protokol - PowerPoint by fiteri

VIEWS: 8,028 PAGES: 152

									KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

AZMAN BIN ADNAN Ketua Unit Perhubungan Jabatan Pelajaran Johor

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PROTOKOL
• • • • • • Berasal dari perkataan Yunani Cantuman dua perkataan dasar: Protos: Yang Pertama Kolla : Pelekat Protokol : Pelekat yang pertama Iaitu satu “tanda taraf” atau “status”

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

DEFINISI „PROTOKOL‟
i.

Peraturan-peraturan dan istiadat rasmi seperti penyambutan tetamu-tetamu dan lain-lain. Suatu susunan keutamaan dalam pangkat dan status dan juga prosedur yang betul dalam pertukaran diplomatik dan upacara-upacara negara

i.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

iii.

Kepatuhan terhadap peraturan dan etika rasmi Tatasusila sosial dan tatacara bagi sesuatu majlis rasmi. Segala susunan diatur bertujuan untuk kemuliaan majlis dan kesempurnaan istiadat.
Rujukan : • • • Grolier Webster International Dictionary Larouse Illustrated International Encyclopedia Protokol di Malaysia : Tradisi dan Amalan

iv.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

MUSTAHAKNYA PENGETAHUAN PROTOKOL:
i.

Pengetahuan protokol boleh membawa kepada suatu tahap hidup yang sempurna dalam sesuatu kelompok keluarga Seseorang itu tidak boleh secara persendirian; Ia perlu hidup dalam masyarakat; jika dalam masyarakat hendak ia mengikut amalan masyarakat itu supaya tidak dipencilkan Dalam masyarakat ketertiban dan kesopanan amatlah penting kerana itulah cermin keperibadian seseorang yang menjadi pengukur sama ada seseorang itu boleh diterima dalam masyarakat yang berkenaan.

ii.

iii.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

iv.

Dalam majlis, ia dapat menyesuaikan diri jika ia tahu protokol sama dari segi pergaulan, perbualan, tingkah laku, pakaian dan sebagainya.
Protokol penting bagi pengendalian sesuatu majlis untuk menjamin kelicinan perjalanan majlis

v.

TAKRIF ETIKET


Peraturan tingkahlaku atau sopan santun sama ada dalam kehidupan harian, dalam hubungan antara satu sama lain atau dalam majlis rasmi atau bukan rasmi.



Prinsip akhlak dan moral atau nilai yang menjadi garis panduan (dalam istiadat rasmi)
Apa juga perilaku yang kita lakukan yang mengikut peraturan atau norma yang diterima oleh masyarakat.
Rujukan : • Protokol di Malaysia : Tradisi dan Amalan



KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

SEJARAH TEMPATAN PROTOKOL DAN ETIKET
1.

Protokol diamalkan dalam adat istiadat zaman tradisional seperti digambarkan dalam Sejarah Melayu, Tuhfat alNafis, Hikayat Hang Tuah, Misa Melayu dll. - “Adapun apabila raja dihadap di balairung, maka bendahara dan penghulu bendahari dan temenggung duduk di seri balai. Maka anak-anak raja duduk di kelek-kelek balai kiri kanan dan sida-sida yang muda duduk berselang-selang antara bentara ………….” Etiket sosial bermula sejak lama dulu sinonim dengan budaya Melayu yang penuh kesantunan. - Amalan bersalaman. - Sapaan : “tabik encik”, “assalamualaikum” “nak kemana tu?” - Berbual dengan orang tua - Duduk dilantai (bersila)

2.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PRINSIP PROTOKOL DAN ETIKA
  





Menjadi rujukan; Memerlukan kerjasama; Bersikap terbuka – berbincang, bertanya, menegur dan buat keputusan; Bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab bagi setiap majlis; Mengikut kebiasaan atau sedikit luar biasa.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ELEMEN PENTING PROTOKOL
1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

Anugerah Darjah Kebesaran Susunan Keutamaan Persekutuan dan Negeri Panggilan Hormat Senarai Jemputan Kad Jemputan Penyusunan Tempat Duduk Dalam Pelbagai Majlis Penyusunan Tempat Duduk Dalam Majlis Jamuan Susunan Majlis Dalam Dewan dan Luar Dewan Pengacaraan Majlis Penyambut Tetamu

11.

12.
13.

14.

15.

16. 17. 18.

19. 20.

Fungsi Pegawai Protokol dan Pegawai Pengiring Pemilihan Menu Lagu Kebangsaan & Lagu Negeri Penyusunan Gambar Orang Kenamaan di Dinding Bahasa Istana dan Kesopanan Dengan Raja Kesempurnaan Pakaian Pemakaian Anugerah Protokol Dalam Urusan Menandatangani Perjanjian Penulisan Program Aturan Pentadbiran

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ELEMEN PENTING ETIKET
1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

Citarasa Berpakaian Kesesuaian Pakaian Penampilan dan Penggayaan Diri Kesopanan Dalam Pertemuan dan Perkenalan Kesopanan Dalam Perbualan Sosial Kesopanan Menghadiri Majlis Jamuan Ringan Secara Berdiri Kesopanan Menghadiri Majlis Jamuan Ringan Secara Duduk Kesopanan Dalam Majlis Buffet

9.

10.

11.

12. 13.

14. 15.

Adab Makan Pelbagai Kaum Di Malaysia Kesopanan Tuan Rumah dan Kesopanan Tetamu (Majlis di Rumah) Kesopanan Tuan Rumah dan Kesopanan Tetamu (Majlis di Luar Rumah) Menghadiri Majlis Formal Mengenali Peralatan Jamuan Cara Menghidang Tertib di Meja Makan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PEKELILING MAJLIS RASMI Pekeliling Iktisas Bil.14/1988 bertarikh 18.7.1988
Tajuk : Keberangkatan DYMM Sultan / Raja / TYT Menghadiri Majlis Rasmi Sekolah

Perenggan 1 menerangkan…… “Majlis-majlis rasmi di sekolah ialah Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah, Hari Ibubapa, Hari Terbuka, Hari Sukan dan Hari Perasmian Sekolah”. Perenggan 2 menyebutkan……… “Ada di antara program berkenaan di hadiri oleh DYMM Sultan / Raja / TYT Di Pertua Negeri dan Orang-Orang Kenamaan, oleh kerana itu pihak sekolah perlu mengambil kira segala persiapan dalam memenuhi apa-apa juga tuntutan protokol dan istiadat”.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Pekeliling Iktisas Bil.9/1991 bertarikh 12.9.1991
Tajuk : Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan.

Perenggan 2 menyebut…….. Semua sekolah / institusi pendidikan yang ingin mengundang Pembesar Negeri atau Orang Kenamaan ke upacara pembukaan dan perasmian sekolah sahaja dikehendaki terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan. Undangan untuk upacara lain adalah mengikut peraturan yang sedia ada. Perenggan 3 menerangkan……… Undangan kepada Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Pengarah Bahagian dan pegawai tinggi Kementerian lainnya hendaklah dibuat melalui Pengarah Pendidikan Negeri.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Pekeliling Iktisas Bil.10/1989 bertarikh 5.10.1989 Tajuk : Aturcara Majlis Rasmi Sekolah

Perenggan 1 menyebut…….. Penyampaian Ucapan Oleh 3 Pihak Sahaja i. Pengetua / Guru Besar ii. Pengerusi PIBG / Lembaga Pengurus Sekolah iii. Tetamu Kehormat Perenggan 2 pula menyatakan …… Jika Majlis Dihadiri Oleh DYMM / TYT Maka Penyampaian Ucapan Seperti berikut; i. Pengetua / Guru Besar ii. Wakil Kementerian Pelajaran iii. Titah Ucapan Oleh DYMM / TYT

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

1.

SUSUNAN KEUTAMAAN

1.1. TAKRIF SUSUNAN KEUTAMAAN Susunan keutamaan ialah satu senarai yang disusun mengikut kedudukan kekananan di antara pelbagai golongan masyarakat termasuk ketua negara, pemimpin, pegawai kerajaan, bukan kerajaan dan orang awam.
1.2. BENTUK SUSUNAN KEUTAMAAN a. Susunan tempat duduk b. Susunan atur cara c. Susunan bendera d. Tertib ketibaan dan kepulangan e. Penyampaian ucapan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

2.3.
1. 2. 3. 4. 5.

SUSUNAN KEUTAMAAN PERSEKUTUAN
12. 13. 14. 15.

6. 7.

8.

9.

10.

11.

Yang di-Pertuan Agong Raja Permaisuri Agong Raja-Raja & Pemangku Raja Yang di-Pertua Negeri Bekas-Bekas Raja Permaisuri Agong Yang Menerima Saraan Di Raja Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri 7a Bakal-bakal Raja (TM / RM) Ahli-ahli Darjah Utama Seri Mahkota Negara (DMN) Ahli-ahli Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) Ahli-ahli Seri Setia Mahkota (SSM) 10a Dato-Dato Undang Yang Empat Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan

16. 17.

18. 19. 20. 21.

22. 23.

24.

Yang di-Pertua Dewan Negara Yang di-Pertua Dewan Rakyat Bekas-Bekas Perdana Menteri Bekas-Bekas Timbalan Perdana Menteri Ahli-Ahli Jemaah Menteri Setiausaha Jemaah Menteri / KSN 17a Menteri Besar / Ketua Menteri Peguam Negara Panglima Angkatan Tentera Ketua Polis Negara Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Timbalan-Timbalan Menteri Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara & Timbalan Yang diPertua Dewan Rakyat Pesuruhjaya Tinggi / Duta Besar

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

25. 26.

27.

28. 29.

30. 31. 32.

33.

34.

35. 36.

37.

38. 39.

Presiden Mahkamah Rayuan Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak Ketua Pembangkang di Parlimen Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Setiausaha Parlimen Bekas Ketua Setiausaha Negara Pegawai Gred Utama Turus 1,11,111 BekasPeguam Negara, Bekas Paglima Angkatan Tentera, Bekas Ketua Polis Negara. Pengerusi-Pengerusi Suruhanjaya Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Pengerusi Tribunal Perkhidmatan Awam Pesuruhjaya Kehakiman Ketua Audit Negara

40. 41. 42. 43.

44.

45.

46.

47.

48. 49.

50.

51.

Gabenor Bank Negara Datuk Bandar Kuala Lumpur Pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Penyimpan Mohor Besar RajaRaja Ketua IstiadatIstana Negara (Datuk Paduka Maharaja Lela) Ahli-Ahli Panglima Mangku Negara (Tan Sri) Ahli-Ahli Panglima Setia Mahkota (Tan Sri) Profesor Diraja Ahli-Ahli Panglima Jasa Negara (Datuk) Ahli-Ahli Panglima Setia Diraja (Datuk) 50a.Timbalan Menteri Besar 50b.Speaker Dewan Undangan Negeri Ahli-Ahli Dewan Negara

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

52. 53.

54. 55. 56. 57. 58.

59.

60.

61.

Ahli Dewan Rakyat Pegawai Gred Utama A dan Pegawai Tentera / Polis Yang Setaraf Dengannya Panglima Tentera Darat Panglima Tentera Laut Panglima Tentera Udara Timbalan Ketua Polis Negara Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian Naib-Naib Canselor Universiti 59a.Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan Pegawai-Pegawai Gred Utama B dan Pegawai Tentera / Polis Yang Setaraf Dengannya Pengerusi Badan-Badan Berkanun Persekutuan Yang Setaraf dengan Gred Utama B dan ke atas. 61a.Penerima Anugerah „Fellow‟ Negara

62.

63.

64.

65.

66. 67.

68. 69.

70.

Wakil-Wakil Tempatan BangsaBangsa Bersatu Pegawai-Pegawai Gred Utama C dan Pegawai Tentera / Polis Yang Setaraf Dengannya 63a.Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Ahli-Ahli Johan Mangku Negara (JMN) Ahli-Ahli Johan Setia Mahkota (JSM) Ahli-Ahli Johan Setia Diraja (JSD) Pegawai Gred 1 dan Pegawai Tentera / Polis Yang Setaraf Dengannya Setiausaha Politik Pegawai Gred 11 dan Pegawai Tentera / Polis Yang Setaraf Dengannya Konsul-Konsul Besar NegaraNegara Yang Tiada Perwakilan Diplomatik di Malaysia.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

2. PENYUSUNAN TEMPAT DUDUK
Menggambarkan taraf, susunan keutamaan, kekananan serta pentingnya seseorang itu dalam majlis yang berkenaan.

2.1. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN TEMPAT DUDUK
Tetamu yang paling hampir sekali dengan tetamu kehormat adalah tetamu yang terkanan sekali. Kekananan bermula dari sebelah kanan tetamu kehormat

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

2.2.

BENTUK SUSUNAN TEMPAT DUDUK a. Susunan Bagi Dua Tempat Duduk
1 2

b. Susunan Bagi Empat Tempat duduk
3 1 2 4

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

c.

Susunan Bagi Tiga Tempat Duduk

2

1

d.

Susunan Bagi Lima Tempat Duduk
4 2 1 3 5

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

e.

Susunan Penuh Dalam Dewan
2 1 3

8

6

4

5

7

9

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

f. Susunan Tempat Duduk Melibatkan Tetamu Kehormat Bersama Isteri

5 (S)

3 (S)

1 (S)

2 (I)

4 (I) (I)

6

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

3.3. PELAN LAKAR PENTAS
Susunan utama atas pentas;
BARISAN BENDERA BARISAN BENDERA

LATAR BELAKANG PENTAS
MEJA HADIAH

4

2

1

3

5

MEJA

1

RUANG BERI HADIAH

2

LALUAN PENERIMA HADIAH

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

3.

SUSUNAN TEMPAT DUDUK DALAM MAJLIS JAMUAN

3.1. PENDAHULUAN Susunan tempat duduk bagi majlis jamuan makan berbeza sedikit susunan tempat duduk bagi majlis lain. Bilangan tetamu di meja utama biasanya lebih daripada bilangan di tempat duduk dalam majlis tersebut 3.2. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN Bagi menentukan kedudukan tetamu utama di meja panjang atau meja bulat, perkara berikut perlu diberi perhatian antaranya kehadiran tetamu tersebut datang seorang / bersama isteri / bilangan genap / ganjil.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

a.

Contoh Kedudukan Tetamu 10 Orang (Meja Bulat / Tetamu Utama Datang Seorang)
1 2 4

3

5

6

7

8

9

10

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

b.

Contoh Kedudukan Tetamu 9 Orang (Meja Bulat / Tetamu Utama Datang Seorang)
1 2

3

4 5

6

7

8

9

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

c.

Contoh Kedudukan Tetamu 8 Orang (Meja Panjang / Tetamu Utama Datang Seorang)

7

5

3

1

2

4

6

8

d.

Contoh Kedudukan Tetamu 9 Orang (Meja Panjang / Tetamu Utama Datang Seorang
8 6 4 2 1 3 5 7 9

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

e.

Contoh Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri (Bilangan 8 orang / Meja Bulat) Gambaran1 1
2

3

4

SUAMI

ISTERI

5

6

7

8

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

f.

Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri (Bilangan 8 orang / Meja Bulat) Gambaran 2
1 2

3 6

5

4

8

7

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

g.

Contoh Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri
( Bilangan 8/6 orang / Meja Panjang Sebaris )
7 5 (S) 3 (S) 1 (S) 2 (I) 4 (I) 6 (I) 8 (I)

i.

(S)

MEJA MAKAN UTAMA 2 1 3

S

I

S

I

S

I

ii.
MEJA MAKAN UTAMA

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

4. JEMPUTAN RASMI
4.1. PENDAHULUAN a. Perkara / alat yang wajib bagi sesuatu majlis rasmi

b.
c. d.

Gambaran majlis rasmi atau tidak rasmi
Menentukan jaya atau gagalnya majlis tersebut. Untuk menentukan persiapan tempat, anggaran perbelanjaan, susunan tempat duduk dan juga persiapan persiapan lain yang berkaitan.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

4.2.

RINGKASAN SENARAI JEMPUTAN Berikut ialah contoh ringkasan senarai jemputan;
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jemputan Kementerian Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pejabat Pelajaran Daerah Ahli Parlimen ADUN Ketua-Ketua Jabatan Pengetua-Pengetua Guru Besar PIBG & Ibu bapa Jumlah : Bil. Jemputan 5 orang 22 orang 9 orang 2 orang 6 orang 30 orang 35 orang 120 orang 621 orang 850 orang

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

4.3.

SENARAI KEHADIRAN IKUT KEKANANAN Berikut contoh senarai berkenaan;
Nama Jawatan Kehadiran
-/ (2) -/ (1) -/ (1) -/ (1) -/ (2) -/ (2) -/ (1) ……. ……. :

Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

YB Dato‟ Sri ………… Menteri Pelajaran YB Dato‟ Dr…………… Exco Pendidikan YB. Dato‟……………… ADUN………….. YB En. ………………… ADUN …………. Y.Bhg. Datuk…………..KPPM Y.Bhg. Dato‟ ………….Pengarah Y.Bhg. Dato‟ ………….Pegawai Daerah ………………………… ………………….. ………………………… …………………..

Jumlah Kehadiran

====

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

4.4.

KAD JEMPUTAN

MUKA HADAPAN
KERAJAAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM

MUKA BELAKANG
ATUR CARA NAJLIS MAJLIS PERASMIAN SEKOLAH ………………………………………………….. 10.30 pagi : Ketibaan Dif-Dif Jemputan 10.40 pagi : Ketibaan YB…………… 10.50 pagi : Ketibaan YAB …………… 11.00 pagi : Keberangkatan Tiba DYMM & DYMM Raja Permaisuri Perak Persembahan Ucalan YB Menteri……. Ucapan YAB Menteri Besar Titah Perasmian Upcara Perasmian Bacaan Doa Santapan

LOGO

Dengan segala hormatnya mempersilakan ……………………………………. Ke Upcacara Perasmian Sekolah Menengah ………………………………………….. Sempena Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan ……………………………………….. Pada : Jam : Tempat : Sila Jawab……. Pakaian: …..

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

4.5.

KAD JAWAPAN MUKA BELAKANG

MUKA HADAPAN

URUSAN KERAJAAN Kepada, Pegetua, SMK …………………….. ………………………….. ………………………….

KAD JAWAPAN
Upacara Perasmian SMK …………… Sukacita saya akan hadir / tidak hadir Seorang / berdua ke majlis tersebut. Terima kasih. ………………….. (Tandatangan & Cop)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

4.6.

JEMPUTAN KE MAJLIS JAMUAN

4.7.

PELEKAT LETAK KERETA

JEMPUTAN KE MAJLIS SANTAPAN DI RAJA Sukacita saya bagi pihak Jawatankuasa Pengelola Perasmian SMK ………….. Menjemput YB/Dato’/Datin/Tuan/Puan Ke Jamuan Makan Bersama D.Y.M.M ……………………….. Terima kasih.

A
PELEKAT LETAK KERET

Upacara Perasmian SMK……. ……………………………………
(TEMPAT LETAK KERETA : …………..)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Contoh Kad Jemputan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Contoh Kad Jemputan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Contoh Kad Jemputan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Contoh Pelekat Kereta

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

6.

SUSUNAN BENDERA

Pengibaran bagi semua bendera negeri adalah mengikut keutamaan negeri-negeri. Susunan keutamaan negeri pula mengikut susunan keutamaan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan Yang Terutama Yang Di Pertuan Negeri. Pada masa ini, susunan keutamaan bendera-bendera adalah seperti berikut;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Malaysia Kedah Negeri Sembilan Pahang Kelantan Johor Perak Terengganu Perlis

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18.

Selangor Melaka Sabah Sarawak Pulau Pinang W/P Kuala Lumpur W/P Labuan W/P Putrajaya Sekolah /Agensi

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

6.1.
MALAYSIA

PENGIBARAN BENDERA
b.

A. PENGIBARAN BENDERA

PENGIBARAN DUA BENDERA

Bendera Malaysia

Bendera
Malaysia

Bendera Negeri

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

c.

PENGIBARAN TIGA BENDERA

Pengibaran bendera Malaysia hendaklah dipasang di tengah-tengah antara bendera negeri dan agensi.Bendera negeri berasa di sebelah kanan bendera Malaysia dan bendera agensi di sebelah kiri bendera Malaysia.

Bender aNegeri

Bendera Malaysia

Bender aAgensi

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

D.

PENGIBARAN BENDERA MALAYSIA DAN NEGERI-NEGERI ( SEBARIS )

Pengibaran bendera Malaysia dan negeri-negeri di Malaysia secara sebaris,hendaklah bermula dari kanan ke kiri bangunan berkenaan. Contoh seperti berikut;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. 2.

Malaysia Kedah

6. Johor 7. Perak

11. Melaka 12. Sabah

3.
4. 5.

Negeri Sembilan
Pahang Kelantan

8. Terengganu
9. Perlis 10. Selangor

13. Sarawak
14. Pulau Pinang 15. Wilayah Persekutuan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

7. PENGACARAAN MAJLIS RASMI
7.1. PENDAHULUAN a. b. Berperanan penting dalam sesuatu majlis rasmi. Dikenali sebagai juruacara atau „master of ceremonies (MC) PERANAN PENGACARA MAJLIS a. b. c. Mengawal Majlis Membuat Pengumuman Memberi Panduan

7.2.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

7.3.

PENGACARA MAJLIS YANG BAIK
a. b.
c.

d. e. f. g. h. i. j. h.

Mempunyai suara yang baik dan lunak didengar Fasih dalam penyebutan bahasa serta terang dan jelas sebutannya / tidak pelat. Kelajuan penyebutannya sederhana Tidak cacat anggota supaya mudah menjalankan tugasnya Cergas dan cepat dalam pergerakannya Tidak gugup / gagap dalam percakapannya Tidak mempunyai darah gemuruh Tidak panik jika berhadapan dengan pelbagai situasi Tahu menggunakan budibicara Sentiasa bersifat sabar Tidak mempunyai perawakan yang serious sombong Mempunyai pengetahuan asas mengenai adat istiadat dan protokol dalam majlis-majlis rasmi

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

7.4.

PENYEDIAAN TEKS PENGACARA MAJLIS

Semua majlis yang penuh istiadat dan juga majlismajlis formal maka pengacara berkenaan perlu menyediakan teks pengacara yang lengkap. Teks pengacara yang baik mestilah disediakan dengan lengkap di atas kertas berukuran ½ A4 kertas taip biasa. Satu muka surat bagi satu pengumuman. Cara menyelakkannya ialah ke atas atau ke kiri. Kandungan teksnya perlulah mengandungi; a. Nama majlis b. Masa c. Muka surat d. Bilangan pengumuman e. Panduan / isyarat (CUE) f. Pengumuman

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Contoh Format Teks Pengacara Majlis
Majlis Mesra Bersama Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Masa (P1) 2.00ptg (P2) Panduan /Cue YB Timbalan Menteri tiba di pintu utama dewan Ucapan Aluan oleh Pengacara Majlis

(m.s.1/15)

Pengumuman Mengumumkan ketibaan YB Dato‟ …….. Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim Assalammualikum……………… Selamat Sejahtera. YB Dato‟ Noh Omar Tim.Menteri Pelajaran Malaysia Y.Bhg Haji Mokhy Saidon Pengarah Pelajaran Johor

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

7.5.

RUJUKAN KEHORMAT

Panggilan hormat yang sesuai hendaklah digunakan terhadap tetamu kehormat. Panggilan ini hendaklah diamalkan oleh pengacara majlis. Panggilan hormat yang menjadi amalan sekarang ini ialah;
Bil. Jawatan Panggilan hormat untuk penyandang Panggilan hormat untuk pasangan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia

1. 2. 3. 4. 5.

6.

YDP Agong Seri Paduka Baginda Permaisuri Agong Seri Paduka Baginda Perdana Menteri Yang Amat Berhormat TPM Yang Amat Berhormat Menteri / Yang Berhormat Timbalan Menteri S/U Parlimen Yang Di Pertua Yang Berhormat DN \ DR

Yang Berbahagia

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Sambungan……… 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15.
16.

Timbalan YDP Yang DN / DR Ahli Parlimen Yang Tun & Toh Puan Yang Tan Sri & Puan Sri Yang Datuk/Dato‟/Datin Yang Ketua Hakim Negara Yang Hakim Besar Yang Malaya / Borneo Hakim Mahkamah Yang Agong/Tinggi Ketua Setiausaha Yang
Negara

Berhormat Berhormat Amat Berbahagia Berbahagia Berbahagia Amat Arif Arif Arif Berbahagia

Yang Berbahagia Yang Yang Yang Yang Yang Yang Berbahagia Amat Berbahagia Berbahagia Berbahagia Amat Berbahagia Berbahagia

Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Berbahagia

Panglima Angkatan Yang Amat Setia Tentera

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

17.

18.

19. 20.

21.

22.
23. 24.
25. 26.

27.
28.

Ketua Polis Negara Yang Amat Setia Ketua Turus Tentera Pegawai Polis / Yang Setia Tentera KSU Yang Berbahagia Speaker Dewan Yang Berhormat Undangan Negeri Menteri Besar/ Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Ahli Dewan Yang Berhormat Undangan Negeri SUK /PU/PKN Yang Berhormat Ketua Jabatan Yang Berusaha Raja / Tengku Yang Mulia Profesor / Doktor Yang Berbahagia Mufti Sahibus Samahah Kadi / Ulama Sahibul Fadhilah

Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia

Yang Berbahagia
Yang Yang Yang Yang Yang Yang Berbahagia Berbahagia Mulia Berbahagia Berbahagia Berbahagia

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

7.6.
* * * * *

SEMBAH UCAPAN (DYMM / DYTM / DYAM)

„Assalamu „alaikum Warahmatullah hiwabarukatuh‟ Duli Yang Maha Mulia ………………………. Duli Yang Maha Mulia Sultanah ………………………………………. Ampun Tuanku, Patik dan Ahli-ahli Jawatankuasa ……(sebut pihak penganjur majlis)... dengan penuh takzim merafakkan sembah menjunjung kasih kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, di atas limpah perkenan Duli-Duli Tuanku sudi berangkat mencemar Duli ke majlis …(sebutkan nama majlis)…..(pagi, petang/malam) ini. Sesungguhnya dengan keberangkatan kebawah Duli-Duli Tuanku serta perhatian berat Duli-Duli Tuanku terhadap ….(sebutkan fungsi majlis)….. adalah sangat disanjungi oleh patik sekalian.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Sambungan………….
 

 

Duli Yang Teramat Mulia …………………………………… Patik dengan penuh takzim turut merafakkan sembah menjunjung kasih dan merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kebawah Duli-Duli Tuanku di atas limpah perkenaan Duli-Duli Tuanku untuk berangkat di majlis ini. Ampun Tuanku Patik memohon ampuni limpah perkenan Duli-Duli Tuanku untuk mengizinkan patik menyampaikan ucapan kepada tetamu sekalian.”

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Sambungan…………………

[

] YAB Daro‟ ………………………………………. Menteri Besar Johor Darul Takzim
] YB Dato‟ Sri Hishamudin bin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia

[

[

] YB Dato‟ ……………………. Pengerusi JK Agama Islam dan Pendidikan Negeri Johor ] Yang Berbahagia …………………………………………….. Pengarah Pelajaran Johor

[

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

[

] Yang Berusaha En……………………………………………… Pegawai Daerah ………………………………………………..

[

] Yang Amat Berbahagia Dato‟Seri…………………………….. Orang Besar Jajahan ……………………………………………
] Yang Berusaha ………………………………………………… Pegawai Pendidikan Daerah…………………………………… ] Yang Berusaha En…………………………………………….. Pengetua / Guru Besar ………………………………………… ] Yang Dihormati En.…………………………………………… YDP PIBG…………………………………………………….. ] Ahli-Ahli Yang Berhormat , Dato‟-Dato‟, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan serta para pelajar yang dikasihi sekalian.

[

[

[

[

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

8.
DEFINISI

PENYAMBUT TETAMU

Orang yang bertanggungjawab menunggu, menyambut dan menjemput tetamu yang hadir dan seterusnya mengiringi ke tempat duduk yang dikhaskan dengan penuh sopan dan penuh hormat.
“ A person who shows people to their seats in a theather, public hall” World Book Dictionary.
“ To conduct or guide, escort, show”. Usher - from Latin ostisrius meaning „doorkeeper’. “If you usher someone somewhere, you show them where to sit at a wedding or concert” Collins Dictionary.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR



„FIRST IMPRESSION‟ TERHADAP KESEMPURNAAN MAJLIS PAKEJ FORMALITI MAJLIS RASMI „MENGHORMATI‟ TETAMU

   

MELANCARKAN PERJALANAN MAJLIS
„MENDAMAIKAN‟ SUASANA MAJLIS

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU MENGIKUT LOKASI


3 LOKASI PENYAMBUT TETAMU
a) Penyambut Tetamu Awal – mula masuk/welcome

b) Penyambut Tetamu Pertengahan – lokasi & daftar
c) Penyambut Tetamu Akhir – tempat duduk/meja


a shj, a & b, atau a, b & c.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Bilik Jabatan Pelajaran Negeri Johor Menunggu

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

VVIP
ROSET
ZAPIN (ANJUNG BATU & SERI PERLING)

ZON C

ZON A
B. PAHA(SIGS)

B. MANGGAR (SIGS)

ZON B
PUTERI GAMELAN KUDA (PENGGAWA LEDANG KEPANG ( SK UDA 2) (SK GELANG PATAH) TIMUR)

CONTOH KEDUDUKAN PENYAMBUT TETAMU

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU IDAMAN

       

BERPESONALITI MENYAMBUT (3 M) - MENARIK, MESRA & MENYENANGKAN AIRMUKA – SENYUM, CERIA & MANIS SUARA – LUNAK & SEDAP DIDENGAR TUTURBICARA – MESRA & SOPAN TINGKAHLAKU – TERTIB, SOPAN & SANTUN CARA BERJALAN – SESUAI & SOPAN GEMBIRA BUAT KERJA INI (ENJOY) SENTIASA SEDIA MEMBANTU
SABAR

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PEMILIHAN PENYAMBUT TETAMU


      

 

DIBUAT DENGAN TELITI ORANG YANG DIYAKINI BOLEH & SESUAI CAMPURAN LELAKI & WANITA CAMPURAN UMUR ( 20AN, 30, 40, 50) CAMPURAN JAWATAN & PANGKAT KOMBINASI PENGALAMAN & PENGETAHUAN KETINGGIAN, BERAT BADAN, SHAPE SEDAP MATA MEMANDANG, SEJUK TELINGA MENDENGAR PERLU SESUAI DENGAN MAJLIS MEMPUNYAI KEMAHIRAN TERTENTU (BAHASA)/WORLD CLASS PUNYA LAYANAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ELAKKAN PERSONALITI INI
       

SI GUBRA (BERDARAH GEMURUH) SI PANAS BARAN (PEMARAH) SI PEMALU (MAIN SOROK-SOROK) SI KASAR TINGKAHLAKU (PERENGUS) SI MULUT LASER (CELUPAR) SI PERAMAH (TERLALU FRIENDLY) SI PENGODA (DARING) SUPERMAN (SEMUA KERJA NAK BUAT)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

JENIS TETAMU

     


 

BERTARAF TINGGI & DIHORMATI BERJAWATAN TINGGI DIUNDANG TIDAK DIUNDANG DIKENALI TIDAK DIKENALI MUDAH MESRA FORMAL SUKA BERTANYA SUKA „TRICK‟

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TUGAS HAKIKI
1. MENYAMBUT – TO RECEIVE 2. MENUNJUKARAH – TO SHOW 3. MENGIRINGI – TO ESCORT 4. MELAYANI – TO ENTERTAIN 5. MENYELESAI MASALAH – TO SOLVE

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TUGAS-TUGAS LAIN
MERANCANG TEMPAT DUDUK MENYUSUN ATUR TEMPAT DUDUK LETAK TANDA NAMA/TAGGING MEMBANTU TETAMU DLM URUSAN LAIN (MEMBETULKAN PAKAIAN, PARKING TIKET DSBNYA)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TATACARA DAN AMALAN MENYAMBUT TETAMU
PASTIKAN LOKASI MENUNGGU BIAR BETUL AWASI AIRMUKA, EYE CONTACT, TUTURKATA, PERGERAKAN, TINGKAHLAKU HENDAKLAH SEBOLEH MUNGKIN MENGENALI TETAMU - Muka, Nama, Gelaran Kehormat, Jawatan, dll HENDAKLAH BENAR2 PASTI PANGGILAN HORMATNYA SAMBUT DENGAN HORMAT & MESRA







 

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

  

 

SENTIASA SENYUM WELCOME (MENYAMBUT) MENDAPATKAN TETAMU (MENYONGSONG) BERI PENGHORMATAN KEPADA YANG BERHAK - Bersalam, Cium Tangan, Angkat Sembah SEBUT GELARAN HORMATNYA BERI UCAPAN SESUAI DGN KEADAAN - selamat pagi,petang, malam, - beri salam, - selamat datang MENGGUNAKAN BAHASA SAPAAN PANGGILAN HORMAT (SALUTATION) YG SESUAI MENGIKUT TARAF TETAMU - Y.A.B. Perdana Menteri, Y.A.Bhg Tun, Y.Bhg Tan Sri, Y.M. Tengku, Y.Bhg Dato’, dll

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TATACARA DAN AMALAN MENUNJUKARAH


TAHU TEMPAT DITUJU DENGAN PASTI - kiri/kanan, atas/bawah, tingkat berapa, dsbnya
AWASI TINGKAHLAKU & PERGERAKAN TUNDUKKAN BADAN SIKIT TUNJUK DENGAN PENUH SOPAN CARA TUNJUK - sentiasa gunakan tangan kanan X TANGAN KIRI X MULUT X JARI TELUNJUK - genggam tangan & guna ibu jari (di atas) - lengkungkan tapak tangan/tapak tangan terbuka









KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TATACARA MENGIRINGI TETAMU


AWASI CARA BERJALAN - tenang, perlahan, rileks, sopan 2 @ 3 LANGKAH KECIL DI HADAPAN BIASANYA DI SEBELAH HADAPAN KIRI TETAMU ELAK BERJALAN BERIRINGAN







KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TATACARA DAN AMALAN MELAYANI


AWASI TUTURKATA, EYE CONTACT, BAHASA BILA DI TANYA TAPI TIDAK PASTI JAWABLAH ‘ SAYA SEMAK TERLEBIH DAHULU’ JANGAN KATA SAYA TIDAK TAHU @ SAYA KURANG PERIKSA PULAK BILA TERIMA TEGURAN YANG KURANG ENAK - diam sahaja, ambil perhatian, angguk kepala, ikut keadaan, jangan defensif LAYAN DENGAN PENUH MINAT & PENUH KESUNGGUHAN (JANGAN ALA KADAR SAHAJA)









KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ELAKKAN PERKARA INI !!!!


TIDAK MEMPEDULIKAN TETAMU MEMBERI ALASAN MACAM-MACAM MEMBERI MAKLUMAT YANG ANDA SENDIRI TIDAK PASTI







BERBUAL-BUAL DENGAN RANCAK
BERTENGKAR DENGAN TETAMU



KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CARA MENYELESAIKAN CABARAN
   

TENANG DAN PENUH DIPLOMASI

FAHAMI APA MASALAH YANG SEBENAR
JIKA BOLEH, SILA ATASI SENDIRI JIKA TIDAK, SILA DAPATKAN BANTUAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CARTA ALIRAN KERJA MENYAMBUT TETAMU

Menyambut ketibaan di foyer ketibaan Dif biasa Iring ke Meja Daftar Kedatangan Dapatkan no. meja dan lokasi tempat duduk

Dif kenamaan

Perkenalkan kepada Ahli Jawatankuasa Majlis Iring ke Bilik Menunggu Perkenalkan kepada tetamu kehormat yang akan sama duduk di Meja Utama

Serahkan no. meja kepada tetamu Iring tetamu ke Dewan dan tunjukkan tempat duduk / Meja Utama Selepas majlis, iring tetamu ke bilik menunggu atau terus ke foyer berlepas

Iring tetamu ke tempat duduk Beri salam dan minta diri untuk meneruskan tugas

Salam Perpisahan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

SEBELUM MAJLIS
1. BENAR-BENAR BERSEDIA UNTUK MENERIMA & MELAKSANAKAN TUGAS (MENTAL & FIZIKAL)

2. TELAH MENDAPAT PELEPASAN DARIPADA KETUA JABATAN/ISTERI/SUAMI/ ORANG TERDEKAT
3.

TIDAK MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB LAIN MEMBERI KEUTAMAAN KEPADA TUGAS BEBAS DARI KOMITMEN KELUARGA

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN
      

PAKAIAN YANG KEMAS & SESUAI PADANAN WARNA YANG SESUAI JENIS FESYEN YANG SERAGAM PEMILIHAN SONGKOK YANG BIASA DITENTUKAN OLEH PENGANJUR UNIFORM, TIE, DLL MUDAHKAN TETAMU MENGENALI UTK MEMINTA BANTUAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PERSIAPAN DIRI


    

PERSIAPAN & KEKEMASAN DIRI rambut, misai, janggut, gigi, mulut, bibir SOLEKAN YANG SEDERHANA PERHIASAN YANG SEDERHANA PAKAIAN TERDEDAH DILARANG BERASA LEBIH YAKIN & RIANG TIDAK MENGGANGGU TUGAS, TETAMU & MAJLIS

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR



PASTIKAN KETRAMPILAN DIRI DLM KEADAAN YANG TERBAIK & TERANGGUN SENTIASA TERSENYUM BERADA DLM KEADAAN YANG CERIA MENGHORMATI TETAMU SELALU SEDIA UNTUK MEMBANTU









KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PERSIAPAN KERJA
    

PERLU HADIR, DENGAR & MEMAHAMI TAKLIMAT DAPATKAN KEPASTIAN TENTANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB KENALPASTI RAKAN2 & PASUKAN MENGENALPASTI TETAMU2 UTAMA YANG HADIR

TAHU TENTANG KESELURUHAN MAJLIS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JENIS/TUJUAN MAJLIS TEMPAT MAJLIS PAKAIAN RASMI MENGHADIRI MAJLIS TETAMU KENAMAAN YG DIJEMPUT & BILANGAN FLOOR PLAN ATURCARA MAJLIS MENU JAMUAN NOMBOR2 PERHUBUNGAN WAKTU SAMPAI/WAKTU BALIK

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR



MAKAN & MINUM SEBELUM BERTUGAS
HADIR 1 JAM LEBIH AWAL DRPD TETAMU 1ST LAPOR DIRI KPD PEGAWAI PENYELARAS KENALPASTI TEMPAT BERTUGAS DAPATKAN SENARAI TETAMU YG DISUSUN IKUT ABJAD KENALPASTI NAMA TETAMU YANG AKAN DITEMPATKAN DIMEJA YG DIKAWAL

 

  

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

MAHIRKAN DGN TEMPAT/KWS
         

TEMPAT2 PENTING & STRATEGIK (LUAR/DLM) PARKING PINTU MASUK/KELUAR LIFT/TANGGA TOILET – L/P TEMPAT MAJLIS BILIK SOLAT –L/P WAITING ROOM DLL YG SEWAKTU DGNNYA STANBY PAYUNG, ATURCARA, TEKS UCAPAN, BAJU, SONGKOK, YASIN, DLL KEPERLUAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CABARAN YANG SERING TIMBUL
   


  



Jawab datang tapi tidak datang Jawab datang berdua tapi datang seorang Datang lebih dari dijemput Pakaian tidak mengikut ketetapan majlis Meja/tempat duduk diisi oleh orang lain Nama tidak sama seperti di „tagging‟ Meja VIP mengalami kekosongan Penganjur buat perubahan tempat duduk di saat-saat akhir Dif kenamaan datang lewat & kerusi telah disusun semula

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

RUMUSAN BERKAITAN PENYAMBUT TETAMU a) Tugas nampak mudah tapi mencabar; b) Laksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab; Kepuasan yang dirasai tetamu adalah juga kepuasan kita.

c)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PEGAWAI PROTOKOL/PEGAWAI PENGIRING/PEGAWAI PENGHUBUNG/LIAISON OFFICER (LO)

DEFINISI
 

PEGAWAI Seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengiringi dan melayan tetamu bermula daripada ketibaan tetamu hinggalah tetamu berangkat pulang. Ditugaskan seorang pegawai bagi seorang tetamu dan akan menginap di tempat kediaman bersama tetamu PROTOKOL Peraturan-peraturan dalam istiadat rasmi untuk menyambut tetamu negara LIAISON hubung/perhubungan/penghubung

 

 

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TUGAS PEGAWAI PROTOKOL
1. Mengiringi pelawat drp mula mendarat hingga berlepas balik

2. Menolong dan membantu :(a) Hal-hal Peribadi - Urusan beg & barang2 (Baggage Clearance) - Urusan passport dan pelepasan Kesihatan (health clearance) - Urusan peninapan dan pengangkutan - Mendapatkan pengenalan diri dan pas keselamatan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

(b) -

Hal-hal Rasmi Mengatur mesyuarat dengan rakan setugas Berfungsi sebagai pengiring untuk tugasan rasmi Menerima/menyambut persidangan media Membantu dalam urusan mesyuarat Menjadi ‘DUTA’ bagi negara Malaysia/organisasi

3.

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

4.

Menyedia maklumat yang berkaitan dengan program dan aturacara:-

(a)
(b) (c) 5.

Masa, tempat, jemputan, ketibaan, kepulangan dan lain-lain.
Etika pakaian dan penyediaan lain-lain. Kedudukan mengikut protokol, maklumat mengenai tetamu, salutation dan lain-lain.

Membantu/melayani perkara yang khusus mengenai hal peribadi mengikut keutamaan/keperluan (a) Mengiring tetamu ke sambutan sosial/persendirian. (b) Mengatur lawatan persendirian/sambutan. © Membeli-belah dan lain-lain. (bersedia 1000kemungkinan)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TINDAKAN PEGAWAI PENGHUBUNG YANG CEKAP
1. MERANCANG KERJA
pergerakan dan program yang diadakan pengumpulan maklumat/sumber rancang kerja dgn strategik dan alternatif pelan

tindakan
2. BERI MAKLUMAN DAN ‘REMINDER’ - memberitahu rakan setugas mengenai program/rancangan

-

‘reminder’ untuk mengatasi kelemahan dan
mencari alternatif lain

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

3. BEKERJA BERPASUKAN Bekerja sebagai satu pasukan Elak mengambil tindakan sendirian Mengenalpasti rakan setugas

4. BERPERSONALITI MENARIK
Berpakaian kemas dan kelihatan segak Perwatakan ceria dan bersemangat Berkeyakinan ‘Cool’ dan berbudi bahasa

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

5. BERPENGETAHUAN majlis/aturcara/functions

-

pengetahuan am/umum
maklumat mengenai tempat yang akan dilawati/negara pelawat

6. KOMITED bertugas dengan penuh tanggungjawab seronok berkerja ikhlas memberi tunjukajar betul-betul bersedia

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

7. TIDAK MENGIRA MASA Tidak mengira masa bekerja (FALL) Mendapatkan informasi dengan cepat Menepati masa

8. MAHIR BERKOMUNIKASI

-

Penggunaan Bahasa Inggeris dan Melayu yang mudah
Penghormatan yang bersesuaian Bercakap bersesuaian dengan tempat dan topik Berkeupayaan untuk Berkomunikasi Serba Boleh/Serba Tahu/Luas Pengetahuan ‘Third Language’ amat digalakkan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

LOKASI-LOKASI YANG PERLU DIKETAHUI
LAPANGAN TERBANG  KENDERAAN/MOTORKED  HOTEL/PENGINAPAN  TEMPAT PERSIDANGAN/MESYUARAT  JENIS MAJLIS  JENIS MESYUARAT  TEMPAT2 MENARIK/SHOPING

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PERSEDIAAN UNTUK PEGAWAI PENGHUBUNG


DAPATKAN MAKLUMAT YANG BETUL - brosur dan maklumat MENGHADIRI TAKLIMAT DAN RAPTAI - mesti menghadiri taklimat MENYELIDIK DAN MENGENALPASTI TEMPAT YANG AKAN DITUGASKAN PERSEDIAAN DAN PENAMPILAN - potong rambut - pakaian seragam - kasut - telefon, buku catatan, pen, note book, dll







KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CHECKLIST TUGAS PEGAWAI PENGHUBUNG 1. Persediaan Ketibaan
 Mengenalpasti Menteri/pegawai atasan yang dijemput  Mengenalpasti rakan kumpulan dan  Kenderaan  Karpet merah  Liputan TV dan media

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

2. Ketibaan
        Masa tiba Laluan utama VIP Pas keselamatan Menempatkan VIP dan deligasinya dan memperkenalkan kepada VIP tempatan Beg/Paspot/Kaunter Keselamatan Sijil Kesihatan Minuman ringan di bilik menunggu Penyelesaian di kaunter imigresen

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

3.Pergerakan ke hotel
 Menyediakan kenderaan  Memilih kereta yang bersesuaian  Laluan VIP

4.Ketibaan di hotel
    Menyambut ketibaan Daftar masuk Persediaan lif Memberi taklimat program lawatan

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

5.
       

Persediaan ke majlis
Persediaan kenderaan Mengingatkan VIP dan delegasi tentang pergerakan Persediaan pekerja hotel Bergerak mengikut jadual Komunikasi dengan urusetia tentang majlis/tempat Kenalkan kepada urusetia bila tiba Penyambut tetamu menunjukkan tempat duduk Bersedia untuk menerima arahan selanjutnya

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

6. Persediaan mesyuarat  Berkomunikasi dengan pihak yang berurusan  Menyediakan bilik mesyuarat seperti diminta  Penyediaan liputan media 7. Kepulangan

 Menyelesaikan bil hotel dan lain-lain
      Daftar masuk ke airport dan barang-barang lebih awal Hadiah/Cenderamata Memberitahu tuan rumah tentang kepulangan tetamu Penyelesaian dengan kaunter imigresin Minuman ringan di bilik menunggu Menghantar kepulangan tetamu sehingga di laluan VIP

ETIKET DALAM PENGURUSAN DAN MENGHADIRI MAJLIS Etiket Pertemuan dan Perkenalan. Tanggung jawab dan peranan Penyambut Tetamu. Penampilan dan Gaya Diri. Gaya Duduk.


KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ETIKET PERBUALAN
 

   

BERMINAT PANDANG KE ARAH ORANG BERCAKAP NADA BIASA BERSAHAJA TIDAK LAMA SENYUM/CERIA

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ETIKET PERBUALAN


TAJUK :
HOBI MUZIK SUKAN PAKAIAN KESENIAN KEBUDAYAAN CUACA

    




KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ETIKET PERBUALAN
TAJUK TAK SESUAI
  




POLITIK PRIBADI AGAMA ETNIK SENSASI

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PERKENALAN
TERTIB MEMPERKENALKAN ORANG



  

LELAKI KEPADA WANITA TETAMU KEPADA VIP KEPADA YANG LEBEH KANAN MUDA KEPADA YANG LEBEH TUA ORANG KURANG PENTING KEPADA LEBIH PENTING

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PERKENALAN
TATACARA
   

SEBUT NAMA PANDANG/SENYUM INGAT NAMA BERJABAT TANGAN DENGAN MESRA

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CARA BERJABAT TANGAN YANG KURANG SESUAI

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CARA BERJABAT TANGAN YANG KASAR

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

BERJABAT TANGAN MENUNJUKKAN KUASA

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TARIK: BERJABAT TANGAN YANG KURANG SESUAI

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

JARI SAHAJA: CARA BERJABAT TANGAN YANG MENGGUNAKAN HUJUNG JARI SAHAJA MENUNJUKKAN KURANG MINAT

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

SAMA TARAF: CARA BERJABAT TANGAN YANG SOPAN DAN MESRA

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CARA BERDIRI


BERDIRI BETUL TANGAN DISISI BADAN





KAKI TERBUKA SEDIKIT
SENYUM/CERIA



KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CARA BERDIRI YANG TIDAK SOPAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

BERDIRI DENGAN KEDUA BELAH TANGAN DI DALAM SELUAR (KURANG SOPAN)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

DIRI DENGAN KEDUA BELAH TANGAN CEKAK PINGGANG

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

BERDIRI CARA SOPAN (LELAKI)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

BERDIRI CARA SOPAN (WANITA)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

BERBUAL SAMBIL BERDIRI YG BETUL

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CARA DUDUK


LELAKI:
• RAPATKAN KAKI DAN LUTUT



WANITA:
• KAKI MENYERUNG SEBELAH KANAN/KIRI

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

CARA DUDUK


TIDAK SOPAN:
• • • • BERSILANG PEHA BERLUNJUR MENGGOYANGKAN KAKI NAMPAK ANGGOTA BADAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

MASUK DAN KELUAR KENDERAAN


MASUK KERETA:
• PUNGGUNG DULU



KELUAR KERETA:
• KAKI DULU



VIP DUDUK SEBELAH KIRI

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ORANG LELAKI MASUK KERETA DENGAN CARA YANG SOPAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ORANG LELAKI KELUAR DARI KERETA DENGAN CARA YANG KURANG SOPAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

KESOPANAN SEORANG WANITA KELUAR DARI KERETA

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

WANITA KELUAR DARI KERETA DENGAN CARA YANG KURANG SOPAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

LELAKI KELUAR KERETA DENGAN CARA YANG KURANG SOPAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

BERJALAN KE PENTAS


GUNAKAN KAKI BUKAN SELURUH ANGGOTA BADAN BADAN TIDAK MEMBONGGOK





KAKI KANAN DULU, KAKI KIRI BERADA DI TANGGA SEBELUM NAIK

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

BERJALAN KE PENTAS


HAYUN TANGAN SEDIKIT BERLAWANAN DENGAN KAKI BERHENTI BETUL
TIDAK MEMBELAKANGKAN TETAMU





KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

ILUSTRASI BERJALAN YANG BETUL

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU LELAKI MENGIRINGI TETAMU LELAKI

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU WANITA MENGIRINGI TETAMU SUAMI ISTERI

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU LELAKI MENGIRINGI TETAMU SUAMI ISTERI

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU WANITA MENUNJUKKAN TEMPAT DUDUK (TEMPAT DUDUK KHAS)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU MENUNJUKAN TEMPAT DUDUK BEBAS

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU LELAKI MENUNJUKKAN TEMPAT DUDUK TETAMU (TEMPAT DUDUK KHAS)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PENYAMBUT TETAMU LELAKI MENUNJUKKAN TEMPAT DUDUK TETAMU (TEMPAT DUDUK BEBAS)

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETAMU LELAKI DAN WANITA YANG SESUAI DI MAJLIS PENUH ISTIADAT

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETAMU WANITA YANG SESUAI BAGI MAJLIS PENUH ISTIADAT

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETTAMU LELAKI YANG SESUAI BAGI MAJLIS BERCORAK KEAGAMAAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETAMU PEREMPUAN YANG SESUAI BAGI MAJLIS BERCORAK KEAGAMAAN

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETAMU YANG SESUAI BAGI MAJLIS FORMAL

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETAMU PEREMPUAN YANG SESUAI BAGI MAJLIS FORMAL

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETAMU LELAKI YANG SESUAI BAGI MAJLIS YANG TIDAK FORMAL

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETAMU PEREMPUAN YANG SESUAI BAGI MAJLIS YANG TIDAK FORMAL

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

PAKAIAN PENYAMBUT TETAMU LELAKI DAN PEREMPUAN YANG SESUAI BAGI MAJLIS YANG PENUH ISTIADAT

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

Yang Kurik itu kundi Yang Merah Itu Saga Yang Baik itu budi Yang Indah itu Bahasa

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

TAHNIAH !!! Atas kebersamaan tuan/puan

Kecemerlangan Tugas Kita Bermula Dengan KOMUNIKASI kita.

Azman Adnan Talian Hayat : 07-233 2349

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH KOKURIKULUM NEGERI JOHOR
AZMAN BIN ADNAN Setor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor

TARIKH : 19 SEPTEMER 2007 TEMPAT : MUTIARA MOTOR RESORT KOTA TINGGI ANJURAN PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR


								
To top