MAJLIS AMANAH RAKYAT BORANG PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN KEMAHIRAN

Document Sample
MAJLIS AMANAH RAKYAT BORANG PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN KEMAHIRAN Powered By Docstoc
					               MAJLIS AMANAH RAKYAT


     BORANG PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN KEMAHIRAN
      PROGRAM PEMBANGUNAN USAHAWAN PERUNCITAN1.  KURSUS YANG DIPOHON :


2.  BUTIR-BUTIR PEMOHON

   NAMA        :

   ALAMAT       :
   NO.KP        :           NO.TEL (H/P) :

                            (R)  :

                            (P)  :


   TARIKH LAHIR    :           JANTINA    :


   UMUR        :


   TARAF PERKAHWINAN     : *BUJANG/ BERKAHWIN


   *POTONG YANG MANA TIDAK BERKENAAN   PENGALAMAN KERJA (SEKIRANYA ADA) :

   1)

   2)
                               BORANG PERMOHONAN 3L
   3. BUTIR-BUTIR AKADEMIK PEMOHON

      Nyatakan Latar Belakang persekolahan/pengajian anda :
      (Sila sertakan salinan sijil-sijil yang telah disahkan)

 Bil         Sijil/Kursus         Tempoh Pengajian     Keputusan
                           (Dari-Sehingga)     Peperiksaan
                                      (Pangkat/ CGPA)
3.   PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan adalah lengkap dan benar. Saya faham
bahawa MARA AKAN MENOLAK PERMOHONAN ATAU MENAMATKAN LATIHAN
SEKIRANYA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN PALSU ATAU TIDAK LENGKAP.
___________________
Tandatangan Pemohon

No.Kad Pengenalan :
Arahan :

1. Sila gunakan pen atau pen mata bulat semasa mengisi borang ini
2. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat seperti
  Lampiran A, mengikut pilihan tempat kursus (seperti iklan).
                                   BORANG PERMOHONAN 3L
            Alamat Kolej Kemahiran Tinggi MARA / Institut Kemahiran MARA :-

1  Institut Kemahiran MARA      6  Institut Kemahiran MARA     11  Institut Kemahiran MARA
  LUMUT                  KUALA LUMPUR             BESERI
  Jln.Dato Seri Kamaruddin, Seri     Jalan Belangkas, Kampung
  Manjung,                Pandan,               KM 14, Jalan Kaki Bukit,
  32040 Lumut, Perak.           55100 Kuala Lumpur          02400 Beseri, Perlis.
  Tel : 05-6884401/ 6881403        Tel : 03-92844455/ 92844535     Tel : 04-9384021
  Faks: 05-6883919            Faks: 03-92848213          Faks: 04- 9384023

2  Institut Kemahiran MARA      7  Institut Kemahiran MARA     12  Institut Kemahiran MARA
                                         TAN SRI YAHYA AHMAD,
  KUCHING, SARAWAK            JOHOR BAHARU, JOHOR         PEKAN
  Jalan Sultan Tengah           Jalan Taruka,            Kawasan Perindustrian,
  Peti Surat 3271,            Off Jalan Datin Halimah,       Peramu Jaya,
  93764 Kuching, Sarawak         80720 Johor Bahru, Johor.      26600 Pekan, Pahang.
  Tel : 082-441149/441023         Tel : 07-2361129/ 2370001      Tel : 09-4269401/601
  Faks: 082-444135            Faks: 07-2364289           Faks:09-4269400

3  Kolej Kemahiran Tinggi MARA    8  Institut Kemahiran MARA     13  Institut Kemahiran MARA
  PETALING JAYA, SELANGOR         ALOR SETAR, KEDAH          BESUT, TERENGGANU
  12 Jalan Templer,            Jalan Kota Tanah,Lorong Terus    Jalan BatuTumbuh, Alor Lintang,
  46000 Petaling Jaya, Selangor.     05050 Alor Setar, Kedah.       22200 Besut, Terengganu
  Tel : 03-77827823/77828971       Tel : 04-7729940           Tel : 09-6957244/ 6957286
  Faks: 03-77835379            Faks: 04-7724340           Faks: 09-6957326

4  Institut Kemahiran MARA      9  Institut Kemahiran MARA     14  Kolej Kemahiran Tinggi MARA
  KOTA KINABALU, SABAH          JASIN, MELAKA            PASIR MAS, KELANTAN
  Lot 4, Taman Perindustrian Kota
  Kinabalu                KM 32, Jalan Chinchin,        Lebuhraya Pasir Mas, Lubok Jong
  Km.7, Jalan Sepanggar          Simpang Kerayong,          17000 Pasir Mas, Kelantan
  Karung Berkunci 212           Peti Surat 141,           Tel: 09-7917558/6558
  88991 Kota Kinabalu           77008 Jasin, Melaka         Faks: 09-7917552
  Tel: 088-490697/ 088-496645       Tel : 06-5292561/2595
  Faks: 088-497512            Faks: 06-5292561

5  Institut Kemahiran MARA      10  Institut Kemahiran MARA     15  Kolej Kemahiran Tinggi MARA
  SG PETANI, KEDAH             SIK, KEDAH             BALIK PULAU, PULAU PINANG
                      Jalan Sek. Men.Keb. Agama
  Jalan Badlishah             Sik                 Genting
  08000 Sungai Petani, Kedah       08200 Sik,Kedah           11000,Balik Pulau
  Tel: 04-4212382             Tel:04-4692045,4695964        Pulau Pinang
  Faks : 04-4218432            Faks:04-4693416           Tel:04-8665805/3670
                                         Faks: 04-8665741/2670
                                       BORANG PERMOHONAN 3L