JADUAL PENYEDIAAN KERTAS KERJA Lampiran B MESYUARAT PEGAWAI KANAN by pharmphresh26

VIEWS: 113 PAGES: 1

									JADUAL PENYEDIAAN KERTAS KERJA                                                Lampiran B
MESYUARAT PEGAWAI KANAN JKR MALAYSIA
PADA 28 HINGGA 30 MEI 2007 DI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

TEMA : KEJAYAAN RMK 9, CERMIN KOMPETENSI JKR
Tarikh   2 Mac 2007   26 Mac 2007   2 April 2007   9 April 2007    2 Mei 2007    9 Mei 2007    14 Mei 2007  21 Mei 2007
Tindakan  Surat      Tarikh akhir  Maklumkan    Pembentangan    ’Dry-run’     Pembentang    Urusetia    Urusetia
      pelawaan    terima     kepada      Sinopsis –     Pembentangan   hantar Kertas  hantar     hantar Kertas
      kpd Semua    sinopsis dari  Pembentang    Pemilihan kertas  Kertas Kerja.   Kerja kepada   Kertas Kerja  Kerja yang
      Pengarah    pembentang   Kertas Kerja   kerja yang     Persembahan    Urusetia     untuk     siap dicetak
      Cawangan    kertas kerja  yang terpilih  berjaya       ”MS Power     untuk dicetak  dicetak dan  dan dijilid
      /Negeri/Unit          berdasarkan   daripada senarai  Point”.      dan dijilid   dijilid    kepada
      JKR bagi            sinopsis yang  yang terpilih.   Ulasan ke atas  ( hard & soft          Pengarah JKR
      penyediaan           diterima     Pembentang     persembahan    copy + slide          Negeri
      kertas kerja          untuk      yang berjaya    kertas kerja.   presentation )         Sembilan dan
      SOC 07             penyediaan    menyediakan     Buat pembetulan                  Pengerusi Sesi
                      kertas kerja.  kertas kerja.    jika ada.

Tempat           Urusetia             Bilik        Bilik Mesyuarat  Urusetia
              Unit Naziran           Perbincangan II   Tingkat 5,    Unit Naziran
              dan               Tingkat 5,     Blok F,      dan
              Pemantauan            Blok F       Ibu Pejabat JKR  Pemantauan
              Projek,             Ibu Pejabat JKR   Malaysia, Kuala  Projek, Tkt. 3
              Tkt. 3              Malaysia      Lumpur      Blok F, Ibu
              Blok F, Ibu           Kuala Lumpur             Pejabat JKR
              Pejabat JKR                              Malaysia KL
              Malaysia KL
Masa            9.00 pagi –           9.00 pagi – 5.00  9.00 pagi -    9.00 pagi –
              5.00 petang           petang       5.00 petang    5.00 petang

Pegawai Untuk Dihubungi:

  a. YYURI MUJI                      Tel. 03-2696 7975   emel : YYURI@jkr.gov.my Faks : 03-2696 8156 /03-2692 1202

  b. RAJA MUHAMMAD ROOSHDI B. RAJA ABD. HAMID Tel. 03-2696 7959         emel : Rooshdi@jkr.gov.my

  c. LAI YET RU                      Tel. 03-2696 7965   emel : YRLai@jkr.gov.my

  d. ZAIDI IBRAHIM                     Tel. 03-2696 7951   emel : ZaidiI@jkr.gov.my

                                    5/5

								
To top