1 Olympus MTB Downhill 2004 technical guide by techmaster

VIEWS: 0 PAGES: 2

									             Olympus MTB Downhill 2004 technical guide
           (UCI E1 race, Croatian National Championship, Slovenian Cup)
HRV                          ENG
Utrka Olympus DH (UCI E1) održat će se od 7. do The Olympus DH (UCI E1) race will be held from
9. svibnja 2004.                   May 7th to May 9th 2004.
STAZA                         COURSE
Smještena je na Medvednici iznad Zagreba, vrlo    The course is situated on the Medvednica
popularnom izletničkom odredištu. Sastoji se od    Mountain, above Zagreb/Croatia. It is very
vrlo strmih i nešto ravnih dijelova koji zahtijevaju popular resort where many locals spend their
pedaliranje. Dugačka je 2600 metara, visinska     weekends. Course is comprized of some very
razlika iznosi 360 metara, a vrijeme vožnje iznosit steep parts and some flat ones that require
će oko 3,5 minute. Start se nalazi u blizini "petog  pedalling.
stupa", otprilike na pola puta do Sljemena, s     It is 2,6 km long (360 m of drop) with racing time
izravnim pristupom s asfaltirane ceste. Cilj je na  of some 3,5 min. The start will be situated
donjoj stanici ZET-ove žičare.            approximately at the half way to the top of the
PRIJEVOZ                       mountain, with direct access from paved road.
Biti će organiziran tako da će natjecatelji i osoblje Finish will be at the bottom station of ZET
biti prevoženi autobusima, a bicikli kamionima,    gondola (local name: ZET žičara / zhichara).
besplatno za sve akreditirane osobe. Prijevoz od   TRANSPORTATION
cilja do starta traje oko 15 minuta. Autobusi i    The transportation will be organised as follows:
kamioni započinjat će s vožnjama 30 minuta prije riders will travel by shuttles and bikes will be
početka službenih treninga i utrka.          transported by trucks from finish to the start, free
KATEGORIJE                      of charge for holders of official passes. This will
Elite M, Elite Ž, U23, Juniori, Master, Sport full  take around 15 minutes. Shuttle and truck rides
suspension, Sport hard tail              will commence 30 mins before the official events.
PRIJAVE I STARTNINE                  CATEGORIES
Vozači se trebaju prijaviti do četvrtka 6. svibnja  Elite M, Elite W, U23, Junior, Master, Sport full
2004. putem Interneta na adresi            suspension, Sport hard tail
http://www.hbs.hr/entry_to_croatian_         REGISTRATION AND STARTING FEE
cycling_race.php?id=3. Startnina iznosi 180 kn. U Riders should register before Thursday May 6th.
slučaju kasne prijave startnina iznosi 210 kn!    Starting fee is 23 euros. Late entries will be
Moguće je registrirati se i putem e-pošte na     charged 27 Euros! Riders should register on line
adresu registration@mtb-zagreb900.hr.         at http://www.hbs.hr/entry_to_croatian_
TAJNIŠTVO UTRKE/PRESS CENTAR             cycling_race.php?id=3. Or register by e-mail at
Biti će smješteni 50 metara od cilja.         registration@mtb-zagreb900.hr.
NAGRADE I BODOVI                   RACE/PRESS OFFICE
Novčane nagrade (u eurima) podijelit će se nakon Will be situated 50 m from the finish line.
utrke prema UCI pravilniku na slijedeći način:    PRIZES AND POINTS
    Plasman Elite M Elite Ž U 23          Cash prizes (in euros) will be distributed
    1     400  400   334         according to the UCI regulations as follows:
    2     334   267   200                 Placing  Elite M  Elite W  U 23
    3     267   167   134                 1     400    400    334
    4     200   100                     2     334    267    200
    5     134   67                     3     267    167    134
    6     100                         4     200    100
    7     84                          5     134    67
    8     67                          6     100
    9     50                          7     84
    10     34                          8     67
Najbolji natjecatelji dobit će slijedeće UCI bodove:          9     50
Elite M/U23: 40. 35. 30. 26. 22. 20. 18. 16. 14. 12. 10.        10    34
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1                    The riders will be awarded with the following UCI
Elite Ž: 40. 35. 30. 26. 22. 20. 18. 16. 14. 12. 10. 9. 8.    points:
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1                       Elite/U23: 40. 35. 30. 26. 22. 20. 18. 16. 14. 12. 10. 9.
U23: 20. 17. 15. 13. 11. 9. 7. 5. 3. 1              8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1
ŽALBE                              Women: 40. 35. 30. 26. 22. 20. 18. 16. 14. 12. 10. 9. 8.                               1
Primat će se 30 minuta nakon objave rezultata uz    7. 6. 5. 4. 3. 2. 1
novčani polog od 100 kn.                U23: 20. 17. 15. 13. 11. 9. 7. 5. 3. 1
SATNICA                         COMPLAINTS
07/05/2004.                       Will be taken 30 mins after posting of results with
                            cash deposit of 100 kn (12 euros).
 13:00-17:00 "On foot" inspekcija
                            TIME TABLE
08/05/2004.                       07/05/2004.
 09:00-13:00   Prijave, preuzimanje brojeva      13:00-17:00 "On foot" inspection
 10:00-12:00   Službeni trening s prekidima     08/05/2004.
 14:00-16:00   Službeni trening bez prekida s     09:00-13:00    Registration, number plates
         mjerenjem vremena
                             10:00-12:00    Official training with stops
 17:00-17:15   Sastanak voditelja timova
                             14:00-16:00    Official non-stop training with
09/05/2004.                                timing
 09:00-10:00 Slobodni trening              17:00-17:15    Team Manager's Meeting
 11:00-13:00 Kvalifikacijska utrka           09/05/2004.
 14:00-16:00 Finalna utrka                09:00-10:00 Free training
 16:30-16:45 Dodjela nagrada               11:00-13:00 Qualification/seeding race
PRED. SUDAČKOG POVJERENSTVA               14:00-16:00 Final race
G. Helmut Gaertner (AUT)
                             16:30-16:45 Awards Ceremony
TEHNIČKI DELEGAT
G. Zlatan Stilinović                  PRESIDENT OF COMMISSAIRE'S PANEL
KONTAKT                         Mr. Helmut Gaertner (AUT)
GSM +385 98 475047; e mail: info@mtb-          TECHNICAL DELEGATE
zagreb900.hr                      Mr. Zlatan Stilinović
INFO                          CONTACT
Aktualne informacije o smještaju, prilazu stazi i    GSM +385 98 475047; e mail: info@mtb-
ostalim pitanjima mogu se naći na adresi        zagreb900.hr
http://www.downhill.olympus.hr             INFO
                            Updated information about acommodation, travel
                            and other topics of interest can be found at
                            http://www.downhill.olympus.hr
MAPE/MAPS
                          2

								
To top