Predstavitev Lotus Notes Domino

Document Sample
Predstavitev Lotus Notes Domino Powered By Docstoc
					Lotus Notes / Domino vaje
Gregor Lenart gregor.lenart@fov.uni-mb.si

Vsebina vaj
• Predstavitev računalniško podprtega skupinskega dela in upravljanja; 30 min • Predstavitev okolja Lotus Notes/Domino; 30 min • Namestitev Lotus Notes/Domino okolja; 30 min • Lotus Notes/Domino Quicktour; 30 min • Delo z Lotus Notes programom ; 1 ura – epošta, – koledar, – naloge, – diskusija, dokumentna knjižnica

Predstavitev okolja
• Lotus Domino strežnik R5 – Mail server – Applicaton server – Enterprise server • Lotus Notes odjemalec R5 • Lotus Domino Designer R5

• Lotus Domino Administrator R5

Lotus Domino arhitektura strežnika
Domino strežnik

Notes odjemalec TCP/IP

NSF

Domino designer

HTML

Digitalno overovljanje ACL Dostop do dokumenta Kodiranje podatkov

Names.nsf

Domino administrator

Notes zbirka dokumentov (NSF)

Vsebina zbirke dokumentov
• Načrt: – Obrazci (forms) – Pregledi (views) – Mape (folders) – Okvirji (framesets) – Strani (pages) – Agenti – Navigatorji – Menuji (outline) – Slike –…

Prikaz uporabniku prijaznega dokumenta Pregled dokumentov / sortiran / kategoriziran

Podvajanje
Data

Data

Dokumenti

Storitve Domino strežnika
TCP/IP
POP3/IMAP odjemnalec Lotus Notes NRPC Pošiljanje pošte (SMTP)
Data

Spletni brskalnik HTTP Internet konference NNTP Imeniki (LDAP)

Kontrola dostopa, avtomatizirana obdelava, avtomatski tok dokumentov, indeksiranje, iskanje, digitalni podpis, podvajane, e-pošta,

Lotus Notes odjemalec
• • • • • • • Elektronska pošta (Domino ali POP3/IMAP) Koledar Naloge Dostop do dok. zbirk na Domino strežniku Svetovni splet Internet Novice Delo na daljavo

Prikaz Lotus Notes programa

Prikaz Lotus Domino strežnika

Lotus Domino Administrator

Lotus Domino Designer
• Razvojno okolje za razvoj – Lotus Notes – internetskih rešitev – Kombiniranih Lotus Notes/Internetnih • Izdelava Lotus Notes / Internetnih rešitev – Oblikovanje obrazcev (RAD) – Izdelava pregledov – Programiranje agentov (Formule, LotusScript, Java, Javascript) – Izdelava uporabniškega vmesnika – Nastavitev varnosti zbirke dokumentov • Objava zbirke dokumentov / rešitve na strežniku

Lotus Domino Designer

Namestitev Lotus Domino / Notes okolja
• • • • • • • • • Izbira imena strežnika / domene Načrtovanje topologije strežnikov in odjemalcev Namestitev 1. strežnika Nastavitev strežnika Nastavitev internet povezav Registracija dodatnih strežnikov Registracija uporabnikov Namestitev LN in ostalih odjemalcev Priključitev LN in ostalih odjemalcev na Domino strežnik

Lotus Notes Domino Quicktour
• Ogled Quicktour: – Lotus Notes – Lotus Domino Designer – Lotus Domino Administrator

Delo s programom Lotus Notes
• Nastavitev Lotus Notes odjemalca • Uporaba – Elektronske pošte – Skupinskega koledarja – Upravljanje nalog – Diskusija – Dokumentna knjižnica

Naslednji koraki…
• Razvoj rešitev v Lotus Domino designerju – Razvoj intranet portala – Upravljnaje vsebin – Razvoj XML rešitev • Postavitev zahtevne infrastrukture za skupinsko delo v organizaciji: – Upravljanje dokumentov (Domino.Doc) – Skupinsko delo v trenutnem času (Sametime) – Nastavitev indeksiranja in iskalnikov po vsebini (Extended search, Discovery server)

Vprašanja