Dynamic Currency Conversion (DCC)

Document Sample
Dynamic Currency Conversion (DCC) Powered By Docstoc
					DYNAMIC CURRENCY CONVERSION (DCC)
Dynamic Currency
Conversion (DCC)
Når du vil give dine kunder en bedre service og forøge din indtjening

Har du en fysisk forretning med mange udenlandske kunder? Så kan du
tilbyde dem DCC, give dem endnu bedre service og forøge din indtjening.

Hvad er DCC?
DCC er et tilbud til dine udenlandske kunder om at betale i deres egen
valuta med deres Visa eller MasterCard samtidig med, at din forretning
fortsat bliver afregnet i DKK.

I øjeblikket kan vi tilbyde DCC til kortholdere med følgende basevalutaer:
EUR, GBP, USD, NOK, SEK, JPY og CHF.

Hvad får du ud af DCC?
For forretninger med høj udenlandsk omsætning fra Visa og MasterCard
betyder DCC en mulig potentiel indtjening på 5.000 kr. pr. år. pr. 500.000 kr.
omsætning på betalingskort.

Eksempel:
Med 5 mio. DKK i udenlandsk omsætning vil potentialet være 50.000 kr.
Det er nemlig vores erfaring, at ca. 70 % af alle kortholdere vælger at
tage imod tilbuddet om DCC. Reelt vil det betyde en ekstra indtjening på
35.000 kr. årligt i DCC provision, som du modtager fra PBS.

Når først din forretning og terminal er sat op til DCC kører alt automatisk:

  Daglig download af valutakurser
  Ingen ændring i din afregning
  Automatisk afregning af DCC provision
  Ingen usikkerhed om valutakurs
DYNAMIC CURRENCY CONVERSION (DCC)
Hvad får dine kunder ud af DCC?                               Afregning i egen valuta kræver
Både forretningsrejsende og turister har stor glæde af DCC. Forretnings-          blot, at du har en terminal, der
rejsende kan umiddelbart efter købet lave en korrekt rejseafregning, til          kan håndtere DCC. Hvis du ikke
gavn for både den rejsende og firmaet. De kender kursen med det samme.            har købt din terminal hos PBS,
Turister, som ofte kun er i landet i kort tid, behøver ikke bekymre sig om         skal du kontakte din terminal-
vekslekurser.                                        leverandør. Hvis du har en inte-
                                              greret løsning, skal du kontakte
  De kan betale i deres egen, velkendte valuta                       din kasseterminalleverandør eller
  De føler sig “hjemme” og er trygge, hvilket giver potentiale for             din integrator.
  forøget købelyst
  Ingen usikkerhed om endelig pris

En DCC transaktion
– Hvordan foregår en DCC transaktion?
1. En tysk kunde køber for 1.000 kr. Kunden tilbydes at betale i DKK
  eller EUR. Kunden vælger betaling i EUR
2. Transaktion sendes til PBS
3. Fordring på ca. 137 EUR sendes til tysk kortudsteder
4. Fordring honoreres
5. Tilgodehavende afregnes i DKK som sædvanlig,
  inkl. DCC-provisionen fra PBS.
6. Faktura i EUR
                                                                PBS A /S • C V R-nr. 20 0 1 6 1 7 5 • B ohemian A /S • 09.09 • ZIC032
7. Betaling

                 Kortholder/Kunde
          1.                     6.


                       7.
  Din virksomhed                       Kortudsteder/Bank
              5.           4.


       2.
                               3.
                    PBS
TILLÆG PÅ 3 % DELES MELLEM
 Din virksomhed PBS International         DCC software ejeren

1.000 KR. OMVEKSLES TIL CA. 137 EURO
Basiskurs + tillæg 3 % = Vekselkurs
                 PBS A/S, Lautrupbjerg 10, P.O.500, DK-2750 Ballerup
                 T +45 44 68 44 68, F +45 44 86 09 30, www.pbs.dk/kontakt