PENGELUARAN TERNAKAN, 2005 - 2007 LIVESTOCK PRODUCTION, 2005

Document Sample
PENGELUARAN TERNAKAN, 2005 - 2007 LIVESTOCK PRODUCTION, 2005 Powered By Docstoc
					PENGELUARAN TERNAKAN, 2005 - 2007
LIVESTOCK PRODUCTION, 2005 - 2007
                        2005                       2006                      2007
   Komoditi        Luas                 Nilai     Luas               Nilai    Luas               Nilai
               Tanah      Kuantiti      (RM juta)   Tanah     Kuantiti     (RM juta)  Tanah     Kuantiti     (RM juta)
   Commodity       (Hektar)     Quantity       Value    (Hektar)    Quantity      Value   (Hektar)    Quantity      Value
              Area (Ha)              (RM million)  Area (Ha)            (RM million) Area (Ha)            (RM million)
Daging Lembu / Kerbau
                98.50      2,226.00 mt      33.39     98.50     2,575.00 mt    41.20    383.00     3,203.40 mt     51.52
Beef / Buffalo Meat
Daging Kambing / Bebiri                                      233.00 mt          173.00               6.36
                38.49       157.00 mt      2.67     38.49               4.66            317.88 mt
Mutton / Sheep Meat
Daging Ayam Pedaging                                      36,063.00 mt    180.32    224.00    38,872.00 mt    194.36
               128.29     33,576.00 mt     167.88    128.29
Broiler Chicken Meat
Daging Ayam Kampung                          3.35     23.10      389.00 mt     3.89    87.00      372.00 mt     3.72
Village Chicken Meat      23.10       335.00 mt
Daging Itik Pedaging                         4.80     0.30      164.00 mt     2.62    6.60      873.66 mt     13.98
                 0.30      346.00 mt
Broiler Duck Meat
Daging Itik Kampung                  14.00 mt    0.20     0.49       11.00 mt     0.18    24.00       47.71 mt     0.76
Village Duck Meat        0.49
Daging Puyuh Pedaging              138.00 mt      1.66     0.20      164.00 mt     1.97    0.20       91,07 mt     1.46
                 0.20
 Broiler Quail Meat
Daging Babi / Pork       79.38      10,325 mt      72.28     79.38      8,540 mt    68.32    79.38      11,041 mt    88.37
Telur Ayam / Chicken Eggs   380.54   2,326,140.000 biji     581.54    380.54  2,386,624,000 biji   596.66    380.54  2,370,699,309 biji   616.38
Telur Itik / Duck Eggs     0.80      158.000 biji     0.063     0.80     182,000 biji   0.072     0.80     182,000 biji   0.072
Telur Puyuh / Quail Eggs    4.05     33,200.00 biji      3.32     4.05    34,500,000 biji    3.35     4.05    39,300,000 biji    3.93
Susu Segar / Fresh Milk    383.27   2,281,160.65 liter      2.90    383.27  2,055,174.18 liter    2.60    383.27  2,380,260.00 liter    3.57
   Jumlah / Total     1,137.41                874.05    1,137.41              905.84  1,745.84              984.48
Sumber : Jabatan Perkhidmatan Veterinar Melaka            m.t : tan metrik
Source : Department of Veterinary Services , Melaka         m.t : metric tonne
                                           62