CTA

Document Sample
CTA Powered By Docstoc
					Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

1

14A0269

sat 2 MAI, com. LIMANU
în grădina CAP, în partea de NV a satului

Aşezare greco-romană; Epoca romano-bizantină, sec. IV VI Locuire greco - romană; Epoca romană, sec. III a. Chr. - sec. III p. Chr. Tumuli antici; Latene, sec. IV III a. Chr. Aşezare; Epoca romană Aşezare; Epoca medievală timpurie, cultura Dridu, sec. VIII - X Aşezare; Epoca romană, sec. II IV Aşezare; Epoca greco-romană, sec. III a. Chr. - sec. VI p. Chr. Ansamblu tumuli; Epoca Latene, sec. IV a. Chr. - sec. III p. Chr. Termele cetăţii; Epoca romană, sec. I Locuinţe extramurale; Epoca romană, sec. I Monumentul triumfal Tropaeum Traiani (zona extramuros a părţii de vest); Epoca romană, sec. II Tumul roman; Epoca romană, sec. II Altarul roman de la Adamclisi; Epoca romană, sec. II

2

14A0267

sat 2 MAI, com. LIMANU
la NV de sat

3

14A0268

sat 2 MAI, com. LIMANU
la SV de sat

4

14A0265

sat 23 AUGUST [fost sat TATLAGEAC], com. 23 AUGUST
la capătul V al lacului Tatlageac, pe ambele versante ale văii

5

14A0264

sat 23 AUGUST [fost sat TATLAGEAC], com. 23 AUGUST
pe malul de N al lacului Tatlageacul Mare şi malul mării

6

14A0266

sat 23 AUGUST [fost sat TATLAGEAC], com. 23 AUGUST
pe o mică peninsulă pe latura de SV a lacului Tatlageacul Mare

7

14A0032

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
în perimetrul agricol al comunei

8

14A0031

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
între cetate şi şoseaua naţională Constanţa - Ostrov

9

14A0022

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
la 1,5 km NE de DN 3

10

14A0023

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
la 100 m N de monumentul triumfal

11

14A0024

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
la 200 m E de monumentul triumfal

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

12

14A0021

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
la 400 m N de sat, pe Valea Urluia

Cetatea Tropaeum Traiani; Epoca romană şi romanobizantină, sec. II - VII Localitatea romană Tropaeum Traiani; Epoca romană şi romano-bizantină, sec. II VII Necropolă; Latene, cultura dacică, sec. V - IV a. Chr. Apeductul de la Şipote; Epoca romană, sec. IV Ansamblu de apeducte; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. VIII - X Necropolă paleocreştină; Epoca romano-bizantină, sec. V VI; cult paleocreştin Basilica

13

14A0025

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
la intersecţia DN 3 cu aleea spre Monumentul Triumfal, pe şoseaua naţională

14

14A0028

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
la marginea de S a satului

15

14A0029

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
pe coasta de S a dealului ce uneşte satul, spre N, începând de la cişmeaua satului

16

14A0030

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
pe dealul de la E de cetate

17

14A0027

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
pe dealul de la N de cetate

18

14A0026

sat ADAMCLISI, com. ADAMCLISI
pe versantul cuprins între DN 3 şi latura de Aşezare; Epoca medievală SV a cetăţii, în marginea satului timpurie

19

14A0034

sat AGIGEA, com. AGIGEA
de-a lungul Canalului Dunăre - Marea Ansamblu tumuli; Latene, sec. Neagră, la cca. 500 m SE de sat Lazu, 200 III - I a. Chr. m V de lacul Agigea, între acestea şi valea aflată la S de şoseaua Constanţa Mangalia

20

14A0036

sat AGIGEA, com. AGIGEA
în N canalului, în zona staţiei de ascultare radio

Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - XI Aşezare; Epoca elenistică, sec. III - I a. Chr. Aşezare; Epoca romană, sec. I a. Chr. Aşezare; Neolitic Aşezare; Latene Aşezare; Epoca romană Aşezare; Epoca medievală timpurie Tumuli; Epoca Latene, sec. IV II a. Chr.

21

14A0033

sat AGIGEA, com. AGIGEA
la cca. 500 m V de moară de măcinat scoici

22

14A0035

sat AGIGEA, com. AGIGEA
pe valea actuală a localităţii

23

14A0041

sat ALBEŞTI, com. ALBEŞTI
în perimetrul agricol al comunei

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

24

14A0042

sat ALBEŞTI, com. ALBEŞTI
la 600 m E de aşezarea Albeşti, pe o suprafaţă de 800 mp

Zonă de sanctuar; Latene, sec. IV - III a. Chr. Aşezare fortificată; Epoca elenistică, sec. IV a. Chr. sec. I p. Chr. Aşezare fortificată; Epoca romană, sec. I - II Fortificaţie; Epoca elenistică, sec. IV - I a. Chr. Villa rustica; Epoca romană, sec. II - IV Aşezare; Epoca romană, sec. II IV

25

14A0043

sat ALBEŞTI, com. ALBEŞTI
la intrarea în sat dinspre Mangalia, la NE de şosea

26

14A0044

sat ALBEŞTI, com. ALBEŞTI
la S de cartierul tătăresc

27

14A0040

sat ALBEŞTI, com. ALBEŞTI
pe platoul situat la 500 m S de sat

28

14A0038

sat ALBEŞTI, com. ALBEŞTI
„ Căscaia”, în rezervaţia naturală Hagieni, Aşezare fortificată; Epoca la 2,5 km SE de sat elenistică, cultura greacă,

sec. IV - I a. Chr. 29 14A0039 sat ALBEŞTI, com. ALBEŞTI
„ Dealul Albeşti”, la cca. 2 km V de sat

Fortificaţie; Epoca elenistică, cultura Albeşti II, sec. IV - I a. Chr. Aşezare fortificată; Epoca elenistică, cultura Albeşti I, sec. IV - II a. Chr. Tumuli; Epoca romană, sec. I III

30

14A0037

sat ALBEŞTI, com. ALBEŞTI
„ La Cetate”, la 2 km SV de sat

31

14A0045

sat ALIMAN, com. ALIMAN
în perimetrul întregii comune

32

14A0046

oraş BASARABI
„ Dealul Tibişir”, pe versantul de N, la Ansamblu rupestru; Epoca 500 m SV faţă de biserica satului, pe malul medievală timpurie, sec. X de S al canalului Dunăre - Marea Neagră XI

Biserică; cult ortodox Morminte Încăpere Galerie 33 14A0048 sat BĂLTĂGEŞTI, com. CRUCEA
în vatra satului

Necropolă; Latene, sec. IV - III a. Chr. Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - III Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - III Tumuli; Epoca romană, sec. I III

34

14A0047

sat BĂLTĂGEŞTI, com. CRUCEA
la marginea satului, la întretăierea drumurilor romane Capidava - Tomis şi Capidava - Histria

35

14A0049

sat BĂNEASA, com. BĂNEASA
intravilan

36

14A0051

sat BĂNEASA, com. BĂNEASA
în perimetrul agricol al comunei

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

37

14A0050

sat BĂNEASA, com. BĂNEASA
în vatra satului

Cimitir; Latene, sec. IV - III a. Chr.; cult ortodox Necropolă; Latene, cultura geto dacică, sec. IV a. Chr. Tumuli Necropolă; Latene timpuriu, cultura geto - dacică, sec. VI - V a. Chr. Aşezare; Epoca romană, cultura dacică, sec. I - III Necropolă; Latene, cultura geto dacică, sec. V - IV a. Chr.

38

14A0054

sat BUGEAC, com. OSTROV
în NE satului, între DN 3 şi braţul Ostrov, la km 118,8

39 40

14A0055 14A0053

sat BUGEAC, com. OSTROV
pe un aliniament care porneşte din apropierea cimitirului

sat BUGEAC, com. OSTROV
„ Canara”, la 1,5 km SV de marginea satului, pe malul de N al lacului

41

14A0056

sat BUGEAC, com. OSTROV
„ Ceairul lui Marinciu”, pe malul lacului Bugeac, la 4 km SV de sat

42

14A0052

sat BUGEAC, com. OSTROV
„ Gheţărie”, la extremitatea de SV a satului, pe malul lacului

43

14A0058

sat CANLIA, com. LIPNIŢA
în partea de NE a insulei Păcuiul lui Soare Cetatea bizantină Păcuiul lui

Soare; Epoca romano bizantină, sec. X - XI; sec. XIII - XV 44 14A0057 sat CANLIA, com. LIPNIŢA
„ Gura Canliei”, pe ambii versanţi ai Aşezare; Hallstatt promontoriilor dinspre Dunăre ai Dealului Aşezare; Latene, cultura geto Uscat şi Ghivizlicul Mare dacică

Aşezare; Epoca romană, sec. I II Necropolă de înhumaţie şi incineraţie; Epoca romană, sec. I - II Aşezare; Epoca medievală timpurie 45 14A0062 sat CAPIDAVA, com. TOPALU
în partea de SE a cetăţii, peste zona termelor romane

Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. VIII Cetatea Capidava; Epoca romană, sec. II - VII Aşezare civilă; Epoca romană, sec. II - VII Aşezare civilă; Epoca medievală timpurie, sec. VIII - XI Cetatea Capidava; Epoca medievală timpurie, sec. VIII - XI Aşezare; Hallstatt Aşezare; Latene, cultura geto dacică, sec. V - II a. Chr.

46

14A0059

sat CAPIDAVA, com. TOPALU
la marginea de V a satului

47

14A0063

sat CAPIDAVA, com. TOPALU
la V de cetate, în curbura traseului Dunării, sub malul înalt

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

48

14A0060

sat CAPIDAVA, com. TOPALU
„ La Grajduri”, la 500 m NE de cetatea Capidava

Necropolă plană; Epoca medievală timpurie, sec. IV XI Necropolă tumulară; Epoca medievală timpurie, sec. IV XI Villa rustica; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Hallstatt, sec. V - IV a. Chr. Aşezare; Epoca elenistică, sec. III - I î. H. Aşezare; Neolitic, mil. IV a. Chr. Urme de locuire; Epoca medievală timpurie, sec. IX XII Amfiteatru natural; Epoca romană, sec. II - III bizantină, sec. IV - VI

49

14A0061

sat CAPIDAVA, com. TOPALU
„ Vlah - Canara”, la 1,5 km NE de cetatea Capidava

50

14A0066

sat CASIAN, com. TÂRGUSOR
lângă terasa Casimcei, la 1 km de sat

51

14A0068

sat CASIAN, com. TÂRGUSOR
pe malul stâng al Casimcei, la 2 km E-SE de satul Cheia

52

14A0065

sat CASIAN, com. TÂRGUSOR
pe malul stâng al Casimcei, la 600 m SE de podul de cale ferată de la Casian

53

14A0067

sat CASIAN, com. TÂRGUSOR
„ Peştera Casian”

54

14A0064

sat CASIAN, com. TÂRGUŞOR
la 1,5 km SV de sat

55

14A0069

sat CASICEA, com. COMANA
în N satului, la cca. 2 km de sat, pe un deal Aşezare; Epoca romano-

56 57

14A0072 14A0070

sat CASIMCEA, com. PANTELIMON
în perimetrul întregii localităţi

Tumuli; Epoca antică Urme de locuire; Neolitic, mil. IV a. Chr. Urme de locuire; Epoca romană Urme de locuire; Epoca medievală, sec. XVIII Aşezare; Epoca romană, sec. I III Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. IX - X Fortificaţie; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Tumuli; Epoca antică Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - III

sat CASIMCEA, com. PANTELIMON
„ Colţarii Mari”, în vatra satului

58

14A0071

sat CASIMCEA, com. PANTELIMON
„ Dealul Lexanului”, la NE de Casimcea

59

14A0077

sat CASTELU, com. CASTELU
în incinta SMA - ului

60

14A0073

sat CASTELU, com. CASTELU
în marginea de SE a satului

61 62

14A0075 14A0074

sat CASTELU, com. CASTELU
în perimetrul întregii comune

sat CASTELU, com. CASTELU
la 300 m E de sat

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

63

14A0076

sat CASTELU, com. CASTELU
„ Coada Malului”, în partea de SE a comunei, pe terasa de N a Văii Carasu

Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - X Necropola cetăţii Axiopolis; Epoca romano-bizantină, sec. VI - VII Tumul Val de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI

64

14A0079

oraş CERNAVODĂ
la 4,5 km S pe şoseaua Cernavodă Cochirleni şi la 70 m V de şosea

65

14A0020_1 oraş CERNAVODĂ
până în dreptul insulei Hinog şi a Cetăţii Axiopolis de pe malul Dunării, la S de oraşul Cernavodă

66

14A0078

oraş CERNAVODĂ
„ Dealul Sofia”, începînd de la 100 m V Aşezare; Perioada de tranziţie la de Primăria oraşului până la malul Dunării epoca bronzului, cultura

Cernavodă, fazele I, II, III 67 14A0080 oraş CERNAVODĂ
„ Hinog”, la 3 km S de Cernavodă, în faţa insulei Hinog, pe malul drept al Dunării

Cetatea Axiopolis; Latene, Epoca bizantină, sec. IV a. Chr. - sec. VII Cetatea Hâsarlâc; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Urme de locuire; Paleolitic Urme de locuire; Neolitic Aşezare; Epoca bronzului târziu, cultura Coslogeni, sec. XIII XI a. Chr. Aşezare rurală; Epoca romană timpurie, sec. I - III Ansamblu tumuli; Epoca antică Valul mic de pământ; Epoca romană, sec. VI Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - III

68

14A0081

sat CETATEA, com. DOBROMIR
intravilan

69

14A0082

sat CHEIA, com. TÂRGUŞOR
„ La Izvor”, la confluenţa pârâului Ghelengic cu râul Casimcea, la 1 km SV de sat

70

14A0083

sat CHIRNOGENI, com. CHIRNOGENI
„ Dealul Chirnogeni”, la NE de sat, lângă staţia de pompare

71

14A0084

sat CIOBANU, com. CIOBANU
intravilan şi la V de sat

72 73

14A0085

sat CIOCÂRLIA, com. CIOCÂRLIA
în perimetrul comunei

14A0018_1 sat CIOCÂRLIA DE SUS, com. CIOCÂRLIA
la 3 km NE de sat

74

14A0086

sat COBADIN, com. COBADIN

75

14A0087

sat COCHIRLENI, com. RASOVA
„ Cetatea Pătulului”, la 2 km NV de sat

Cetate; Epoca romano-bizantină, sec. IV - VI Valul mic de pământ; Epoca romană, sec. IV Valul mare de pământ; Epoca medievală timpurie, sec. X XI Tumuli; Epoca antică

76

14A0018_2 sat COCHIRLENI, com. RASOVA
„ Cetatea Pătulului”, pe malul Dunării, la N de sat

77

14A0019_1 sat COCHIRLENI, com. RASOVA
„ Cetatea Pătulului”, pe malul Dunării, la N de sat

78

14A0090

sat COGEALAC, com. COGEALAC
în perimetrul întregii comune

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

79

14A0091

sat COGEALAC, com. COGEALAC
pe traseul între Gura Dobrogei şi Tariverde, de o parte şi de alta a şoselei

Aşezare; Epoca antică, sec. I III Aşezare; Epoca elenistică, cultura greacă, sec. V a. Chr. - sec. I p. Chr. Aşezare; Epoca romană, sec. I III Aşezare rurală; Epoca romană, sec. IV

80

14A0088

sat COGEALAC, com. COGEALAC
„ Bent”, la 300 m E de sat

81

14A0089

sat COGEALAC, com. COGEALAC
„ Via lui Ciurea”, la 1 km V de sat

82

14A0019_2 municipiul CONSTANŢA
din marginea de V a oraşului Constanţa Valul mare de pământ; Epoca (cartier Palas) la 2 km N de satul Valul lui medievală timpurie, sec. X Traian, pe lângă gara CFR Dorobanţu, prîn XI Medgidia până în „ Pietre” si reapare în punctul Ghermelelor, până la N de satul Cochirleni, până în punctul „ Cetatea Pătulului”

83

14A0003

municipiul CONSTANŢA
intersecţia str. Mircea cel Bătrîn cu Dragoş-Vodă, Biblioteca pentru copii, dea lungul bd. Ferdinand pîna la Teatrul „ Fantasio”, cu prelungire pîna la intersecţia bd. Ferdinand cu str. Şt. Mihăileanu şi în continuare până la Poarta 3 Port

Zidul de incintă al cetăţii Tomis

84

14A0007

municipiul CONSTANŢA
în vecinătatea Porţii nr. 1

Basilica creştină; Epoca romanobizantină, sec. V - VI; cult paleocreştin Amfiteatru; Epoca romană, sec. II - III Basilica creştină; Epoca romanobizantină, sec. V - VI; cult creştin Basilica Mare; Epoca romanobizantină, sec. V - VI Basilica Mică; Epoca romanobizantină, sec. V - VI Edificiul roman cu mozaic; Epoca romano-bizantină, sec. IV - VI Aşezare; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Aşezare; Epoca romană, sec. I III

85

14A0009

municipiul CONSTANŢA
în zona hotelului cu rotondă, în perimetrul str. Mircea cel Bătrîn, Ecaterina Varga, Negru Vodă, Dragoş Vodă

86

14A0005

municipiul CONSTANŢA
între bd. Republicii şi str. Traian, sub blocul C2

87

14A0006

municipiul CONSTANŢA
între bd. Republicii şi str. Traian, sub blocul E3

88

14A0010

municipiul CONSTANŢA
între Piaţa Ovidiu şi bd. Marinarilor, faleza de SV a peninsulei

89

14A0015

municipiul CONSTANŢA
la intersecţia Bd. Tomis cu şoseaua varianta către Mamaia şi malul de S al lacului Siutghiol

90

14A0017

municipiul CONSTANŢA
la S de intrarea în portul Constanţa

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

91

14A0002

municipiul CONSTANŢA
parcul Catedralei

Colonia greacă Tomis; Epoca greacă, romană şi romanobizantină, sec. IV a. Chr. sec. V p. Chr. Perimetrul oraşului Tomis; Epoca greacă, romană şi romano-bizantină, sec. VI a. Chr. - sec. VII p. Chr. Necropolă; Epoca elenistică, sec. IV a. Chr. - sec. I p. Chr. Necropolă; Epoca romană, sec. I - VI Apeducte - galerii; Epoca romană, sec. III Valul mic de pământ; Epoca romano-bizantină, sec. VI

92

14A0001

municipiul CONSTANŢA
peninsula Constanţa: între bd. Republicii, faleza de E a oraşului până la plaja „ Modern”, Cazino, Poarta 1, port comercial, bd. Marinarilor, str. Traian

93

14A0016

municipiul CONSTANŢA
perimetrul: cartier Abator, zona Gară, Bd. Lăpuşneanu, zona Pescărie - Mamaia

94

14A0004

municipiul CONSTANŢA
plaja „ Modern”, portul Tomis, Piaţa Ovidiu, Edificiul roman cu mozaic şi Bd. Marinarilor

95

14A0018_3 municipiul CONSTANŢA
traseul Constanţa - Cernavodă : cartierul Palas, cartierul Medeea, 2,5 km S de gara Valul lui Traian, 3 km S de satul Valea Seacă, 3 km NE de Ciocîrlia de Sus, prin marginea de S a satului Valea Dacilor, la 1,5 km de satul Remus Opreanu

96

14A0020_2 municipiul CONSTANŢA
Traseul Constanţa - Cernavodă: cartier Palas, la 2 km S de Valul lui Traian, prîn marginea de NE a satului Valea Seacă, prin capătul de S a satului Poarta Albă, pe lângă gara Dorobanţu, prin Medgidia, la 1 km S de gara Mircea Vodă, prîn punctul Gura Cher

Val de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI

97

14A0014

municipiul CONSTANŢA
Bd. Ferdinand, intersecţia cu str. Traian, în Cavoul cu Orant „ de la Egreta”; vecinătatea bl. B1, la cca. 20 m E Epoca romană, sec. IV; cult

paleocreştin 98 14A0012 municipiul CONSTANŢA
Bd. Marinarilor, în dreptul Porţii nr. 2 a portului comercial

Turn de apărare; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Terme; Epoca romană, sec. III IV

99

14A0011

municipiul CONSTANŢA
Bd. Marinarilor, la 150 m SE de Edificiul cu mozaic

100

14A0013

municipiul CONSTANŢA
str. Mircea cel Bătrân, la intersecţia cu str. Mormântul paleocreştin cu Ştefan cel Mare, la 40 m de faleza de E a hypogeu; Epoca romană peninsulei, lângă Restaurantul „ Zorile” târzie, sec. IV

101

14A0008

municipiul CONSTANŢA
str. Traian nr. 19, în curtea liceului „ Mihai Eminescu”

Cripta basilicii paleocreştine; Epoca romano-bizantină, sec. V - VI; cult paleocreştin Ansamblu tumuli; Epoca antică

102

14A0096

sat CORBU, com. CORBU
în perimetrul întregii comune

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

103

14A0095

sat CORBU, com. CORBU
„ Capul Midia”, la 3,5 km SSE de comuna Aşezare; Hallstatt târziu, sec. VI Corbu, zona de SV a peninsulei; suprapusă - V a. Chr. de pichetul de grăniceri şi de o cherhana Aşezare; Latene, cultura greco -

getică, sec. V a. Chr. - sec. I p. Chr. Aşezare; Epoca romană, sec. I IV 104 14A0092 sat CORBU DE JOS, com. CORBU
în marginea de V a cimitirului

Necropolă de înhumaţie; Hallstatt târziu, cultura greco - getică, sec. VI - V a. Chr. Aşezare rurală; Epoca romană, sec. III - IV Aşezare; Latene, cultura greco getică, sec. IV a. Chr. - sec. I Aşezare; Epoca romană, sec. I VI Fortificaţie; Epoca elenistică, cultura Albeşti, sec. IV - I a. Chr. Fortificaţie; Epoca romană, sec. IV

105

14A0094

sat CORBU DE JOS, com. CORBU
la 1 km NV de sat

106

14A0093

sat CORBU DE JOS, com. CORBU
„ Valea Vetrei”, între Corbu de Jos şi Corbu de Sus

107

14A0097

sat COROANA, com. ALBEŞTI
cca. 500 m SV de sat

108

14A0098

sat COROANA, com. ALBEŞTI
„ Oierie”, în marginea de NE a satului

109

14A0101

sat COSTINEŞTI, com. TUZLA
la 2 km NE de intersecţia şoselei naţionale Aşezare; Epoca elenistică, Constanta - Mangalia cu drumul spre cultura Albeşti, sec. IV a. Costineşti, la 200 m de punctul electric Chr.

110

14A0100

sat COSTINEŞTI, com. TUZLA
la cca. 250 m N de Pescărie, în malul mâncat de ape; la 200 - 300 m N obiectivul 2

Aşezare; diverse epoci, sec. IV a. Chr. - sec. VI p. Chr. Urme de locuire; Epoca romană Aşezare; Neolitic Aşezare; Epoca romană

111

14A0102

sat COSTINEŞTI, com. TUZLA
la N de tabără, pe micul promontoriu între mare şi lac

112

14A0099

sat COŞLUGEA, com. LIPNIŢA
„ Colţul Pietrei”, pe malul de SE al lacului Aşezarea fortificată Dava; Oltina Latene, cultura geto - dacică,

sec. III - I a. Chr. 113 14A0103 sat CREDINŢA, com. CHIRNOGENI
„ Dealul Mocanilor”, la 300 m NE de sat, pe panta de V a dealului Mocanilor

Aşezare rurală; Epoca romană, sec. III - IV Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - III Tumuli; Epoca antică

114

14A0104

sat CRUCEA [fost sat SATISKIOI], com. CRUCEA sat CRUCEA [fost sat SATISKIOI], com. CRUCEA
în perimetrul întregii comune

115

14A0105

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

116

14A0108

sat CUMPĂNA [fost sat HASSIDULUK], com. CUMPĂNA sat CUZA-VODĂ, com. CASTELU
în zona de SSV a satului

Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - IV Apeduct; Epoca romană, sec. I III Aşezare; Hallstatt Aşezare; Epoca romană Cariera de piatră a cetăţii Trophaeum Traiani; Epoca romană, sec. I - III Ansamblu tumuli; Epoca romană, sec. I - III

117

14A0106

118

14A0107

sat CUZA-VODĂ, com. CASTELU
în zona sediului CAP

119

14A0109

sat DELENI, com. DELENI

120

14A0110

sat DOROBANŢU, com. NICOLAE BĂLCESCU
în zona gării

Aşezare; Latene, cultura geto dacică, sec. I a. Chr. Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - sec. III Valul mare de pământ; Epoca medievală timpurie, sec. X XI Val de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI Ansamblu tumuli; Epoca antică Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - III Complex religios; Epoca medievală timpurie, sec. X XI Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - IV

121

14A0019_3 sat DOROBANŢU, com. NICOLAE BĂLCESCU
pe lângă Gara CFR Dorobanţu

122

14A0020_3 sat DOROBANŢU, com. NICOLAE BĂLCESCU
pe lângă Gara Dorobanţu

123

14A0111

sat DULGHERU, com. SARAIU
la V de sat şi în partea de NV a satului

124

14A0112

sat DUMBRĂVENI, com. INDEPENDENŢA
„ Canaraua Fetei”, la 1,5 km SE de sat, lângă Valea Casirului (Perişului), între satele Dumbrăveni şi Olteni

125

14A0113

sat DUNĂREA, com. SEIMENI
intravilan

126

14A0114

sat DUNĂRENI, com. ALIMAN
„ Bratca”, pe malul drept al Dunării, lângă Cetate; Epoca romană, sec. II lacul Mârleanu VI

127

14A0115

sat DUNĂRENI, com. ALIMAN
„ Dealul Muzeit”, la 5 km S de sat, pe malul Dunării, spre E

Cetate getică; Latene, cultura geto - dacică Cetatea Sacidava; Epoca romană, sec. II - VI Cetate; Epoca medievală timpurie

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

128

14A0116

sat DUNĂRENI, com. ALIMAN
„ Gura Zăvalului”

Aşezare; Latene, cultura geto dacică, sec. IV - I a. Chr. Necropolă tumulară; Latene, cultura geto - dacică, sec. IV - I a. Chr. Urme de locuire; Latene, sec. IV - I a. Chr. Urme de locuire; Epoca romană, sec. II - IV Cimitir; Latene, cultura geto dacică, sec. IV - III a. Chr.; cult ortodox Ansamblu tumuli; Epoca antică Necropolă de incineraţie; Latene, cultura geto - dacică, sec. IV - II a. Chr. Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - III Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - VI Urme de locuire; Neolitic Urme de locuire; Epoca bronzului Urme de locuire; Epoca fierului Aşezare; Epoca romană Fortificaţie bizantină; Epoca medievală timpurie, sec. X XII Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. X Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - VI Tumuli orientaţi NE - SV; Epoca antică Ansamblu tumuli; Epoca antică Cetatea Cius; Epoca romană, sec. IV

129

14A0117

localitatea EFORIE SUD, oraş EFORIE
în sudul localităţii

130

14A0118

sat FĂUREI, com. BĂNEASA
la cca. 200 m N de cimitirul turcesc

131

14A0120

sat FÂNTÂNA MARE, com. INDEPENDENŢA
în perimetrul întregii comune

132

14A0119

sat FÂNTÂNA MARE, com. INDEPENDENŢA
pe dealul din marginea de NV a satului

133

14A0121

sat FÂNTÂNELE, com. COGEALAC
în partea de S a satului

134

14A0122

sat FLORIILE, com. ALIMAN
intravilan şi în partea de SV a satului

135

14A0123

sat GALIŢA, com. OSTROV
„ Dealul Dervent”

136

14A0124

sat GALIŢA, com. OSTROV
„ La gura Văii Cuiugiuc”, la cca. 1 km la S de sat

137

14A0125

sat GĂLBIORI, com. CRUCEA
intravilan

138

14A0126

sat GĂLBIORI, com. CRUCEA
la V de sat

139 140

14A0131 14A0130

sat GÂRLICIU, com. GÂRLICIU
în perimetrul întregii comune

sat GÂRLICIU, com. GÂRLICIU
„ Hisarlâc”, la 5 km S de comună

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

141

14A0132

sat GÂRLIŢA, com. OSTROV
„ La gura Văii Babei”, pe malul de S al lacului Bugeac

Cetate de pământ; Hallstatt, sec. VI - IV a. Chr.

142

14A0127

143

14A0128

144

14A0129

145 146

14A0134 14A0133

147

14A0136

148

14A0135

149

14A0137

150

14A0140

sat GENERAL SCĂRIŞOREANU, com. COMANA Aşezare; Epoca romană, sec. I „ Movila de cenuşă”, la 3 km NE de sat III sat GHINDĂREŞTI, com. HORIA la NV de sat Fortificaţie; Epoca romană, sec. I - VI sat GHINDĂREŞTI, com. HORIA „ Tunel” Urme de locuire; Neolitic, mil. IV a. Chr. Urme de locuire; Epoca bronzului Urme de locuire; Hallstatt Urme de locuire; Epoca romană, sec. I - VI sat GRĂDINA, com. TÂRGUŞOR în perimetrul întregii localităţi Ansamblu tumuli; Epoca antică sat GRĂDINA, com. TÂRGUŞOR la 500 m SV de sat Aşezare rurală; Epoca romană, sec. III - IV sat GURA DOBROGEI, com. COGEALAC Aşezare; Epoca elenistică, la confluenţa pârâului Gura Dobrogei cu cultura greco - indigenă, sec. râul Casimcea III - I a. Chr. Aşezare; Epoca romană, sec. I III sat GURA DOBROGEI, com. COGEALAC Peşteră; Paleolitic pe valea pârâului Gura Dobrogei, la 1,5 Peşteră; Mezolitic km SE de sat Peşteră; Neolitic Peşteră; Epoca bronzului Peşteră; Epoca fierului sat HAŢEG, com. ADAMCLISI în zona canalului de irigaţii, în apropierea Aşezare; Latene, cultura geto lacului Baciu dacică, sec. IV - II a. Chr. oraş HÂRŞOVA în perimetrul: str. Vadului, Crinului, Necropolă; Epoca romană Concordiei, în zona Geamiei, pe str. Necropolă; diverse epoci
Alexandru cel Bun, zona Laminorului

151

14A0140

oraş HÂRŞOVA
în zona staţiei PECO şi în perimetrul str. Vadului, Crinului, Concordiei, în zona Geamiei, str. Alexandru cel Bun, zona Laminorului

Necropole plane şi tumulare; diverse epoci Necropolă plană şi tumulară; Epoca romană, sec. II - III Tell; Neolitic, mil. IV a. Chr.

152

14A0139

oraş HÂRŞOVA
la marginea de SV a oraşului, pe malul Dunării, între cetate şi amplasamentul Laminorului, str. Gheorghe Doja, Grădinilor şi Dobrogei

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

153

14A0138

oraş HÂRŞOVA
„ La Cetate”, pe malul Dunării, lângă Cetatea Carsium; Epoca romană, portul vechi, până pe linia străzii Carsium, sec. I - VI Cinemascop, internat, până la străzile Cetate; Epoca medievală, sec. X Cetăţii şi Alexandru cel Bun - XIV

154 155 156

14A0141 14A0142 14A0146

sat ION CORVIN, com. ION CORVIN Fortificaţie de plan poligonal sat ION CORVIN, com. ION CORVIN
între Cuzgun şi Aliman

Val de pământ Aşezare rurală; Epoca elenistică, cultura greacă, sec. IV - III a. Chr. Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - III Urme de locuire; Neolitic, mil. IV a. Chr. Urme de locuire; Epoca elenistică, sec. III - I î. H. Urme de locuire; Epoca romană, sec. I - VI Aşezare; Latene, cultura greacă, sec. VI - V a. Chr. Necropolă; Latene, cultura greacă, sec. VI - V a. Chr. Urme de locuire; Neolitic, mil. IV a. Chr. Cetatea Histria; Epoca grecoromană, sec. VII a. Chr. sec. VII p. Chr.; Aşezare civilă; Epoca grecoromană, sec. VII a. Chr. sec. VII p. Chr. Necropolă tumulară şi plană; Epoca greco-romană, sec. VII a. Chr. - sec. VII p. Chr.

sat ISTRIA, com. ISTRIA
în dreptul podului de pe şoseaua către cetatea Histria

157

14A0147

sat ISTRIA, com. ISTRIA
la 1,5 km SE de satul Istria

158

14A0148

sat ISTRIA, com. ISTRIA
pe malul lacului Sinoe, la N de valul care delimiteaza necropola tumulară a Histriei

159

14A0145

sat ISTRIA, com. ISTRIA
„ Bent”, în vatra satului Istria

160

14A0149

sat ISTRIA, com. ISTRIA
„ Drumul vacilor”, la 600 m S de satul Istria

161

14A0143

sat ISTRIA, com. ISTRIA
„ La cetate”, pe malul lacului Sinoe

162

14A0144

sat ISTRIA, com. ISTRIA
„ Movilele Dese”, la 1,5 km NV de cetate, Necropolă tumulară; Epoca pe malul lacului Sinoe, pe promontoriu greacă, sec. VI a. Chr. - sec.

I p. Chr. Necropolă tumulară; Epoca romană, sec. I - IV 163 14A0018_4 sat IVRINEZ, com. PEŞTERA
la NE de sat

Valul mic de pământ; Epoca romană, sec. IV

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

164

14A0152

sat IVRINEZUL MIC, com. PEŞTERA
în perimetrul întregii localităţi

Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - XI Ansamblu tumuli Urme de locuire; diverse epoci

165 166

14A0151 14A0150

sat IVRINEZUL MIC, com. PEŞTERA
la 400 - 500 m V de fortificaţie

sat IVRINEZUL MIC, com. PEŞTERA
pe platoul ce pătrunde în lacul Crachişului, Fortificaţie; Hallstatt, sec. VI - V la 1,7 - 1,8 km NNV de sat a. Chr.

Urme de locuire; diverse epoci Val de apărare; Hallstatt 167 14A0153 sat IZVOARELE [fost sat PÎRJOALA], com. LIPNIŢA
„ Cale-Gherghi”, pe malul Dunării, la 3 km în aval de sat

Cetate; Latene, cultura geto dacică, sec. III - I a. Chr. Cetatea Sucidava; Epoca romană, sec. II - VI Fortificaţie; Epoca medievală Aşezare; Epoca medievală Aşezare; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI

168

14A0155

sat LAZU [fost sat LAZ MAHALE], com. TECHIRGHIOL
în marginea de NNV a satului, la cca. 300 m de ultimele case şi la cca. 100 m SV de un pilc de nuci, pe versantul de V al văii

169

14A0154

sat LAZU [fost sat LAZ MAHALE], com. TECHIRGHIOL
în vatra satului şi în apropierea cimitirului

Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - VI Ansamblu tumuli funerari Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - IV Aşezare; Neolitic, cultura

170 171

14A0157 14A0158

sat LIPNIŢA, com. LIPNIŢA
în perimetrul întregii comune

sat LUMINIŢA [fost sat SAHMAN], com. CORBU localitatea MAMAIA, municipiul CONSTANŢA

172

14A0156

„ Peştera Caraciocola”, în marginea de V a Hamangia, mil. IV a. Chr. satului Necropolă; Neolitic, cultura

Hamangia, mil. IV a. Chr. Aşezare; Epoca medievală timpurie 173 14A0163 municipiul MANGALIA
în marginea de SE a stadionului

Clădire; Epoca romanobizantină, sec. V - VI Necropolă; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Mormântul „ cu papirus”; Latene, sec. IV - I a. Chr. Necropolă tumulară; Epoca elenistică, sec. III - I a. Chr.

174

14A0168

municipiul MANGALIA
în marginea de V a oraşului, între calea ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile CAP Mangalia

175

14A0165

municipiul MANGALIA
în partea de V a stadionului, lângă muzeu

176

14A0161

municipiul MANGALIA
între cartierul „ Colonişti” şi Topitoria de in, în marginea oraşului (cuprinzând satul Blebea)

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

177

14A0160

municipiul MANGALIA
între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul comercial

Colonia greacă Callatis; Epoca greacă, sec. IV a. Chr. Zidul de apărare al cetăţii Callatis; Epoca grecoromană, sec. VI a. Chr. - V p. Chr. Basilica; Epoca romanobizantină, sec. V - VI Zidul de incintă al Callatisului; Epoca romană, sec. IV Mormântul cu boltă (Mormântul scitic); Latene, sec. IV - III a. Chr. Morminte hypogee paleocreştine; Epoca romano-bizantină, sec. VI VII Necropolă; Epoca elenistică, sec. IV - II a. Chr. Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - XI Rezervaţia arheologică subacvatică naţională; Epoca greacă Sit arheologic subacvatic; Epoca elenistică Sit arheologic subacvatic; Epoca romană Sit arheologic subacvatic; Epoca romano-bizantină Sit arheologic subacvatic; Epoca medievală Sit arheologic subacvatic Sit arheologic subacvatic Val de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI Necropolă de înhumaţie; Latene, sec. II - I a. Chr.

178

14A0159

municipiul MANGALIA
la S de oraş, lângă staţia de decantare

179

14A0164

municipiul MANGALIA
la S de stadion, lângă zidul de incintă (latura de N)

180

14A0162

municipiul MANGALIA
pe latura de S a stadionului, pe sub hala centrală şi piaţa actuală

181

14A0167

municipiul MANGALIA
pe malul lacului Mangalia, la V de satul 2 Mai

182

14A0169

municipiul MANGALIA
pe şoseaua spre Albeşti, în zona intersecţiei cu str. Vartejan, în dreptul Fabricii de lapte

183

14A0166

municipiul MANGALIA
zona stadionului şi a Sanatoriului TBC

184

14A0170

municipiul MEDGIDIA
între str. Nicolae Bălcescu, Republicii, Poporului şi Decebal

185

14E0014

municipiul MEDGIDIA
platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa)

186

14A0020_4 municipiul MEDGIDIA
prin oraş

187

14A0171

municipiul MEDGIDIA
„ Forja Veche”, în curtea IMUM

188

14A0019_4 municipiul MEDGIDIA
„ Pietre” (dispare) şi „ Gura Ghermelelor” Valul mare de pământ; Epoca (reapare) medievală timpurie, sec. X -

XI

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

189

14A0172

municipiul MEDGIDIA
str. Dumbrava Roşie

Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - XI Ansamblu tumuli; Epoca antică

190

14A0174

sat MIHAI VITEAZU, com. MIHAI VITEAZU
în perimetrul întregii comune

191

14A0173

sat MIHAI VITEAZU, com. MIHAI VITEAZU
„ Dealul Mormintelor”, la 1 km SSE de biserica din sat

Urme de locuire; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Ansamblu tumuli; Epoca antică

192

14A0176

sat MIRCEA VODĂ, com. MIRCEA VODĂ
în perimetrul întregii comune

193

14A0175

sat MIRCEA VODĂ, com. MIRCEA VODĂ
în vecinătatea gării Mircea Vodă

Castru; Epoca romano-bizantină, sec. IV - VI Aşezare; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - XI Val de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI Villa rustica; Epoca romană, sec. II - III Castrul de apărare a Valului; Epoca romană

194

14A0020_5 sat MIRCEA VODĂ, com. MIRCEA VODĂ
la 1 km S de gara CFR Mircea Vodă

195

14A0177

sat MOŞNENI, com. 23 AUGUST
la 10 km N de Mangalia şi 1 km SV de IAS Moşneni

196

14A0179

sat MURFATLAR, com. MURFATLAR

197 198

14A0178 14A0180

sat MURFATLAR, com. MURFATLAR
la NE de sat

Turn de piatră Aşezare; Epoca romană, sec. I III Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. X Apeduct; Epoca romană, sec. III Aşezare; Epoca romanobizantină, sec. VI Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. XI Aşezare; Epoca bronzului, sec. XIII - XII a. Chr. Aşezare; Epoca romană, sec. I III Aşezare rurală; Epoca romană, sec. III - IV

oraş NĂVODARI
la S de oraş, aproape de drumul spre Mamaia

199

14A0181

oraş NEGRU-VODĂ
la marginea bălţii din nordul localităţii

200 201

14A0183 14A0182

sat NEGURENI, com. BĂNEASA
la 500 m V de aşezare

sat NEGURENI, com. BĂNEASA
„ Pădurea Negureni, la cca. 200 m S de DN 3

202

14A0184

sat NICOLAE BĂLCESCU, com. NICOLAE BĂLCESCU
la N de sat, pe DJ Nicolae Bălcescu Medgidia

203

14A0185

sat NISIPARI, com. CASTELU
la 4 km N de sat

204

14A0187

sat NISTOREŞTI, com. PANTELIMON
la 1,5 km N de sat

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

205

14A0186

sat NISTOREŞTI, com. PANTELIMON
la 200 m N de sat

Aşezare; Epoca romană, sec. I VI

206

14A0191

sat NUNTAŞI, com. ISTRIA
la 1 km N de Băile Nuntaşi, cca. 400 m Nuntaşi Băi II; Epoca antică, SV de intersecţia şoselei spre Histria cu DJ sec. I - III Năvodari - Mihai Viteazu

207

14A0189

sat NUNTAŞI, com. ISTRIA
la 300 m SV de sat

Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - III Nuntaşi Băi III; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Aşezare grecească; Latene, sec. VI - IV a. Chr. Urme de locuire; Epoca elenistică, cultura greacă, sec. IV - II Ansamblu tumuli; Epoca antică Cetatea Altinum; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Cuptoare de ars ceramică; Epoca romano-bizantină, sec. IV VI Cetatea bizantină Păcuiul lui Soare; Epoca medievală timpurie, sec. X - XIV Necropolă; Hallstatt, sec. IV a. Chr. Ansamblu tumuli; Epoca antică Canabele cetăţii Durostorum; Epoca romană, sec. II - IV Necropolă; Epoca romană, sec. II - IV Necropolă; Epoca medievală timpurie Aşezare; Epoca romană Quadriburgum; Epoca romană, sec. III - IV

208

14A0192

sat NUNTAŞI, com. ISTRIA
la capătul de E al satului

209

14A0188

sat NUNTAŞI, com. ISTRIA
la capătul de V al satului

210

14A0190

sat NUNTAŞI, com. ISTRIA
Nuntaşi Băi la 300 m

211 212

14A0194 14A0193

sat OLTINA, com. OLTINA
în perimetrul întregii comune

sat OLTINA, com. OLTINA
„ Dealul Măciuca”

213

14A0196

sat OSTROV, com. OSTROV
insula „ Păcuiul lui Soare”

214

14A0197

sat OSTROV, com. OSTROV
în dreptul silozurilor SMA

215 216

14A0198 14A0195

sat OSTROV, com. OSTROV
în perimetrul întregii comune

sat OSTROV, com. OSTROV
„ Regie”, în apropierea punctului de trecere peste Dunăre, pe malul drept, în dreptul fermei nr. 4 a IAS OStrov

217

14A0199

oraş OVIDIU
pe malul lacului Siutghiol, la SE de sat

218

14A0200

localitatea PALAZU MARE, municipiul CONSTANŢA Aşezare rurală; Epoca romană, intravilan sec. II - IV

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

219

14A0201

sat PALAZU MIC, com. MIHAIL KOGĂLNICEANU
„ La pământul galben”, la 1 km NV de podul şoselei Constanţa - Tulcea

Aşezare; Epoca romană timpurie, sec. I - III Cetatea Ulmetum; Epoca romană, sec. II - IV Castru de pământ; Epoca romană, sec. II - IV Aşezare rurală; Epoca romană, sec. I - IV Tumuli Aşezare; Epoca romană, sec. II IV Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - IV Aşezare; Eneolitic, cultura Gumelniţa, mil. IV a. Chr. Aşezare; Epoca elenistică, cultura greacă, sec. III - I a. Chr. Tumuli; Epoca antică Mormânt de înhumaţie; Epoca romană, sec. III - IV Villa rustica; Epoca romană, sec. III - IV Fortificaţie; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Fortificaţie din sistemul marelui val de pământ; Epoca medievală timpurie, sec. VI p. Chr. Val de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI Tumuli; Epoca antică Zidul de incintă; Epoca medievală timpurie, sec. XII - XIII

220

14A0202

sat PANTELIMONUL DE SUS, com. PANTELIMON
la 5 km V de sat

221

14A0203

sat PĂDURENI, com. DOBROMIR
intravilan

222 223

14A0205 14A0204

sat PECINEAGA, com. PECINEAGA
la 2 - 4 km SV de sat

sat PECINEAGA, com. PECINEAGA
la cca. 3 km E de sat

224

14A0206

sat PETROŞANI, com. DELENI
intravilan şi la E de sat

225

14A0208

sat PIATRA [fost sat TAŞAUL], com. MIHAIL KOGĂLNICEANU
insula Ostrov - Taşaul

226

14A0207

sat PIATRA [fost sat TAŞAUL], com. MIHAIL KOGĂLNICEANU
„ Răţărie”, pe malul lacului

227 228

14A0210 14A0209

sat PIETRENI, com. DELENI
în perimetrul întregii comune

sat PIETRENI, com. DELENI
pe terenul IAS Pietreni, Sala II C2

229

14A0211

sat PLOPENI, com. CHIRNOGENI
la 6 km V de sat Credinţa, între acesta şi satul Plopeni

230

14A0212

sat POARTA ALBĂ, com. POARTA ALBA
„ La Roată”

231

14A0020_6 sat POARTA ALBĂ, com. POARTA ALBĂ
prin capătul de S al satului

232 233

14A0217 14A0215

sat RASOVA, com. RASOVA
în perimetrul întregii comune

sat RASOVA, com. RASOVA
în vatra satului

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

234

14A0214

sat RASOVA, com. RASOVA
la 2,5 km E de sat, deasupra văii Caramancea

Sistem de castre; Epoca romană, sec. II - IV Aşezare; Hallstatt, sec. VI a. Chr. Aşezare; Epoca romană Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. XI Aşezare; Epoca romană, sec. II III Aşezare fortificată; Epoca medievală timpurie, sec. VIII - X Grota cu inscripţii latine; Epoca romană, sec. I - III Valul mic de pământ; Epoca romană, sec. IV Roci cu cruci gravate; Epoca medievală timpurie, sec. VIII - IX

235

14A0213

sat RASOVA, com. RASOVA
„ Malul Roşu”

236

14A0216

sat RASOVA, com. RASOVA
„ Pescărie”, la 3 km SV de sat, pe malul lacului

237

14A0219

sat RÂMNICU DE JOS, com. COGEALAC
„ Chirişlic”

238

14A0018_5 sat REMUS OPREANU, com. MEDGIDIA
la 1,5 km S de sat

239

14A0218

sat REMUS OPREANU, com. MEDGIDIA
la intersecţia Văii Alibei-Ceair cu Valea Carasu

240

14A0223

sat SATU NOU, com. MIRCEA VODĂ
„ Capul dealului”, la 6 km ENE de sat şi la Aşezare fortificată; Epoca 4 km NV de Oltina medievală timpurie, sec. IV -

XII 241 14A0224 sat SATU NOU, com. MIRCEA VODĂ
„ La armane”

Necropolă de incineraţie; Epoca medievală timpurie, sec. IX X Aşezare fortificată; Epoca medievală timpurie, sec. X XI

242

14A0220

sat SATU NOU, com. MIRCEA VODĂ
„ La Cetate”, la 5 km N de sat, pe malul Dunării

243

14A0222

sat SATU NOU, com. MIRCEA VODĂ
„ Vadul vacilor”, la 5 km NNV de sat şi la Fortificaţie de tip “dava”; 300 m în amonte de „ Valea lui Voicu”, pe Latene, cultura geto - dacică, malul Dunării sec. II a. Chr.

244

14A0221

sat SATU NOU, com. OLTINA
„ Valea lui Voicu”, la 5 km N de sat, pe malul Dunării

Aşezarea fortificată Dava; Latene, cultura geto - dacică, sec. III - I a. Chr. Aşezare rurală; Epoca elenistică, cultura greacă, sec. III - II a. Chr. Aşezare; Epoca romană timpurie, sec. I - III

245

14A0225

sat SĂCELE, com. SĂCELE
la 300 m E de sat

246

14A0226

sat SĂCELE, com. SĂCELE
la 300 m SE de sat

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

247

14A0227

sat SEIMENII MARI, com. SILIŞTEASEIMENI
în partea de N a Fermei piscicole Domneasca, spre malul Dunării, la cca. 300 m

Fortificaţie; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI

248

14A0228

sat SEIMENII MARI, com. SILIŞTEASEIMENI
la limita dintre bazinele piscicole „ Domneasca Mare” şi „ Domneasca Mică”

Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - X

249 250

14A0230 14A0229

sat SEIMENII MICI, com. SEIMENI
în perimetrul întregii localităţi

Tumuli; Epoca antică Aşezare fortificată; Epoca medievală timpurie, sec. IX XI Aşezare; Epoca antică, sec. I IV Tumuli; Epoca antică Aşezare fortificată; Latene, cultura greacă, sec. VI - V a. Chr. Aşezare; Epoca romană, sec. III - IV Val Aşezare; Epoca bronzului târziu, cultura Coslogeni, sec. XV XIII a. Chr. Aşezare; Epoca bronzului târziu, cultura Noua, sec. XV - XIII a. Chr. Aşezare; Epoca romanobizantină, sec. V - VI Castru adiacent valului de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. IX - X

sat SEIMENII MICI, com. SEIMENI
la cca. 500 m SE de sat, pe terasa de N a fostului lac Ramadan

251

14A0231

sat SIBIOARA, com. MIHAIL KOGĂLNICEANU
în apropierea Fermei de animale a IAS, la V de capătul de NV al lacului Taşaul

252 253

14A0232 14A0233

sat SIBIOARA, com. MIHAIL KOGĂLNICEANU
în perimetrul satului

sat SINOE, com. MIHAI VITEAZU
„ Peninsula Sinoe”, la 6 km E de sat, pe Dealul Cale

254

14A0235

sat STEJARU, com. SARAIU
pe versantul sudic al văii Dulgheru

255

14A0234

sat STEJARU, com. SARAIU
„ La piatra”

256

14A0237

sat STRAJA, com. CUMPĂNA

257

14A0236

sat STRAJA, com. CUMPĂNA
la 1 km V

Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - III Aşezare fortificată; Epoca medievală timpurie, sec. IX XII

258

14A0238

sat STUPINA, com. CRUCEA
„ La derea”, în maginea de E a satului

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

259

14A0239

sat TARIVERDE, com. COGEALAC
la marginea de S a oraşului, pe malul pârâului Yuman-Dere

Aşezare; Latene, cultura greco getică, sec. VI a. Chr. - sec. I p. Chr. Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. VI - VIII Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. VII - VIII Aşezare; Neolitic, cultura Hamangia, mil. IV a. Chr. Aşezare; Neolitic, cultura Hamangia, mil. IV a. Chr. Aşezare; Epoca romană, sec. I VI Aşezare; Epipaleolitic, mil. IV a. Chr. Aşezare; Epoca romană, sec. I VI Aşezare; Neolitic, cultura Hamangia, mil. IV a. Chr. Cetate de pământ; Hallstatt, sec. VI - V a. Chr. Cetate; Epoca romană, sec. II IV Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. X - XI Tumuli; Epoca antică Urme de locuire; Epoca elenistică, cultura greacă, sec. III - I a. Chr. Urme de locuire; Epoca romană, sec. I - IV Aşezare; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Latene, cultura greacă, sec. III a. Chr. Aşezarea Stratonis; Epoca romano-bizantină, sec. V VI

260

14A0244

sat TÂRGUŞOR, com. TÂRGUŞOR
de-a lungul căii ferate Târguşor Cogealac, la 4 km NE de Halta CFR Târguşor

261

14A0245

sat TÂRGUŞOR, com. TÂRGUŞOR
„ Urs”, la 4 km SV de sat

262

14A0242

oraş TECHIRGHIOL
în jurul golfului Urluchioi

263

14A0241

oraş TECHIRGHIOL
la 1,5 km V de fosta carieră Techirghiol

264

14A0240

oraş TECHIRGHIOL
„ Dealul Minerva”, în marginea de SV a oraşului, pe malul lacului Techirghiol

265

14A0243

sat TICHILEŞTI, com. HORIA
în marginea de S a satului

266

14A0246

sat TOPALU, com. TOPALU
„ Stînca”

267

14A0249

sat TRAIAN, com. SACELE
„ Valea lui Costea”

268 269

14A0250 14A0247

sat TRAIAN, com. SĂCELE
în perimetrul satului

sat TRAIAN, com. SĂCELE
la 2,5 km de sat

270

14A0248

sat TRAIAN, com. SĂCELE
la 2,5 km E - SE de sat

271

14A0253

comuna TUZLA, com. CONSTANŢA
între golfurile „ Tuzla Mică” şi „ Tuzla Mare”

272

14A0251

comuna TUZLA, com. CONSTANŢA
la 50 - 150 m S de Farul Tuzla

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

273

14A0252

comuna TUZLA, com. CONSTANŢA
la V de comună şi la cca. 1 km S de Lacul Techirghiol

Aşezare; Epoca romană, sec. III - IV Aşezare; Preistorie Aşezare; Epoca romană Val Şanţ de apărare Cetatea Karaharman; sec. XVII XIX Vicus Caleris; Epoca romană, sec. II - IV

274

14A0254

comuna TUZLA, com. CONSTANŢA
la V de golful Tuzla Mare, pe prima peninsulă de pe latura de S a braţului

275

14A0256

sat VADU, com. CORBU
în curtea Întreprinderii de Metale Rare

276

14A0258

sat VADU, com. CORBU
la 1,5 km S de sat

277

14A0259

sat VADU, com. CORBU
pe malul insulei Chituc, la 5 km NE de sat Aşezare; Epoca romană, sec. II -

IV 278 14A0260 sat VADU, com. CORBU
„ Bardalia”, la 2 km S de sat, la E de pichetul de grăniceri Vadu

Aşezare; Epoca romană, sec. II IV Aşezare; Epoca romanobizantină, sec. IV - VI Aşezare; Latene, cultura greco getică, sec. VI - IV a. Chr. Aşezare; Epoca medievală, sec. XVI - XVIII Necropolă; Epoca medievală, sec. XVI - XVIII Val de apărare; Hallstatt, sec. VI - IV a. Chr. Aşezare rurală; Epoca romană, sec. II - III Valul mic de pământ; Epoca romană, sec. IV Val de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI Val de piatră; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI Valul mic de pământ; Epoca romană, sec. IV Valul mare de pământ; Epoca medievală timpurie, sec. X XI

279

14A0255

sat VADU, com. CORBU
„Ghiaur - Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe promontoriu

280

14A0257

sat VADU, com. CORBU
„Pepiniera”, la 2 km NV de sat

281

14A0018_6 localitatea VALEA DACILOR, municipiul MEDGIDIA
prin marginea de S a satului

282

14A0020_8 sat VALU LUI TRAIAN, com. VALU LUI TRAIAN
la 2 km S de sat

283

14A0020_7 sat VALU LUI TRAIAN [fost sat VALEA SEACĂ], com. VALU LUI TRAIAN
prin marginea de NE a satului

284

14A0018_7 sat VALUL LUI TRAIAN [fost sat VALEA SEACĂ], com. VALU LUI TRAIAN
la 3 km S de sat

285

14A0019_5 sat VALUL LUI TRAIAN, com. VALUL LUI TRAIAN
la 2 km N de sat

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29

Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

286

14A0018_8 sat VALUL LUI TRAIAN, com. VALUL LUI TRAIAN
la 2,5 km S de gara Valul lui Traian

Valul mic de pământ; Epoca romană, sec. IV Urme de locuire; Latene, cultura greacă, sec. III - I a. Chr. Urme de locuire; Epoca romană, sec. I - III Necropolă tumulară; Epoca romană, sec. I - III Mormântul hypogeu Aşezare; Latene, sec. IV - III a. Chr.

287

14A0261

sat VAMA VECHE, com. LIMANU
la N de sat

288

14A0262

sat VÂRTOP, com. ALBEŞTI
la 700-800 m NE de sat şi la 300 m NE de magaziile CAP

289

14A0263

sat ZORILE, com. ADAMCLISI
„Groapa albeala”, la 2 km S de sat

Tehnoredactare cIMeC

2001-05-29


				
DOCUMENT INFO