALIMENTARY ANIMAL PRODUCT
Yer (İl, İlçe)/Place (Province, District)                            Sertifika / CertificateÜrünün/Product’s:
Menşei/Origin

Cinsi/Species

Ambalaj Şekli/Packing Material

Koli Sayısı/Number of Packing

Brüt kg./Total kg.

Net kg./Net kg.

İhracatçı (Adı, Adresi)
Exporter (Name and Address)


Gideceği Ülke/Country of Destination
Malın Alıcısı (Adı, Adresi)
Importer (Name and Address


Nakil Aracı Tipi ve Araçla İlgili Bilgiler/
Type of Transportation Vehicle and Information on the Vehicle
Yukarıda belirtilen ürünler, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın (OIE) A listesinde belirtilen hastalıklardan ari olan bölgeler-
         deki hayvanlardan elde edilmiş ve hiçbir bulaşıcı hayvan hastalığı etkeni taşımamaktadırlar.
The above mentioned animal products have been obtained from the animals where the regions are free from the diseases and those disease men-
       tioned in the list A of the World Organization for Animal Health (OIE) do not have any contagious animal diseas.
Resmi Mühür:                   Hükümet Veteriner Hekimi (Adı, Soyadı, Sicil No. ve İmzası)
Official Seal                   Signature of the Government Veterinarian (Name, Surname, Register No. and Signature)
                                Sayfa/Page 1/1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:246
posted:1/11/2010
language:Turkish
pages:5