IES Vallvera-Energia solar fotovoltaica-F09

Document Sample
IES Vallvera-Energia solar fotovoltaica-F09 Powered By Docstoc
					   LES ENERGIES RENOVABLES: ENERGIA SOLAR
         FOTOVOLTAICA
          Nom del centre: IES VALLVERA
          Municipi: Salt (Gironès)
          Persona de contacte: Xavier Sàbat
          Adreça de correu electrònic: vallvera.escolaverda@gmail.com
          Web: www.xtec.cat/iesvallvera

Context:
Curricular

Destinataris
Alumnes de segon i de quart d’ESO i comunitat educativa en general.


Qui i com s’ha decidit
Amb motiu d’haver aconseguit una central fotovoltaica a l’institut, vam treballar per a la seva
explotació pedagògica. Departaments didàctics de Ciències i Tecnologia. Abans de l’existència de la
comissió ambiental.

Per què ho fem?
En rebre la central fotovoltaica, vam fer un projecte educatiu de difusió de les energies renovables.
Constitueix un antecedent del que després seria un projecte més ampli d’educació ambiental.


Què volem aconseguir?
Major coneixement de l’energia solar fotovoltaica.
Fer divulgació de les energies renovables.
Conèixer els avantatges pel medi ambient de l’energia solar.
El funcionament tecnològic de la generació d’electricitat
fotovoltaica.
Promoure l’us eficient de l’energia.
Afegir-nos als objectius de la “setmana de l’energia”


Com ho hem fet?
Aprofitem la “setmana de l’energia” que promou la Generalitat el mes d’octubre.
Faciliten tríptics, cartells, espai web i altres materials, que fem arribar a totes les
aules. Des de la comissió ambiental, facilitem al professorat diversos textos relatius
a l’energia, l’estalvi d’energia, els problemes ambientals de la generació d’energia,
etc. La cartellera verda tracta també d’aquests temes i publiquem les dades del
consum d’electricitat de l’institut.
Amb els grups classe de segon i quart d’ESO, el professorat de Ciències i/o de
Tecnologia dedica una sessió a tractar l’energia solar.
   LES ENERGIES RENOVABLES: ENERGIA SOLAR
         FOTOVOLTAICA


Quan ho hem fet?
Ho fem en el marc de la setmana de l’energia, aprofitant l’empenta de la campanya en els mitjans.


Materials i recursos que hem fet servir
El material bàsic són els elements de la instal·lació solar: els comptadors de l’energia produïda, el
programa informàtic de seguiment i les petites plaques demostratives. Disposem d’un conjunt de
diapositives i de fonts d’internet on consultar les dades de la producció d’energia solar (xarxa
d’escoles solars de Catalunya i xarxa del projecte “solarízate”).


Com ho avaluem?
No hem seguit cap pauta d’avaluació més enllà de l’enquesta de final de curs.
Els continguts curriculars s’avaluen a través dels exàmens habituals.Com ho hem compartit i difós?
La difusió es fa de la “setmana de l’energia” que és el marc on s’insereix l’activitat. La difusió
a dins del centre a través de cartells a les aules, i també a la pàgina web del centre.


Valoració
L’activitat va començar per complir el nostre compromís de fer difusió de les energies
renovables, en obtenir la central fotovoltaica. Posteriorment, sempre ha tingut una valoració
positiva i l’hem vingut fent cada any.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:32
posted:1/3/2010
language:Catalan
pages:2