De multimeter Een spanningsmeting mag nooit een belasting zijn

Document Sample
De multimeter Een spanningsmeting mag nooit een belasting zijn Powered By Docstoc
					De multimeter Een spanningsmeting mag nooit een belasting zijn voor de installatie, waaraan gemeten wordt. De inwendige weerstand van een moderne multimeter is daarom zeer hoog (10 Mega-ohm).

Instellingen en functie van de multimeter, aansluitingen meetpennen. Rode- en zwarte insteekbus Spanning meten Weerstand meten Diodetest / doorgangstest

De digitale meter (cijfers) voert 2,5 maal per seconde een meting uit, hierdoor kunnen de cijfers achter de komma geregeld wisselen. *** Indien stroommeting mogelijk is. Zwarte- en 10 A insteekbus Stroom meten tot maximaal 10 A Afhankelijk van het type multimeter zijn kleinere stroommetingen mogelijk. Om de meter te beschermen tegen te hoge stromen is de stroommeting voorzien van een zekering in de multimeter. *** Indien aanwezig Onder in het display is een bewegende zwarte balk (bargraph) die met snelle wisselingen van de meetwaarden meebeweegt. Dit is een analoge meting.

De LED-tester De LED-tester is een spanningszoeker, zoals voorheen het proeflampje. Bij het meten van spanning moet de LED-tester parallel geschakeld worden over een verbruiker of een ander elektrisch gedeelte. Evenals de multimeter moet de LED-tester een grote inwendige weerstand hebben, anders zou het zelf een verbruiker zijn, waardoor de meting niet meer klopt. Tijdens het meten is de stroom door de LED-tester zeer klein (minder dan 10 mA) maar wel groter dan bij een multimeter. Met een LED-tester is te controleren: - of er spanning aanwezig is. - of het een plus- of minaansluiting is. - wisselspanning of gelijkspanning.

De piekspanningsmeter Een piekspanningsmeter meet de maximale positieve spanningspieken van wisselspanningen in spoelen. Bijvoorbeeld: pick-upspoel. Ontstekingsspoel. Bobine, primaire spoel. Oliepomp TSDI.