SENARAI SEMAK SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (CFO)

Document Sample
SENARAI SEMAK SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (CFO) Powered By Docstoc
					                                                    Telefon :
MAJLIS DAERAH JELEBU,                                          Yang Di Pertua          :  06-613 6285
D/A DEWAN BESAR KUALA KLAWANG,                                     Setiausaha            :  06-613 7196
71600 KUALA KLAWANG,                                          Pejabat Am            :  06-613 6479
NEGERI SEMBILAN                                                                06-613 6991
                                                    Faxs               :  06-613 7515
      SENARAI SEMAK SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (CFO)
    NAMA PROJEK :       ...............................................................................................................................
                 ...............................................................................................................................
                 ...............................................................................................................................

    RUJUKAN FAIL :      ...............................................................................................................................Bil                   Senarai Dokumen Yang Diperlukan                                       Check list


1.  Surat permohonan (berasingan) ditandatangani oleh Jurutera Professional/Perunding berdaftar &                         [...............]
   Arkitek berdaftar/ Pelukis pelan berdaftar.


2.  Borang E (disertakan) – (Borang Permohonan CFO) yang telah dilengkapkan. Sila pastikan bahawa:                        [...............]
     - Pemaju telah menyempurnakan keseluruhan kerja-kerja mengikut pelan yang telah diluluskan
     - Menyertakan ‘As Built-Plan’ (WAJIB)


3.  Penyiapan kerja-kerja insfrastruktur berkaitan:
     - Pemasangan Lampu Jalan (Street Lighting)                                                 [...............]
     - Sistem saliran & pembetungan                                                       [...............]
     - Kerja-kerja pendawaian elektrik                                                     [...............]
     - Sistem penentang kebakaran                                                        [...............]
     - Pemasangan papan tanda (mengikut standart Majlis Daerah Jelebu)                                     [...............]


4   Ulasan dan sokongan dari jabatan teknikal dalaman Majlis Daerah Jelebu:
     - Unit Kejuruteraan dan Pembangunan                                                    [...............]
     - Unit Perancang Bandar dan Desa                                                     [...............]


5.  Ulasan dan sokongan dari jabatan teknikal luaran berkaitan seperti:
     - Jabatan Kerja Raya (JKR)                                                        [...............]
     - Jabatan Pengairan & Saliran (JPS)                                                    [...............]
     - Jabatan Kesihatan                                                            [...............]
     - Jabatan Perancang Bandar & Desa (JPBD)                                                 [...............]
     - Jabatan Bekalan Air (JBA)                                                        [...............]
     - Jabatan Bomba & Penyelamat (BOMBA)                                                   [...............]
     - Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP)                                                 [...............]
     - Tenaga Nasional Berhad (TNB)                                                      [...............]
     - Syarikat Telekom Malaysia Berhad (STMB)                                                 [...............]
6.  Semua salinan resit-resit pembayaran caruman yang berkaitan (berdasarkan keperluan):
    - Bayaran Tong Sampah                                                                         [...............]
    - Caj Pembangunan (Development Charge)                                                                [...............]
    - Resit pembayaran penyambungan lampu awam                                                              [...............]
    - Lain-lain pembayaran/sumbangan (sekiranya ada):                                                           [...............]
      .........................................................................                                             [...............]


7.  Lain-lain syarat kelulusan yang ditetapkan oleh Majlis Daerah Jelebu (sekiranya berkaitan):                                       [...............]

   ......................................................................................................................................................................
   ......................................................................................................................................................................
   ......................................................................................................................................................................
   ......................................................................................................................................................................