Docstoc

trang bia

Document Sample
trang bia Powered By Docstoc
					TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **********

“CỬA HÀNG BÁN QUẦN ÁO CỠ LỚN”

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG THẢO NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRƯƠNG THỊ NGUYỆT HẰNG- LỚP TCDN 14 TRẦN THANH THẢO- LỚP TCDN 15 KHÓA: 33

TP Hồ Chí Minh, năm 2009


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:92
posted:1/5/2010
language:English
pages:1