Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TAJUK-TAJUK SUKATAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 by slappypappy113

VIEWS: 5,501 PAGES: 3

									           TAJUK-TAJUK SUKATAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

     TAJUK                   BIDANG
                 AL-QURAN   HADIS  AKDH   IBDH  TMDN/T  ADAB
              TIL  HFZN KFHMN               KH
1. Al-Quran Menjana            /
Kecemerlangan Hidup

2. Mencontohi               /
Kepatuhan Malaikat

3. Berbudi dan Berbakti          /
Cara Hidup Mukmin

4. Sabar Menghadapi            /
Ujian Allah swt

5. Makanan yang Halal           /
dan yang Haram
Menurut Islam

6. Kepentingan Doa            /
Dalam Hidup Mukmin

7. Arak dan Judi             /
Memusnahkan
Kehidupan
8. Keagungan dan             /
Kekuasaan Allah swt

9. Berpegang Teguh            /
Dengan Agama Allah

10. Sifat-sifat Allah swt         /

11. Pengenalan Hadis                /

12. Al-Quran dan Hadis               /
Panduan Hidup Mukmin

13. Ilmu Pengetahuan                /
Asas Kejayaan

14. Konsep Akidah                     /
15. Asas Akidah Islam                   /16. Konsep Muslim dan                   /
Mukmin


                                       1
     TAJUK                    BIDANG
                 AL-QURAN   HADIS  AKDH  IBDH  TMDN/T  ADAB
              TIL  HFZN KFHMN              KH
17. Rukun Iman Teras                   /
Akidah Islam

18. Dalil Kewujudan                    /
Allah swt

19. Fardhu Ain dan                        /
Fardhu Kifayah

20. Bersuci Asas                         /
Kebersihan

21. Solat                            /
22. Solat Jumaat                         /

23. Solat Sunat Tahiyatul                    /
Masjid dan Solat sunat
Rawatib

24. Masyarakat Arab                           /
sebelum dan Selepas
Islam

25. Riwayat Hidup                            /
Rasulullah

26. Kejayaan Rasulullah                         /
Meletakkan Asas Akidah
yang Kukuh

27. Situasi Perjuangan                          /
Rasulullah di Mekah

28. Hijrah Rasulullah ke                         /
Madinah
29. Keunggulan                              /
Perjuangan Tokoh-tokoh
Islam

30. Adab Menjaga Fitrah                              /
Lelaki dan Perempuan

31. Adab Berkawan                                 /

32. Adab kepada                                  /
Ibubapa

33. Adab Bergaul                                 /
                                       2
    TAJUK                   BIDANG
                AL-QURAN   HADIS  AKDH  IBDH  TMDN/T  ADAB
             TIL  HFZN KFHMN              KH
Dengan Keluarga

34. Adab Berguru                               /

35. Adab Menuntut Ilmu                            /

36. Adab Menjaga harta                            /
Sekolah

37. Adab Membaca Al-                             /
Quran
                                    3

								
To top