Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa svake godine

Document Sample
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa svake godine Powered By Docstoc
					                                               piše: Zaga
                                                      stipendije / subvencije
         STIPENDIJE:

         Državne:         M
              inistarstvo znanosti, obrazovanja i športa svake godine
              raspisuje natječaj za dodjelu državnih stipendija. Točan da-
              tum raspisivanja natječaja ne znamo jer se svake godine
         raspisuje u drugo vrijeme pa vam preporučujemo praćenje obavijesti
         na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzos.hr), i to u razdoblju
         od listopada do prosinca. Naime, u tom će vremenskom rasponu
         natječaj najvjerojatnije biti raspisan.

         Na mrežnim stranicama Ministarstva bit će objavljene i detaljne upute
         o tome kako se prijaviti na natječaj. Državne stipendije dodjeljuju se
         prema odvojenim rang listama za svaku od sljedećih kategorija redovitih
         studenata sveučilišnih i stručnih studija:
           • A kategorija: osobito nadareni redoviti studenti. Studenti koji po
            prosječnoj ocjeni položenih ispita spadaju među 10% najboljih studenata na
            svojoj godini studija, odnosno, ako su upisali prvu godinu studija, spadaju
            među 10% najbolje plasiranih studenata u razredbenom postupku ili su
            oslobođeni razredbenog postupka.
           • B kategorija: redoviti studenti deficitarnih studija i struka u Republici
            Hrvatskoj. Studenti koji su upisani na studije na koje se ne upisuje dovljan
            broj studenata ili studije za izobrazbu stručnjaka deficitarnih struka, koje za
            svaku godinu utvrđuje ministar znanosti i tehnologije u Pravilima i kriterijima
            dodjele državnih stipendija.
           • C kategorija: redoviti studenti koji će se nakon završetka studija zaposliti na
            područjima od posebne državne skrbi ili na otocima. Studenti se obvezuju
            da će nakon završetka studija po potrebi raditi na područjima od posebne
            državne skrbi ili otocima, najmanje onoliko vremena koliko su dobivali državnu
neakademski dio
            stipendiju.
         58
 • D-1 kategorija: redoviti studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca
   poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata
   i njihova djeca. Studenti kojima redoviti prihod mjesečno, po članu kućanstva,
   ne prelazi dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 50.
   stavka 1. točke 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
   članova njihovih obitelji.
 • E kategorija: redoviti studenti slabijega imovinskog stanja.
 • F kategorija: redoviti studenti s prebivalištem u Gradu Vukovaru. Studenti koji
   imaju prebivalište u Gradu Vukovaru i koji će nakon okončanja studija raditi na
   području Grada Vukovara najmanje dvostruko više vremena od vremena za
   koje su primali stipendiju.
 • G kategorija: redoviti studenti – koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi
   ili kod udomiteljskih obitelji. Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne
   skrbi ili u udomiteljske obitelji, do punoljetnosti.
 • I kategorija: redoviti studenti s invaliditetom
 • P kategorija: studenti poslijediplomskih studija s invaliditetom

Državna stipendija iznosi :
 • 800,00 kn mjesečno za studente koji studiraju van mjesta prebivališta, a
   smješteni su u privatnom smještaju
 • 700,00 kn mjesečno za studente koji studiraju van mjesta prebivališta, a
   smješteni su u studentskom domu
 • 500,00 kn mjesečno za studente koji studiraju u mjestu prebivališta

Brzina isplaćivanja mjesečnih iznosa stipendije često varira pa se ponekad može
dogoditi da isplata stipendije kasni mjesec dana. Ne postoji niti točan datum isplata
– stipendija ponekad stigne početkom mjeseca, ponekad sredinom, a ponekad i
krajem mjeseca.
                                             neakademski dio
                                           59
         Županijske i gradske:

         Mnoge županije i gradovi također dodjeljuju stipendije studentima koji imaju
         prebivalište u toj županiji ili gradu. Stoga je najbolje raspitati se o mogućnostima
         stipendiranja i u mjestu iz kojega dolazite.

         SUBVENCIJA:

         Redoviti studenti koji stanuju kao podstanari kod privatnih stanodavaca mogu
         ostvariti pravo na subvenciju za smještaj, prema odluci MZOŠ. Natječaj se raspisuje u
         mjesecu listopadu za tekuću akademsku godinu, a raspisuje ga Studentski centar.
neakademski dio
         60