KERTAS KERJA KHIDMAT MASYARAKAT by pharmphresh26

VIEWS: 0 PAGES: 3

									          KERTAS KERJA KHIDMAT MASYARAKAT
              SMK TUNGKU 2009

PENGENALAN :

     Khidmat Masyarakat ialah komponen amali Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan pelajar secara berkumpulan dalam
aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang
boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti.
     Melalui Khidmat masyarakat ini, pelajar dapat mengaplikasi pengetahuan,
kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari di dalam bilik darjah
Dengan ini, pelajar dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana dapat
memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat.

OBJEKTIF :

  1)   Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di
      luar bilik darjah.
  2)   Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.
  3)   Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap
      masyarakat dan negara.

KUMPULAN SASARAN :

Semua pelajar tingkatan satu , dua , tiga, empat, dan lima.

TEMPOH PERLAKSANAAN :
Mac hingga Ogos.

PENGISIAN :

Tingkatan Satu

Tema           : Hubungan Kekeluargaan
Nama Projek        : Profil Keluarga Asas dan Keluarga Kembangan / Kajian
              Kehidupan Keluarga pada Masa Depan
Aktiviti yang dicadangkan : Buku Folio

Tingkatan Dua

Tema            : Hidup Bermasyarakat
Nama Projek        : Projek Mengindah dan Membersih Kawasan Sekolah
Aktiviti yang dicadangkan : Buku Folio dan gotong – royong membersih kawasan
               sekolah.

Tingkatan Tiga
Tema           : Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Nama Projek        : Projek Pameran dan Jualan Makanan Pelbagai Kaum
Aktiviti yang dicadangkan : Pameran dan Jualan Makanan tradisional
              Buku Folio

Tema            : Malaysia Negara Berdaulat
Nama Projek         : Kajian Latar Belakang dan Maksud Bendera, Jata Negeri
               Jata Negara.
Aktiviti yang dicadangkan : Pameran dan Penghasilan Buku Folio.

Semua aktiviti pameran akan diadakan pada Minggu Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan iaitu pada bulan Jun.


PENGLIBATAN GURU:
Semua guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
ANGGARAN KOS DAN PERBELANJAAN
     PERKARA             BIL      HARGA        JUMLAH (RM)
                            SEUNIT (RM)
Buku Kerja :
a) Tingkatan Satu             40          6.00        240
b) Tingkatan Dua              40          6.00        240
c) Tingkatan Tiga             40          6.00        240
d) Tingkatan Empat             40          6.00        240

‘Permanent marker’    (  hitam,   30 kotak       10.00       300.00
merah, biru )
Kertas majong              20 gulung       10.00       200.00

Manila kad               200 keping       0.50       100.00

Magic pen                10 kotak        4.00       40.00

Stapler gun                 1         25.00       25.00
Plastik Sampah               5          4.00       20.00
Double sided                4          2.00        8.00
Gam                     5          2.00       10.00
Jumlah
                                          1663

   Disediakan oleh :                   Disemak oleh :

   ________________________               __________________________

   ( CIK HAZILA HASSAN )                 ( PN MAZNAH ABD GHANI )

   Ketua Panitia Pend Sivik & Kewarganegaraan        Ketua Bidang Kemanusiaan

                      Disahkan oleh :                   ________________________

                 ( EN GANESAN MANICKAM )

                        Pengetua

								
To top