lean management folder

Document Sample
lean management folder Powered By Docstoc
					     LEAN IN
     DE LAGE
                 L E E R VA N D E
              E R VA R I N G E N VA N
                LEAN PIONIERS     LANDEN
            2 9 & 3 0 S E P T. 2 0 0 5
          HOTEL DE BILDERBERG,
                OOSTERBEEK     2005
LMI 005
     LEAN IN DE LAGE LANDEN 2005
     Lean in de Lage Landen

     Leer van de ervaringen van Lean pioniers!                    Lean Summits
     Lean thinking is een krachtig managementconcept dat de laatste jaren een    Lean Summits worden georganiseerd om nieuwe ideeën op het gebied van
     flinke opmars doormaakt, eerst in de Verenigde Staten, en nu ook in Eu-     lean te promoten en om bewustzijn te creëren over de opbrengsten die
     ropa. Het is hét concept bij uitstek voor organisaties die continu verbeteren  met Lean Management behaald kunnen worden, en de instrumenten die
     hoog op de agenda hebben staan.                         ingezet kunnen worden om succesvolle transformaties te realiseren.
     Lean principes en concepten worden inmiddels in álle organisatieproces-     De presentaties en workshops worden geleid door managers en experts
     sen met succes toegepast om de competitie met lage lonen landen aan te     die vertellen over de door hen in hun eigen organisaties bereikte resultaten.
     kunnen, en zelfs flinke groei te kunnen realiseren.               De workshops behandelen de belangrijkste Lean concepten, met zowel de
                                             theoretische achtergrond als de praktische omzetting in de praktijk.
     Op deze conferentie leert u van ervaren managers en experts hoe u met      De Lean Summits blijken een unieke ervaring te zijn, en een perfecte kans
     succes lean management kunt inzetten om verspillingen te elimineren,      om gelijkgestemden te treffen, te netwerken en van andere bedrijven en
     waarde toe te voegen en processen professioneel te managen.           experts te leren.
                                             Na het succes van de in 2004 georganiseerde Lean Service Summit
     Op deze Lean Summit hoort u:                          organiseert het Lean Management Instituut deze tweede summit over Lean
     u    Hoe managers en experts in hun eigen organisatie succesvolle      in de lage landen.
         veranderingen hebben gerealiseerd, en welke lessen u daar uit
         kunt halen;                               Lean Management
     u    Hoe het brengen van ‘flow’ in de processen nieuwe opbrengsten      Lean Management of Lean Thinking is gebaseerd op het Toyota Productie
         heeft gegenereerd, marktaandeel heeft vergroot, klanttevredenheid    Systeem, de basis van het succes van de Japanse autofabrikant. Toyota
         heeft doen toenemen, kwaliteit heeft versterkt, en de capaciteit    produceert met dezelfde middelen twee keer zoveel auto’s als hun concur-
         heeft vergroot om met dezelfde middelen meer werk te doen;       renten in de USA en Europa. Ze zijn in de USA inmiddels marktleider en
     u    Waarom managers op verschillende niveaus zijn geswitched van      weten ook nog een hoge kwaliteit te leveren. Uit jarenlang praktijkonder-
         het werken aan slecht functionerende processen naar continue,      zoek blijkt dat de door Toyota gehanteerde principes en instrumenten ook
         geborgde procesverbeteringen;                      zeer succesvol inzetbaar zijn in andere sectoren en organisaties. Ook in
     u    Hoe u een aantal Lean concepten en instrumenten als Value        Nederland en België zijn de laatste jaren een aantal organisaties al met
         Stream Mapping, Kaizen, Flow, Leveling, 5S en SMED kunt         succes aan de slag gegaan met Lean. Zij vertellen met enthousiasme over
         toepassen kunt toepassen in uw eigen organisatie;            hun ervaringen op deze Lean Summit!
     u    De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Lean Thinking,
         gepresenteerd door een aantal vooraanstaande experts in het       Lean Management Instituut
         vakgebied!                               Het Lean Management Instituut is onderdeel van het Lean Global Network,
                                             opgericht in 1999 door Professor Dan Jones en Dr. Jim Womack, auteurs
                                             van succesvolle literatuur op het gebied van Lean. De missie van het LMI
     29 + 30 september 2005                             is het promoten van Lean Management en de succesvolle implementatie in
     Hotel de Bilderberg, Oosterbeek                         alle sectoren van de economie door:
                                             u    kennisontwikkeling en -overdracht (boeken, artikelen, website,
     Met onder andere de volgende sprekers:                         nieuwsbrieven & workshops)
     Prof. Daniel T. Jones, President Lean Enterprise Academy, UK          u    netwerken en het organiseren van conferenties & lean circles
     Cindy Swank, Vice President Jefferson Pilot Financial, USA               (intervisiebijeenkomsten)
     Bert Hofstee, CEO Smit Transformatoren                     u    coaching & consulting bij invoering van Lean in organisaties
     Henk van Vlastuin, CEO Van Vlastuin Groep en voorzitter NEVAT          Kortom, het LMI is dé aanspreekpartner op het gebied van Lean voor het
     Rob Theunissen, Associate Principal McKinsey & Company             Nederlandse taalgebied.
     Henk van den Boom, CEO Techno Service Nederland N.V.
     Henk Eertink, TPM director Unilever Europe-Foods                Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Monique van Velzen,
                                             via 0343 – 510 614 of via e-mail: info@leaninstituut.nl.
     Workshops verzorgd door:                            Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met René Aernoudts
     Philips Electronics, General Electric, Merck Sharp & Dohme, Thetford      (aernoudts@leaninstituut.nl) of met Paul Bekkers
LMI 005
     Europe, Simpler Consulting, Kievit, Timmerije, Allanta vzw, Rijksuniversiteit  (bekkers@leaninstituut.nl). We staan u graag te woord en hopen u te
     Groningen, Lean Management Institut Deutschland e.a.              ontmoeten op deze unieke Lean Summit!
     LEAN IN DE LAGE LANDEN 2005
     Congresprogramma
     Donderdag 29 september 2005

      Vanaf 07:30 uur   Registratie en ontvangst met koffie
      09:00 – 10:30 uur  Plenaire sessie
      09:00 – 09:15 uur  Welkom en opening, René Aernoudts, Voorzitter Lean Management Instituut
      09:15 – 09.50 uur  Lean in het busvervoer
                Henk van den Boom, CEO Techno Service Nederland N.V. Na een indrukwekkende carrière in de automobielindustrie, waaronder
                6 maanden in Japan bij Mitsubishi introduceerde Henk Lean in de vervoerssector, en nu bij TSN (beheer, onderhoud en tech-
                nische serviceverlening aan en rondom bedrijfsvoertuigen). Hij is tevens co-auteur van een boek over de toepassing van Lean.
      09:50 – 10.30 uur  De pan-Europese implementatie van TPM
                Henk Eertink, TPM director Unilever Europe-Foods, vertelt hoe Unilever in meer dan tachtig fabrieken TPM heeft geïmplementeerd.
                Over de acceptatie van de managementmethode, met Supply Chain als doel, de rol van 3rd parties. Het model en de werkwijze.
      10:30 – 11:00 uur  Koffie en thee
      11:00 – 12:30 uur  Workshops, keuze uit één van de volgende workshops:
                1. Lean Simulatie (spel, Engels)
                 De belangrijkste basisbegrippen van Lean worden uitgelegd aan de hand van een spel. In een aantal rondes kunt u ‘aan den
                 lijve’ de werking ervaren van Lean organisatieprincipes. Door deze simulatie zijn al velen enthousiast geraakt!
                 Paul Bekkers en Joachim Klesius, Lean Management Instituut.
                2. Lean op de werkvloer: hoe krijg je de ideeën van medewerkers daadwerkelijk ingevoerd?
                 Hoe je succesvol de medewerkers kunt inschakelen bij het continu verbeteren van de fabrieksperformance en hun eigen
                 ideeën kunt verzilveren bij de implementatie van Lean. Ook wordt een zeer succesvol alternatief voor de ideeënbus behandeld,
                 het zogenaamde WIN-systeem. Alfons van Gorp, TPM manager bij Philips Electronics.
                3. Aan de slag met Value Stream Mapping, SMED en 5S
                 Het innovatieve spuitgietbedrijf Timmerije ontwikkelt en maakt kritische kunststofproducten. Sinds 2003 houdt Timmerije zich
                 bezig met optimalisatie van haar productie door gebruik te maken van 5S, SMED en VSM. Productiemanager Benno Munster
                 vertelt over het veranderproces.
      12:30 – 13:30 uur  Lunch
      13:30 – 15:00 uur  Workshops, keuze uit één van de volgende workshops:
                1. Polka, KanBan en Takttijdsturing
                 In deze workshop: hoe in verschillende Lean Manufacturing omgevingen (hoog/laag volume, korte/lange cyclustijden) de
                 productiebesturing vormgegeven kan worden. Dr.Ir. Jannes Slomp, Universitair Hoofddocent Ontwerpen van Productiesystemen
                 en Jacob Pieffers, Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen
                2. Lessons learned in repair and maintenance (Engels)
                 Aan de hand van de Sea King helikopter case wordt toegelicht hoe Lean concepten kunnen worden toegepast in een laag
                 volume omgeving met gevarieerde werkinhoud. Flt. Lft. David Jones Lofting (Royal Air Force) en Chris Cooper, consultant bij
                 Simpler Consulting.
                3. SMED: omsteltijdreductie
                 Ook in de farmaceutische industrie neemt de druk om kosten te besparen toe. Omsteltijdreductie speelt hierin een belangrijke
                 rol. In deze workshop wordt ingegaan op de kritische succesfactoren die een rol spelen bij de implementatie in de Europese
                 productievestigingen van MSD. Astrid Kroesemeijer, SMED manager Merck Sharp & Dohme.
      15:00 – 15:30 uur  Koffie en thee
      15:30 – 17:00 uur  Plenaire sessie
      15:30 – 16:10 uur  Lean in Financial Services (Engels)
                Cynthia Swank, vice president bij Jefferson Pilot Financial vertelt over het succes dat JPF bereikte door toepassing van Lean in
                hun organisatie. JPF is uitgegroeid tot een van dé succesvolle implementaties van Lean in de financiële dienstverlening.
LMI 005
      16:10 – 16:55 uur  Starten met Lean
                Bert Hofstee, CEO bij Smit Transformatoren BV, vertelt hoe men bij Smit is gestart met Lean. Aan de orde komt onder meer:
                waarom, waar en hoe men met Lean is gestart, hoe de aanvankelijke weerstanden werden overwonnen, het belang van
                management commitment, welke concrete activiteiten zijn uitgevoerd en tot welke resultaten dit heeft geleid.
      16:55 – 17:00 uur  Afsluiting programma dag 1
      18:30 – 21:30 uur  Diner en netwerken
     LEAN IN DE LAGE LANDEN 2005
     Vrijdag 30 september 2005

     09:00 – 10:30 uur  Plenaire sessie
     09:00 – 09:45 uur  Lean Consumption (Engels)
               Professor Dan Jones, Lean Enterprise Academy (UK), vertelt over de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied: het aanbieden
               van Lean Solutions voor maximale waardecreatie voor de klant. Het nieuwe boek van Dan Jones en Jim Womack is getiteld ‘Lean
               Solutions’ en belooft net zo’n hit te worden als ‘Lean Thinking’ en ‘The Machine That Changed The World’.
     09:45 – 10:30 uur  Lean in het MKB
               Henk van Vlastuin, CEO Van Vlastuin Groep, voorzitter NEVAT (branchevereniging van toeleveranciers) en Raad van Advies LMI,
               raakte begeesterd door Lean, paste het toe in zijn eigen bedrijven en studeerde vervolgens ook nog eens af op het concept. Hij
               geeft inzicht in de ‘lean journey’ die hij met zijn organisatie doorloopt: de hoogtepunten maar ook de valkuilen komen aan bod.
     10.30 – 11.00 uur  Koffie en thee
     11:00 – 12:30 uur  Workshops, keuze uit één van de volgende workshops:
               1. Lean Consumption (Engels)
                Professor Dan Jones behandelt in deze workshop hoe je consumptieprocessen kunt visualiseren en analyseren, en welke
                principes je kunt toepassen om optimale klanttevredenheid te realiseren.
               2. Lean Office
                Hoe je een kantoor zodanig transparant in kunt richten dat informatie voor iedere medewerker snel terug te vinden is. Bijvoor-
                beeld de status van een aanvraag of project en de samenhang tussen ICT-systeem en papieren archief.
                Dominique Theeuwen en Dave Croonen, consultants bij Allanta vzw.
               3. Lean in innovatieprocessen
                Bij Kievit (producent van gedroogde voedselingrediënten) is de productontwikkeling op innovatieve wijze volgens Lean principes
                ingericht. Rick Kirpestein, Director Innovation bij Kievit, vertelt wat daarvan de effecten zijn op de organisatie, producten,
                markten en manier van werken.
     12:30 – 13:30 uur  Lunch
     13:30 – 15:00 uur  Workshops, keuze uit één van de volgende workshops:
               1. Lean Consumption (Engels)
                Professor Dan Jones behandelt in deze workshop hoe je consumptieprocessen kunt visualiseren en analyseren, en welke
                principes je kunt toepassen om optimale klanttevredenheid te realiseren.
               2. Lean en de verandering van aansturing
                Na de fysieke aanpassingen van de productielijnen doorgevoerd te hebben volgens de lean filosofie, introduceerde Thetford
                in 2004 nieuwe productie sturingsprincipes. Kan-Ban systemen voor de productie op voorraad en Heijunka systemen voor de
                klantenorder gestuurde productie. In deze workshop worden de ervaringen met u gedeeld. Door Robert Klomp, Director
                Operations en Leo Brait, Coördinator Logistics bij Thetford Europe B.V., productie en assemblage van sanitair en koelkasten voor
                de caravan industrie.
               3. Lean in een volcontinu productieproces
                Bij GE Plastics worden Lean en Six Sigma als complementaire managementconcepten toegepast. Wat dit betekent en hoe
                dat er uit ziet bij de productie van plastic in een volcontinu proces, en tegen welke zaken je aanloopt wordt in deze workshop
                behandeld door Raymond Willems en Anco Fase, Lean Leaders General Electric.
     15:00 – 15:30 uur  Koffie en thee
     15:30 – 16:30 uur  Plenaire sessie
     15:30 – 16:10 uur  Lean in Fast Moving Consumer Goods
               Rob Theunissen, Associate Principal bij McKinsey & Company, vertelt over Operational Excellence in de Fast Moving Consumer
               Goods, een branche onder druk door prijsoorlogen, een groei van huismerken en grote discounters. ‘Customer Back operations’
               gaat in op de geïntegreerde inzet van portfolio management, valuestream segmentatie en ontwerp, productienetwerk optimalisatie,
               lean end-to-end uitvoering, capability building en performance management.
     16:10 – 16:30 uur  Afsluiting door René Aernoudts en Dan Jones
LMI 005
     LEAN IN DE LAGE LANDEN 2005
     Aanmelding

     U kunt zich voor deze Lean Summit aanmelden door het bijgaande for-       Locatie Bilderberg Hotel Oosterbeek
     mulier in te vullen en per fax of post te retourneren. Aangezien het aantal   Oosterbeek is een prachtig dorp aan de rand van de Veluwe, ten zuiden
     plaatsen beperkt is raden wij u aan zo snel mogelijk in te schrijven voor dit  van Arnhem. Oosterbeek is eenvoudig te bereiken, de verbinding naar
     unieke evenement!                                de snelweg is goed. Het congres vindt plaats in het Bilderberg hotel, ook
     Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en factuur per e-mail. U dient     bekend van de Bilderberg conferentie. Het Bilderberg Hotel in Oosterbeek
     binnen twee weken na factuurdatum te betalen, anders kunnen wij uw       is een modern en elegant viersterren hotel, dat direct aan de bossen ligt
     deelname niet garanderen. Pas na ontvangst van uw betaling kunt u aan      en een prima sfeer voor congressen biedt. Het LMI heeft voor overnachting
     de Summit deelnemen! Enkele weken vóór de Summit ontvangt u een         van congresdeelnemers een blok kamers gereserveerd tegen een speciaal
     uitnodiging met routebeschrijving en overige informatie.            tarief. Bij boeking van uw kamer vóór 1 augustus bedraagt de kamerprijs
                                             Ð 127,50 (inclusief ontbijt), na 31 juli bedraagt de kamerprijs Ð 147,50
     Inschrijfgeld                                  (inclusief ontbijt). De comfortabele kamers hebben TV, telefoon en
     Bij aanmelding vóór 1 juli bedraagt het inschrijfgeld Ð 995,- (exclusief    internetaansluiting.
     BTW), bij aanmelding ná 30 juni bedraagt het inschrijfgeld Ð 1.195,-      Daar het aantal beschikbare kamers in het Bilderberg Hotel Oosterbeek
     (exclusief BTW). Het inschrijfgeld bevat de deelname aan de presentaties    beperkt is, raden wij u aan zo snel mogelijk te boeken. Indien er geen
     en workshops, het diner op 29 september, de catering behorende bij het     kamers meer beschikbaar zijn, kan het hotel u helpen aan een hotelkamer
     congres en de digitale handouts.                        in één van haar andere hotels in de nabije omgeving. U kunt uw overnach-
                                             ting direct boeken via de internetsite www.bilderberg.nl: u kiest bij hotel-
     Gelieve uw betaling giraal te voldoen ten name van Stichting Lean Man-     keuze voor Hotel De Bilderberg, kiest de aankomst- en vertrekdatum, geeft
     agement Instituut te Driebergen, onder vermelding van “Lean in de lage     het aantal personen per kamer aan, en bij actiecode vult u in: LMI-OOS. U
     landen + het factuurnummer”, rekeningnummer 4363108 van de Post-        kunt ook telefonisch reserveren via Centrale Informatie & Reserveringen, te
     bank. Annulering is mogelijk tot 31 juli, de kosten daarvan zijn Ð 100,-.    bereiken via 0900 – 240 2400 (Ð 0,20 per minuut).
     Vanaf 31 juli is annulering niet meer mogelijk, wel kunt u uw inschrijving
     aan een collega overdragen. We verzoeken u in dit geval contact op te      Adres
     nemen met ons secretariaat via 0343 – 510614.                  Bilderberg Hotel
                                             Utrechtseweg 261
     De gegevens in deze brochure zijn bijgewerkt tot het moment van het ter     6862 AK Oosterbeek
     perse gaan van deze brochure. De organisatie behoudt zich alle rechten     Telefoon: 026 – 33 99 705
     voor ten aanzien van organisatie, deelname en programmawijzigingen.       Telefax: 026 – 33 99 733
     Actuele updates en extra informatie over het congresprogramma vindt u op    E-mail: info@bilderberg.nl
     de website: www.leaninstituut.nl.                        Internet: www.bilderberg.nl
     Stichting Lean Management Instituut
     Postbus 120
     3970 AC Driebergen
     Telefoon: 0343 – 510 614
     Fax: 0343 – 510 247
     E-mail: info@leaninstituut.nl
     Internet: www.leaninstituut.nl
LMI 005
     LEAN IN DE LAGE LANDEN 2005
     Aanmeldingsformulier Lean Summit 2005


                Lean Management Instituut                   Telefoon: 0343 – 510 614
                Postbus 120                          Fax: 0343 – 510 247
                3970 AC Driebergen                       E-mail: info@leaninstituut.nl
                Nederland                           Postbank: 4363108


     Aanmelding voor de Lean Summit 2005 in het Bilderberg Hotel te Oosterbeek

     Voor- en achternaam:

     Man / Vrouw:

     Organisatie:

     Adres:

     Postcode en plaats:

     Land:

     BTW-nummer (indien u buiten Nederland woont):

     Telefoon:

     Fax:

     E-mail:

     Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaande adres):
     Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en factuur per e-mail. Wij verzoeken u deze factuur zo spoedig mogelijk te voldoen. Pas na ontvangst
     van uw betaling kunt u aan de Summit deelnemen.


     Reservering hotelkamer
     Voor reservering van een hotelkamer neemt u direct contact op met het Bilderberg Hotel, 0900 – 240 2400 of via de website: www.bilderberg.nl.


     Workshops
     Geeft u hieronder aan voor welke workshops u zich wilt aanmelden:


     Donderdag 29 september, 11.00 – 12.30 uur                       Vrijdag 30 september 2005, 11.00 – 12.30 uur
     £ 1 Simulatie, LMI Duitsland                             £ 1 Lean Consumption, Daniel Jones
     £ 2 Shop Floor Management, Philips                          £ 2 Lean Office, Allanta vzw
     £ 3 VSM, SMED en 5S, Timmerije                            £ 3 Lean Innovatie, Kievit


     Donderdag 29 september, 13.30 – 15.00 uur                       Vrijdag 30 september 2005, 13.30 – 15.00 uur
     £ 1 Polka, KanBan en Takttijdsturing, RuG                       £ 1 Lean Consumption, Daniel Jones
     £ 2 Lessons learned in repair and maintenance, Simpler                £ 2 Lean aansturing (Heijunka), Thetford
     £ 3 SMED, Merck Sharp & Dohme                             £ 3 Lean in volcontinu proces, GE


     Afhankelijk van de aanmeldingen kunnen we besluiten een aantal workshops meerdere keren te houden. De gegevens in deze brochure zijn bijgewerkt tot het
     moment van het ter perse gaan van deze brochure. De organisatie behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van organisatie, deelname en programmawijzigingen.
     Actuele updates en extra informatie over het congresprogramma vindt u op de website: www.leaninstituut.nl.
LMI 005
     Plaats, datum:                                    Handtekening:     U kunt dit aanmeldingsformulier faxen naar: 0343 – 510 247 of sturen naar bovenstaand adres.