NTC by Oane

VIEWS: 31 PAGES: 1

									Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

1

28C0003 sat GRUMĂZEŞTI, com. GRUMĂZEŞTI

Casa entomolog Aristide Caradja; 1896

2 3 4

5

6

28C0004 localitatea HUMULEŞTI, oraş TÂRGUNEAMŢ Casa Ion Creangă; 1833 28C0001 municipiul PIATRA NEAMŢ str. Margaretelor nr. 7 Casa E.M. Brudariu; 1898 28C0006 municipiul ROMAN str. Ionescu Ion, de la Brad nr. 8 [Adresa Casa Ion Ionescu de la Brad; sf. veche: str. Bradului nr. 2] sec. XIX 28C0007 oraş TÂRGU NEAMŢ str. Ştefan cel Mare nr. 18 Casa Veronica Micle; 1834, transf. 1978 28C0005 sat VÂNĂTORI-NEAMŢ, com. VÂNĂTORI-NEAMŢ Casa Mihail Sadoveanu; sf. sec. XIX


								
To top