Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi by variablepitch345

VIEWS: 19,539 PAGES: 50

									Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

1

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

MODEL PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

FASA 1

Pra perancangan

FASA 2

Penetapan halatuju

FASA 3

Analisa persekitaran

FASA 4

Isu, matlamat, Objektif, KPI, Sasaran

FASA 5

Strategi dan Taktikal

FASA 6

Pelan Operasi

FASA 7

Perlaksanan dan Penilaian

FASA 8

Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik

2

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SMK JAWI
Pengerusi Pengetua Pn. Zaiton Binti Md Noor Penolong Kanan Pentadbiran En. Azmi Bin Othman Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pn. Sandora Binti Marzahan Penolong Kanan Kokurikulum En. Abdul Halim Bin Awang Setiausaha Kurikulum Pn. Fadzura Binti Mohamed Kaunselor Sekolah Pn. Salmah Binti Othman Ketua-ketua Panitia Setiausaha Sukan Dan Permainan Setiausaha Peperiksaan Awam Setiausaha Peperiksaan Dalaman Guru Data Setiausaha Persatuan Dan Kelab

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Setiausaha

Pen. Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

3

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK

BIL 1. Penubuhan Jawatankuasa Induk

AKTIVITI

TARIKH 14 Sept. 2007 16 Sept. 2007 16 Sept. 2007

TINDAKAN Pengetua Pengetua JK Induk

2. Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja 3. Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana 4. Proses Pertama 4.1 Pra Perancang 4.1.1 Latar belakang sekolah 4.1.1.1 Sejarah Sekolah 4.1.1.2 Enrolmen Murid 4.1.1.3 Biodata pemimpin sekolah 4.1.1.4 Prestasi akademik, koakademik dan kokurikulum 4.1.1.5 Disiplin Murid 4.1.1.6 Demografi Penduduk 4.1.1.7 Persekitaran Sekolah 4.1.1.8 Kemudahan Fizikal Proses Pertama 4.1 Pra Perancang 4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah 4.1.3 Laporan analisis program 4.1.4 Laporan Prestasi Semasa 4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah 4.1.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.1.4.3 Mengenalpasti pendekatan 4.1.5 Mengenal pasti mandat 4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana

28 Sept. 2007

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

3 Okt. 2007

4 Okt. 2007

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

10 Okt. 2007

4

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIL

AKTIVITI

TARIKH 4 Okt. 2007

TINDAKAN JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

5. Proses Kedua 5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 5.1.1 Menyemak pernyataan misi 5.1.2 Menyemak pernyataan visi 5.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan, logo dan warna organisasi. 6. Proses Ketiga 6.1 Analisis persekitaran 6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik 6.1.2 Analisis SWOT 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran

10 Okt.2007

11 Okt. 2007

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

15 Okt. 2007 7. Proses Keempat 7.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.1.2 Membentuk isu, matlamat strategik & KPI 7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek dan panjang 7.1.4 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik) 7.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi Yang strategik 11 Okt. 2007 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

15 Okt. 2007

5

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIL 8. Proses Kelima 8.1 Pembinaan pelan taktikal

AKTIVITI

TARIKH 18 Okt. 2007

TINDAKAN JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

24 Okt. 2007 9. Proses Keenam 9.1 Pembinaan Pelan Operasi 25 Okt. 2007 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

20 Januari 2008

6

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

MENDEFINISIKAN HALA TUJU SMK JAWI

Kepentingan Kefahaman tentang MANDAT sebelum membina strategi

• •

Mandat menjelaskan siapa kita dan apa yang disuruh atau diarah oleh “stakeholder”. Mandat juga merupakan tauliah atau punca kuasa kepada organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan sesuatu tindakan.

MENYEMAK MANDAT KERAJAAN
(SEMUA MANDAT DILAMPIRKAN DI BELAKANG DOKUMEN)

• Akta Pendidikan 1996 • Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam • Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) • Dasar Pendidikan Negara:eg- PIPP 2006-2010 • Arahan Perbendaharaan • Surat Siaran JPN dan PPD • Semua peraturan dan undang-undang negara.

7

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
1. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002 / Akta 1152 Ibubapa boleh didenda tidak hantar anak ke sekolah. 2. 1973 laporan Murad ( RMT, SPBT, Biasiswa, Penekanan ) kepada 3M. 3. Peraturan Pendidikan ( kurikulum Kebangsaan ) 1997 P.U (A) 531. 4. The Education Ordinan / 1997 ( No2 of 57 ) The schools ( Tours ) Regulations 1957. 5. Surat Pek Unit Pendaftaran 1 / 1995 Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan / Persatuan Di Sekolah. 6. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010

DASAR WAWASAN NEGARA
1. Rancangan Pembangunan Pendidikan. 2. Skim Pinjaman buku Teks. 3. Rancangan Makanan Tambahan 4. Asrama Harian. 5. Biasiswa.

8

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

SURAT PEKELILING IKHTISAS

SPI 1 / 1985 – Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajaran sekolah. SPI 2 / 1985 – Lencana / logo dan lagu sekolah. SPI 4 / 1985 – Sekolah sebagai institusi masyarakat. SPI 5 / 1985 – Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan kawasannya -( Lanskaping ). SPI 7 / 1886 – Langkah – langkah keberkesanan disiplin sekolah. SPI 6 / 1988 – Panduan tajaan oleh syarikat / badan perniagaan di sekolah. SPI 8 / 1988 – Keselamatan diri pelajar di sekolah SPI 15 / 1988 – Penyelenggaraan dan keceriaan sekolah. SPI 2 / 1989 – Rancangan kesihatan sekolah. SPI 4 / 1989 – Menangani masalah ponteng di sekolah. SPI 1 / 1996 – Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar. SPI 1 / 1997 – Dasar dan peraturan mengenai nama sekolah. SPI 3 / 1997 – Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar atau pungutan wang. SPI 5 / 1997 – Sekolah sebagai kawasan larangan merokok. SPI 6 / 1997 – Amalan kebersihan di sekolah.

9

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERATURAN PERKHIDMATAN AWAM

Bil 1 / 1999 – Garis panduan pelaksanaan penandaarasan dalam perkhidmatan awam. Bil 1 / 2001 – Pekeliling pentadbiran awam – Garis panduan perlaksanaan sistem pemantauan penguatkuasa undang – undang di peringkat pentadbiran daerah. Bil 1 / 2002 – Pekeliling pentadbiran awam – Garis panduan semakan semula prosedur dan proses kerja di agensi kerajaan. Bil 2 / 2002 – Pekeliling pentadbiran awam – Pemberian anugerah cemerlang anggota perkhidmatan awam. Bil 1 / 1992 – Pekeliling pentadbiran awam – Panduan pengurusan kualiti menyeluruh ( TQM ) bagi perkhidmatan awam. Bil 7 / 1991 – Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja KMK. Bil 6 / 1991 – Panduan mengenai peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan awam

10

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERINCIAN MANDAT
BIDANG KURIKULUM
• • • • • Peraturan-peraturan Pendidikan( Pendidikan Wajib ) 2002-Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997-Akta Pendidikan 1996 SPI Bil 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran. SPI Bil 3/1981 – Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru. SPI Bil 3/1987 – Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah

BIDANG KOKURIKULUM
• SPI Bil 9/2000 – Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan serta kegiatan kokurikulum & sukan di dalam dan luar kawasan sekolah. • • • • • • SP Pendaftaran Bil 2/1997 – Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/ Seni mempertahankan diri JPN Selangor – Panduan menawarkan perkhidmatan jurulatih luar untuk kelab seni mempertahankan diri. Akta Pendidikan 1996 – Peraturan-peraturan Pendidikan( Persatuan Sekolah ) 1998 SP Unit Pendaftaran 1/1995 – Penyeliaan perjalanan Pertubuhan /Persatuan di sekolah SPI Bil 1/1989 – Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di sekolah. SPI Bil 2/1986 – Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.

11

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIDANG HAL EHWAL MURID
• • • • SPI Bil 6/1975 – Menangai masalah ponteng di sekolah SPI Bil 1/1972 – Peraturan-peraturan ( tatatertib sekolah ) Pelajar ,1959 SPI Bil 8/1999 – Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. Akta Pendidikan 1996 – Peraturan-peraturan Pendidikan ( Penerimaan Masuk Murid ke sekolah penyimpan daftar & syarat bagi pengekalan murid belajar di sekolah) 1998. • SPI Bil 3/1983 – Pakaian Seragam Murid – Murid Sekolah bertarikh 9 Mac,1983.

BIDANG KEWANGAN
• • • • • • • • Seksyen 4 akta prosedur kewangan 1957 – Tatacara kewangan & perakaunan kumpulan wang sekolah. SP Kew Bil 8 Tahun 2000 – Garis panduan penggunaan wang lebihan daripada pemberian bantuan makanan asrama. SPI Bil 1/2004 – Pelaksanaan skim baucer tuisyen (SBT) bagi murid tahun 4,5 dan 6 sekolah rendah kerajaan & sek rendah bantuan kerajaan. SP Kew Bil 1 Tahun 2005 – Bantuan Skim Baucer Tuisyen (SBT ) di sekolah. SP Kew Bil 1 Tahun 2003 – Penyelenggaraan Buku Tunai Sekolah Tahun 2003 selaras dengan surat pekeliling kew Bil 5 Tahun 2002 SPP Bil 1 Tahun 2002 – Pindaan ke atas arahan perbendaharaan (AP103)mengenai : bil-bil hendaklah dibayar dengan segera. SPI Bil 3/1997 – Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan/ atau pungutan wang Peraturan-peraturan pendidikan ( Akaun & Audit ) 2002

12

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIDANG PENGURUSAN PEJABAT
• • • • • SPP Bil 12 Tahun 1995 – Penglibatan pegawai pengawal dalam pengurusan stor dan aset di Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun SPP Bil 3 Tahun 2002 – Peningkatan Amaun pelupusan & Hapus kira harta benda kerajaan yang boleh diluluskan oleh Kementerian /Jabatan. SPP Bil 7 Tahun 1995 – Garis panduan pelupusan peralatan komputer. SPP Bil 2 Tahun 1987 – Garis panduan pelupusan aset & barang kerajaan SPP Bil 2 Tahun 1991 – Penggunaan borang –borang baru bagi pengurusan harta modal, inventori & bekalan pejabat

BIDANG SUMBER MANUSIA
• • • • • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 Tahun 1991 – Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7 Tahun 1991 – Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3 Tahun 1993 – Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. SPI Bil 6/1986 – Urusan Temuduga Guru – guru ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran. SPI Bil 2/1990 – Peranan Baru Kakitangan Sumber Dan Prosedur Pembayaran

BIDANG FIZIKAL
• • • • • SPI Bil 1/1987 – Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian. SPI Bil 5/1985 – Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya ( landscaping ) SPI Bil 15/1988 – Penyelenggaraan Dan Keceriaan Maktab Perguruan / Politeknik / Sekolah. SPI Bil 12/1989 – Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Asrama. SPI Bil 14/1989 – Kebersihan Sekolah 13

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIDANG PERHUBUNGAN LUAR
• • • • • • SPI Bil 6/1988 – Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 12/1988 – Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah – Sekolah Peraturan – Peraturan Pendidikan ( Persatuan Ibu Bapa – Guru ) 1998 SPI Bil 7/1991 – Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 9/1991 – Permohonan Mengundang Orang – Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institut Pendidikan. SPI Bil 6/1992 – Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikat atau Kerajaan Negara Luar

DASAR PENDIDIKAN SEKOLAH ( PINDAAN 2000 )
• • • • SPI.Bil.9/2000 - Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran PJK Serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan di dalam dan luar kawasan sekolah. SPI:Bil.1/1972 – Peraturan-peraturan (tataterib sekolah) Pelajaran 1959 SPI:Bil. 8/1999 – Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002
• SPI: Bil.3/1997 – Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan akaun pungutan wang.

14

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

VISI SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI AKAN MENJADI SEKOLAH BERKESAN MENJELANG 2010

MISI SEKOLAH
1.0 Memastikan kecermelangan dalam kurikulum. 2.0 Memastikan penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti kokurikulum. 3.0 Membentuk insan yang bersahsiah terpuji, berketerampilan dan berdisiplin. 4.0 Memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar diberi perhatian. 5.0 Melaksanakan sistem pentadbiran profesional secara telus dan tulus dengan penerapan budaya kerja sepasukan. 6.0 Mewujudkan persekitaran yang kondusif. 7.0 Memupuk semangat kerjasama antara warga sekolah, waris dan masyarakat. 15

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PIAGAM PELANGGAN
Kami dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk : memberi peluang dan layanan yang adil kepada setiap murid tanpa mengira agama, keturunan dan latar belakang untuk mendapat pendidikan yang sempurna; mewujudkan iklim sekolah selamat dari segi fizikal, sosial dan budaya agar suasana sekolah sentiasa kondusif selaras dengan perkhidmatan penyayang; sentiasa berusaha meningkatkan kecemerlangan dalam aspek kurikulum, kokurikulum, fizikal, keceriaan dan pentadbiran; memastikan disiplin murid sentiasan berada pada tahap yang terpuji dengan menanam dan menyuburkan penghayatan nilai-nilai murni untuk membangunkan insan yang sempurna; memastikan semua kakitangan sekolah sentiasa berdisiplin, bertanggungjawab, berdedikasi, terlatih, berinovasi dan produktif bagi mewujudkan pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan; usaha yang berterusan dalam meningkatkan tahap profesionalisme keguruan di kalangan para pendidik menerusi program-program peningkatan profesionalisme yang terancang; sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan.

16

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KETERANGAN LENCANA

MOTTO SEKOLAH – ILMU AMAL IMAN

ILMU AMAL

Guru mendidik dan membimbing pelajar menimba ilmu dan menjadi pelajar yang berketerampilan Berbekalkan ilmu yang ditimba ini , pelajar akan mengamalkannya ke jalan kebaikan.

IMAN

Pelajar akan melaksanakan tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dengan berlandaskan keimanan sejati.

17

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BENTUK
• Logo berbentuk oval, dengan nama sekolah dan motto sekolah mengelilingi bentuk oval memberi makna bahawa usaha menuntut ilmu tiada sempadan dan batas masa, juga menggambarkan globalisasi. • Bentuk empat oval yang bertindih antara satu sama lain menunjukkan pendidikan bertaraf dunia dengan tumpuan utama kepada sains dan teknologi serta penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi. Ia juga menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Dari pandangan sisi kelihatan otak manusia yang melambangkan pelajar yang berketerampilan dan serba boleh. • Gambar buku di tengah-tengah melambangkan penghayatan kepada pengajaran Al-Quran agar ilmu yang dituntut merupakan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan berlandaskan keimanan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Di samping itu, buku melambangkan pengekalan ciri-ciri tradisional yang baik dan ulung dalam usaha menuntut ilmu. Oleh itu, asas pendidikan dan ilmu terus diutamakan. Ia juga mewakili bendera Pulau Pinang. • Lambang lima bulatan bertindih menunjukkan bahawa sekolah bukan sahaja menumpukan perhatian kepada bidang kurikulum malah kokurikulum juga diutamakan demi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. • Angka 2002 menunjukkkan tarikh sekolah mula beroperasi.

WARNA
Kuning – Kedaulatan dan mewakili salah satu warna bendera Pulau Pinang
Biru Tua – Perpaduan Biru Muda – Mewakili warna bendera Pulau Pinang Putih – Suci dan bersih.

18

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PETA LOKASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI

TAMAN JAWI JAYA

TAMAN DESA JAWI

19

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

GAMBAR PERSEKITARAN SEKOLAH

Pandangan dari hadapan

Blok makmal dan gelanggang Bangunan Surau

20

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

LAGU SEKOLAH
Putera puteri SMK Jawi Harapan ibu pertiwi Bersatu hati melangkah maju Ilmu asas kejayaan Semarakkan perjuangan Menghadapi cabaran Kuatkan semangat semaikan budi Moga kecemerlangan subur Amat payah kita harungi Kerahkan tenaga dan fikiran Usah kita leka Tiup semangat cinta sekolah Bersatulah kita melangkah maju Tekun berusaha kami berjanji Inilah sumpah setia Warga SMK Jawi Menjadi insan berilmu beriman

21

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi dibuka pada 2 Januari 2002 dan pada awalnya menumpang di SK Jawi. Penyelaras SMK Jawi pada masa tersebut ialah Pn Zaiton bt Md Noor dan seterusnya dilantik sebagai pengetua pada 1 Julai 2003. Pengetua telah dibantu oleh En Azmi Othman yang menjalankan tugas sebagai penolong kanan HEM dan En Zulkifli yang menjalankan tugas sebagai Penolong Kanan Kokurikulum. Seramai 9 orang guru yang mula berkhidmat di SMK Jawi pada masa tersebut dan seramai 65 orang murid memulakan tahun pertama tersebut yang diambil dari SK Jawi dan SK Keledang. Hanya sebanyak 3 kelas tingkatan 1 dibuka pada masa tersebut.

Barisan Perintis SMK Jawi 2002

Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi telah berpindah ke bangunan sendiri pada 9 September 2002. SMKJ dibina dengan memiliki bilik-bilik khas seperti pejabat, bilik guru, pusat sumber, bilik audio visual, bilik media, 2 buah makmal komputer, 1 makmal bahasa, bengkel kemahiran hidup, jahitan, kejuruteraan, bilik seminar, koperasi, bilik kaunseling, makmal sains iaitu fizik, biologi dan kimia, bilik muzik, bilik pendidikan seni visual, bilik persalinan, surau dan sebagainya. Pada tahun kedua iaitu 2003, sebanyak 10 orang guru ditukarkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi menjadikan jumlah guru seramai 19 orang kerana salah seorang guru iaitu En Zulkifli telah dinaikkan pangkat ke Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Indah. Jumlah kelas bertambah menjadikan sebanyak 9 buah kelas iaitu dari tingkatan peralihan, 1, 2, dan 4. Jumlah kesemua murid menjadikan hampir 300 orang. Seramai 19 orang pelajar peralihan dan 60 orang murid tingkatan 4 yang dibawa masuk dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Sheikh Barakhbah.
Pandangan hadapan SMK Jawi 2002

22

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

Pada tahun ketiga, 2004, Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi mempunyai hampir 500 orang pelajar dan 34 orang guru. Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi juga memiliki kesemua tingkatan iaitu Peralihan, 1, 2, 3, 4 dan 5. SMK Jawi memulakan tahun pertama peperiksaan awam iaitu SPM dan PMR pada tahun 2004. Tambahan daripada itu, mata pelajaran MPV Hiasan Dalaman Asas, telah diperkenalkan mulai tahun 2006. Oleh yang demikian, sebuah Bengkel MPV telah diubahsuai daripada empat bilik darjah. Mulai tahun 2008 satu lagi kelas MPV (Rekaan Dan Jahitan Pakaian) akan dibuka dengan mengubahsuai tiga bilik darjah dan sebuah stor untuk dijadikan bengkel kelas tersebut. Tahun 2006 SMKJ juga telah mengorak langkah dengan membangunkan laman web Portal Bestari SMK Jawi iaitu http://www.smkjawi.edu.my. Warga pendidik, ibu bapa dan pelajar boleh mendaftar dan mengakses laman ini dari rumah masih-masing. Selain daripada itu, bagi membolehkan semua warga pendidik SMKJ mengakses internet tanpa wayar, semua kawasan bilik guru dan pejabat telah disambungkan dengan internet tanpa wayar. Tahun 2007, Sebuah pusat akses internet dalam proses pembinaan di bilik media, Pusat Sumber bagi membolehkan pelajar-pelajar mengakses internet sepanjang masa terluang bagi membolehkan pencarian maklumat. Sehingga kini SMK Jawi mempunyai lebih 500 orang pelajar dan lebih 42 orang guru. SMK Jawi juga memiliki 4 buah kelas Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Seramai tujuh orang guru Pendidikan Khas dan dua orang Pembantu Pengurusan Murid N17 mengendalikan kelas tersebut. Sebanyak 2 buah bilik kelas telah diubahsuai untuk dijadikan kelas Pendidikan Khas.

23

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KEMUDAHAN INFRASRUKTUR
• • • • • • • • • • • Sebuah Pejabat Pentadbiran Sebuah Bilik Mesyuarat Sebuah Bilik Perkembangan Staf Empat buah Bilik Guru Kanan Sebuah Bilik Guru Dua buah Makmal Komputer Sebuah Makmal Bahasa Enam buah Makmal Sains Empatbuah Bengkel Kemahiran Hidup Sebuah Bengkel Lukisan Kejuruteraan Sebuah Bengkel MPV - Hiasan dalaman Asas (Ubahsuai bilik darjah) • Sebuah Bengkel MPV – Rekaan Dan Jahitan Pakaian (Ubahsuai bilik darjah) • • • • • Sebuah Bilik Pendidikan Seni Sebuah Bilik BOSS (SPBT) Sebuah Bilik Geografi / Sejarah Sebuah Bilik PPSMI Sebuah Bilik Sukan / Persalinan(L & P) • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sebuah Klinik Kesihatan Sebuah Seminar Sebuah Bilik Muzik 36 Bilik Darjah Sebuah Kantin Sebuah Dewan Peperiksaan (bilik darjah) Sebuah Ruang Serbaguna Sebuah Dataran Perhimpunan 2 kelas Pendidikan Khas (Ubahsuai bilik darjah) Sebuah Dewan Terbuka Sebuah bilik koperasi sekolah Sebuah pusat kegiatan kokurikulum( ubahsuai tempat letak basikal ) Sebuah Pusat Akses Sekolah Sebuah Bilik PPSMI Sebuah Bilik Geografi/Sejarah Sebuah padang bola dan trek 200 meter Dua buah gelanggang badminton terbuka Dua buah gelanggang sepak takraw terbuka

24

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ALIRAN YANG DITAWARKAN
ALIRAN DITAWARKAN Mata Pelajaran Bilangan Kelas Ting 1 – 4 kelas PMR Teras Ting 2 – 4 kelas Ting 3 - 4 kelas Tingkatan 5 – 1 kelas Tingkatan 4 – 2 kelas Tingkatan 5 – 1 kelas Tingkatan 4 – 1 kelas Tingkatan 5 – 1 kelas Tingkatan 4 – 1 kelas

Kemanusiaan

Teras + Perdagangan + Ekonomi Asas + Pendidikan Seni Visual/ Geografi Teras + Fizik + Kimia + Biologi + EST + Matematik Tambahan Teras + Hiasan Dalaman Asas

Sains Tulin SPM

Mata pelajaran Vokasional(MPV) Teras + Rekaan Dan Jahitan Pakaian

Tingkatan 4 – 1 kelas

25

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

SENARAI GURU DAN STAF 2008
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PENGKHUSUSAN Pengetua/ Geografi GPK Pentadbiran/ Geografi GPK Hal Ehwal Murid/ PSV GPK Kokurikulum/ Sains Guru Bimbingan Kaunseling Sejarah/ PJK P. Seni Visual/ Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Islam Sains Sejarah Kemahiran Hidup Matematik/ ICT Bahasa Malaysia Perdagangan Bahasa Inggeris Bahasa Tamil Muzik/ Geografi Sains Pendidikan Islam Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Bahasa Inggeris Matematik NAMA PN. ZAITON BINTI MD NOOR EN. AZMI BIN OTHMAN PN. SANDORA BINTI MARZAHAN EN. ABDUL HALIM BIN AWANG PN. SALMAH BINTI OTHMAN EN. CHONG YIT CHOOI EN. GOVINDASAMY A/L ANA PAPPA EN. MOHD SANI BIN HJ. AHMAD EN. FADZIL BIN HUSIN PN. TANG MEI LING PN. NOORAZIAH BT. AHMAD PN. SITI ZAINI BINTI HJ. PANGAT CIK NOR AZAH BINTI MAT NOR PN. ZALEHA BINTI YAHAYA PN. LIEW CHEAH YINN PN. SHARMANI DEVI A/P MANIAM PN. SUNDARAMBAL A/P KRISHNAN CIK TAN YAN SANG EN. ZURAIMI BIN OTHMAN EN. SHUKRI BIN CHE YUNUS EN. ABDUL WAHAB BIN MOHAMAD RAJAB PN. NOOR SUHAINI BT OMAR PN. EDNAH BINTI ABU BAKAR PN. NURAIDA BINTI MUHAMAD KATOGERI (DG) DG48 DG41 DG41 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 26

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

PENGKHUSUSAN Bahasa Malaysia Perdagangan/ Matematik Sains Pendidikan Islam Bahasa Melayu/ PSK Sains Perdagangan Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia Matematik Bahasa Inggeris MPV Hiasan Dalaman Asas Pendidikan Khas Pendidikan Khas Pendidikan Khas Pendidikan Khas Bahasa Melayu Pendidikan Khas Pendidikan Khas Sejarah NPQH

NAMA PN. NOOR ESHAH BINTI ISMAIL PN. ZAITON BINTI IDRIS PN. SURAITI BINTI OTHMAN PN TAQIYAH BINTI ABDUL HADI PN. FADZURA BINTI . MOHAMAD CIK ZURIDAH BINTI RAMALEY PN. NURUL HUDA BINTI NORDIN EN. FAUZI BIN MOHAMAD PN. HAMIDAH BINTI CHE MEH PN. AZHANI BINTI SIDI OMAR PN. USHA DEVI A/P BALASUNDRAM PN. KHARUL NIZA BINTI MOHAMAD KAMIL EN. FAZLAN BIN AHMAD CIK SARATHA DEVI A/P GOPAL CIK SALWANIS BINTI HURZAID PN. NOR HAFZAH BINTI JAAFAR PN. ROZILAH BINTI AHMAD EN. HAIRULIZWAN BIN SHAHIDAN CIK MAISARAH BINTI SULONG PN. NOOR AZIAH BINTI BUSSAIN EN. ABUL HALIM BIN HUSIN

KATOGERI (DG) DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG44

27

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

STAF SOKONGAN
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JAWATAN Pem. Tadbir Pem. Tadbir Ren. Pem. Makmal Pem. Makmal Pem. Am Pejabat Pem. Am Pejabat Pem. Am Pejabat (MPV) Pem. Pengurusan Murid Pem. Pengurusan Murid NAMA PN. SITI FATIMAH BINTI AHMAD PN. FAIZA FEZANI BT. MOHD YUSOF PN. NORHAYATI BT. HALIM PN. HARIATI BT. NOORDIN EN. MOHD FADZIL B. ABD HAMID CIK SA’ADIAH BT. AHMAD PN. AZLIZA SALMI BT. AZIMIN PN. NOR HAMISAH BT. SAMSUDIN PN. ZOLIEDIA BT. ISMAIL KATOGERI N17 N11 C17 C17 N1 N1 N1 N17 N17

28

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

LATAR BELAKANG PELAJAR-PELAJAR SMK JAWI
Lelaki Perempuan Jumlah : 247 : 207 : 554 orang

KAJIAN SOSIO EKONOMI DAN PERSEKITARAN IBU BAPA BIL 1. 2. 3. 4. 5 BUTIRAN Profesional Kakitangan Kerajaan Kerja Sendiri / Nelayan/ Petani Buruh / Kilang / Swasta Lain-Lain JUMLAH CATATAN 3% 10% 43% 40% 4% 100%

KAJIAN KAWASAN TINGGAL PELAJAR BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BUTIRAN Taman Desa Jawi Taman Jawi Jaya Bagan Buaya Cangkat Taman Chendrawasih Lain-lain JUMLAH CATATAN 38% 30% 20% 14% 5% 3% 100%

29

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM

30

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KEKUATAN (STRENGTH – S)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pengetua dan GPK yang berpengalaman. Guru Bimbingan Kaunseling yang komited Guru terlatih yang mencukupi Sumber kewangan mencukupi – kometmen guru tinggi. Pengurusan kewangan tanpa teguran. Disiplin pelajar terkawal. Sekolah satu sesi. Semangat sepasukan yang tinggi Bilik darjah mencukupi – memiliki bilik- bilik khas. Terdapat pemeriksa kertas PMR & SPM. Sistem analisa peperiksaan yang baik. Pusat Akses sekolah telah beroperasi. Guru Pusat Sumber dan Media yang kometed. Fail panitia diurus dengan baik. Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)
C1 C2 C3 C4 C5 Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik

31

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O8 O9 Sokongan daripada wakil rakyat setempat. Sokongan daripada PIBG. Hubungan baik dengan agensi luar. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar. Pusat Akses Sekolah beroperasi. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran (Pejabat Daerah, Pejabat Belia, IPD, Masjid) Pengetua Sekolah-sekolah Kelompok M7 yang aktif. Majlis Penolong Kanan Pentadbiran yang ditubuhkan di peringkat PPD Selatan

ANCAMAN (THREATS – T)
C1 C2 C3 C4 C5 Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik.

32

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ISU STRATEGIK , MATLAMAT STRATEGIK , OBJEKTIF, KPI & SASARAN BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan keputusan pencapaian keseluruhan akademik dari segi kualiti dan kuantiti. OBJEKTIF KPI SASARAN PRESTASI TOV Peningkatan dalam peperiksaan dalaman dan kebangsaan (PMR) % lulus semua matapelajaran PMR 64 2008 66 2009 68 2010 70 2011 72 2012 74

KURIKULUM Keputusan pencapaian keseluruhan akademik kurang memuaskan

% pencapaian tahap 8A (straight A’s) % pencapaian tahap 4A – 7A Gred Purata Sekolah % lulus BM % gred A BM % lulus BI % gred A BI % lulus Sains % gred A Sains % lulus Matematik % gred A Matematik % lulus Sejarah % gred A

3

4

5

6

7

8

6 3.10

7 3.0

8 2.9

9 2.8

10 2.7

11 2.6

91 25 76 6 86 3

92 26 76.5 7 87 5

93 26 77 8 88 7

94 27 77.5 8 89 8

95 28 78 9 90 10

96 29 79 10 92 11

86 6 94

87 7 95

88 8 96

90 9 97

91 10 98

92 12 98

33

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN PRESTASI TOV 2008 8 2009 10 2010 12 2011 14 2012 16

Sejarah % lulus Geografi % gred A Geografi % lulus P.Islam % gred A P.Islam % lulus KH 1 % gred A KH 1

6

90 7

92 8

94 9

95 10

96 11

97 12

93

94

95

96

97

97

94

95

96

97

98

98

% lulus KH 2 % gred A KH 2 % lulus B.Tamil % gred A B.Tamil

90 83 2

91 84 4

92 85 5

93 86 6

94 86 6

95 87 7

Keputusan pencapaian keseluruhan akademik kurang memuaskan

Meningkatkan keputusan pencapaian keseluruhan akademik dari segi kualiti dan kuantiti.

Peningkatan dalam peperiksaan dalaman dan kebangsaan (SPM)

% lulus SPM % pencapaian tahap 8A (straight A’s) % pencapaian tahap 4A – 7A Gred Purata

84 0

85 0

86 0

87 1

88 1

90 1

1 6.1

1 6.0

2 5.8

3 5.6

4 5.4

5 5.2

34

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN PRESTASI TOV 2008 85 8 52 2009 86 10 54 2010 87 11 55 2011 88 12 56 2012 90 13 58

Sekolah % lulus BM % gred A BM % lulus BI % gred A BI 80 % lulus P.Islam % gred A P.Islam 50 % lulus P.Moral % gred A P.Moral % lulus Sejarah % gred A Sejarah % lulus Matematik % gred A Matematik % lulus Geog. % gred A Geog. % lulus Sains % gred A Sains 51 52 54 56 58 81 83 83 84 85 84 7 51

48

49

50

52

54

56

53

54

55

57

58

60

83

84

85

86

87

88

83

84

85

86

87

88

100

100

100

100

100

100

35

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN PRESTASI TOV 74 2008 75 2009 76 2010 77 2011 78 2012 79

% lulus PSV % gred A PSV 35 % lulus PDG % gred A % lulus EA % gred A EA 100 100 100 100 100 100 37 38 40 42 44

% lulus EET % gred A EST

36

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ANALISA PERSEKITARAN BIDANG KURIKULUM
KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN (W)

S1 Pengetua dan GPK yang berpengalaman. S2 Guru Bimbingan Kaunseling yang komited S3 Guru terlatih yang mencukupi S4 Sumber kewangan mencukupi – kometmen guru tinggi. S5 Pengurusan kewangan tanpa teguran. S6 Disiplin pelajar terkawal. S7 Sekolah satu sesi. S8 Semangat sepasukan yang tinggi S9 Bilik darjah mencukupi – memiliki bilik-bilik khas. S10 Terdapat pemeriksa kertas PMR & SPM. S11 Sistem analisa peperiksaan yang baik. S12 Pusat Akses sekolah telah beroperasi. S13 Guru Pusat Sunber dan Media yang kometed. S14 Fail panitia diurus dengan baik. S15 Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap

W1 Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualiti dan kuantiti. W2 Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas). W3 Terdapat pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah. W5 5% pelajar tidak menguasai 3M. W6 Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. W7 Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas

CABARAN / ANCAMAN (T)

PELUANG ( O )

C1 Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. C3 Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. C4 Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. C5 Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik.

O1 O2 O3 O4

O5 O6 O8 O9

Sokongan daripada wakil rakyat setempat. Sokongan daripada PIBG. Hubungan baik dengan agensi luar. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar. Pusat Akses Sekolah beroperasi. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran (Pejabat Daerah, Pejabat Belia, IPD, Masjid) Pengetua Sekolah-sekolah Kelompok M7 yang aktif. Majlis Penolong Kanan Pentadbiran yang ditubuhkan di peringkat PPD Selatan

37

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

TOWS MATRIX : KURIKULUM
KEKUATAN (S) S1 Pengetua dan GPK yang berpengalaman. S2 Guru Bimbingan Kaunseling yang komited S3 Guru terlatih yang mencukupi S4 Sumber kewangan mencukupi – kometmen guru tinggi. S5 Pengurusan kewangan tanpa teguran. S6 Disiplin pelajar terkawal. S7 Sekolah satu sesi. S8 Semangat sepasukan yang tinggi S9 Bilik darjah mencukupi - memiliki bilik khas. S10 Terdapat pemeriksa kertas PMR & SPM. S11 Sistem analisa peperiksaan yang baik. S12 Pusat Akses sekolah telah beroperasi. S13 Guru Pusat Sunber dan Media yang kometed. S14 Fail panitia diurus dengan baik. S15 Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Perdagangan dari segi kualiti dan kuantiti W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni. KELEMAHAN (W) W1 Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualiti dan kuantiti. W2 Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas). W3 Terdapat pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah. W5 5% pelajar tidak menguasai 3M. W6 Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. W7 Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas

DALAMAN

LUARAN

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O8 O9

PELUANG (O) Sokongan daripada wakil rakyat setempat. Sokongan daripada PIBG. Hubungan baik dengan agensi luar. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar. Pusat Akses Sekolah beroperasi. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran (Pejabat Daerah, Pejabat Belia, IPD, Masjid) Pengetua Sekolah-sekolah Kelompok M7 yang aktif. Majlis Penolong Kanan Pentadbiran yang ditubuhkan di peringkat PPD Selatan CABARAN/ANCAMAN (T)

W+O W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

S+T S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar

W+T

C1 Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. C3 Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. C4 Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. C5 Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik.

38

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PEMILIHAN STRATEGI : KURIKULUM Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan taktikal yang dicadangkan Fakta yang menyokong strategi ini Ketua panitia yang komited Guru beri kerjasama sepenuhnya Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pertindihan program Kekangan masa Pelajar kurang kerjasama Pendorong untuk memilih strategi

1. Kualiti dan kuantiti keputusan peperiksaan PMR masih kurang memuaskan

1 Meningkatkan prestasi pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti

2. Menambahkan minat pelajar terhadap semua mata pelajaran

2. . Kualiti dan Kuantiti keputusan peperiksaan SPM masih kurang memuaskan

1. Meningkatkan prestasi pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti

1. Kursus Dalaman untuk semua guru 2. Kelas Tambahan terancang 3. Program Intensif 4. Program mento mente 5. Menamatkan sukatan sebelum Ogos 6. Gerak gempur 1. Minggu Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik/Sains Sejarah/Geografi Pendidikan Islam Moral/PSK Kemahiran Hidup 1. Kursus Dalaman untuk semua guru 2. Kelas Tambahan terancang 3. Program Intensif 4. Program mento mente 5. Menamatkan sukatan sebelum Ogos 6. Gerak gempur 7. Pempimbing rakan sebaya dari SMKA

Barisan pentadbir yang sentiasa menyokong

Mempunyai sumber kewangan PCG, peralatan dan bahan bagi menjayakan aktiviti

Kekangan masa Bebanan tugas panitia terlalu banyak Hanya pelajar tertentu mengambil bahagian dalam setiap pertandingan. Kekangan masa Bebanan tugas panitia terlalu banyak Hanya sebilangan kecil berminat mengambil bahagian.

Barisan pentadbir yang sentiasa menyokong

Ketua panitia yang komited Guru beri kerjasama sepenuhnya

Barisan pentadbir yang sentiasa menyokong

39

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI : KURIKULUM STRATEGI 1 (Skala Likert (15) 5 5 5 5 4 5 5 5 Y STRATEGI 2 (Skala Likert (15) 5 5 5 5 3 4 4 5 Y STRATEGI 3 (Skala Likert (15) 5 5 5 5 3 3 3 4 Y STRATEGI 4 (Skala Likert (15) 4 4 5 5 3 3 3 3 Y

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan Andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko) Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Akur / kepatuhan dengan mandat (tidak guna skala hanya Y/T) JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih)

39

36

33

30

40

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ANALISA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2004 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI 14200 SUNGAI JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN JUMLAH CALON YANG MENDAFTAR : 98 MURID BIL MATA PELAJARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK SAINS KEMAHIRAN HIDUP I KEMAHIRAN HIDUP II KEMAHIRANHIDUP III BAHASA ARAB (COM) BAHASA CINA BAHASA TAMIL 18 0 0.00 3 16.67 6 33.33 6 33.33 15 83.3 3 16.7 3.50 CALON AMBIL 94 94 94 94 61 94 94 54 41 A 9 0 1 1 3 2 0 1 3 % 9.57 0.00 1.06 1.06 4.92 2.13 0.00 1.85 7.32 B 26 4 3 5 15 5 6 6 6 % 27.66 4.26 3.19 5.32 24.59 5.32 6.38 11.11 14.63 C 24 16 28 25 26 10 22 13 8 % 25.53 17.02 29.79 26.60 42.62 10.64 23.40 24.07 19.51 D 24 35 55 50 10 48 49 21 11 % 25.53 37.23 58.51 53.19 16.39 51.06 52.13 38.89 26.83 A+B+C+D 83 55 87 81 54 65 77 41 28 % 88.3 58.5 92.6 86.2 88.5 69.1 81.9 75.9 68.3 E 11 39 7 13 7 29 17 13 13 % 11.7 41.5 7.4 13.8 11.5 30.9 18.1 24.1 31.7 GPS 3.02 4.16 3.68 3.73 3.05 4.03 3.82 3.72 3.61

41

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ANALISA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2005 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI 14200 SUNGAI JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN JUMLAH CALON YANG MENDAFTAR : 106 MURID BIL MATA PELAJARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK SAINS KEMAHIRAN HIDUP I KEMAHIRAN HIDUP II KEMAHIRANHIDUP III BAHASA ARAB (COM) BAHASA CINA BAHASA TAMIL 3 15 0 2 0 13.33 1 6 33.33 40 0 1 0 6.667 2 2 66.67 13.33 3 11 100.0 73.3 0 4 0.0 26.7 3.33 3.00 CALON AMBIL 104 104 104 104 69 104 104 50 55 A 3 6 6 7 7 4 2 10 8 2.88 5.77 5.77 6.73 10.14 3.85 1.92 20.00 14.55 B 42 12 11 9 16 7 21 15 14 40.38 11.54 10.58 8.654 23.19 6.731 20.19 30 25.45 C 32 26 37 36 17 19 13 13 13 30.77 25 35.58 34.62 24.64 18.27 12.5 26 23.64 D 14 36 44 42 22 53 54 9 13 13.46 34.62 42.31 40.38 31.88 50.96 51.92 18 23.64 A+B+C+D 91 80 98 94 62 83 90 47 50 % 87.5 76.9 94.2 90.4 89.9 79.8 86.5 94.0 90.9 E % GPS 2.92 3.58 3.32 3.38 3.09 3.77 3.55 2.60 2.76 13 12.5 24 23.1 6 10 7 5.8 9.6 10.1

21 20.2 14 13.5 3 5 6.0 9.1

42

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ANALISA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2006 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI 14200 SUNGAI JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN JUMLAH CALON YANG MENDAFTAR : 95 MURID BIL MATA PELAJARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK SAINS KEMAHIRAN HIDUP I KEMAHIRAN HIDUP II KEMAHIRANHIDUP III BAHASA ARAB (COM) BAHASA CINA BAHASA TAMIL 14 1 7.143 2 14.29 1 7.143 1 7.143 5 35.71 9 64.3 4.07 CALON AMBIL 89 90 90 90 60 90 90 46 49 A 25 3 1 11 13 6 3 12 7 28.09 3.333 1.111 12.22 21.67 6.667 3.333 26.09 14.29 B 27 13 13 16 25 4 13 14 10 30.34 14.44 14.44 17.78 41.67 4.444 14.44 30.43 20.41 C 16 29 26 27 8 20 18 4 13 17.98 32.22 28.89 30 13.33 22.22 20 8.696 26.53 D 13 14 42 31 10 41 41 13 13 14.61 15.56 46.67 34.44 16.67 45.56 45.56 28.26 26.53 A+B+C+D 81 59 82 85 56 71 75 43 43 % 91.01 65.56 91.11 94.44 93.33 78.89 83.33 93.48 87.76 E 8 8 5 4 % 9.0 8.9 5.6 6.7 GPS 2.46 3.63 3.48 3.03 2.45 3.70 3.58 2.59 3.02

31 34.4

19 21.1 15 16.7 3 6 6.5 12.2

43

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI ANALISIS KEPUTUSAN SPM MENGIKUT SUBJEK 2004 MATA PELAJARAN BM 1103 BI 1119 BI 1119 C PI 1223 PM 1225 SJ 1249 MM 1449 SN 1511 GF 2280 PSV 2611 PD 3755 EA 9217 1 1 1 2 1 1 4 1 2 5 4 6 1 1 2 2 10 1 1 3 1 10 3 6 2 4 4 10 9 6 1 4 6 4 11 5 4 15 5 26 9 15 38 13 14 8 9 8 1A 2A 4 3B 3 1 BIL GRED 4B 8 1 5C 6 1 6C 4 1 1 6 7D 14 9 2 5 8E 9 18 1 5 9G 12 29 56 13 7 31 35 10 6 BIL AMBIL 60 60 60 51 8 60 59 59 37 26 59 59 1 1 1 1 1 T/ TH GRED PURATA 6.350 8.100 8.867 6.235 8.375 7.883 8.220 6.339 6.730 4.923 7.864 8.169 1..2 3..6 6.7 35.0 0.0 0.0 3.9 0.0 1.7 1.7 1.7 0.0 7.7 0.0 1.7 6.7 1.7 51.0 12.5 15.0 8.5 49.2 45.9 76.9 5.1 10.2 % GRED 7..8 38.3 45.0 5.0 19.6 0.0 31.7 30.5 32.2 37.8 15.4 69.5 23.7 L 80.0 51.7 6.7 74.5 12.5 48.3 40.7 83.1 83.8 100.0 74.6 35.6 G 20.0 48.3 93.3 25.5 87.5 51.7 59.3 16.9 16.2 0.0 25.4 64.4

44

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI ANALISIS KEPUTUSAN SPM MENGIKUT SUBJEK DAN TAHUN (2005 & 2004)

MATA PELAJARAN BM 1103 (2005) BM 1103 (2004) BI 1119 (2005) BI 1119 (2004) BI 1119 C(2005) BI 1119 C (2004) PI 1223 (2005) PI 1223 (2004) PM 1225 (2005) PM 1225 (2004) SJ 1249(2005) SJ 1249(2004) 1A 2 2A 5 4 0 0 3B 1 3 1 1

BIL GRED 4B 6 8 1 1 5C 6 6 1 1 6C 7 4 1 1 7D 16 14 6 9 8E 7 9 13 18 9G 9 12 36 29

BIL AMBIL 59 60 59 60

T/ TH

GRED PURATA 6.102 6.350 8.271 8.100 1..2 11.9 6.7 0.0 0.0 3..6 33.9 35.0 6.8 6.7

% GRED 7..8 39.0 38.3 32.2 45.0 L 84.7 80.0 39.0 51.7 G 15.3 20.0 61.0 48.3 BEZA 4.75

-12.68

0

0

0

0

0

1 1

2 2 8 5

1 1 8 5

55 56 10 13

59 60 50 51

8.864 8.867 6.320 6.235

0.0 0.0 6.0 3.9

1.7 1.7 42.0 51.0

5.1 5.0 32.0 19.6

6.8 6.7 80.0 74.5

93.2 93.3 20.0 25.5

0.11

1

2 2

5 2

2 10

6 8

8 6

5.49

0

0

0

0 1

0

0

0

3

6 7

9 8 59 60 1

8.67 8.375 7.644 7.883

0.0 0.0 1.7 1.7

0.0 12.5 23.7 15.0

33.3 0.0 22.0 31.7

33.3 12.5 47.5 48.3

66.7 87.5 52.5 51.7

20.83

0

1 1

1 1

3 1

5 3

5 4

4 6

9 13

31 31

-0.88

45

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

MATA PELAJARAN MM 1449(2005) MM 1449(2004) SN 1511(2005) SN 1511(2004) GF 2280(2005) GF 2280(2004) PSV 2611(2005) PSV 2611(2004) PD 3755 (2005) PD 3755(2004) EA 9217(2005) EA 9217(2004) 1 1 1 0 1 2 1 1A 2A 3B

BIL GRED 4B 5C 6C 7D 8E 9G

BIL AMBIL

T/ TH

GRED PURATA 1..2 3..6

% GRED 7..8 L G BEZA

0 1 1 1 0

0

1

1

2 1

3 4 10 10 5 9

6 4 17 11 4 5

13 14 8 8 6 9

33 35 10 10 6 6

59 59 59 59 28 37 1 1

8.102 8.220 6.542 6.339 6.750 6.730

0.0 1.7 1.7 1.7 3.6 0.0

11.9 8.5 39.0 49.2 39.3 45.9

32.2 30.5 42.4 32.2 35.7 37.8

44.1 40.7 83.1 83.1 78.6 83.8

55.9 59.3 16.9 16.9 21.4 16.2

3.39

0

5 4

3 5 3 4

5 10 3 3

0.00

1

0 1

-5.21

0

0 2

3 2 0

10 6 2

4 6 4 2 0

7 6 1 1 1 4

4 4 5 15 5 5

2

0

30 26

5.167 4.923 7.696 1 7.864 8.214 1 8.169

0.0 7.7 3.6 0.0 3.6 1.7

80.0 76.9 12.5 5.1 5.4 10.2

20.0 15.4 44.6 69.5 19.6 23.7

100.0 100.0 60.7 74.6 28.6 35.6

0.0 0.0 39.3 25.4 71.4 64.4

-

0

2

20 26 6 9

22 15 40 38

56 59 56 59

-13.86

-7.02

46

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI ANALISIS KEPUTUSAN SPM MENGIKUT SUBJEK DAN TAHUN (2004-06) MATA PELAJARAN 1A 2A 3B BIL GRED 4B 5C 6C 7D 8E 9G BIL AMBIL T/ TH GRED PURATA 1..2 3..6 % GRED 7..8 L G BEZA (20062005) -14.32

BM 1103 (2006) BM 1103 (2005) BM 1103 (2004) BI 1119 (2006) BI 1119 (2005) BI 1119 (2004) PI 1223 (2006) PI 1223 (2005) PI 1223 (2004) PM 1225 (2006) PM 1225 (2005) PM 1225 (2004) SJ 1249(2006) SJ 1249(2005)

0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 5 4 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 1

5 1 3 0 1 1 3 5 2 1 0 0 2 1

5 6 8 0 1 1 2 2 10 3 0 1 2 3

6 6 6 1 1 1 4 6 8 3 0 0 3 5

5 7 4 1 1 1 10 8 6 3 0 0 4 5

21 16 14 12 6 9 3 8 5 3 0 0 7 4

8 7 9 15 13 18 5 8 5 0 3 0 8 9

21 9 12 42 36 29 14 10 13 13 6 7 44 31

71 59 60 71 59 60 45 50 51 26 9 8 70 59 1 1

6.972 6.102 6.350 8.352 8.271 8.100 6.489 6.320 6.235 7.15 8.67 8.375 8.029 7.644

0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 8.9 6.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

29.6 40.8 35.0 38.3 2.8 6.8 6.7 38.0 32.2 45.0

70.42 84.75 80.00 40.85 38.98 51.67 68.89 80.00 74.51 50.00 33.33 12.50 37.14 47.46

29.58 15.25 20.00 59.15 61.02 48.33 31.11 20.00 25.49 50.00 66.67 87.50 62.86 52.54 -10.31 16.67 -11.11 1.86

11.9 33.9 39.0

42.2 17.8 42.0 32.0 51.0 19.6 38.5 11.5 0.0 12.5 33.3 0.0

15.7 21.4 23.7 22.0

47

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

MATA PELAJARAN 1A 2A 3B

BIL GRED 4B 5C 6C 7D 8E 9G

BIL AMBIL

T/ TH

GRED PURATA 1..2 3..6

% GRED 7..8 L G BEZA (20062005)

SJ 1249(2004) MM 1449(2006) MM 1449(2005) MM 1449(2004) SN 1511(2006) SN 1511(2005) SN 1511(2004) GF 2280(2006) GF 2280(2005) GF 2280(2004) PSV 2611(2006) PSV 2611(2005) PSV 2611(2004) PD 3755 (2006) PD 3755 (2005) PD 3755(2004) 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2

1 1 1 0 0 5 4 2 0 1 3 3 2 0 0

1 1 1 0 2 3 5 1 3 4 0 10 6 0 2

3 2 2 1 4 5 10 3 3 3 4 4 6 3 4 2

4 1 3 4 6 10 10 4 5 9 1 7 6 0 1 1

6 6 6 4 13 17 11 9 4 5 0 4 4 6 5 15

13 25 13 14 16 8 8 4 6 9 1 2

31 33 33 35 18 10 10 20 6 6 0 0

60 71 59 59 59 59 59 43 28 37 11 30 26 1 1 1

7.883 7.944 8.102 8.220 7.542 6.542 6.339 7.535 6.750 6.730 4.273 5.167 4.923 1 1 7.929 7.696 7.864

1.7 2.8 0.0 1.7 0.0 1.7 1.7 0.0 3.6 0.0

15.0 31.7 7.0 8.5 43.7 30.5

48.33 53.52 44.07 40.68 69.49 83.05 83.05 53.49 78.57 83.78 100.00

51.67 46.48 55.93 59.32 30.51 16.95 16.95 46.51 21.43 16.22 0.00 0.00 0.00 45.24 39.29 25.42 -5.95 0.00 -25.08 -13.56 9.45

11.9 32.2

20.3 49.2 39.0 42.4 49.2 32.2 23.3 30.2 39.3 35.7 45.9 37.8 9.1

18.2 72.7 0.0 7.7 2.4 3.6 0.0

80.0 20.0 100.00 76.9 15.4 100.00 7.1 5.1 45.2 69.5 54.76 60.71 74.58

13 20 26

19 22 15

42 56 59

12.5 44.6

48

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

MATA PELAJARAN 1A 2A 3B

BIL GRED 4B 5C 6C 7D 8E 9G

BIL AMBIL

T/ TH

GRED PURATA 1..2 3..6

% GRED 7..8 L G BEZA (20062005) 1.06

EA 3757(2006) EA 3757(2005) EA 3757(2004) EST 6355 (2006)

0 1

0 1 1

0 0 1 0

0 2 1 0

2 0

0 1 4

3 5 5 4

11 6 9 2

38 40 38 0

54 56 59 11

2 1

8.537 8.214 8.169 6.364

0.0 3.6 1.7 0.0

3.7 5.4

25.9 19.6

29.63 28.57 35.59

70.37 71.43 64.41 0.00

10.2 23.7

0

0

4

1

45.5 54.5 100.00

49

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI ANALISIS KEPUTUSAN SPM MENGIKUT SUBJEK DAN TAHUN (2004-06)

MATA PELAJARAN 1A 2A 3B

BIL GRED 4B 5C 6C 7D 8E 9G

BIL

T/

GRED 1..2 3..6

% GRED 7..8 L G BEZA (20062005)

AMBIL TH PURATA

MT (2006) FZ (2006) KM (2006) BT (2006) KT (2006)

0 0 0 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 2 2

0 0 0 2 3

0 0 0 4 2

1 1 0 2 0

1 0 2 6 0

3 6 9 0 0

8 5 0 0 1

13 12 11 17 9 1

8.385 8.250 7.818 5.235 4.222

0.0 0.0 0.0 5.9 11.1

7.7 8.3 0.0 58.8 77.8

30.8 50.0

38.46 58.33

61.54 41.67 0.00 0.00 11.11

100.0 100.00 35.3 0.0 100.00 88.89

50


								
To top