CSA by Oane

VIEWS: 333 PAGES: 12

									Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

1 11A0092 oraş BĂILE HERCULANE
“Gura Ungurului”, peştera, în cartierul Pecinişca

Urme de locuire; Hallstatt Aşezare; Epipaleolitic Aşezare; Neolitic Aşezare; Eneolitic Aşezare; Epoca bronzului Aşezare; Hallstatt Aşezare; Epoca daco-romană Aşezare; Epoca medievală Urme de locuire; Perioada de tranziţie la epoca bronzului Aşezare; Epoca medievală timpurie Sanctuar; Epoca romană, sec. II - III Amfiteatru; Epoca romană, sec. II - III Necropolă; Epoca romană, sec. II - III Aşezări preistorice; diverse epoci Aşezare; Epoca romană Aşezare; Epoca migraţiilor Aşezare; Neolitic Aşezare; Epoca bronzului Aşezare; Epoca romană Aşezare; Epoca migraţiilor Aşezare; Eneolitic Aşezare; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. XI - XII Aşezări preistorice; diverse epoci Aşezare; Epoca romană Aşezare; Epoca migraţiilor Fortificaţie de pământ; Epocă neprecizată

2 11A0003 oraş BĂILE HERCULANE
“Peştera Hoţilor”, pe versantul drept al Cernei, în spatele hotelului Roman, la 500 m N de localitate

3 11A0004 oraş BĂILE HERCULANE
“Peştera Tatarczy”, la 4 km NE de cartier Pecinişca, în rezervaţia Domogled

4 11A0091 oraş BĂILE HERCULANE
“Sălişte”, intravilan, în cartierul Pecinişca

5 11A0002 oraş BĂILE HERCULANE
“Zona Cazino, Parc Central”, zona cuprinsă între hotel Cerna, parcul Central şi hotel Roman

6 11A0007 sat BĂNIA, com. BĂNIA
“Arie”, la SE de localitate

7 11A0006 sat BĂNIA, com. BĂNIA
“Cioaca cu bani”, la 1 km SE de localitate

8 11A0005 sat BĂNIA, com. BĂNIA
“Cracul Otara”, la cca. 2 km SE de localitate

9 11A0008 sat BĂNIA, com. BĂNIA
“Sălişte”, la intrarea în localitate

10 11A0009 sat BERZASCA, com. BERZASCA
“Cetăţuia”, la 2 km N de Berzasca

11 11A0010 sat BERZASCA, com. BERZASCA
“Sălişte - Valea Dragoşelea”, la 6 km N de localitate

Necropolă; sec. XI - XIV Aşezare; sec. XI - XIV Aşezare; Neolitic Aşezare; Hallstatt, cultura Basarabi Aşezare; Epoca bronzului Aşezare; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Castru; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Epoca romană, sec. II III Biserică; Epoca medievală, sec. XIII - XIV; cult ortodox Necropolă; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Aşezare; Epoca daco-romană, sec. III - IV Instalaţie de reducere a minereului Aşezare; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Cetate; Epoca medievală, sec. XIV - XV Aşezare; Eneolitic Aşezare; Epoca bronzului Fortificaţie; Hallstatt Necropolă de incineraţie; Hallstatt Aşezare fortificată; Eneolitic Aşezare fortificată; Epoca bronzului

12 11A0011 sat BERZASCA, com. BERZASCA
“Spiţ I”, la 1,5 km de sat, sub apă

13 11A0012 sat BERZASCA, com. BERZASCA
“Spiţ II”, la 150 m de punctul “Spiţ I”, la 1,5 km de sat, sub apă

14 11A0013 sat BERZASCA, com. BERZASCA
“Spiţ III” (Ogaşul Neamţului), în apropiere de satul Liubcova, pe malul Dunării

15 11A0014 sat BERZOVIA, com. BERZOVIA
intravilan, zona dintre magazinul sătesc, primărie, dispensar şi malul râului Bârzava

16 11A0016 sat BERZOVIA, com. BERZOVIA
“Dealul Ciclău”, la 200 m V de Cantonul silvic

17 11A0015 sat BERZOVIA, com. BERZOVIA
“Pătruiene”, la 2 km N de sat

18 11A0021 oraş BOCŞA
“Buza Turcului”, la 1 km N de localitate, pe malul stâng al Bârzavei, în cartierul Bocşa Vasiova

19 11A0018 oraş BOCŞA
“Cariera Colţani”, lângă Gara Colţan, în cartierul Bocşa Montană

20 11A0020 oraş BOCŞA
“Dealul Mare”, la 4 km N de oraş, la dreapta drumului ce duce spre comuna Ramna, în cartierul Bocşa Română

21 11A0017 oraş BOCŞA
“Gruniul Cetăţii”, pe valea Smidei, în spatele cantonului, în cartierul Bocşa Montană

22 11A0019 oraş BOCŞA
“Gruniul Cetăţuica”, pe valea Vernieşului, între ogaşele Cătuna Aşezare fortificată; Perioada de Mică şi Cătuna Mare, în cartierul Bocşa Montană tranziţie la epoca bronzului,

cultura Coţofeni Aşezare fortificată; Epoca bronzului 23 11A0022 sat BORLOVENII VECHI, com. PRIGOR
“Leu”, pe malul stâng al Nerei, la 2 km N de sat

Aşezare fortificată; Hallstatt

24 11A0023 sat BREBU, com. BREBU
“Gura Văii - Valea Motrului”, la 3 km NE de sat

Construcţie de tip mansio; Epoca romană, sec. II - III Construcţie; Epoca romană, sec. II - III Fortificaţie; Latene, cultura geto - dacică Val; Latene, cultura geto dacică Val; Epoca medievală Fortificaţie; Epoca medievală Aşezare; Neolitic Aşezare; Epoca bronzului Biserică romanică de tip sală; Epoca medievală, sec. XIII XIV; cult romano-catolic Aşezare; Neolitic Aşezare; Epoca bronzului Aşezare; Hallstatt Aşezare; Epoca medievală timpurie Aşezare; Eneolitic Aşezare; Epoca bronzului Aşezare; Hallstatt Necropolă; Epoca romană Templul lui Apollo (rezervaţie arheologică); Epoca romană, sec. II - III

25 11A0024 sat BUCOŞNIŢA, com. BUCOŞNIŢA
“Sălişte”, la cca. 300 m de gară şi la 50 m de şosea

26 11A0025 sat BUCOVA, com. BUCOVA
“Poarta de Fier a Transilvaniei”, la 2 km E de localitate

27 11A0027 municipiul CARANSEBEŞ
cartier Balta Sărată, la 4 km de oraş

28 11A0032 municipiul CARANSEBEŞ
centrul urban, la 200 m faţă de biserica catolică

29 11A0026 municipiul CARANSEBEŞ
“Câmpul lui Andrei”, cartier Balta Sărată, la cca. 150 m E de şoseaua Caransebeş - Orşova

30 11A0030 municipiul CARANSEBEŞ
“Iaz - Dâmb”, la cca. 1 - 2 km SE de castrul roman şi la cca. 300 - 400 m SE de oraşul roman

31 11A0029 municipiul CARANSEBEŞ
“Iaz”, lângă linia CFR, pe partea dreaptă a drumului Iaz Balastieră, la cca. 1 km V de localitatea Iaz

32 11A0028 municipiul CARANSEBEŞ
“Mehala”, lângă complexul zootehnic, pe partea stângă a râului Villa rustica; Epoca romană, sec. Sebeş, la 1,5 km de şosea II - III

Necropolă; Epoca medievală, sec. XIV 33 11A0033 municipiul CARANSEBEŞ
str. Cetăţii şi Potocului, în curţile locuitorilor

Cetate; Epoca medievală, sec. XIV - XV Cetate; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Construcţie; Epoca romană, sec. II - III Urme de locuire; Paleolitic Urme de locuire; Neolitic

34 11A0034 sat CARAŞOVA, com. CARAŞOVA
“Cetate”, la 2 km NE de intrarea în sat, deasupra cheilor Caraşului

35 11A0035 sat CĂRBUNARI, com. CĂRBUNARI
“Boişte”, la 5 km SE de sat, pe malul stâng al pârâului Boişte

36 11A0036 sat CĂRBUNARI, com. CĂRBUNARI
“Peştera Urzicari”

37 11A0037 sat CICLOVA ROMÂNĂ, com. CICLOVA ROMÂNĂ
“La Morminţi”, pe malul stâng al pârâului Vraniul Mare, la cca. 2 km de sat

Necropolă; Epoca medievală, sec. XIV Biserică; Epoca medievală, sec. XIV - XV; cult ortodox Aşezare; Epoca bronzului timpuriu, cultura Coţofeni Castru; Epoca romană, sec. II III Aşezarea “Caput Bubali”; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Eneolitic, cultura Sălcuţa Necropolă; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Mormânt - puţ Aşezare fortificată; Latene, cultura geto - dacică Cetate; Latene, cultura geto dacică Aşezare; Latene, cultura geto dacică, sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr. Aşezare civilă; Epoca romană, sec. II - IV Fortificaţie de pământ; Epoca medievală, sec. XI - XII Fortificaţie de pământ; sec. XII XIII Necropolă; sec. XII - XIII Castru de pământ; Epoca romană, sec. II - IV Necropolă; Epoca romană, sec. II - IV Castru de piatră; Epoca romană, sec. II - III Aşezare civilă; Epoca romană, sec. II - III Fortificaţie de pământ; Hallstatt Aşezări; Epoca daco-romană, sec. III - IV

38 11A0038 sat CONSTANTIN DAICOVICIU, com. CONSTANTIN DAICOVICIU
la intrarea în sat, pe partea stângă a drumului, lângă grajdurile fostului CAP

39 11A0039 sat CORNEREVA, com. CORNEREVA
“Piatra Ilişovei”, la 3 km N de sat, pe muntele Cerna; vârf lângă “Stâna lui Grecu”.

40 11A0040 sat CORNUŢEL, com. PĂLTINIŞ
“Dealul Cozlari”, la 1 km SV de gara C.F.R. şi la 500 m N de şoseaua Reşiţa - Caransebeş.

41 11A0041 sat CUPTOARE, com. CORNEA
“Dealul Sfogea”, la 1 km SE de sat

42 11A0042 sat DALBOŞEŢ, com. DALBOŞEŢ
“Grădişte”, la 2 km E de sat

43 11A0043 sat DIVICI, com. POJEJENA
“Grad”, la 2,5 km V de sat

44 11A0044 sat DOMAŞNEA, com. DOMAŞNEA
“Coveiul lui Ioşca”, la 1 km S de sat, spre Orşova

45 11A0045 sat DOMAŞNEA, com. DOMAŞNEA
“Potoc”, la 3 km NV de sat

46 11A0046 sat DRENCOVA, com. BERZASCA
“La Cetate”, la 1,5 km spre Cozla pe malul Dunării.

47 11A0048 sat DULEU, com. FÂRLIUG
“Cornet Cetate”, pe malul drept al pârâului Pogăniş, la 2 km NE de sat

48 11A0049 sat DULEU, com. FÂRLIUG
“Odăi”, la 1 km NV de sat, pe terasa mijlocie a pârâului Pogăniş, în zona Spilaşului

49 11A0047 sat DULEU, com. FÂRLIUG
“Ripigiune”, “Coturi”, “Dâmb”, “Aries”, “Codru”, pe malul drept al râului Pogăniş, la 2 km NE de sat

50 11A0050 sat FOROTIC, com. FOROTIC
“Valea Iepii”, la 800 m NE de localitate, între Forotic şi Brezov

Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. VIII - IX Aşezare; Eneolitic Aşezare; Neolitic, cultura Vinča Aşezare; Hallstatt Villa rustica; Epoca romană, sec. II - III Cuptor de ars cărămizi; Epoca romană, sec. II - III Necropolă; Epoca medievală Aşezare; Epoca bronzului Aşezare; Epipaleolitic Fortificaţie de pământ; Epoca bronzului Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - XI Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. IX - XI Aşezare; Neolitic Aşezare; Eneolitic Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI Aşezare; Epoca medievală, sec. XIV - XV Necropolă; Epoca medievală, sec. XIV - XV Aşezare; Neolitic Aşezare; Epoca bronzului Aşezare; Hallstatt Aşezare; Epoca romană Aşezare; Epoca medievală timpurie Aşezare fortificată; Epoca bronzului Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. VIII - IX Necropolă; Epoca migraţiilor, sec. VIII - IX Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. IX - XII Aşezare rurală; Epoca romană Aşezare rurală; Epoca dacoromană, sec. III - IV

51 11A0056 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Bişteg”, pe dealul situat în stânga văii satului

52 11A0053 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Căuniţa de Sus”, pe terasa mijlocie a Dunării cuprinsă între Dealul Căuniţa şi Dunăre, între valea Gornea şi Ogaşul Căuniţei

53 11A0051 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Dealul Păzărişte”, la 2 km SE de sat, la intrarea în localitate dinspre Dunăre

54 11A0055 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Locurile lungi”, pe terasa inferioară, între valea Cameniţei şi Liubcova

55 11A0058 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Ogaşul lui Udrescu”, la 1 km S de sat

56 11A0057 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Tirchevişte”, la 3 km de sat, la capătul estic al terasei Căuniţa de Sus

57 11A0052 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Ţărmuri”, pe terasa joasă a Dunării, cuprinsă între şosea şi malul fluviului, la cca. 2,5 km de sat

58 11A0059 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Vodneac”, pe malul Dunării la NV de sat

59 11A0060 sat GORNEA, com. SICHEVIŢA
“Zomoniţa”, la 3 km S de sat pe terasa Dunării, dinspre podul Păzărişte

60 11A0061 sat GREONI, com. GRĂDINARI
“Sălişte”, la 1 km SV de sat, pe malul râului Caraş

61 11A0062 sat IABALCEA, com. CARAŞOVA
“Peştera Ţapului”, la 3 km SV de sat, pe malul drept al Caraşului

Urme de locuire; Perioada de tranziţie la epoca bronzului Urme de locuire; Hallstatt Urme de locuire; Latene, cultura geto - dacică Necropolă; Epoca romană, sec. II - III Biserică fortificată; Epoca medievală, sec. XIII - XIV; cult unitarian Necropolă; Epoca medievală, sec. XI - XIV Necropolă; Hallstatt Biserică de tip rotondă; Epoca medievală, sec. XIII - XV; cult ortodox Aşezare fortificată; Epoca medievală, sec. XIII - XV Necropolă; Epoca medievală, sec. XIII - XV Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. VIII Aşezare; Eneolitic Aşezare; Hallstatt Aşezare; Epoca daco-romană, sec. III - IV Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. VIII - IX Aşezare; Epoca medievală, sec. XI - XII Necropolă; Epoca medievală, sec. XI - XII Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. VIII - IX Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. XIII - XIV Stâncă pictată; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Aşezare; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Municipiul roman Tibiscum (rezervaţie arheologică); Epoca romană, sec. II - IV

62 11A0064 sat IAZ, com. OBREJA
“Dâmb”, la 500 m S de municipiul roman

63 11A0066 sat ILIDIA, com. CICLOVA ROMÂNĂ
“Dealul Cetate”, pe latura de N şi în dreapta satului, în grădinile locuitorilor Teicu Petru, Suru Gheorghe şi Coceni P.

64 11A0068 sat ILIDIA, com. CICLOVA ROMÂNĂ
“Dealul Obliţa”, la SV de sat, la intrarea în localitate

65 11A0070 sat ILIDIA, com. CICLOVA ROMÂNĂ
“Măscăşeni”, la N de sat, pe malul pârâului Măscăşeni

66 11A0069 sat ILIDIA, com. CICLOVA ROMÂNĂ
“Moara Gherghinii”, în zona “Funi” la 1 km SV de sat, pe dreapta drumului de intrare în localitate

67 11A0067 sat ILIDIA, com. CICLOVA ROMÂNĂ
“Sălişte”, în marginea vestică a satului, spre intrarea în localitate

68 11A0065 sat ILIDIA, com. CICLOVA ROMÂNĂ
“Valea Mare”, la 2,5 km E de sat

69 11A0031 localitatea JUPA, municipiul CARANSEBEŞ
“Iaz”, în lunca Timişului, pe malul drept, la 1 km E de castrul roman

70 11A0071 localitatea JUPA, municipiul CARANSEBEŞ
“Peste ziduri”, pe malul stâng al Timişului, la 200 m de sat şi 6 Castrul roman Tibiscum; Epoca km de oraş romană, sec. II - IV

Canabae; Epoca romană, sec. II IV 71 11A0072 sat LĂPUŞNICEL, com. LĂPUŞNICEL
“Cetate - La Barbu”, la 2 km N de sat, pe terasa dealului Vineşti

Construcţie de tip statio; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Neolitic Aşezare; Epoca bronzului Cetate; Latene, cultura geto dacică Necropolă de incineraţie; Epoca bronzului, cultura Gârla Mare Fortificaţie; Epoca medievală, sec. XIV - XV Aşezare; Eneolitic Cetate; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Biserică; Epoca medievală, sec. XIII - XIV; cult ortodox Aşezare; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. XI - XIII Castru; Epoca romană, sec. II IV Praetorium; Epoca romană, sec. II - IV Aşezare romană minieră; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Eneolitic Aşezare; Epoca bronzului Necropolă; Epoca bronzului Aşezare; Hallstatt Aşezare; Latene, cultura geto dacică Aşezare; Epoca medievală Aşezare; Neolitic Aşezare; Epoca medievală

72 11A0074 sat LIUBCOVA, com. BERZASCA
“Orniţa”, la 800 m V de sat, pe malul Dunării

73 11A0073 sat LIUBCOVA, com. BERZASCA
“Stenca Liubcovei”, la 2 km E de sat, pe malul Dunării, în stânga şoselei

74 11A0075 sat LIUBCOVA, com. BERZASCA
“Ţiglărie”, la marginea estică a satului

75 11A0078 sat MEHADIA, com. MEHADIA
pe malul râului Belareca, intravilan

76 11A0081 sat MEHADIA, com. MEHADIA
“Cioaca Mică”, în mijlocul văii Slatina, la 4 km V de sat

77 11A0079 sat MEHADIA, com. MEHADIA
“Dealul Grad”, la NE de sat, la 1 km

78 11A0080 sat MEHADIA, com. MEHADIA
“Ulici”, la 3 km N de sat

79 11A0077 sat MEHADIA, com. MEHADIA
“Valea Bolvaşniţei”, la 3 km N de localitate, lângă castrul roman

80 11A0076 sat MEHADIA, com. MEHADIA
“Zidina”, la 3 km N de localitate

81 11A0083 oraş MOLDOVA NOUĂ
“Ogaşul Băieşului”, la 3 km N de oraş pe Valea Bătrână

82 11A0084 oraş MOLDOVA NOUĂ
“Ostrovul Decebal”, insulă în apele teritoriale ale Dunării, în cartierul Moldova Veche

83 11A0085 oraş MOLDOVA NOUĂ
“Rât”, pe malul Dunării, la intrarea în localitate, cartierul Moldova Veche (Oraşul Nou)

84 11A0082 oraş MOLDOVA NOUĂ
“Sălişte”, la 1 km NE de localitate

Necropolă; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. IX - X Urme de locuire; Preistorie Aşezare; Epoca romană târzie, sec. III - IV Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. IX - X Biserică; Epoca medievală; cult ortodox Aşezare rurală; Epoca medievală timpurie, sec. VIII - XIII Aşezare; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Epoca bronzului Fortificaţie Fortificaţie; Latene, cultura geto - dacică Aşezare; Epoca medievală Fortificaţii; Epoca medievală Urme de locuire; Epoca bronzului Picturi rupestre Urme de locuire; Epoca medievală Picturi rupestre; Epoca medievală Urme de locuire; Perioada de tranziţie la epoca bronzului Urme de locuire; Epoca migraţiilor Urme de locuire; Epoca medievală Fortificaţie de pământ; Epocă neprecizată Aşezare; Neolitic timpuriu, cultura Starčevo - Criş Aşezare; Epoca daco-romană, sec. II - IV Necropolă; Epoca medievală, sec. XIII - XIV

85 11A0087 oraş MOLDOVA NOUĂ
“Valea Mare”, la 4 km E de oraş, în cartierul Moldova Veche

86 11A0086 oraş MOLDOVA NOUĂ
“Vinograda - Vlaskicraj”, la capătul estic al localităţii, pe malul Dunării, în cartierul Moldova Veche

87 11A0088 sat NAIDĂŞ, com. NAIDĂŞ
“Valea Călugărei”, la 500 m în spatele balastierei, pe valea râului Nera

88 11A0089 sat PĂLTINIŞ, com. PĂLTINIŞ
“Dâmbul bisericii”, la NV de sat

89 11A0090 sat PĂTAŞ, com. PRIGOR
“Sălişte”, la 1 km N de sat

90 11A0093 sat PESCARI, com. CORONINI
“Cula”, la 600 m SE de sat

91 11A0094 sat PESCARI, com. CORONINI
“Gaura Chindiei I si II”, la 4 km E de sat, peştera

92 11A0095 sat PESCARI, com. CORONINI
“Gaura cu muscă”, la 3 km E de sat, în peşteră

93 11A0096 sat PETRILOVA, com. CIUCHICI
“Căprişoare”, la cca. 3 km de satul Petrilova şi la 1 km de malul râului Nera

94 11A0099 sat POJEJENA, com. POJEJENA
“Nucet”, la 200 m E de sat, pe malul Dunării

95 11A0097 sat POJEJENA, com. POJEJENA
“Via Bogdanovici - Sitarniţa”, pe platoul din spatele bisericii, la cca. 1 km de ţărm, între DN 57 şi limita de N a comunei, pe terasa superioară a Dunării

Castru; Epoca romană, sec. II IV Canabae; Epoca romană, sec. II IV Aşezare; Neolitic Cetate; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Necropolă; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Aşezare; Epoca romană, sec. II III Necropolă; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Epoca romană, sec. II III Villa rustica; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Epoca daco-romană, sec. III - IV Instalaţie de reducere a minereului Fortificaţie de pământ; Hallstatt Biserică; Epoca medievală, sec. XIV - XV; cult ortodox Necropolă; Epoca medievală, sec. XIV - XV Exploatare minieră; Epoca romană, sec. II - III Aşezare; Neolitic, cultura Sălcuţa Aşezare; Eneolitic, cultura Tiszapolgár Aşezare fortificată; Latene, cultura geto - dacică Fortificaţie Cetate; Epoca medievală, sec. XIV - XV Castru; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Epoca romană, sec. II III

96 11A0098 sat POJEJENA, com. POJEJENA
“Zidirea”, la 500 m SE de sat, pe malul inundat al Dunării

97 11A0100 sat PRILIPEŢ, com. BOZOVICI
“Spânzurătoare - Comoara”, la 2 km de sat, la intersecţia drumului ce duce spre Rudăria, pe panta dealului şi pe terasa dinspre pârâul Rudăria

98 11A0101 sat RAMNA, com. RAMNA
“Berari”, la 3 km de sat

99 11A0102 sat RAMNA, com. RAMNA
“Ibrilont”, în lunca râului Bârzava spre rama nordică a dealurilor dintre Ramna şi Berzovia pe aliniamentul liniei de înaltă tensiune

10 11A0103 sat REMETEA - POGĂNICI, com. FÂRLIUG “Pascoane”, la 3 km NE de sat, pe platforma dealului din 0
stânga drumului spre satul Scaiuş

10 11A0001 municipiul REŞIŢA “Ogaşele”, cartier Moroasa, lângă Ateneul Tineretului 1

10 11A0104 sat SASCA MONTANĂ, com. SASCA ROMÂNĂ “Dealul Tecla”, la N de localitate, spre Cărbunari 2 10 11A0105 sat SLATINA - TIMIŞ, com. SLATINA - TIMIŞ “Sas”, în zona gării C.F.R., pe stânga şoselei 3

10 11A0106 sat SOCOL, com. SOCOL “Palanacki Breg”, la 2,5 km SE de sat 4 10 11A0107 sat SOCOLARI, com. CICLOVA ROMÂNĂ “Cetatea Beiului”, la 3 km SE de sat 5 10 11A0114 sat SURDUCU MARE, com. FOROTIC “Rovină”, la 500 m NV de sat, în zona fostelor anexe C.A.P. 6

10 11A0108 sat ŞOPOTU NOU, com. ŞOPOTU NOU “Peştera Rolului”, la 5 km V de sat, în cheile Nerei 7

Urme de locuire; Eneolitic Urme de locuire; Epoca bronzului Urme de locuire; Hallstatt Construcţie romană de tip statio; Epoca romană, sec. II - III Necropolă; Epoca medievală, sec. XII - XIII Aşezare; Epoca daco-romană, sec. II - III Construcţie; Epoca romană, sec. II - III Drum; Epoca romană, sec. II III Aşezare civilă; Epoca romană, sec. II - IV Aşezare; Eneolitic Aşezare de prelucrare a minereului; Epoca dacoromană, sec. III - IV Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec. X - XI Mină de exploatare a fierului; Epoca romană, sec. II - III Castru; Epoca romană, sec. II IV Aşezare; Epoca romană, sec. II IV Aşezare; Hallstatt Fortificaţie Necropolă; Hallstatt Aşezare; Epoca medievală, sec. XIV - XV Aşezare; Epoca daco-romană, sec. III - IV Zonă de tumuli; Epoca dacoromană, sec. III - IV Aşezare; Paleolitic

10 11A0111 sat ŞOPOTU VECHI, com. DALBOŞET “Dragomireana”, la 1 km NE de intrarea în satul Dalboşet 8 10 11A0110 sat ŞOPOTU VECHI, com. DALBOŞET “Mirvila”, la 500 m N de sat 9 11 11A0109 sat ŞOPOTU VECHI, com. DALBOŞET “Sălişte”, la 1 km N de satul Şopotul Vechi 0 11 11A0112 sat ŞOPOTU VECHI, com. DALBOŞET “Siul lui Bădescu”, pe malul stâng al Nerei, la 400 m de 1
Dragomireana

11 11A0115 sat ŞOŞDEA, com. MĂURENI “Zgurile Mari”, “Zgurile Mici”, “Islaz”,”Munteanu”, la E de 2
sat, la 800 m spre vechiul drum spre Berzovia, pe malul drept al Bârzavei, în dreptul saivanelor din punctul “Islaz”

11 11A0113 sat ŞTINĂPARI, com. CĂRBUNARI “Dealul Chelu”, la 3 km NE de sat 3 11 11A0116 sat TEREGOVA, com. TEREGOVA “Znamen”, lângă pârâul Hideg, la confluenţa sa cu Timişul, la 4
2 km N de sat

11 11A0117 sat TICVANIU MARE, com. TICVANIU MARE “Andru”, la 500 m NE de sat, la intrarea în localitate pe partea 5
stângă a DN 57

11 11A0118 sat TICVANIU MARE, com. TICVANIU MARE “Ferma II”, la 1 km NE de sat, pe partea dreaptă a şoselei 6

11 11A0119 sat TICVANIU MIC, com. TICVANIU MARE “Budoviţa”, la 1,5 km SV de sat, spre Grădinari, la 500m NV 7
de gara C.F.R. Greoni

11 11A0120 sat TINCOVA, com. SACU “Sălişte”, la marginea satului, pe malul drept al Timişului 8

11 11A0121 sat VALEA TIMIŞULUI, com. BUCHIN “Rovina”, la 2,5 km de sat 9

Aşezare; Eneolitic, cultura Tiszapolgár Aşezare; Epoca bronzului Aşezare; Hallstatt, cultura Basarabi Aşezare; Epoca romană, sec. II III Aşezare fortificată; Hallstatt Aşezare; Epoca romană, sec. II III Castru de pământ; Epoca romană, sec. II - III Aşezare fortificată; Latene, cultura geto - dacică Castru; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Epoca romană, sec. II III Castru; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Epoca romană, sec. II III

12 11A0122 sat VĂLIŞOARA, com. BUCOŞNIŢA la 500 m N de gara C.F.R., pe aliniamentul de înaltă tensiune 0 12 11A0124 sat VĂRĂDIA, com. VĂRĂDIA “Dealul Chilii”, pe platoul dealului situat pe malul drept al 1
Caraşului

12 11A0125 sat VĂRĂDIA, com. VĂRĂDIA “Poiana Flămânda”, la 5 km NE de sat, la frontiera cu Serbia 2 12 11A0123 sat VĂRĂDIA, com. VĂRĂDIA “Rovina”, la 500 m E de sat, pe malul stâng al Caraşului 3

12 11A0126 sat VOISLOVA, com. ZĂVOI intravilan, la 200 m în spatele gării C.F.R. 4

12 11A0127 sat VRANI, com. VRANI “Dâmbul Morişchii”, pe malul stâng al Caraşului la NV de sat, Aşezare; Neolitic 5 în spatele pichetului de grăniceri Aşezare; Epoca bronzului Necropolă de incineraţie; Epoca bronzului Aşezare; Latene, cultura geto dacică Necropolă; Hallstatt, cultura geto - dacică Aşezare; Epoca daco-romană, sec. III - IV Necropolă; Epoca daco-romană, sec. III - IV Aşezare; Epoca medievală, sec. XIII - XIV Necropolă; Epoca medievală, sec. XIII - XIV 12 11A0128 sat ZĂGUJENI, com. CONSTANTIN DAICOVICIU la cca. 500 m în stânga căii ferate, pe drumul Zăgujeni - Olaba Construcţie; Epoca romană, sec. 6 II - III Aşezare; Epoca romană, sec. II III

12 11A0129 sat ZĂVOI, com. ZĂVOI la km 22+200 pe şoseaua Caransebeş - Haţeg, în zona 7
cimitirului din localitate

Castru; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Epoca romană, sec. II III Aşezare; Neolitic, cultura Vinča

12 11A0130 sat ZORLENŢU MARE, com. ZORLENŢU MARE “Icrelişte”, la 5 km NV de sat 8


								
To top