Nezisková organizácia CASTELAN v kooperácii so sekciou turizmu by variablepitch345

VIEWS: 8 PAGES: 1

									Študijná cesta – Burgenland 3.- 5. októbra 2008 Nezisková organizácia CASTELAN v kooperácii so sekciou turizmu Ministerstva hospodárstva SR a Burgenland Tourismus uskutočnila v dňoch 3.- 5. októbra trojdňovú študijnú cestu do východného Rakúska, do spolkovej krajiny Burgenland. Táto špeciálna študijná cesta bola určená najmä pre zástupcov odborov regionálneho rozvoja jednotlivých VÚC, združenia cestovného ruchu na území Slovenskej republiky, starostov a primátorov. Cieľom cesty bolo ponúknuť organizáciám edukačný projekt v súčinnosti s odbornou prípravou zamestnancov, ktorí sa v rámci svojich profesií podieľajú na manažovaní cestovného ruchu a marketingu tretieho sektora. Súčasťou študijnej cesty boli viaceré odborné prednášky, pripravené na vysokej úrovni - destinačný manažment na príklade spoločnosti Thermenwelt Burgenland, eventmanažment zameraný na konkrétny projekt v obci Podersdorf, prednáška o regióne Neziderské jazero, orientovaná na tvorbu projektu a marketing strediska cestovného ruchu. Špeciálnu prednášku zameranú na tvorbu projektu v „slovenských“ podmienkach predniesol generálny riaditeľ Burgenland Tourismus Gerhard Gucher. Hostia sa počas cesty mali možnosť zoznámiť aj s nosnými atraktivitami spolkovej krajiny Burgenland – navštívili rímsky kameňolom v St. Margarethen, ktorý patrí k pamiatkám UNESCO a zároveň k svetovým operným „open air“ pódiám, ďalej operetné jazerné pódium v Mörbischi, ktorého návštevnosť prekročila v letných mesiacoch 200 000 návštevníkov, hrad Forchtenstein so svojimi cennými zbierkami či súkromné múzeum v prírode v dedinke Mönchhof. V hlavnom meste spolkovej krajiny Burgenland, v Eisenstadte, bola súčasťou programu aj prehliadka rodného domu skladateľa Jozefa Haydna a zámku kniežacej rodiny Esterházy. Burgenland patrí s množstvom historických pamiatok k vyhľadávaným cieľom návštevníkov z celého sveta a vzhľadom na bohaté kultúrne dedičstvo je aj lokalitou hodnou odbornej pozornosti s aspektom na cezhraničnú spoluprácu s rozvinutým európskym regiónom. Na študijnej ceste sa zúčastnilo 36 odborníkov na cestovný ruch, zástupcovia VÚC a samosprávy z celého Slovenska, ktorí získali cenné poznatky z oblasti turizmu, vymenili si kontakty a nadviazali nové partnerstvá. Študijná cesta sa stretla s pozitívnym ohlasom u všetkých účastníkoch.


								
To top