KONFERENS - Metodutvecklad föräldrautbildning för unga gravida i by morgossi7a5

VIEWS: 31 PAGES: 1

									          KONFERENS - Metodutvecklad
      föräldrautbildning för unga gravida i Sverige

Konferens GÖTEBORG: 26 Mars 2007               Konferens MALMÖ: 16 April 2007
Lokal: Avenyn, Skandiahuset                  Lokal: Skandiasalen, Konserthuset
Sten Sturegatan 12, Göteborg                 Gustav Möllers Gata 5, Malmö
Sista anmälan: 16 Mars 2007                  Sista anmälan: 30 Mars 2007

Deltagaravgift: 750 kr/person inkl. moms. I priset ingår metodhandboken (Xistmodellen
- föräldrautbildning för unga gravida), föreläsningar samt för- och eftermiddagsfika.
(Lunch ingår ej)

 Xist - Unga föräldrar/Kvinnoforum har metodutvecklat
 en föräldrautbildning som riktar sig till unga
 gravida. Arbetet har resulterat i metodhandboken     PROGRAM
 ”Xistmodellen - Föräldrautbildning för unga gravida”.
 Efter två fulltecknade konferenser inom samma tema    9.30-10.00      Kaffe och smörgås
 i Stockholm under 2006, erbjuder vi nu ytterligare
 två tillfällen att delta i denna spännande, viktiga och  10.00-10.15   Petra Jonson - projektledare Xist,
 aktuella konferens. Frågor kring ungt föräldraskap    moderator. Förord tillsammans med Skandia - Idéer
 och nytänkande inom föräldrautbildning kommer att     för livet.
 belysas ur flera olika perspektiv.
                              10.15-11.10    Cecilia Ekéus; Forskare Karolinska
 Intresset för metoder som berör föräldrautbildning    Institutet (KI). Tonårsgraviditeter - antal & hur
 för unga är idag redan stort. Genom denna         målgruppen unga mammor & pappor ser ut.
 konferens hoppas vi sprida ytterligare kunskap,
 inspirera berörda yrkesgrupper, samt genom öppna     11.10-12.00   Malin Bergström, Forskare KI.
 diskussioner väcka nya tankar och idéer kring ämnet.   Projekten TUFF & KUB. Vilka deltar/deltar inte i
                              föräldrautbildning & gör den någon nytta?
 Inbjudan till konferensen sker nationellt och vänder
 sig till berörda yrkesgrupper inom bl a MVC, BVC,     12.00-13.10      Lunch
 socialtjänst och politiker.
                              13.10-13.30   Daphne och José; Ungt
                              föräldrapar berättar om hur det var att delta i Xists
 Anmälan sker via mail till:                metodutvecklade föräldrautbildningen för unga
 ungaforaldrar@kvinnoforum.se               gravida.
 Döp dokumentet ”Göteborg” alternativt ”Malmö”.
 Skriv arbetsplats & namn på samtliga deltagare      13.30-14.30    Joakim Huss, projektledare Xist
 som anmäls. Bokningen bekräftas via mail efter att    - Unga föräldrar. Xistmodellen - Föräldrautbildning
 inbetalning av avgift skett. Betalning sker via post-   för Unga Gravida.
 eller bankgiro: PG 345901-3 / BG 5768-7873. OBS!
 Koda inbetalningen ”Göteborg” eller ”Malmö”        14.30-14.50      Fika
 samt med deltagarens/anmälarens namn.
                              14.50-15.40    Leksandmodellen; Mita Näs.
                              Förstärkt & förlängd föräldrastödsmetod - att
                    Välkomna!     möjliggöra hållbara sociala nätverk & förmedla
                              kunskap under barnets uppväxt & utveckling.

                              15.40-16.00      Petra Jonson;
                                         Sammanfattning av dagen.
                              (Tillfälle till frågor och öppen diskussion ges i anslutning till
                              varje föreläsning)

                              Besök gärna vår hemsida www.kvinnoforum.se. eller
                              www.xist.nu. Boken kan även köpas separat till en
                              kostand av 200 kr (exkl. moms) via hemsidan eller via
                              mail: ungaforaldrar@kvinnoforum.se

								
To top