ORARUL CURSURILOR POSTUNIVERSITARE -DREPT CIVIL by kellena97

VIEWS: 74 PAGES: 1

									                     România
         UNIVERSITATEA      Ministerul Educa iei, Cercet rii
         BABE -BOLYAI       i Inov rii
                     Universitatea „Babe -Bolyai”
                     Cluj-Napoca
                     Str. Avram Iancu nr. 11
         FACULTATEA DE DREPT   400089, Cluj-Napoca
                     Tel: 0264 595504
                     Fax: 0264 595504
                     law@law.ubbcluj.ro


          ORARUL CURSURILOR POSTUNIVERSITARE –DREPT CIVIL
             MODULUL 3: 14.09.2009 – 25.09.2009 (2 s pt mâni)

      Disciplina            Cadru didactic          Data    Ora   Sala
DREPT CIVIL – OBLIGA II     Asist .univ.dr. Ionu Popa         21.09.2009  17  111(etaj I)
DREPT CIVIL – CONTRACTE     Prof. univ. dr. Dan Chiric         17.09.2009  14  111(etaj I)


DREPT PROCESUAL CIVIL      Prof.univ.dr. Ion Deleanu         14.09.2009  14  111(etaj I)

DREPT COMERCIAL         Lect.univ.dr. Radu Catan
DREPTUL MUNCII          Conf. univ. dr. Romulus Gidro       15.09.2009  10  111(etaj I)
DREPT COMUNITAR         Conf. univ. dr. Sergiu Deleanu       24.09.2009  12  111(etaj I)

.
              SUSTINEREA COLOCVIULUI DE ABSOLVIRE VA AVEA LOC
                    VINERI, 25 SEPTEMBRIE 2009, ORA 10
  PREDAREA UNUI EXEMPLAR DIN LUCRAREA DE ABSOLVIRE LA SECRETARIAT SE VA FACE PÂN IN DATA
                      DE 24 SEPTEMBRIE 2009

								
To top