VLC

Document Sample
VLC Powered By Docstoc
					Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

1

39C0001

municipiul RÂMNICU VÂLCEA
str. Ştirbei Vodă nr. 18

Casa memorială „Anton Pann”; sec. XVIII

VERIFICAT: DIRECŢIA MONUMENTELOR ISTORICE Director: Arh. Dan NICOLAE Serv. Evidenţă: Arh. Ilona CSORTAN Arh. Ileana ZBÎRNEA 10.01.2010 Tehnoredactare: CIMEC

ELABORATOR/CORECTOR: INSPECTORATUL JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ Consilier şef: Augustina Sanda CONSTANTINESCU Responsabil lucrare:

COLABORATOR/CORECTOR: O.J.P.C.N. VÂLCEA

Director:

Arhitect:

Lista monumentelor istorice – jud. Vâlcea

[Lista 3]

pag. 1 din 1


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:22
posted:1/10/2010
language:Romanian
pages:1