SENARAI SEMAK CFO 1 PERMOHONAN SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (CFO by murplelake82

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                      MAJLIS DAERAH SEGAMAT
                   85000 SEGAMAT, JOHOR DARL TAKZIM
                TEL : 07-9314455, 9312708, 9312710 FAX : 07-9312712


NO. RUJUKAN / FAIL    : __________________________________________


PROJEK / CADANGAN     :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________                    SENARAI SEMAK CFO 1
               PERMOHONAN SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (CFO)

BIL                  BUTIRAN DOKUMEN                  PEMOHON      OSC
                                                      (MDS)
 1.   Lampiran A (Surat hasrat dari pemohon).
 2.   5 salinan pelan yang telah diluluskan.
 3.   Dokumen lain yang perlu disertakan : -
 a)   2 Salinan resit cukai tanah terkini.
 b)   2 Salinan cukai harta terkini.
     2 Salinan hakmilik tanah ( geran ) terbaru.
 c)   2 Salinan Resit Bayaran Wang ISF.
 d)   2 Salinan Resit Bayaran Wang Amanah.
 e)   2 Salinan Borang B, C, D (sekiranya belum pernah dikemukakan)
 f)   Pelan struktur(RC) berserta kiraan (jika belum dikemukakan)
 g)   Borang maklumat mengenai jalan, bahu jalan, lorong belakang/ tepi dan parit
     tepi jalan.
     (Hanya untuk bangunan kilang, kompleks perniagaan dan skim perumahan sahaja).
 h)   2 salinan surat sokongan Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) dari Semua Agensi
     Teknikal Luaran .
                       Butiran Pemilik
 4.
             ( Bukan Arkitek / Pelukis Pelan / Juruperunding )
                                              No.       No.
                Nama dan alamat pemilik
                                             Telefon      Fax
 * Sekiranya tidak lengkap, permohonan tidak akan diterima di peringkat awal lagi.Tandatangan Pemohon :………………………………………………………                             ……………………….
(Pelukis Pelan / Arkitek / Jurutera Perunding )                (Cop Syarikat)
Nama :
No. Telefon :


Tarikh  : ……………………………………….
                                                  Kemaskini 1/8/2008
NO. RUJUKAN / FAIL    : __________________________________________


PROJEK / CADANGAN :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Untuk Kegunaan Bahagian OSC-MDS

1. Dokumen-dokumen yang dikemukakan adalah lengkap dan boleh diproses.

2. Dokumen-dokumen yang dikemukakan tidak lengkap dan perlu dikembalikan kepada pemohon.
CATATAN :


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Tandatangan Penerima :.………………………………………………..
(Pegawai OSC, Majlis Daerah Segamat)
Nama :
Jawatan :Tarikh  : ……………………………
                                              Kemaskini 1/8/2008

								
To top