BE by Oane

VIEWS: 88 PAGES: 2

									Nr. crt.

Cod LMI

Cod LMI'92

Localitate/adresă

Denumirea monumentului/Descriere

1 41E0025 municipiul BUCUREŞTI
cartier Cotroceni

Rezervaţie de arhitectură Parcelarea Bordei Parcelarea Chibrit

2 41E0020 municipiul BUCUREŞTI
între: Str. Armindenului - Bd. Eliade Mircea - Bd. Aviatorilor

3 41E0016 municipiul BUCUREŞTI
între: Str. Fabrica de Chibrituri - Intr. Învoirii

4 41E0021 municipiul BUCUREŞTI
între: Bd. Aviatorilor - Bd. Iancu de Hunedoara - Calea Parcelarea Dorobanţi Dorobanţilor - limita incintei Televiziunii Române - Str. Pangrati Emil - P-ţa Aviatorilor

5 41E0009 municipiul BUCUREŞTI

între: B-dul Laminorului - Str. Fabrica de Cărămidă - Str. Elocinţei - Str. Neajlovului - Str. Coralilor - Str. Piatra Morii B-dul Gloriei - Str. Triumfului - Str. Lăstărişului - Str. Mandolinei - Str. Renaşterii - Şos. Chtitilei între: B-dul Unirii - B-dul Libertăţii - Splaiul Independenţei

Parcelarea Bazilescu

6 41E0008 municipiul BUCUREŞTI 7 41E0006 municipiul BUCUREŞTI 8 41E0019 municipiul BUCUREŞTI

Rezervaţie de arhitectură

între: B-dul. Unirii - B-dul Liberăţii - P-ţa Coşbuc G. - P-ţa Gării Rezervaţie de arhitectură Filaret - B-dul Mărăşeşti - B-dul Dimitrie Cantemir între: Calea Florească - Str. Glucozei - Str. Rahmaninov - Str. Grădina Floreşti

Parcelarea Negroponte Parcelarea Harjeu; 1926 Parcela Gara de Nord

9 41E0013 municipiul BUCUREŞTI

între: P-ţa Muncii - B-dul Muncii - Str. Hârjeu D. Arhitect - Str. Sterian Arh. - Str. Coravu Maior - Şos. Mihai Bravu

1 41E0017 municipiul BUCUREŞTI între: Str. Baicului - B-dul Gării Obor - B-dul Dimitrov - Str. 0
Potecă Eufrosin

1 41E0022 municipiul BUCUREŞTI între: Str. Băiculescu Ion - Şos. Viilor - Str. Botez Dumitru - Str. Parcelarea Pieptănari 1
Mănescu C-tin - B-dul Pieptănari - Str. Dragu Tudor

1 41E0012 municipiul BUCUREŞTI între: Str. Caloian Judeţul - Str. Botea Aurel Locotenet - Str. 2 1 41E0015 municipiul BUCUREŞTI între: Str. Folescu Gheorghe - Str. Vatra Luminoasa - Str. 3
Sarafineşti - Şos. Iancului

Dristor - Intr. Amazoanei - Str. Cerceluş - Str. Diligenţei - Str. Negoiu

Parcela Dristor; 1915 - 1919

Parcela Iancului Rezervaţie de arhitectură

1 41E0005 municipiul BUCUREŞTI între: Str. Pârvan V.-Berzei-Buzeşti-Sevastopol- Alexandrescu 4
Gr.-Polonă-Eminescu M.-Traian-Popa Nan-Ţepeş Vodă-Pann Anton-Maxilian-Calea Călăraşi-Splaiul Unirii-Splaiul Independenţei

1 41E0018 municipiul BUCUREŞTI între: Str. Sf. Gheorghe Nou - Str. Cavafii Vechi - Str. Colţei 5
B-dul Brătianu I. C.

Parcelarea Villacrosse; 1848 Parcelarea Şerban Vodă

1 41E0023 municipiul BUCUREŞTI între: Str. Şerban Ilie Sold. - Str. Nicopole 6

1 41E0010 municipiul BUCUREŞTI între: Şos. Giuleşti - Str. Alizeului - Str. Pascal Cristian Dr. - Str. Parcelarea Grant; 1912 7
Chibzuinţei - Str. Larisa - Str. Stoica Vizitiul - B-dul Regiei Şos. Orhideelor

1 41E0011 municipiul BUCUREŞTI între: Şos. Giurgiului - Str. Turnu Măgurele - Str. Pogoanelor 8
Drumul Bercenarului

Parcelarea Progresul Parcelarea Iancului; 1913 Parcul Carol I; 1906; arhitect Redont, E.; arhitect Berindei, Ion D.; arhitect Negrescu, Leonida Fântâna lui G. Gr. Cantacuzino; 1870 Statuia lui C. I. Istrate; 1908 Arenele Romane Mormântul Eroului Necunoscut; 1923 Grădina Botanică; 1860 - 1866; arhitect Doicescu, Octav Restaurant Parcul Ioanid; 1895; arhitect Redont, E. Parcul Herăstrău Grădina Cişmigiu; 1850 - 1851; după 1910; pictor Mayer; arhitect Rebhuhn, F. Parcelarea Verzişori

1 41E0014 municipiul BUCUREŞTI între: Şos. Iancului - Str. Manu V. Lt. - Str. Vatra Luminoasa 9
Str. Claudian Mr. Dr.

2 41E0001 municipiul BUCUREŞTI str. 11 Iunie 0

2 41E0002 municipiul BUCUREŞTI Şos. Cotroceni nr. 32 [Adresa veche: nr. 62] 1 2 41E0003 municipiul BUCUREŞTI Intr. Ioanid G. [Adresa veche: Intr. Ioanid G. Pictor] 2 2 41E0007 municipiul BUCUREŞTI Şos. Kiseleff Pavel D. 3 2 41E0004 municipiul BUCUREŞTI Bd. Regina Elisabeta [Adresa veche: Bd. Kogălniceanu Mihail] 4 2 41E0024 municipiul BUCUREŞTI str. Verzişori 5


								
To top