Sistem expert pentru decizia de creditare by pharmphresh26

VIEWS: 171 PAGES: 2

									CATEDRA DE INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Disciplina SISTEME EXPERT                            Proiect IEDD

              Sistem expert pentru decizia de creditare

    Pentru adoptarea deciziei de creditare, o bancă comercială analizează situaţia
solicitantului de credit şi calculează un punctaj global. Acest punctaj serveşte pentru încadrarea
cererii de credit în una din următoarele clase de risc.

          PUNCTAJ                     CLASA
           Peste 39                     A
           29 – 39                      B
           19 – 29                      C
           Sub 19                      D

    Pentru evaluarea punctajului se utilizează criteriile de mai jos. În cazul criteriilor cu
punctaj propriu, acesta se înmulţeşte cu punctajul subcriteriului în care se încadrează societatea
analizată.

        1.   Forma de organizare

    Regie autonomă                                 3 pct
    Societate comercială (SA, SRL etc.)                       2 pct
    Alţi agenţi economici                              1 pct

        2.   Sectorul de activitate

    Producţie industrială şi agrigolă                        3 pct
    Transporturi                                  3 pct
    Telecomunicaţii                                 2 pct
    Prestări servicii                                2 pct
    Comerţ, turism                                 2 pct
    Aprovizionare – desfacere                            1 pct
    Alte sectoare                                  1 pct

        3.   Poziţia unităţii în ramură şi subramură (1,5 pct)

    Poziţie principală                               3 pct
    Poziţie medie                                  2 pct
    Nu are importanţă în ramură                          0,5 pct

        4.   Lichiditatea patrimonială imediată în mărime relativă (2 pct)

    Sub 100%                                    0 pct
    100% - 150%                                  1,5 pct
    Peste 150%                                   4 pct
CATEDRA DE INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Disciplina SISTEME EXPERT                          Proiect IEDD

       5.     Indicatorul de solvabilitate (2 pct)

   Sub 30%                                ELIMINAT
   30% - 70%                                  2 pct
   Peste 70%                                  4 pct

       6.     Situaţia economico financiară (2 pct)

                        Peste 500 milioane         2 pct
 Cifra de afaceri medie lunară         200 – 500 milioane         1 pct
                        Sub 200 milioane         0,5 pct
                        Peste 30%              3 pct
Rata rentabilităţii financiare medii
                        10% - 30%              2 pct
        lunare
                        Sub 10%               1 pct
                        Peste 12 milioane          2 pct
                        0 – 12 milioane           1 pct
     Profit brut lunar
                        Pierdere             ELIMIN
                                           AT

       7.     Rotaţia activelor circulante (2 pct)

   Peste 10 rotaţii                               3 pct
   5 – 10 rotaţii                                2 pct
   Sub 5 rotaţii                                 1 pct

       8.     Gradul de îndatorare (1,5 pct)

   Sub 30%                                    3 pct
   30% - 60%                                   2 pct
   Peste 60%                                   1 pct

       9.     Dependenţa de pieţele de aprovizionare şi desfacere (1,5 pct)

   Aprovizionare din ţară şi desfacere la export                 4 pct
   Aprovizionare din import şi desfacere la export                3 pct
   Aprovizionare din ţară şi desfacere în ţară                  2 pct
   Aprovizionare din import şi desfacere în ţară                 1 pct

       10.    Nivelul sprijinului guvernamental sau al subvenţiilor

   Subvenţionată de la buget                           3 pct
   Fără subvenţii guvernamentale                         2 pct

								
To top