02. Cuprins

Document Sample
02. Cuprins Powered By Docstoc
					CUPRINS
Cuvînt înainte ...........................................7 Tabel cronologic ........................................10 Bibliografie critică ......................................19 Notă asupra ediţiei .....................................23 EVARISTO CARRIEGO (1930) ...........................25 Prezentare .........................................27 Prolog .............................................31 Lămurire ...........................................32 L Palermo din Buenos Aires.............................33 IL O viaţă a lui Evaristo Carriego.........................42 HI. Liturghii eretice .....................................52 IV. Cîntecul cartierului ..................................62 V. Un posibil rezumat ..................................76 VL Pagini complementare.................................78 L La capitolul al doilea...............................78 E La capitolul al patrulea: Trucul..........................79 VE Inscripţiile pe căru|e ..................................83 VEL Istorii despre călăreţi ..................................87 DC Pumnalul............................................91 X. Prolog la o ediţie a poeziilor complete ale lui Evaristo Carriego...............................92 XL Istoria tansoului......................................94 Tangoul stîmitor de gîlcevi............................96 Un mister parţial .....................................98 Cuvintele............................................99 Cultul vitejiei .......................................102 XE Două scrisori...................................106 ISTORIA UNIVERSALĂ A INFAMIEI (1935)..............109 Prezentare........................................110 Prolog la întîia edi;ie ................................113 Prolog la ediţia din 1954 .............................114 înspăimîntătorul mîntuitor Lazarus Morell................116 Cauza străbună...............................116 Locul.......................................116 Oamenii ....................................117

373 Omul ......................................118 Metoda .....................................119 Libertatea finală..............................120 întrerupere..................................122 Neadevăratul impostor Tom Castro .....................123 Idolatrizatul om mort..........................124 Virtuţile nepotrivirii ...........................124 întîlnirea....................................125 Ad Majorem Dei Gloriam.......................126 Trăsura ..................................... 127 Spectrul.....................................127 Văduva Ching, pirata ................................129 Anii de ucenicie..............................130 Comanda....................................130 Vorbeşte Kia-King, tînărul împărat ...............131 Ţărmurile înspăimîntate........................132 Dragonul şi vulpea............................133 Apoteoza....................................133 Furnizorul de nedreptăţi Monk Eastman .................134 Cei din America aceasta .......................134 Cei din cealaltă...............................134 Eroul......................................135 Puterea .....................................136 Bătălia din Rivington..........................137 Neînţelegătorii ...............................138

Eastman împotriva Germaniei ...................138 Misteriosul, logicul sfîrşit ......................139 Dezinteresatul asasin Bill Harrigan .....................140 Starea larvară................................140 Go West! ...................................141 Omorîrea unui mexican ........................141 Morţi fără rost ...............................142 Necuviinciosul maestru de ceremonii Kotsuke' no Suke .....144 Panglica dezlegată ............................144 Simulatorul infamiei...........................145 Cicatricea ...................................146 Mărturia ....................................147 Băiatul din Satsuma...........................148 Profetul mincinos Hakim din Merv .....................149 Hlamida purpurie.............................149 Taurul......................................150 Leopardul ..................................151 Profetul învăluit ..............................151 Oglinzile abominabile .........................152 Chipul .....................................153 Omul din colţul străzii roşietice.......................155 Etcaetera ..........................................162 Un teolo2 în moarte...........................162 374 Sala statuilor ................................163 Istoria celor doi care au visat ...................165 Vrăjitorul amînat .............................166 Oglinda de cerneală ...........................169 Un dublu al lui Mahoma .......................171 Surse .............................................172 ISTORIA ETERNITĂŢII (1936) ..........................173 Prezentare ....................................175 Prolog .......................................178 Istoria eternităţii ....................................179 Kcnningar .........................................197 Metafora..........................................212 Doctrina ciclurilor...................................216 Timpul circular.....................................226 Traducătorii celor O mie şi una de nopţi ...............230 1. Căpilanul Burton ...........................230 1 Doctor Mardms............................241 3. Enno Littmann .............................246 Două note .........................................250 Apropierea de Almotâsim ......................250 Arta de a insulta..............................255 FICŢIUNI (1944)......................................261 Prezentare ....................................263 Grădina potecilor ce se bifurcă (1941).................'... 265 Prolog .......................................266 T16n, Uqbar, Orbis Tcrtius ............................267 Picrrc Mcnard, autorul lui Don Quijate ..................281 Ruinuriic circulare ..................................289 Loteria din Babilonia ................................294 Cercetarea operei lui Hcrbcrt Quain.....................299 Biblioteca Babei ....................................304 Grădina potecilor ce se bifurcă.........................311 Artificii (1944)........................................321 Prolog .......................................322 Funcs cel ce nu uită .................................324 Forma spadei.......................................331

Tema trădătorului şi a eroului .........................336 Moartea şi busola ..................................340 Miracolul secret.....................................350 Trei versiuni ale lui Iuda .............................356 Sfîrşitul ...........................................361 Secta Fenix........................................364 Sudul............................................367


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5
posted:1/11/2010
language:Romanian
pages:3