PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Document Sample
PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 Powered By Docstoc
					           SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH
            LATIHAN CUTI SEKOLAH
         PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1


Arahan:
Anda diminta untuk menghasilkan sekeping kad ucapan sempena Hari Ibu. Kad
tersebut mestilah mengikut spesifikasi berikut:

Saiz  : 15sm X 20sm
Warna : Bebas
Teknik : Kolaj ( Kertas berwarna sahaja)
    20sm
                 15 sm